david_golden_eagle.jpg (91315 bytes)

David Frisby

Ganed David Frisby yn Sheffield, daeth i Gymru gyntaf pan yn ddeuddeg oed. A bu yn byw yn y Rhiw am gyfnod byr yn 1992, cyn dod i fyw yn barhaol i Bryn Ffowc yn 1999. Ar hyd ei oes mae wedi bod a diddordeb mawr mewn adar yn enwedig adar ysglyfaethus, ai brif bleser yw hebogyddiaeth.

kestrel.jpg (48566 bytes)

Cudyll Coch

lifesize_golden_eagle.jpg (46782 bytes)

Eryr Euraid

tawny_owl.jpg (66551 bytes)

Tylluan Frech

 

sparrow_hawk.jpg (71407 bytes)

Cudyll Glas

Ers saith mlynedd bellach mae wedi bod yn cerfio adar ysglyfaethus allan o risgl coed,( dead elms) coed wedi ei ailgylchu a broc mor. Mae ei waith yn cynnwys eryr euraidd llawn maint, cudyll coch a cudyll glas.

american_backwoods_style_bench.jpg (71552 bytes)

 "Backwoods Style" Americanaidd

hazel_garden_chair.jpg (76690 bytes)

Cadair Collen

hazel_garden_bench.jpg (66081 bytes)

Fainc Collen

Yn ogystal mae David yn gwneud dodrefn gardd allan o goed. Gellir trefnu cludiant i unrhyw fan.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a David Frisby Bryn Ffowc, Rhiw, Pwllheli, Gwynedd, Ll53 8AA . Ffon: 01758 780 261.

Anamal iawn y dowch ar draws dawn mor naturiol, ac mae'n bleser genym gynnwys person gyda'r fath dalent ar ein gwefan.

 

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com