Porth Meudwy

Uwchmynydd

Mae'r gornel fach dawel yma o Lyn wedi bod yn fan cychwyn i bererinion ac ymwelwyr i Enlli ers canrifoedd lawer.

 

John Williams Brynchwilog, Awst 1965

Evan Morawel

 

 

Cedwid y cychod ar gyfer y regatta ym Mhorth Meudwy ac y mae'n dal i barhau hyd at heddiw. Yn y lluniau yma gwelir John Williams Brynchwilog a H P Jones yn paratoi am ras.

 

Diwrnod regatta ym Mae Aberdaron.

 

Gyda'r nos ar y 14eg o Fehefin 1955, bu trychineb erchyll ym Mhorth Meudwy, pan laddwyd John Evans, (ar y chwith) Tyn Lon, ffarmwr a physgotwr lleol. Wrth dynu ei gwch i fyny'r lithfra fe droth y tractor drosodd, gan ei ladd yn syth. Roedd John yn wr poblogaidd yng nghymuned glos Uwchmynydd, ac yn gychiwr arbennig, ac a'i a phobol drosodd i Enlli yn amal.

********

Englyn Goffa i John Evans

**********

 

Cwch Enlli "Rona"

John, Brynchwilog, ei fab Evan a'i wyr Huw.

Cyraedd y lan Porth Meudwy.

 

Llwytho stors i Enlli yn y 1960au.

*********

 

                             

Gwilym Hughes a'i gwch "Briallen" (A31) ar ol ras yn 1981.

*********

Lluniau gan Miss B Williams, Mrs O Pritchard, Mrs P Roberts a Mr G Hughes. Diolch yn fawr iawn.

Diolch yn fawr i Arthur Williams, am yrru yr Englyn goffa i John Evans.

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com