Llyfrau Llŷn / Llyn Books

Tom Morris.

Tom's latest book, "Beyond the Bar" is a fascinating account about the village of Porthdinllaen, and in particular it's well known Inn, Ty Coch. It's 65 pages are jammed packed with 80 photographs, and 22 stories of, smuggling, shipwrecks, and other historical accounts, as well as walks and local nature.  

Author; Tom Morris,

Title; Beyond the Bar,

Publisher; Wasg Carreg Gwalch,

Price; £6.50p

Available; from local shops.

Or you can order a copy by telephone, Tel 01758 720308.

*************

 

 

Chris Holden.

If you, like me, have never donned a wetsuit, you will still love this book. Itís 240 pages are crammed full of historical details, with over 70 of the pages about the beautiful Llyn coastline, with many colour photographs taken by Chris himself, plus detailed maps and diagrams mostly in colour.

Author; Chris Holden,

Title; Underwater Guide to North Wales,

File under; Reference,

Publisher; Calgo Publications. 

Price; £16.95 + £3.00 P&P.

Available; www.calgopublications.co.uk 

*************

Gwilym Jones.

A book written in Welsh by Gwilym Jones, Tudweiliog, which contains many fascinating and interesting true stories from Llynís past.

Llyfr hynod o ddiddorol sydd yn gyforiog a straeon a hanesion difyr am Llyn. Maeír awdur Gwilym Jones yn ysgrifennu erthyglau darllenadwy iawn yn Llanw Llyn bob mis, a chasgliad ohonynt geir yma. Ymhlith y cant tri deg o dudalennau ceir aml i hen lun diddorol hefyd. Mae hwn yn saff yn lyfr i bori ynddo ac i fynd yn ol ato dro ar ol tro.

Awdur; Gwilym Jones (Felin)

Teitl; Wediír Llanw, Ysgrifau ar Ben Llyn.

Math; Hanes,

Cyhoeddwyr; Wasg Carreg Gwalch.

Pris £5.50

Ar Gael; Llen Llyn, Pwllheli, Tel 01758 612907, a siopau llyfrau cymraeg.

*************

Tom Morris.

Tomís latest book, like his previous publications is crammed full of old photographs and fascinating accounts of Porthdinllaen and Morfa Nefyn in particular. With well over a hundred pages, and over forty of them dedicated to the villageís colorful Maritime heritage. Itís a must have for anyone interested in our past.

Author; Tom Morris,

Title; Morfa Nefyn,

File under; History,

Publisher; Gwasg Carreg Gwalch.

Price; £9

Available; from local shops.

Or you can order a copy by telephone, Tel 01758 720308.

************

Huw Erith Williams.

Welsh book of poems.

"Pysgotwr o Aberdaron gydag enw am droi cychod drosodd ydi Huw Erith. Mae'na niwl mŰr yn ei lygaid weithiau - yn arbennig adeg Gwyl Pen Draw'r Byd ac mae tonnau mawr y Swnt yn ei chwerthin yn aml. Mae'n dalyrnwr, stompiwr a phefformiwr sy'n gallu gwneud i gynulleidfa ei morio hi hefyd"

Awdur; Huw Erith Williams.

Teitl; Barddoniaeth Bocad-din,

Math: Barddoniaeth,

Ar Gael; Eleri Stores, Aberdaron Tel 760233,

Llen Llyn, Pwllheli Tel 01758 612907

A siopau llyfrau eraill da.

Pris; £3.50p

************

BEIRDD Y RHOS

Cyfrol newydd gan Catherine M. Roberts yn cofnodi hanes y gŵyr yr arddangoswyd eu  henwau ar y mur yn Neuadd Rhoshirwaun.

Mae Neuadd Rhoshirwaun erbyn hyn yn unigryw, a phery cnewllyn bychan o wirfoddolwyr dan arweiniad diflinoír ysgrifennydd Llewelyn Jones, Bodffordd, i ďgeisio cadw iír oesoedd ‚ ddÍl y glendid ‚ fu.Ē Yn y gyfrol hon mae yma beth o hanes cymeriadau gwledig diymhongar ond eang eu gorwelion, a roddodd sail iír traddodiad barddol yn y Rhos.

 

PRIS Y GYFROL : £8.50

Gellir cael copi drwy ffonio

01758 760 604

*************

 

 
 
 
 
 
 
 
 

If you have a book about Llyn, or you know of a book about Llyn or its people, which is a new publication or still in print, please send details, and we will include it on these pages. Thank You.

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com