Ras Aredig Sarn a'r Cylch / Sarn & District Ploughing Match

2008

Ennillwyr / Winners

Pengampwr Aredig / Champion Ploughman - John Milnes.

Agor Gorau / Best Opening John Milnes

Rhych Gorau / Best Furrow John Milnes

 

Pengampwr Aredig Ardal Dwyfor

Griffith Jones, Rhoslan.

 

Ffensio / Fencing

1, Tim Gareth Gough, Morfa Nefyn.

2, Hogia Brychyni Llangybi.

3, Hogia Rhent, Llangwnadl.

3, Tim Williams, Penmorfa.

 

Cau Clawdd / Digger

1, Alwyn Williams, Llaniestyn.

2, Dan Evans, Pencaerau.

3, Gari Williams, Tudweiliog.

 

Cau Bwlch Cerrig / Stonewalling.

Professional. Dilwyn Williams.

Armature. Mathew Jackson.

 

Tractor a Gwydd taclusa ar y cae / The Best Presented Tractor & Plough on the field.

Sion Williams, Maes Gwyn, Bodferin.

 

Rhych ac Agor Gorau i Ddechreuwyr / Best Opening and Furrow for beginners.

Dylan Parry Jones, Bryncroes

 

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com