Ennillwyr

Pencampwr Aredig, David Gill, Iwerddon.

~~~~~~~~~

Dosbarth / Class, 1 - Open
Semi-Digger World Style
1.  David Gill, County Down.
2.  Evan Watkin, Welshpool
3.  Nigel Vickers, Whictchurch

Dosbarth / Class, 2 - Classic Ploughing 1960 -1980
1.  Stuart Burden, Rotherham
2.  Griff Jones, Rhoslan, Criccieth
3.  Gareth Jones, Abererch

Dosbarth / Class, 3 - Vintage Trailer Plough before 1960
1.  Derek Lloyd, Ellesmere
Cydradd 2.  M.J. Watkins, Rotherham & Andrew Buckley, Whitchurch

Dosbarth / Class, 4 - Vintage Hydraulic before 1960
1.  Richard Ingram, Atherstone
2.  Len Ford, Holmes Chapel
3.  Glyn Lloyd Jones, Dinbych

Dosbarth / Class, 5 - High Cut
1.  John Milnes, Sheffield
2.  Robert Irving, Cornwall

Dosbarth / Class, 6 - Reversible - World Style
1.  Elfed Jones, Llanfihangel G.M.
2.  Ian Wilson, Penyffordd, Caer
3.  Colin Bowen, Craven Arms

Dosbarth / Class, 7. Commercial Reversible - Parallel Plots
1.  Myrddin Lloyd Owen, Pandy Tudur
2.  John Emyr Williams, Rhoshirwaen

Dosbarth, 8A & 8B. Dosbarth Cyfyngedig i Drigolion Ardal Dwyfor Heb Ennill mwy na 2 wobr gyntaf o'r blaen.


8A
1.  Arwel Wyn Owen, Chwilog
2.  Tomi Hughes, Brynmawr
3.  Tomi Williams, Tudweiliog

8B
1.  Robat Owen Thomas, Rhoshirwaen
2.  Efan Glyn Thomas, Rhoshirwaen
3.  Thomas J. Thomas, Sarn

  Dosbarth / Class, 9 -  Broken Furrow
1.  Arthur Williams, Ynys Mon
2.  T.J. Moore, Llangaffo, Ynys Mon

Ffensio / Fencing
1. Gareth ac Arwyn
2.  Bryn ac Ian
3.  Ffensio Gwalch

Cau Bwlch Cerrig Proffesiynnol / Professional Stonewalling.
1.  Dilwyn Williams, Sarn
2.  Iolo Jones, Deiniolen
3.  Malcolm Davies, Deiniolen

Cau Bwlch Cerrig Amatur / Amateur Stonewalling.
1.  Dei Vaughan Thomas, Rhoshirwaen
2.  Mathew Jackson, Tudweiliog

Cau Clawdd efo Digar / Turf  Hedging with Digger
1.  Alwyn Williams, Llaniestyn
2.  Dan Evans, Rhiw
3.  Robert Jones, Rhiw

Torchen Las / Turf of Best Grassland
1.  Iolo Jones, Llaniestyn
2. Robert Charles Jones, Sarn
3.   "     "    "     "     "    "    "

Am y tractor a'r gwydd taclusa (cyn 1980) o ardal Dwyfor / For the Neatest Tractor and Plough (pre 1980) Dwyfor Area. Sion Williams,
Maes Gwyn, Rhoshirwaen

Am yr agor gorau / Best opening, David Gill, County Down.

Am y Rhych Gorau / Best Furrow, Robert Irving, Cornwall

Aredigwr gorau o ardal Dwyfor / Best Ploughman in Dwyfor, Arwel Wyn Owen, Chwilog

Tynfa Tractor Pulling
Dosbarth / Class, 1.  Robert Owen Griffith, Llangwnadl
Dosbarth / Class, 2.  Christopher Brady, Tudweiliog
Dosbarth / Class, 3.  John Evans, Uwchmynydd
Pencampwr Tynfa Tractor / Tractor Pulling Champion, Robert Owen Griffith, Llangwnadl
 

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com