Llyfrau Llŷn

 

BEIRDD Y RHOS

Cyfrol newydd gan Catherine M. Roberts yn cofnodi hanes y gŵyr yr arddangoswyd eu  henwau ar y mur yn Neuadd Rhoshirwaun.

Mae Neuadd Rhoshirwaun erbyn hyn yn unigryw, a phery cnewllyn bychan o wirfoddolwyr dan arweiniad diflinoír ysgrifennydd Llewelyn Jones, Bodffordd, i ďgeisio cadw iír oesoedd ‚ ddÍl y glendid ‚ fu.Ē Yn y gyfrol hon mae yma beth o hanes cymeriadau gwledig diymhongar ond eang eu gorwelion, a roddodd sail iír traddodiad barddol yn y Rhos.

 

PRIS Y GYFROL : £8.50

Gellir cael copi drwy ffonio

01758 760 604

*************

Gwilym Jones.

A book written in Welsh by Gwilym Jones, Tudweiliog, which contains many fascinating and interesting true stories from Llynís past.

Llyfr hynod o ddiddorol sydd yn gyforiog a straeon a hanesion difyr am Llyn. Maeír awdur Gwilym Jones yn ysgrifennu erthyglau darllenadwy iawn yn Llanw Llyn bob mis, a chasgliad ohonynt geir yma. Ymhlith y cant tri deg o dudalennau ceir aml i hen lun diddorol hefyd. Mae hwn yn saff yn lyfr i bori ynddo ac i fynd yn ol ato dro ar ol tro.

Awdur; Gwilym Jones (Felin)

Teitl; Wediír Llanw, Ysgrifau ar Ben Llyn.

Math; Hanes,

Cyhoeddwyr; Wasg Carreg Gwalch.

Pris £5.50

Ar Gael; Llen Llyn, Pwllheli, Tel 01758 612907, a siopau llyfrau cymraeg.

*************

Huw Erith Williams.

Welsh book of poems.

"Pysgotwr o Aberdaron gydag enw am droi cychod drosodd ydi Huw Erith. Mae'na niwl mŰr yn ei lygaid weithiau - yn arbennig adeg Gwyl Pen Draw'r Byd ac mae tonnau mawr y Swnt yn ei chwerthin yn aml. Mae'n dalyrnwr, stompiwr a phefformiwr sy'n gallu gwneud i gynulleidfa ei morio hi hefyd"

Awdur; Huw Erith Williams.

Teitl; Barddoniaeth Bocad-din,

Math: Barddoniaeth,

Ar Gael; Eleri Stores, Aberdaron Tel 760233,

Llen Llyn, Pwllheli Tel 01758 612907

A siopau llyfrau eraill da.

Pris; £3.50p

************

 
 
 
 
 
 
 
 

If you have a book about Llyn, or you know of a book about Llyn or its people, which is a new publication or still in print, please send details, and we will include it on these pages. Thank You.

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com