Beirdd y Rhos

 

Cyfrol newydd gan Catherine M. Roberts yn cofnodi hanes y gŵyr yr arddangoswyd eu henwau ar y mur yn Neuadd Rhoshirwaun.

Mae Neuadd Rhoshirwaun erbyn hyn yn unigryw, a phery cnewllyn bychan o wirfoddolwyr dan arweiniad diflinor ysgrifennydd Llewelyn Jones, Bodffordd, i geisio cadw ir oesoedd  ddl y glendid fu. Yn y gyfrol hon mae yma beth o hanes cymeriadau gwledig diymhongar ond eang eu gorwelion, a roddodd sail ir traddodiad barddol yn y Rhos.

 

 

Catherine M. Roberts ar noson lansio cyfrol Beirdd y Rhos gyda Griff Williams fun darllen detholiadau or gyfrol, yn wreiddiol o Bencaerau, ac yn fab ir diweddar A. J. Williams, un or cymwynaswyr sydd i enw ar y mur yn y Neuadd yn Rhoshirwaun.

Llun gan: Dewi Wyn Pwllheli

 

PRIS Y GYFROL : 8.50

Gellir cael copi drwy ffonio

01758 760 604

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com