Agor y Ffordd Newydd

Dydd Mawrth 12fed Medi 2006

Lluniau

 

Mae'r ffordd newydd wedi cael ei hagor yn swyddogol gan Sue Essex A.C, a Michael Sol Owen, Cadeirydd Cyngor Sir Gwynedd.

 

 

 

Cynghorydd Gareth Roberts

 

Iwan Hughes, Penaeth YG.

 

Sue Essex AC

 

 

 

Michael Sol Owen, Cadeirydd Cygor Sir Gwynedd

 

 

Yr Adeiladwyr

 

Cynghorwyr Plwyf

 

*********

Agor y fford am 16:42pm

 

Y car cyntaf

 

 

Emlyn, Tecwyn a Sue

 

Ian Williams o Adran Priffyrdd yn rhoi siec o 100 i Emlyn Jones i'r Ambiwlans Awyr.

 

Cynghorwyr Plwyf

Robin, Tecwyn, Doris, Gareth, Nesta ac Emlyn

 

  **********

 

 
  "Out Takes" y Dydd

(Jyst am Sbort)

 
     
 

Ddeudais i wrtha chi, am droi i'r chwith yn Mynytho!!!

(Roedd Sue, 45 munud yn hwyr)

 
     
 

 

 

 

Duw annwyl. Sydd gan cwn y Rhiw yma ddim math o barch!!!

"Smot a'i hen driciau"

Fydd rhaid i rhywun dalu am hyn.

     
     
  **********

 

 
Fe aeth y diwrnod yn dda iawn, a chodwyd dros 300, mewn raffl i'r Ambiwlans Awyr.

Gwnaeth Heather, Cegin Grug fwffe da iawn yn y Neuadd.

A diolch arbennig i Griffiths Y Fenni, am adeiladu chwip o ffordd newydd i ni.

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com