Y Ffordd Newydd

10-9-06

(5)

Tynnais y lluniau yma wrth gerdded o Bryn Ffoulk heibio Treheli ac at Borth Neigwl, weithiau yn edrych yn ol wrth fynd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********

 

 

Diolch yn Fawr

Dros y misoedd diwaethaf da ni wedi gweld y lon newydd yn cymeryd siap a rwan mae wedi ei gwblhau chwe wythnos ymlaen llaw.

Mae safon y gwaith wedi bod yn uchel iawn a rhaid canmol y contractwyr Griffiths o'r Fenni a ymgymerodd ar gwaith. Maer waliau cerrig yn werth eu gweld ac rhaid rhoi clod nid yn unig am hyn ond am ddarfod y gwaith yn gynnar a galluogi trigolion y Rhiw unwaith eto i dramwyo lon Porth Neigwl a chyrraedd pen eu taith ychydig ynghynt o hyn allan.

Diolch i bawb a fun rhan or prosiect yma.

~~~~~~~~

Gobeithio eich bod wedi mwynhau ein lluniau gam wrth gam o ddatblygiad y ffordd newydd. A cofiwch yrrun ofalus.

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com