Crefydd /  Religion

Dim ond tri Ty Dduw sydd yn dal yn agored yn Rhiw, mae Capel Tan-y-Foel wedi cau ac wedi cael ei droi yn dy ers tro byd. ac mae Eglwys St Aelrhiw wedi cau ei ddrysau erbyn heddiw hefyd. Y rheswm mwyaf am hyn dwin siwr yw'r di boblogi mawr sydd wedi bod yma yn y blynyddoedd diwaethaf, fel llawer o bentrefi eraill Llyn. Does neb wedi dod i fynu efo ateb ir broblem hon, ac mae'n siwr i chi y bydd blynyddoedd cyn gwneith rhywun hefyd.
There's only three places of worship left open at Rhiw today. Tan-y- Foel Chapel was turned into a house some time ago and in the last couple of years St Aelrhiw closed its door for the last time. The biggest reason for this must be the de population of the village, Rhiw is not alone in this, as its a pattern throughout Llyn.

 

~~~~~~~~~~~

Llanfaelrhys

Lanfaelrhys_1.jpg (136186 bytes)     To Llanfaelrhys.JPG (50971 bytes)

Saint Maelrhys

Eglwys hyfryd iawn ar ben yr allt mor yn ymyl Porth Ysgo, mae y tu fewn yn hynod o brydferth efo carpedi coch ar y llawr, ac mae'r gwaith coed yn y to werth ei weld. Mae yn agored trwy'r dydd yn yr haf, ac mae yna lyfr ymwelwyr difyr iawn, hefo pobol o bob rhan o'r byd wedi ei arwyddo. Gwasanaeth bob Dydd Sul 2pm.

 

Llanfaelrhys church is quite beautiful and peaceful in a very nice part of the village, on the cliff edge overlooking the sea. Its just a short walk from Porth Ysgo Rhiw's nicest beach. The interior is very beautiful with a red carpet leading you up the aisle. I often spend time here looking at the guest book, as we get visitors from all over the world. Its open all day throughout the summer and its well worth a visit. Sunday Services 2pm.

~~~~~~~~~~~~~~~

Capel Pisgah

Capel_Pisgah_1.jpg (94951 bytes)

 

In 1877 it was decide to build a chapel and land valued at £25 was donated by Mrs Williams of Tyddyn Meirion. The chapel cost £544 and the money was raised by donations and loans, The families of Meillionydd and Meillionydd bach became great supporters and benefactors of the chapel and it was finally opened in 1878. Services are still held there, although sadly not on a regular basis due to a dwindling congregation and lack of ministers in the region.

~~~~~~~~~

St Aelrhiw

Aelrhiw_1.jpg (218124 bytes)         Aelrhiw_15.jpg (98387 bytes)       Aelrhiw 20.jpg (190741 bytes)

Saint Aelrhiw

St Aelrhiw has a commanding view over Hells mouth, Re-built in the shape of

a cross in 1860 on the foundation of an earlier Church.

~~~~~~~~~~

Capel Nebo

Capel Nebo_Niwl.jpg (79677 bytes)          Capel_Nebo.jpg (129168 bytes)          capel_nebo_tufewn.jpg (52182 bytes)

Nebo is the only Chapel that's in the village itself, built in 1813 and

then re built again in 1876. Services are very seldom held.

~~~~~~~~~

Capel Tan y Foel

Capel Tan y Foel_d_G.JPG (66566 bytes)         Capel Tan y Foel.jpg (84789 bytes)        to_capel_tan_y_foel.jpg (40121 bytes)        capel_tan_y_foel.jpg (40453 bytes)

Tan y Foel, before it closed down.

~~~~~~~~~~

Morgan y Gogrwr /  Morgan the Sieve-maker

Roedd Morgan y Gogrwr (Bwlch Rhiw) yn un oír ymneilltuwyr cyntaf ac oherwydd ei ddaliadau crefyddol cafodd ei garcharu.Yn 1745 aed ag ef Iír llys ym Mhwlleli lle y Cafodd ei ddedfrydu I garchar mewn hen long yn un o borthladdoedd Lloegr.Cafodd ei ryddhau ymhen amser a dychwelodd yn ol I Rhiw, dechreuodd bregethu eto ac fei ail garcharwyd. Bu iddynt saethu atoiíw ddychryn ond doedd dim ond powdwr yn y gwn er na wyddai Morgan druan mo hyn, cymaint oedd ei ddychryn fe fu farw mewn dim o amser.

 

Morgan the Sieve-maker from Bwlch Rhiw was one of the first nonconformists. In 1745 he was taken to the court in Pwllheli where he was jailed for not renouncing his religious beliefs. He was sentenced to serve his imprisonment on an old prison ship in England. After his release he returned to Rhiw and began preaching again whereupon he was re-arrested and sent back to the prison ship, this time he did not return home. He was persecuted by the prison officers and on one occasion they shot at him however the gun contained only powder, but poor Morgan didnít know this and he died later from shock.

 

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com