Gyda'r nos ar y 14eg o Fehefin 1955, bu trychineb erchyll ym Mhorth Meudwy. Roedd John Evans, Tŷ Lon, ffarmwr a physgotwr lleol. Wrthi yn tynu ei gwch i fyny'r lithfra pan droth y tractor drosodd, gan ei ladd yn syth. Roedd John yn wr poblogaidd yng nghymuned glos Uwchmynydd, ac roedd yn gychiwr arbennig o dda.

~~~~~~~~~

Diolch yn fawr i Arthur Williams, am yrru yr Englyn goffa i John Evans.

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com