Rali Tair Castell

2008

 

Ar Fehefin y 7fed 2008, mi basiodd Rali Tair Castell drwy'r Rhiw. Mi fethais y tri bedwar car cyntaf, ond fe dynais luniau rhan fwyaf o'r gweddill. Diwrnod gwych, llawn lliw a swn!

Fy ffefryn i oedd y Ferrari glas o'r 70au cynar.

 

Rhif: 007 - 068

Rhif: 069 - 137

 

Gwefan Rali Tair Castell

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com