Dyddiadur John Williams, Talafon. (1915)

Diary of John Williams, Talafon. (1915)

~~~~~~~~~~

Dyma ddyfyniadau o ddyddiadur John Williams Talarfon ceir ynddo ddarlun diddorol or ardal , bob sul mae yn rhoi lawr gyfeiriadau or Beibl tybiem mai hyn yw testun y bregeth ?.

~~~~~~~~~~~

Ionawr 1af

Hogyn bach yn Bryndifir.

Ionawr 3ydd

Evans, DS Jones. Judas 1, 21. Genesis 17, 10(a).

Ionawr 4ydd

Wms yn precethu yn Nebo ..Marc 8, 18.

Ionawr 9.

Pwyllgor y Gymdeithas Ddiwylliadol yn cyflwyno tysteb, inkstand, a dressing case i Wms ar ei ymadawiad.

Ionawr 10.

Evans.. Effesiaid 3, 20.

Ionawr 11.

Buom yn cymdeithas ddiwylliadol Tyddyn Wms yn cael tysteb yno.

Ionawr 13.

Hugh Jones Trip wedi marw yn 92 oed.

Ionawr 14.

Wms yn pregethu yn Tanfoel Ioan 3 (3&5).

Ionawr 16.

Pwyllgor yr ymrysonfa cwn yn cyflwyno tysteb o 5 i Wms ar ei ymadawiad.

Ionawr 17.

Myfyriwr o Fangor Mathew 25, 10.

DS Jones Psalm 112,4.

Ionawr 20.

Wm Anthony Pwllheli wedi marw.

Ionawr 23.

Wms yn cychwyn oddiyma am America.

Ionawr 24

Evans Marc 1, 17.

Ionawr 25

Gwraig Ysgo wedi marw.

Ionawr 27 Wms yn hwylio o Liverpool yn yr "Adriatic".

Ionawr 29

Y milwyr yn Aberdaron

Ionawr 30.

Wm H Sarn yn cychwyn at y Navy Reserve.Ethol 12 o Gwnstabliaid yn y Rhiw.Submarine German wedi sincio 3 o longau lloegr yn agos i Liverpool.

Ionawr 31

Evans Actau 9, 15

Tanfoel OJ Jones Rhostryfan Luc 19, 10.

Chwefror 1

Anne Tanycapel wedi marw.

Evans yn rhoi anerchiad ir Gymdeithas Ddiwylliadol yn yr ysgol.

Chwefror 4.

Pen y Stage wedi torri a dod ir lan. Cyfarfod Pwyllgor Llenyddol.

Y Cwnstabliaid ar lwc out heno yn y cwt ar ben y mynydd.

Chwefror 5

Cynhebrwng Anne Tanycapel.

Ar y lwc out heno eto.

Chwefror 7

Evans, DS Jones Diarhebion 10, 17

Chwefror 14

Evans Actau 2 17, DS Jones Mathew 5, 1.

Chwefror 15.

Cario grafel ar hyd lon Rhiw.

Chwefror 18 Beili yn gwerthu stage,

Chwefror 19

Y fuwch ddu wedi dod a llo.

Chwefror 20.

Cefais un oen bach.

Chwefror 21.

Evans Mathew 13, 33.

Chwefror 22.

Danfon y dynewad tew i John Llanbedrog 15.0.0.

Chwefror 26.

R Parry yn gwerthu coed y stage.

Chwefror 28

Evans Marc pennod ola 15.

Tanfoel T Wms Pwllheli Hebreaid 8 1&2.

Mawrth 5.

Buom yn Abersoch yn nol llwch.

Mawrth 6.

Y moch yn mynd i ffwrdd.

Mawrth 7 Evans heb ddod, DS jones Psalm 116, 15.

Mawrth 8

Yr heddlu ar look out yn Poth Ysgo.

Mawrth 11

Dau fochyn yn dod yma o Bwllheli.

Mawrth 12

Auction Tir y Plas.

Mawrth 13.

John Thomas Dreifar yn y Tower Pwllheli yn marw.

Mawrth 14

Evans Mathew 13, 33, 35. WP Owen yn yr Eglwys Jonah 3, 5.

Mawrth 15

Griff Jones Groeslon wedi marw yn 82 oed.

Ellen Llawenan wedi marw yn 62 oed.

Buom yn y Ffair newydd.

Mawrth 20 .

Griffiths Neigwl Newydd wedi gorffen y shed. Buom yn Pwllheli yn y pwyllgor gymanfa a chael Beic newydd.

Mawrth 21

Evans Mathew 6, 2.

Mawrth 22

Gweinidog newydd wedi dod i Pisgah.

Mawrth 28

Evans Luc 8, 18.

Tanfoel RG Roberts Bethel heb ddod.

Mawrth 29

Beili yn marcio coed y stage.

Ben yn dod adra.

Mawrth 30

Buom yn Hebron yn gwylior arholiad.

Ebrill 1

Buom yn Abersoch yn nol glo.

Ebrill 4

Evans Marc 6,48. Dewis arolygwyr yn yr ysgol Sul.

Ebrill 5

Cyfarfod chwarter yn Pisgah. Dafad dew i John butcher 1.15.0

Ebrill 6

Y beili yn gwerthu coed y stage y diwethaf

Ebrill 9

R Parry yn gosod tir y Tyrfelin. Buom yn Abersoch yn nol glo i Tanymuriau.

Ebrill 11

Evans heb ddod.

Ebrill 12

Hogyn bach yn Penrallt.

Ebrill 15

Gorffen plannu tatws yn y weirglodd.

Ebrill 17

Concert yn yr ysgol.

Ebrill 18

Richards Ysgol ganolraddol Pwllheli Luc 17, 20, 21.

Ebrill 22

Troi y dynewad allan.

Ebrill 23

Plannu tatws yn Rhydbenganbach, clywais y gog.

Ebrill 24

Plannu tatws yn Tanymuriau. Cyfgarfod ysgol yr eglwys yn Llangian.

Ebrill 25

Evans Mathew 20, 17.DS Jones Jerom 25, 28.Tanfoel Sydney Morris Llithfaen.

Ebrill 27

Y fuwch las wedi dod a llo.

Ebrill 30.

Gorffen plannu tatws yn Tyngraig.

Mai 2

Evans Actau 9, 6

Mai 3

Jane Lizzie Tynymuriau wedi marw 8 oed

Mai 6

Oen tew i John Butcher 1.5.0.

Mai 7

"Luistania" wedi sincio gan y Germans 1457 wedi boddi.

Yr heffar goch yn dod a llo.

Mai 10

Evans Petr 1, 13 DS Jones Rhufeinaid 1, 11.

Mai 10

Danfon y dynewad i Penbont Saithbont.

Mai 14

Dau fochyn tew yn mynd i ffwrdd ir Sarn. Cyfarfod llenyddol yn yr ysgol.

Mai 15

Dic yr Oil yn priodi.

Mai 16

Evans Joshua 8, 1

Mai 17

Ellis Davies yn yr ysgol yn annerch dynion dros yr ymrestru.

Hogan bach yn Tanymuriau wedi marw.

Mai 22

Buom yn y ffair. Y fuwch ddu efo tarw.

Mai 23

Glyn Davies Llaniestyn Luc 16, 31 DS Jones Actau 2, 16

Mai 29

Clirio huol y cychod

Ellen Penycaerau wedi priodi.

Mai 30

Wms gweinidog Penygroes Mathew 16, 25.Tanyfoel James Jones Corswaen Jerom 6, 16.

Mehefin 5

Dechrau tynnu tatws newydd.

Mehefin 6

Evans Cenadwri y gwir broffwyd.

Mehefin 7

Ben wedi dal mecryll.

Mehefin 9

Dau fochyn bach yn dod yma o Bwllheli

Mehefin 10

Cneifio y defaid. 

Cymanfa Ganu Wesla yn Aberdaron Cneifio y defaid.

Mehefin 11

Cymanfa ganu Methodistiaid yn Tudweiliog.

Mehefin 13

Davies Abererch heb ddod, cyfarfod ysgol sul yn Tanyfoel.

Mehefin 14

Buom yn Pothmadoc yn y Gymanfa Ganu.

Mehefin 15

Danfon oen myharen i H Tynlon 1.3.0

Mehefin 17

Dau oen tew i J Llanbedrog 1.5.0 y chwechfed.

Mehefin 18

Cymanfa Ganu yn eglwys Aberdaron

Mehefin 19

Cynhebrwng R Roberts Refail Sarn.

Mehefin 20

Myfyriwr or coleg Ioan 10, 10 DS Jones Mathew 6 2, 8.

Mehefin 23.

Margaret Post Llanor wedi marw (mam Evan Penponcyn)

Mehefin 25

Buom efo trip yr eglwys yn Caergybi yn y motor.

Mehefin 26

Ann Tanygraig yn priodi.

Mehefin 27

Wms Capel Helig Galat 2, 20. Tany foel G Parry Borth Heb 2, 3.

Mehefin 28

Pysgota Mecryll dal 148.

Gorffenaf 4

RW Jones Cilgwyn, Jerem 9, 23, 24

DS Jones John 3, 28

Gorffenaf 9

Dechra torri gwair.

Gorffenaf 11

Evans Deuter 16, 1

Gorffenaf 12

Gorffen torri gwair yn Rhydbengan bach.

Gorffenaf 13

Cario gwair.

Gorffenaf 17

Dechrau torri gwair i Moses

Gorffenaf 18

Evans DS Jines Ruth 1, 1&2

Gorffenaf 19

Traction Carreg yn mynd i fyny lon Rhiw.

Gorffenaf 23

Tipio defaid

Gorffenaf 24

Cynhebrwng gwraig Brynmor Abersoch.

Gorffenaf 25

Evans Psalm 1, 3 Tanyfoel JJ Jones Pwllheli Ioan 6, 6,6,7

Gorffenaf 28

Y fuwch goch yn cael tarw

Gorffenaf 30

Pobl ddiarth yn dod ir Plas. Dewyrth wedi syrthio a brifo ei fraich.

Gorffenaf 31

Flower show yn Sarn.

Awst 1

Evans DS Jones Rhif,8 3,5.

Awst 7

Roberts yn mynd i fyw i Penyrogo.

Awst 8

Lloyd Rhosgadfan Datgudd 7, 17.

Cyfarfod yn Pisgah.

Awst 9

Trip yn mynd efo motor i Llandudno.

Awst 10

Pysgota mecryll dal 300.

Awst 13

Gorffan cario gwair.

Awst 14

Flower show yn Tudweiliog.

Awst 15

Thomas Bethel Colossiaid 1, 12

DS Jones Luc 12, 15.

Awst 16

Rowland Trefollwyn bach wedi marw.

Awst 17

Griffith Roberts y Maes wedi marw yn 71 oed.

Awst 19

Mownti cwn defaid.

WO yn darlithio yn yr ysgol ar y Cymro.

Awst 22

Evans

Awst 24

Hogan bach yn Parc y Brenin.

Awst 25

Myfyriwr o goleg Aberhonddu yn pregethu yn Nebo.

Awst 29

Evans.

Awst 30

Cario yd.

Medi 4

Buom yn Abersoch yn nol glo i Tyngraig.

Medi 5

O Owens Hebron Ioan 12, 3.

Awst 18

Y Sasiwn yn dechrau yn Pwllheli Margaret Tynmynydd wedi marw yn Abersoch.

Medi 10

Wm Thomas Llanrwst yn Penmount, Mp Morgans Blaenannerch yn llofft yr hall a J Williams Caergybi.

Medi 16.

Ceffylau Carrog wedi rhedeg a lladd Evan Pig y Parc.

Gorffen dal mecryll.

Medi 18

Richard Ty Hen yn priodi.

Medi 19

Rhydderch Pwllheli Chronicl 28 , 9

DS Jones Psaln 62, 12

Medi 20

Daeth gair fod Wm Terfyn wedi marw mewn hospital yn y Dardanells.

Medi 24

Pobl ddiarth y Plas yn mynd i ffwrdd.

Medi 25 Buom efo motor yn Bettws Garmon.

Auction yn Ty Hywel.

Medi 26

Evans Psalm 89, 1

DS Jones Josuah 3, 10.

Medi 29.

Parch Evan Jones Caernarfon wedi marw.

Hydref 3

Evans Luc 7, 19.

Dr Evans Abersoch wedi marw yn 36 oed.

Hydref 4

Diolchgarwch yn dechrau yn yr eglwys. Cyngor Plwyf am 7.30 Wm P Owen heno.

Hydref 5

Sephard Jones Llanor Mathew 13, 24-30.

Hydref 8

Auction Trefaes. Rhoddi y ceffylau ar lloiau i mewn. Tynnu y cychod iw cadw.

Hydref 10

Evans mathew 21, 16-19

DS jones Ioan 14.

Hydref 12

Auction Plas Newydd.

Hydref 15

Gorffan cario y rails ar trucks or stage.

Auction Crugerran.

Hydref 17

Evans Psalm 141, 2

DS Jones, Ioan 1 19.

Hydref 18

Dydd Diolchgarwch. G Griffiths Hirwaen C.S. wedi marw neithiwr mewn hospital yn Scotland.

Hydref 19

Gorffan cario rhedyn.

Auction Ty fair.

Hydref 22

Hogyn bach gan Lisa Tyn y Cae.

Gorffan tynnu tatws.

Hydref 23

Auction yn Bron Phylip.

Hydref 24

Evans Joshua 10, 11

Hydref 28

Cyfarfod gweddio yn y capelydd.

Hydref 29.

Cynhebrwng Wm Bodwi.

Hydref 31

Evans

Tanyfoel E O Roberts Golan Datd 21.

Tachwedd 1

Buom yn ffair Pwllheli.

Tachwedd 4

Tenant newydd yn dod i Siop Penrallt.

Tachwedd 7

Evans Buddiol fy nghystuddio or salm fawr.

Tachwedd 11

Hugh Rwttan wedi marw.

Tachwedd 12

Gwynt mawr or gogledd a glaw, dryllio coed or gwraidd.

Tachwedd 14

J.H Jones Wesla Eseciel 14, 12-14.

DS Jones 2 Corinthiaid 7, 6

Tachwedd 15

Buom yn cynhebrwng Hugh Rwtan.

Tachwedd 20

Llong awyr uwchben Mynydd Mawr.

Tachwedd 21

Glyn Davies Llaniestyn Petr i , 13.

Tachwedd 23

Traction Sarn yn danfon glo yma.

Gwraig Fantol wedi boddi ei hun.

Tachwedd 24

Traction yn danfon glo.

Tachwedd 26

Y moch tewion yn mynd i ffwrdd.

Tachwedd 28

Evans

Tanyfoel O Jones Penmorfa Efesiaid 3, 16.

Tachwedd 29

Ellis Tanygraig yn gorffan mudo i Caer Mur.

Tachwedd 30

Dr Abersoch wedi rhedeg y motor ir rails.

Rhagfyr 1

Moch bach yn dod yma o Bwllheli.

Rhagfyr 5

Glaw mawr.

Tanyfoel M Roberts Pistyll.

Rhagfyr 7

Traction o Ruthin yn dechrau cario rails ar gwageni.

Rhagfyr 10

Y Traction yn gorffan.

Rhagfyr 12

Tanyfoel Wm Jones Tudweiliog.

Rhagfyr 15

Hannah Rhiwlas wedi marw 30 oed.

Rhagfyr 17

Llawer o froc y mor.

Rhagfyr 25

Buom yn Aberdaron yn y cyfarfod Llenyddol.

Rhagfyr 26

Neb yn Nebo, Tanyfoel J Roberts Rhydbach.

Rhagfyr 27

Anne Tanybryn wedi marw.

Gwynt mawr or de.

Ionawr 1, 1916.

Drycin fawr or De Orllewin.

~~~~~~~~~~

These are the Diaries of John Williams, Talafon, In it we find a very interesting account of what life was like in Rhiw all those years ago. He had a smallholding and a delivery lorry/ Bus.

~~~~~~~~~~~

January 1

Baby boy born at Bryndifyr.

January 2

Evans

DS Jones.( in chapel).

January 4

Wms preaching at Nebo.

January 5

Wms preaching at Pisgah.

January 9

The committee of the Cultural Society present Wms with a testimonial, inkstand and a dressing case on his departure.

January 11

I went to the Cultural Society at Tyddyn where Wms was presented with a testimonial.

January 13

Hugh Jones Trip dies aged 92.

January 14

Wms preaches at Tanyfoel.

January 16

The sheepdog trials committee presents Wms with a testimonial of 5.o.o on his departure.

January 17

A student from Bangor.

DS Jones.

January 20

Wm Anthony from Pwllheli dies.

January 23

Wms leaves here on his journey to America.

January 25

The wife of Ysgo farm dies.

January 27

Wms sails from Liverpool aboard the "Adriatic" bound for America.

January 29

The Soldiers are at Aberdaron.

January 30

Wm H Sarn sets off to join the "Navy Reserve".

12 Constables are chosen at Rhiw

A German submarine sinks three English ships in Liverpool Bay.

January 31

Evans

Tanyfoel O J Jones Rhostryfan.

February 1

Anne Tanycapel dies.

Evans gives an address to the Cultural Society at the school.

February 4

The end of the jetty has collapsed and been washed ashore.

Literary society committee meets.

The constables are on lookout at the hut on top of the mountain.

February 5

Tancapel funeral.

On lookout duty again tonight.

February 7

Evans

DS Jones

February 14

Evans

DS Jones.

February 15

Carrying gravel on the road to Rhiw.

February 18

Bailiffs sell the jetty.

February 19

The black cow has a calf.

February 20

Had one lamb.

February 21

Evans

February 22

Delivered the fat bullocks to John Llanbedrog. 15.0.0.

February 26

R. Parry sells the wood from the jetty.

February 28

Evans

Tanyfoel T Wms Pwllheli.

March 1

Kate Tynlon dies aged 22.

Delivered cows to Pwllheli for Tyngraig.

March 5

Went to Abersoch to fetch fertiliser.

March 6

The pigs go away.

March 7

Evans

DS Jones.

March 8

The Police on the lookout at Porth Ysgo

March 11

Got two pigs from Pwllheli.

March 12

Auction of the land at Plas.

March 13

John Thomas a driver at the Tower Pwllheli dies.

March 14

Evans.

WP Owen at the church.

March 15

Griff Jones Groeslon dies aged 82.

Ellen Llawenan dies aged 62

I went to the new fair.

March 20

Griffiths Neigwl Newydd has finished the shed.

I went to Pwllheli to the meeting of the singing festival committee and I bought a new bike

March 21

Evans

March 22

A new minister arrives at Pisgah.

March 28

Evans

Tanyfoel RG Roberts Bethel didnt turn up

March 29

The bailiff marks the wood from the jetty

Ben comes home.

March 30

I went to Hebron to see the exam (Sunday school)

April 1

I went to Abersoch to fetch a load of coal.

April 4

Evans

Chosen inspectors for the Sunday school.

April 5

Quarterly meeting at Pisgah.

Took a fatted lamb to John butcher 1.15.0

April 6

The bailiffs sell the last of the wood from the jetty.

April 9

R Parry rents the land at Tyrfelin.

Went to Abersoch to fetch coal for Tanymuriau.

April 11

Evans didnt turn up.

April 12

Baby boy at Penrallt

April 15

Finished planting potatoes

April 17

Concert at the school.

April 18

Richards middle school Pwllheli.

April 22

Turned the cattle out.

April 23

Planted potatoes at Rhydbengan bach.

Heard the cuckoo.

April 24

Planted potatoes at Tanymuriau.

Meeting of the church school at Llangian.

.April 25

Evans

Morris Llithfaen

April 27

Blue cow has a calf.

April 30

Finishing planting potatoes at Tynygraig.

May 2

Evans

May 3

Jane Lizzie Tanymuriau dies aged 8.

May 6

Fatted lamb to the butcher 1.5.0.

May 7
Luisitania has been sunk by the Germans 1457 souls lost.

The brown heifer has a calf.

May 9

Evans

DS Jones.

May 10

Took the bullocks to Penbont Saithbont.

May 14

Two fatted pigs go to Sarn market.

Literary society meeting at the school.

May 15

Dic Oil is married.

May 16

Evans.

May 17

Ellis Davies addresses the men at the school about enlisting.

A little girl dies at Tanymuriau.

May 22

Went to the fair

The black cow is with the bull.

May 23

Glyn Davies Llaniestyn.

DS Jones.

May 29

Clearing huol for the boats.

Ellen Penycaerau gets married.

June 5

Started digging new potatoes.

June 7

Ben catches mackerel.

June 9

Two piglets come from Pwllheli.

June 10

Sheep shearing.

Wesleyan singing festival at Aberdaron

June 11

Methodist singing festival at Tudweiliog.

June 13

Davies Abererch didnt turn up.

School meeting at Tanyfoel.

June 14

Went to the singing festival at Porthmadoc.

June 15

Delivered the ram for H Tynlon 1.3.0.

June 17

2 fat lambs for J Llanbedrog 1,5.0.a sixth.

June 18

Singing festival at Aberdaron Church.

June 19

Funeral of R Roberts Refail Sarn.

June 20

Student from the college.

DS Jones.

June 23

Margaret Post Llanor dies ( Evan Penponcyns mother)

June 25

Went to Holyhead for the church trip in the motor.

June 26

Ann Tanygraig yn priodi.

June 27

Wms Capel Helig

Tanyfoel G Parry Borth

June 28

Fishing for mackerel caught 148.

July 9

Starting to cut the hay.

July 12

Finished mowing the hay at Rhydbengan bach.

July 13

Carrying hay.

July 17 Started mowing the hay for Moses.

DS Jones.

July 19

Traction engine from Carreg goes up Rhiw road.

July 23

Dipping the sheep.

July 24

Funeral of the wife of Brynmor Abersoch.

July 25

Evans

Tanyfoel JJ Jones Pwllheli.

July 28

The brown cow takes the bull.

July 30

Visitors come to the Plas.

Uncle has a fall and injures his arm,

July 31

Flower show at Sarn.

August 7

Roberts goes to live at Penyrogo.

August 8

Lloyd Rhosgadfan.

Preaching session at Pisgah.

August 9

Trip to Llandudno with the motor.

August 10

Fishing for mackerel caught 300.

August 13

Finished with haymaking.

August 14

Flower show Tudweiliog.

August 16

Rowland Trefollwyn Bach dies.

August 17

Griffith Roberts y Maes dies aged 71.

August 19

Sheepdog trials.

WO lectures in the school about "The Cymro"(The Welshman)

August 22

Evans.

August 24

Baby girl in Parc y Brenin.

August 26

A student from Brecon preaches at Nebo.

August 29

Evans.

August 30

Gathering the corn.

September 4

Went to Abersoch to fetch a load of coal for Tynygraig.

September 5

O Owens Hebron.

September 8

" Sasiwn" starts at Pwllheli.

Margaret Tynmynydd dies at Abersoch.

September 10

Wm Thomas Llanrwst preaches at Penmount.

MP Morgan Blaenanerch and J Williams Holyhead preach in the gallery of the hall.

September 12

Evans.

September 16

The horses at Carrog stampede and kill Evan Pig y Parc.

End of mackerel fishing.

September 18

Richard Ty Hen gets married.

September 19

Rhydderch Pwllheli

DS Jones.

September 20

Word came that Wm Terfyn had died in a hospital in the Dardanelles.

September

The visitors of Plas leave.

September 25.

Went with the motor to Bettws Garmon.

Auction at Ty Hywel.

September 26

Evans.

DS Jones.

September 29

Rev Evan Jones Caernarfon dies.

October 3

Evans.

Dr Evans Abersoch dies aged 36.

October 4

Harvest festival begins at the church.

Parish council meeting.

Wm P Owen tonight.

October 5

Sephard Jones Llanor.

October 8

Auction Trefaes.

Put the Horses and calves in, brought the boats up to store over winter.

Auction Plas Newydd.

October 15

Finished carrying the rails and trucks from the jetty.

Auction at Crugerran.

October 18

Thanksgiving day.

G Griffiths Hirwaen C S died last night in a Scottish hospital

October 19

Finished carrying bracken.

Auction at Ty Fair.

October 22

Lisa Tyncae has a baby boy.

Finished lifting the potatoes.

October 23

Auction at Bron Phylip.

October 28

Prayer meetings in the chapels.

October 29

Wm Bodwis funeral.

October 31

Evans

Tanyfoel EP Roberts Golan

Novenber 1

I went to the fair in Pwllheli.

November 4

New tenant arrives at Siop Penrallt.

November 7

Evans.

November 11

Hugh Rwtan dies.

November 12

Strong winds and rain from the north uproot trees.

November 14

JH jones Wesleyan.

DS Jones.

November 15

Went to Hugh Rwtans funeral.

November 20

Air plane ( airship) above Mynydd Mawr.

November 21

Glyn Davies Llaniestyn.

November 23

The traction engine from Sarn delivers coal here.

The lady of Fantol drowns herself.

November 24

Traction delivers coal.

November 26

Fat pigs go to market(slaughter?)

Tanyfoel O Jones Penmorfa.

November 29

Ellis Tanygraig completes his move to Caer Mur.

November 30

The Abersoch dr runs his car into the railings.

December 1

Piglets arrive from Pwllheli.

Tanyfoel DS Jones and M Roberts Pistyll.

December 7

The traction from Ruthin starts to load the rails and wagons from the jetty.

December 10

The traction has completed its work.

Tanyfoel DS Jones and W Jones Tudweiliog.

December 15

Hannah Rhiwlas dies aged 30.

December 17

A lot of driftwood in the sea.

December 25

Went to Aberdaron to the literary society meeting.

December 27

Ann Tanybryn dies.

Strong winds from the south

January 1 1916

Massive storm from the southwest.

Diolch / Thankyou, Mrs G Thomas, am Ddyddiadur ei hen ewyrth.

 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com