Dyddiadur

 Griffith Thomas

Ael y Bryn

"1922"

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~

Symud ei long Sept 12, 1921.

R No 1920 Swansea.

R No 246 Barry.

R No 191 Newport.

Dyma nymbar oedd ar lythyra y rhai diweddaf yrrodd Isaac Bach adra efo arian o’r SS Stevenstone.  

Hanes y Stevenstone

 

Ionawr.

Sul 1 – Yn Tan y Ffordd, Sul annifyr.

Llun 2 – Dydd llun yn Tan y Ffordd cael llythyr o’r office o Gaerdydd yn dweud fod stori yn caerdydd fod criw wedi ei picio fyny yn North Sea – dim sicrwydd.

Mawrth 3 – Dydd mawrth, Pwdin a’r llythyr wedi ei yrru i Isaac Bach yn dod yn ol, digalon iawn yn eu derbyn – a llythyr oddiwrth Thomas fy mrawd o’r South a darn papur newydd, hanes y criw.

Mercher 4 – Gwynt mawr o’r gogledd trwy’r nos. Dim newydd heddiw yn dod. Llythyr i Lanbedrog.

Iau 5 – Rhew caled bora heddiw. Newydd ddrwg trwy i Mr Williams y Person ddod a fform i’w llenwi oddiwrth y Bord of Tred – dim gobaith. Llythyr i’r South.

Gwener 6 – Digalon iawn heddiw dim ond dim ond cymyla o du’r ddaear ym mhob man. Gan Lewis 15/-.

Sadwrn 7 – Cael llythyr o Lundain eisiau mi fynd at Mr Williams y Person i seinio i gael pum punt o’r gymdeithas y llongddrylliedig, Newydd drwg o hyd.

Sul 8 -  Evans Rhiw am 2 a 6. Yn Tan y Ffordd bora Hiraeth am fy machgen. Catherine fy chwaer yma efo motor Robert London.

Llun 9 – Yn Tan y Ffordd, gwynt mawr heddiw etto. Hiraeth mawr etto heddiw. Llythyr oddiwrth Thomas o’r South.

Mawrth 10 – Yn Tan y Ffordd yn rhoi fyny i ddisgwyl. Rhaid bodloni i’r drefn. Derbyn 10/- o Caernarvon. Talu am wadna sgidia Bob 7/7d

Mercher 11 – Yn Tan y Ffordd anfon llythyr i Thomas i’r South ac address y dyn Caerdydd ynddo. Marw Wmffra Tyn Graig.

Iau 12 – Cael llythyr o’r Office o Caerdydd yn rhoi yr SS Stevenstone i fyny, Mr Williams y Person yn ysgrifennu dau lythyr i’w ateb.

Gwener 13 – Yn Tan y Ffordd. Polyn malu yn torri. Araian Lewis G Jones 15/-. Bob yn nol 4 cant o lo o’r Nant..

Sadwrn 14 -  Angladd Wmffra Tyn Graig. Cael fform i’w llanw o Gaerdydd yng nghylch Isaac Bach. Mynd i’r Sarn at y lifin.

Sul 15 – Yn Tan y Ffordd glaw mawr, hiraeth mawr am Isaac Bach, gwynt mawr.

Llun 16 -  Cael llythyr o’r office o Caerdydd yn dweud ei bod wedi gyrru y cleim i mewn i’r ensurance. William Ty Croes Bach yn dod ac yn dod ac oed fy machgen o’r dre i yrru i Caerdydd.

Mawrth 17 – Cael llythyr oddiwrth Thomas o’r South a llun Trefor Thomas o Gaerdydd oedd ar y Stevenstone, a llenwi y fform a’i gyrru i ffwrdd.

Mercher 18 – Dim efo post heddiw. Anfon llythyr i Owen Williams Ty Newydd i Blackwood. Reit ddigalon heddiw.

Iau 19 – Cael llythyr o Appledore, dim newydd ynddo.

Gwener 20 – Dim newydd, digalon iawn. Cael 5/- o Gaernarvon. Cael 15/- gan LG. Jones Bach fu yma yn bregethwr heddiw.

Sadwrn 21 – Glaw heddiw. Derbyn llythyr oddiwrth Owen Williams Ty Newydd. Derbyn Fform i llenwi a llythyr yng nghylch ei gyflog, anfon llythyr am y nymbar y llong i Gaerdydd ac anfon yn nghylch ei gyflog. Tarw i fuwch Neigwl Ganol.

Sul 22 -  Evans am 2. Bora braf llawer o bethau ar fy meddwl. Thom Hughes yma.

Llun 23 – Bora braf gwynt o’r dwyrain. Anfon llythyr i Owen Williams i Blackwood ac anfon llythyr i Mrs Trevor Thomas i Gaerdydd a un i Mrs Copp i Appledore. Thomas Ty Rhos yma heno. Derbyn 6/- o log o’r coperatyf.

Mawrth 24 -  Anfon llythyr i Clwt y Bont a Portmadoc. Mynd at Hugh Tyddyn. Dick yn dod yno i fy nol i fynd at y Person i seinio riw bapur. Chwythu yn oer iawn o’r dwyrain.

Mercher 25 -  Bwrrw eira heddiw o’r dwyrain. Marw Richard Roberts Tyn y Fron. Cael llythyr o’r office o Gaerdydd. Dim newydd reit ddigalon.

Iau 26 – Derbyn llythyr oddiwrth Anne o’r Port. Derbyn £7/18/0d oddiwrth Hansen Cardiff a derbyn yr hyn oedd yn weddill o’i gyflog £1/2/7d. Mr Williams yn anfon fform insurance i ffwrdd. Yn y Syntyr.

Gwener 27 – Mynd i’r Sarn i newid yr arian gefais o’r office Hansen Caerdydd £9/2/7d. Cael llythyr o Clwt y Bont. Merchaid Bayview a merchaid Llawenan yma.

Sadwrn 28 – Yn tan y Ffordd bob dydd. Dim cysur. Cael llythyr oddiwrth y Shipping Federation of Liverpool eisiau y Regret Envelope a faint oeddwn wedi ddrbyn o’r arian diwaith mewn 2 fis. Angladd Richard Roberts. 15/- gan Lewis Jones.

Sul 29 -  Yn Tan Y Ffordd. Bora braf. Bodlonni i’r Drefn. Yn Carreg Lefain fi a Eliza gyda’r nos.

Llun 30 – Derbyn llythyr oeddwn wedi ei yrru ar y 14 o Ragfyr i fy machgen yn ol o Gaerdydd ac wedi bod yn Nenmark. Llythyr Tedi a Christmas card hogan o Cork, digalon iawn pob gobaith wedi darfod. Anfon llythyr i Lerpwl a’r Regret Envelope a un i Caerdydd i’r undeb.

Mawrth 31 – Dim llythyr heddiw. Anfon llythyr i Thomas i’r South.

 

Chwefror.

Mercher 1 – Cael tri llythyr , dau o Gaerdydd ac un o Liverpool. Angladd Joseff Brynffynnon.

Iau 2 – Yn Tan y Ffordd bob dydd. Dim hefo’r post. Bwrrw glaw. Owen Griffith Meillionydd Bach yma heno.

Gwener 3 – Cael llythyr o Lundain oddiwrth yr undeb sailors and ffeirmen. Llifo cyllill y felin yn Penponcyn fi a Tedi, arian Lewis Jones 15/-.

Sadwrn 4 -  Derbyn y llyfrau misol a dim arall. William Jones Ty Croes Bach yma heno. Cyngor plwy heno.

Sul 5 -  Yn Tan y Ffordd, bora braf. Bachgen o Glynnog am 2 a 6.

Llun 6 -  Derbyn llythyr Hugh Tan yr Ardd yn cydymdeimlo a ni ar ol ei hen ffrind. Anfon llythyr i Gyfynus a Rev Madog Roberts.

Mawrth 7 -  Mynd at Owen Parry i weld chwarel Meillionydd Bach. Derbyn llythyr ac yn dywedyd y swm ddarfuont bennu ar ol fy machgen druan. Ei hanes yn yr Herald Gymraeg.

Mercher 8 -  Yn y dre yn talu am y llechi toi y gegin. Llythyr oddiwrth Bobi y Port o Cork ac oddiwrth Madoc Roberts. 10/- Caernarvon.

Iau 9 – Cael yr agriment i seinio ei phostio yn ol. Diwrnod sych gwynt yn y de ddwyrain. Blwyddyn i heddiw daeth fy machgen bach adra yn sal o Llanelly (9fed dydd)

Gwener 10 – Dim hefo’r post. Diwrnod braf. Hiraeth Mawr. Hanes fy machgen yn yr Herald. 15/- gan Lewis Jones.  Drama Pwyllgor Ras Cwn yn yr ysgol.

Sadwrn 11 -  Cael postcard oddiwrth y Shipping Federation yn dweud eu fod wedi gyrru yr agreement i Head Office. Cael llythyr oddiwrth Rev Gwilym Roberts gweinidog Pwllheli. Dick yn redig efo ceffyl Tyn Llan.

Sul 12 -  Yn Tan y Ffordd bora. Rhew a gwynt o’r dwyrain. William Evans Gwiga am 2 a 6. Yr oedd fy machgen adra yn sal flwyddyn yn ol i heddiw.

Llun 13 -  Dim hefo’r post heddiw, hiraeth mawr. Bob a Dick yn redig yn cae capel am roid tatws yn y pen ucha. Tywydd sych.

Mawrth 14 – Dechrau redig tyndir yn cae big. Dim hefo post heddiw, pob gobaith am fy machgen wedi darfod.

Mercher 15 – Cau adwy llidiart Dafydd i Henry Bodwyddog. Dick a Bob yn redig tyndir.

Iau 16 – Derbyn llythyr o Clwt y Bont a’r agriment oddiwrth Arthur Owen Pwllheli.

Gwener 17 – Mynd i Clwt y Bont. 15/- gan Lewis Jones.

Sadwrn 18 – Yn Clwt y Bont yn angladd fy ewythr. Bob a Dick yn redig.

Sul 19 -  Yn Llanbabo, gweinidog Llanrug.

Llun 20 – Cychwyn am dy modryb Sarah Llanrug. Dau lythyr un o’r De a’r llall. Bob a Dick yn gorffan redig.

Mawrth 21 – Derbyn llythyr a stiffigat oed fy machgen o Liverpool. Bwrrw eira.

Mercher 22 – Anfon llythyr i  Josua i America. Bob yn dyrnu yn Meillionydd Bach.

Iau 23 – Derbyn llythyr oddiwrth Jini Brynchwilog. Anfon llythyr i William Roberts Namor. Derbyn 2/6d gan H Parry Bodwyddog am gau adwy.

Gwener 24 – Niwl heddiw. Derbyn 15/- gan LG Jones.

Sadwrn 25 – Derbyn 5/- o Caernarvon. Anfon i William Trevor Williams fy nghefndar i’r America. Palu yr ardd yn Tan y Ffordd.

Sul 26 – Evans am 2 a 6. Oen bach cyntaf y Tan y Ffordd. Tan y Foel am 6.

Llun 27 – Yn Tan y Ffordd bob dydd. Bwrrw y bora, gwynt oer o’r de. Dim efo post heddiw.

Mawrth 28 – Eisteddfod Rhoshirwaun. Diwrnod sych. Merchaid yr Efail Bwlch Clawdd yma heno.

 

Mawrth.

Mercher 1 – Bore braf, dechrau bwrrw 10 y bora o’r dwyrain. Dim newydd heddiw.

Iau 2 – Yn Tynlon yn gosod popty.

Gwener 3 – Yn Tynlon yn gorffan. 15/- gan Lewis Jones.

Sadwrn 4 – Mynd i Rhoshirwaun at Caradog i lenwi fform yr arian diwaith. Cael llythyr oddiwrth Arthur Owen Pwllheli yn dweud fod yr arian yn cael eu talu. Yn y cwrt 18 o’r mis yma. Cyngor plwy rhoi rhybudd i ddewis am aelod newydd ar 11 o mis yma.

Sul 5 – John Lewis Pwllheli am 2 a 6  Yn Tan y Ffordd bora. Gwynt a glaw drwy’r

 dydd. Bob yn ei wely yn wael.

Llun 6 – Anfon arian am y llyfr misol £1/4/7d. Anfon papur wedi ei seinio i Arthur Owen Pwllheli.

Mawrth 7 – Derbyn llythyr W Roberts Nantymor. 5/- o Caernarvon. Tedi yn ei wely yn wael.

Mercher 8 – Mynd i’r dre heddiw at Arthur Owen. Prynu coed i wneud trwmbal newydd trol Tan y Ffordd.

Iau 9 – Yn Tan y Ffordd.

Gwener 10 – Gorffan palu Tan y Ffordd.

Sadwrn 11 – Ffebi yn dod ac oen. Y gwn mawr heddiw yn Penarfynydd. Dewis dynion newydd at y Cyngor Plwy.

Sul 12 – Evans am 2 yn lle Gwilym Roberts. Cyfarfod gweddi am 6.

Llun 13 – Yn Pwllheli yn y cwrt yn gorffan hefo fy machgen Druan. Mynd i Newport wrth ddod adra.

Mawrth 14 -  Rhychu, plannu tipyn o resi yn ardd Tan y Ffordd. Yn Shop Newydd pawb o’r gwaith yn trio cytuno i llwyth.

Mercher 15 – Yn Pwllheli yn derbyn yr arian ar ol fy machgen druan £125/0/0d

Iau 16 – Yn Pwllheli etto o flaen treibiwnal yr ynemployed.

Gwener 17 -  Yn Meillionydd yn symud y fainc fechan o’r bwtri i’r gegin fach. Mynd i Rhoshirwaun at Caradog yn gylch yr ynemployed. Diwrnod braf, tywydd braf 14 diwrnod braf.

Sadwrn 18 – Mynd a’r spinod a’r myharen i’r comins. Gorffan plannu ardd Tan y Ffordd. Diwrnod braf etto heddiw.

Sul 19 -  WR Jones am 6. Pasio i Evan Williams a mi fynd i hel y gymdeithas.

Llun 20 – Mynd fy hunan i hel y gymdeithas Beibla.

Mawrth 21 -  Mynd i Chwilog efo’r ferlan i nol car Hugh Jones Tyddyn. Diwrnod oer bwrrw eira.

Mercher 22 -  Yn Tan y Ffordd. Diwrnod oer.

Iau 23 – Yn Syntyr yn torri fy ngwallt. Yn Trip yn ail osod y popty.

Gwener 24 – Mynd i’r Nant i ddisgwyl llong, llwytho chwe wagon.

Sadwrn 25 – Yn Ty Canol ffatri yn ail osod popty.

Sul 26 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6. Ellis Lloyd ddim wedi dod.

Llun 27 -  Llwytho SS Amy Summerfield o saith dan saith. 74 round.

Mawrth 28 – Gorffan llwytho un o’r gloch, 20 awr.

Mercher 29 – Llwytho SS Mary Summerfield 72 round, dechra 7 dan 8.30

Iau 30 – Palu yr ardd o dan y cwt mochyn.

Gwener 31 – Mynd i’r Nant i lwytho  SS Amy Summerfield, dim llwytho, gwynt a glaw o’r de. Bwrrw eira cnwd tew. John Tan y Ffordd yma. Rhew yn galed.

 

Ebrill.

Sadwrn 1 – Mynd lawr i Nant disgwyl SS Amy Summerfield. Rhewi yn galed. Blwyddyn yn ol gorffan plannu y fordor dan y gegin Isaac druan.

Sul 2 -  Sul heb bregethu. Cyfarfod gweddi am 2 a 6. Sul braf dadmer yn yr haul.

Llun 3 -  Llwytho SS Amy Summerfield 65 round. Diwrnod oer. Anfon llun i  Roland Tyn Cae. Fi a Eliza yn mynd i Tyddyn i ddanfon y blawd.

Mawrth 4 –

Mercher 5- Mynd lawr i’r Nant i lwytho chwe wagen, llong yn methu dod i fewn.

Iau 6 – Llwytho SS Jesse Summerfield o saith dan 4.

Gwener 7 – Methu dod at i pier, rigio lle i gael cerrig y Benallt i lawr. ( ar y mor 1920)

Sadwrn 8 -  Yn rhoid slipars hyd y lein i gario cerrig i Benallt.

Sul 9 – Bob Humphreys Llanbedrog am 2.

Llun 10 – Yn y Groeslon yn gwneud lle i’r ceffylau i gario cerrig o’r Benallt.

Mawrth 11 – Gorffan plannu tatws yn pen uch cae capel. Tan y Ffordd.

Mercher 12 -  Rhychu clwt mawr Ael y Bryn, plannu cae crwth Penarfynydd. Glaw pnawn.

Iau 13 -  Nol benthyg trol Tyn Gamfa i ddod a llwyth o dail i Ael y Bryn. Plannu y fordor dan yr hen gegin a hanner y clwt mawr. Marw Owen Conion.

Gwener 14 -  Glaw mawr o’r dwyrain. Dick yn mynd i Nevin efo John Conion.

Sadwrn 15 -  Gwynt a glaw o’r de yn bora.

Sul 16 -  Rev T Gwilym Roberts. Derbyn o’r newydd Bob a Johnnie, Mary a Jemima (Pasg) Te yn Ty Croes. Gwynt oer o’r gogledd.

Llun 17 – Bob yn angladd William Conion. Aberdaron wedyn finnau yn gorffan plannu tatws.

Mawrth 18 – Mynd i Meillionydd Mawr, dim tywod yno i wneud llawr, mesur 87. Diwrnod braf gwynt o’r gogledd.

Mercher 19 – Eliza yn mynd i dre hefo moto Seaview dim yn dod adra, finnau mynd i Groeslon.

Iau 20 –  Yn Ty Croes Bach yn gwneud stol rhwng y ddwy fuwch, mynd i nol baich o bricia i ddal pwys.

Gwener 21 – Diwrnod braf. Tarw i’r fuwch ganol. Dick yn rowlio Cae Big.

Sadwrn 22 – Llythyr oddiwrth Eliza o’r dre yn dweud mai dydd mercher y daw adra efo gwraig Harry.

Sul 23 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6. Jones Nevin ddim di dod. Sul oer bwrrw ychydig.

Llun 24 – Hanner yn cael y wagen i fyny Bodwyddog efo Nant y carw.

Mawrth 25 – Turn ynyr iard Nant yn dod a cerrig Benallt. Pau £2/13/10d. Glaw pnawn.

Mercher 26 – Turn yn yr iard yn dadlwytho. Gwynt o’r gogledd.

Iau 27 – Turn yn yr iard yn dadlwytho gwynt o’r gogledd.

Gwener 28 – Hanner yn yr iard, coed y drym ar inglain yn torri, adra pnawn. Gwynt oer o’r gogledd.

Sadwrn 29 – Adra yn gwneud y simna yn y gegin bach. Diwrnod heb fod yn oer.

Sul 30 – John Lewis Pwllheli am 2.

 

Mai.

Llun 1 – Chwythu yn oer o’r gogledd heddiw etto. Annie Bryn Difyr yn mynd i’r dre i gyflogi. Hannar yn yr iard yn dadlwytho.

Mawrth 2 – Diwrnod yn yr iard etto. Diwrnod brafiach heb fod mor oer gwynt i lawr.

Mercher 3 – Tri chwarter etto yn yr iard. Glaw o’r de.

Iau 4 – Diwrnod etto. Gwynt o’r south west.

Gwener 5 – Diwrnod yn gorffan cael y cerrig o Benallt i Nant.

Sadwrn 6 –

 Sul 7 – RM Williams am 2 . Sul braf.

Llun 8 – Gwneud simdda y gegin fach bora, yn Ty Rhyd yn gosod sgeulat ym mhen y ty yn pnawn.

Mawrth 9 – Gwneud simdda gegin bach. Tywydd braf.

Mercher 10 – Chwilio am gerrig tu ucha i Brynfran i wneud y simdda. Motor doctor yn Carreg Lefain.

Iau 11 – Yn dre o flaen y treibiwnal. Tynnu fy nanedd.

Gwener 12 – Gwynt oer o’r gogledd. Gosod gwydra ar ffenast yr eil.

Sadwrn 13 – Ffair Pwllheli neb oddyma yno. Eliza yn Carreg Lefain y merchaid yn wael yno i gyd.

Sul 14 – Evans am 2. Dim capel chwydd yn fy ngwyneb. Eliza yn Carreg Lefain. Sion Penbryn Bach yma.

Llun 15 – Gwneud corn y gegin bach.

Mawrth 16 – Bwrrw glaw heddiw. Cyfarfod yn yr ysgol. Thomas hogyn Charles yma a Harry Penbryn Bach a’r wraig.

Mercher 17 -  Tomi Bryn Awel yn mynd i’r Siop Isa i weini.

Iau 18 – Tyllu i roid pren ar wal y gegin bach.

Gwener 19 –

Sadwrn 20 –

 Sul 21 -  WR Jones Nevin.

Llun 22 -  Fi a Eliza yn mynd i’r ffair. Prynu sink a grat.

Mawrth 23 -  Toi y gegin bach.

Mercher 24 -  Llwytho SS Mary Summerfield.

Iau 25 – Diwrnod poeth palu tatws yn fordor dan y parlwr. Mynd i’r Groeslon pnawn cymysgu calch.

Gwener 26 -  Yn Meillionydd Mawr yn gwneud llawr syment.

Sadwrn 27 – Llwytho SS Jessie Summerfield. Clirio cerrig Benallt Pau £1/12/5d. Gwn mawr.

Sul 28 -  Bachgen o Glynnog.

Llun 29 – Diwrnod poeth. Yn y Nant yn gosod llawr.

Mawrth 30 -  Diwrnod poeth. Trwsio ty Elin Wmffra.

Mercher 31 – Diwrnod yn y Groeslon, chwilio am ystolion, dechra symentio y corn.

 

Mehefin.

Iau 1 – Diwrnod yn y Groeslon.

Gwener 2 – Diwrnod yn y Groeslon. Cyfarfod yn Tyddyn.

Sadwrn 3 – Hannar yn Groeslon.

Sul 4 – Rev Gwilym Roberts am 2 a 6.

Llun 5 – Yn Groeslon.

Mawrth 6 – Yn Groeslon.

Mercher 7 – Yn Groeslon.

Iau 8 – Groeslon etto.

Gwener 9 –  Groeslon etto.

Sadwrn 10 - Adra ar y gegin bach.

Sul 11 -  Dim yn y capel. W O Evans yn Aberdaron.

Llun 12 – Yn Groeslon yn gosod sgeulat. Marw Dafydd Penbryn Bach.

Mawrth 13 – Hannar yn y Greoslon. Eliza a fi mynd i Penbryn Bach.

Mercher 14 – Yn y Groeslon.

Iau 15 – Yn y Groeslon.

Gwener 16 – Angladd Dafydd Penbryn Bach.

Sadwrn 17 – Yn Y Groeslon dan dri.

Sul 18 – Thomas Ellis Pwllheli (injan driver).

Llun 19 – Yn Groeslon yn plastro talcen ty.

Mawrth 20 – Yn Groeslon.

Mercher 21 -  Yn y Groeslon gorffan. Breuddwyd neithiwr gweld stemar fawr yn angori wrth y lan yn Porth Llywenan.

Iau 22 – Y ddau William Clwt y Bont ffordd yma. Dechra yn y Benallt.

Gwener 23 – Yn y Benallt. Mynd i Meillionydd Mawr at y gwenyn.

Sadwrn 24 – Yn y Benallt. Yn Ty Croes Bach yn gosod polyn wrth yr injan ladd gwair. Hughes yn talu am drwsio y Groeslon £2/16/0d.

Sul 25 -  WR Jones Nevin am 2.

Llun 26 – Turn yn Benallt. D Tecwyn Evans yn darlithio ar AG.

Mawrth 27 – Hanner turn. Mynd i’r capel mawr.

Mercher 28 – Turn.

Iau 29 – Adra ddim yn dda.

Gwener 30 – Turn. Derbyn 10/- o Caernarvon.

 

Gorffennaf.

Sadwrn 1 – Tedi ar y mor. Gwynt a glaw mawr.

Sul 2 – William Evans Gwiga am 2 a 6.

Llun 3 – Turn Benallt.

Mawrth 4 – Turn yn Benallt.

Mercher 5 – Turn. Bob yn danfon bustych Nant i’r dre. Glaw mawr drwy’r nos o’r dwyrain.

Iau 6 – Glaw mawr bore heddiw etto. Turn. Tywydd gwan, gwair Bodwyddog wedi ei dorri ers pythefnos.

Gwener 7 – Turn. Gosod y popty yn y gegin bach.

Sadwrn 8 – Turn. Willie clwt y Bont yma a Rhisiart Ty Fair.Glaw mawr o’r dwyrain.

Sul 9 -  Cyfarfod gweddi am 2 a 6. Llawer ar fy meddwl, Isaac bach yn mynd i ffwrdd ar ol te blwyddyn yn ol i heddiw i’r South Sail ar yr SS Afon Lledi, Dick yn ei ddanfon i Bangor ( July 10 1921).

Llun 10 – Codi cerrig i fyny yn y Benallt hannar y bora. Mynd i’r Syntyr heno i dorri mawn gwair.

Mawrth 11 – Codi etto. Ty Croes Bach yn cario cae sgubor.

Mercher 12 – Turn.

Iau 13 – Turn. Pau cyntaf yn y Benallt £1/14/2d. Eliza wedi mynd i Llanbedrog. Angladd Tommi Pisgah.

Gwener 14 – Turn. Dechra torri gwair yn y cae nesa i Conion yn Tan y Ffordd.

Sadwrn 15 – Turn. Gwn Mawr. Derbyn £1/10/0d gan Lewis G Jones.

Sul 16 – Evans am 2 a 6.

Llun 17 – Turn.

Mawrth 18 – Turn.

Mercher 19 – Turn.

Iau 20 -  Turn. Niwl.

Gwener 21 – Turn. Niwl.

Sadwrn 22 – Turn. Yn Ty Croes Mawr yn cario gwair cae waen.

Sul 23 -  Evans am 2 yn lle Gwilym Roberts. Bwrrw glaw heddiw. Cyfarfod gweddi am 6 Griff Thomas, Elis Jones, Evan Hughes, Evan Williams yn sal, Tom Hughes.

Llun 24 – Turn yn codi cerrig fyny 66 twb, 88 pnawn.

Mawrth 25 – Hannar yn codi cerrig dan 10.30, mynd i lawr i dyllu wedyn. Mynd i gario gwair cae dan ty Tan y Ffordd pnawn.

Mercher 26 -  Turn. Bwrrw glaw.

Iau 27 – Dim gwaith rigeta Aberdaron.

Gwener 28 – Tri chwarter heddiw. Tedi yn fy nol i gario gwair, gorffan cae gwair. Mynd i’r Sarn at Williams Portdinorwig.

Sadwrn 29 – Niwl trwy’r dydd.

Sul 30 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6. Owen Jones Bodrydd, Evan Jones Efail Bwlch Clawdd, Evan Hughes, Wmffra Jones am 6 W Jones, G Thomas, Elis Jones, R Owen.

Llun 31 – turn.

 

Awst.

Mawrth 1 – Turn.

Mercher 2 – Turn. Eliza wedi mynd i’r dre. Bob a John wedi mynd i’r dre efo mam.

Iau 3 – Turn.

Gwener 4 – Turn. Glaw heddiw.

Sadwrn 5 – Turn. Gosod grat yn y gegin mawr. Miss Jones Nant yma.

Sul 6 – Gwilym Roberts gweinidog am 10 tro olaf. Breuddwydio neithiwr gweld Isaac fy machgen wedi dod adra ac yn dywedyd mai wedi dengid o’r llong yr oedd, yr oeddwn yn falch dros ben ohonno, ac yn gofyn am faco i mi. Diolch am gael ei weld mewn breuddwyd.

Llun 7 – Turn.

Mawrth 8 – Turn.

Mercher 9 – Turn.

Iau 10 – Turn. Rigeta Abersoch. Motor Tocia yn dod drwy Rhiw.

Gwener 11 – Turn yn weindio fyny, 60 bora, 70 pnawn.

Sadwrn 12 – Turn. Glaw mawr heddiw.

Sul 13 – Rev WR Jones tro olaf.

Llun 14 – Mynd i ffair Awst Fi a Eliza i brynu stove.

Mawrth 15 – Turn.

Mercher 16 – Trun.

Iau 17 – Ras cwn yn Ty Croes Mawr. Y merchaid yn dod yma.

Gwener 18 – Turn.

Sadwrn 19 – Turn. Paentio talcen y gegin. Pnawn poeth.

Sul 20 – Joseff Jones a fu yn Nevin.

Llun 21 – Turn.

Mawrth 22 – Turn.

Mercher 23 – Turn.

Iau 24 – Turn.

Gwener 25 – Turn. Nant yn bora yn dod a’r gwageni i nol brics. Trip Wesla.

Sadwrn 26 – Turn.

Sul 27 – Bob Humphteys Llanbedrog. Cyfarfod gweddi am 6.

Llun 28 – Turn. Codi i fyny pnanw 85.

Mawrth 29 – Turn yn codi fyny bora 54.

Mercher 30 - Turn.

Iau 31 -  Turn. Marw Thomas Parry Ty Fry.

 

Medi.

Gwener 1 – Bwrrw glaw mawr heno.

Sadwrn 2 – Turn. Bil y llyfra misol 13/-.

Sul 3 -  Evans am 2 a 6. Glaw heddiw etto.

Llun 4 – Bora braf dim gwynt mynd i angladd Thomas Parry Ty Fry.

Mawrth 5 – Turn.

Mercher 6 – Turn.

Iau 7 – Turn.

Gwener 8 – Turn.

Sadwrn 9 – Turn. Gorffan gosod y landars yn Groeslon. Griffith Ffor yn dod adref  Medi 8 1921, Isaac druan yn symud i’r Stevenstone.

Sul 10 – Glyn Roberts tro cyntaf. Mynd i’r Tyddyn am 6.

Llun 11 – Turn yn codi cerrig, 55 bora, 60 pnawn.

Mawrth 12 – Symud ei long 1921.

Mercher 13 – Turn.

Iau 14 – Turn. Bob a Nell yn mynd i’r Tyddyn. Y merchaid yn mynd i ffwrdd, y rhai fu yma fel ymwelwyr.

Gwener 15 – Turn.

Sadwrn 16 – Turn. Niwl a glaw. Eliza wedi mynd i’r Tyddyn.

Sul 17 – RW Aneurin LL Hugh. Nefyn am 2 a6.

Llun 18 – Turn. Glaw trwy nos lun.

Mawrth 19 –  Hannar. Bwrrw glaw, glaw mawr trwy’r nos, llawer o anifeiliad wedi boddi yn Sir Gaernarfon a Sir Feirionydd.

Mercher 20 – Turn.

Iau 21 – Turn.

Gwener 22 – Turn. Codi pnawn 75.

Sadwrn 23 – Turn. Codi i fyny 61. Brynfran yn trwsio y ty. Cario yd yn Tan y Ffordd.

Sul 24 – Evans am 2 –

Llun 25 -  Turn. Codi fyny bora 61. Gorffan cael yr yd yn Tan y Ffordd.

Mawrth 26 – Turn.

Mercher 27 – Turn.

Iau 28 -  Turn. Marw Mary Williams Fron Ola.

Gwener 29 – Turn.

Sadwrn 30 – Turn. Glaw mawr.

 

Hydref.

Sul 1 -  Bob humphreys Llanbedrog am 2 a 6.

Llun 2 – Turn.

Mawrth 3 – Turn. John Roberts yn dod a’r brics i Nant i roid o gwmpas y boileri. Mynd a dwy dunnell a saith gant o gerrig.

Mercher 4 – Turn John roberts yn dod a brics mynd a dwy dunnell a saith gant o gerrig i’w gyrru i ffwrdd efo tren dod i nol 2 dunnell ac 8 cant pnawn.

Iau 5 – Turn. John Roberts yn gorffan dod ar brics, dau lwyth o gerrig 2 dunnell ac 8 cant. Glaw.

Gwener 6 – Turn. Tywydd gwan efo’r yd.

Sadwrn 7 – Turn. Yn Brynfran pnawn yn trwsio pen y ty.

Sul 8 – Thomas Cricieth tro cyntaf.

Llun 9 – Turn. Derbyn 12/6d o Gaernarfon ynemployed.

Mawrth 10 -  Pau £15/19/6d. Turn. Mynd i Pencaerau i wrando ar Jones Gopa a Morgan Penmynydd (?).

Mercher 11 – Turn. Windio mewn 66.

Iau 12 – Turn.

Gwener 13 – Turn. Windio mewn 66.

Sadwrn 14 – Turn. Windio bora 66. Mynd i Llangwnadl i’r pwyllgor cyntaf. Tywydd sych gwynt o’r dwyrain.

Sul 15 -  Evans 2 a 6.

Llun 16 – Diolch am y cynhaeaf. Bora EW, O Jones, Elis Jones. Evans. Pnawn Tom Hughes, EH, G Thomas, Robert Owen, Humph Jones, EW a Tom hughes.

Mawrth 17 – Turn. Hel cerrig bora i roid a dan y brics hefo’r boilar yn y Nant. Crafu y foilar pnawn.

Mercher 18 – Turn. Dechrau rhoid y brics. Derbyn 10/- ynemployed Carnarvon.

Iau 19 – Turn, Bildio brics bora. Yn Refal yn gwneud heuar uwch ben y giat pnawn

Gwener 20 – Turn.

Sadwrn 21 – Turn.

Sul 22 -  Aneurin LL Hughes Nevin am 10.

Llun 23 – Turn yn rhoid brics yn y Nant.

Mawrth 24 – Turn etto.

Mercher 25 – Mynd i’r dre i brynu Reipan i roi ar corr y gegin a dwy lechan i roid yn y llawr.

Iau 26 – Turn.

Gwener 27 – Turn. Arian gan Lewis Jones. £3/7/5d.

Sadwrn 28 – Turn. Gwn mawr.

Sul 29 -  Rev Thomas Cricieth am 2.

Llun 30 – Turn. Hefo boileri yn Nant.

Mawrth 31 – Turn etto.

 

Tachwedd.

Mercher 1 – Turn etto. Bwrrw glaw.

Iau 2 – Turn. Codi y crud bora efo boilar pnawn.

Gwener 3 – Turn yn gorffan yn y Nant y bora mynd a syment a tywod i Pen ‘r Ogo pnawn. Llun Isaac druan yn y Winllan.

Sadwrn 4 – Turn.

Sul 5 – Hughes Fawr. Sul glawog.

Llun 6 – Turn.

Mawrth 7 – Turn.

Mercher 8 - Turn

Iau 9 – Turn. Codi crud bora.

Gwener 10 – Turn yn y Nant. Symud i Pen ‘r Ogo pnawn.

Sadwrn 11 – Turn yn rhoid syment yn Pen ‘r Ogo. Mynd i’r Tyddyn aros yna dan bnawn Sul.

Sul 1 2 -  Glyn Roberts Pwllheli am 2 a 6.

Llun 13 – Turn yn Benallt. Anfon y Winllan i Thomas i’r South.

Mawrth 14 – Turn. Codi pnawn 60. Cael 10/- am drwsio (?)

Mercher 15 – Turn. Codi bora 61, pnanw 60. Fotio.

Iau 16 -  Turn. Mynd i nol brics. Yn grat yr office bora, yn y Benallt pnawn. Anfon stampiau i Edeyrn 12 o rai swllt.

Gwener 17 – Turn.

Sadwrn 18 – Turn. Llythyr o’r South. Tyn Lon Fawr yn trwsio pen y beudy.

Sul 19 – Evans am 10.

Llun 20 – Turn. Dyrnu yn y Nant.

Mawrth 21 – Turn. Dyrnu yn Llawenan.

Mercher 22 – Turn. Bwrrw glaw. Dyrnu yn Ty Rhedyn.

Iau 23 – Turn yn gollwn cerrig i lon Bodwyddog, 6 wagen. Dyrnu yn Penarfynydd.

Gwener 24 – Turn yn windio a llwytho dau lwyth i John Roberts. Dyrnu yn Tyn Llidiart.

Sadwrn 25 – Turn. Dyrnu yn Ty Croes Mawr.

Sul 26 -  AH Hughes Nefyn am 2 a 6.Marw Hugh Jones Tyddyn, cynt o Felin Chwilog.

Llun 27 – Turn.

Mawrth 28 – Turn.

Mercher 29 – Turn. Hugh Terfyn yn mynd i Fangor. Anfon y Winllan i William roberts Namor.

Iau 30 – Mynd i angladd Hugh Jones i Chwilog.

 

Rhagfyr.

Gwener 1 – Turn. Tedi yn mynd i dre yn barod am y tren gynta fore Sadwrn i fynd i’r South.

Sadwrn 2 – Turn. Yn tyn Lon pnawn. Bil y llyfra 18/2d

Sul 3 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6. William Llawenan yn cynnal moddion.

Llun 4 – Turn. Yn Llawena yna isio mi osod y popty.

Mawrth 5 – turn. Pau £11/0/8d, wyth wythnos, 46 days.

Mercher 6 – Turn. Hugh Ty Corn yma.

Iau 7 – Turn.

Gwener 8 - Turn.

Sadwrn 9 – Turn. Yn Tyn Lon pnawn.

Sul 10 -  DH Thomas Cricieth.

Llun 11 – Turn.

Mawrth 12 – Turn. Codi fyny pnawn.

Mercher 13 – Turn.

Iau 14 – Turn. Niwl a glaw pnawn.

Gwener 15 – Turn codi pnawn.

Sadwrn 16 -  Ar y 16 o Ragfyr y daeth y llythyr olaf a baco oddiwrth Isaac bach o Blyth. Turn.

Sul 17 – EO Lloyd Portmadoc

Llun 18 – Turn.

Mawrth 19 – Turn.

Mercher 20 – Turn. Hugh wedi mynd i’r dre.

Iau 21 – Turn, glaw a gwynt o’r de.

Gwener 22 – Turn.

Sadwrn 23 – Turn. Yn Porth Ysgo a Porth Alm efo coed y piar. Gwynt a glaw.

Sul 24 – Evans am 2 a 6.

Llun 25 –

Mawrth 26 – Turn.

Mercher 27 – Turn mynd lawr i lan y mor bora codi fyny pnawn.

Iau 28 – Turn.

Gwener 29 – Turn. Merchaid Llywenan yma.

Sadwrn 30 Turn.

Sul 31 – AH Lloyd Hughes am 10.

 

Diolch yn fawr i Mr E Morris.

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com