Caffi deniadol yn ymyl y

ffynnon ar Stryd y Ffynnon

yng nghanol Nefyn

Coffi bore

Cinio ysgafn

Te prynhawn

gyda

Cacennau Cartref

Ymlaciwch yn yr ystafell de

neu mwynhewch yr heulwen

ar ein Teras yn yr ardd

Hefyd tlysau, bagiau lledyr

priniadau wedi fframio a cardiau

 

Perchnogion: Gill a Brian Schroeder Ffn: 01758 720252

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com