Menter y Felin Uchaf

Rhoshirwaen

Be Sydd Ymlaen  /  What's On

*********

Cwrs Cerflunio

 

Archwilio Ein Creadigrwydd Mewn Cerflunio

Proses o weithrediadau cerflunio wedi eu cynllunio i feithrin y gallu i brofi Ffurf, a bwydo y teimlad o berthynas ac eraill, n hamgylchedd naturiol.

Creu cerfluniau clai

Dysgu gweled ffurf

Creu delw blastr

Cerfio cerrig

Cynllun tirlun celf

Datblygiad creadigol personol

Yn dechrau ar y:   10ed  o Fai  am  20  wythnos.

Nosweithiau Iau  7 10  y.h.

Yn Rhoshirwaun.

 

Am wybodaeth pellach, cysylltwch a Ivan ar

E-bost:  felinuchaf@tiscali.co.uk

Ffn:  01758  780280

Cefnogir gan

Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd

Dim angen tl                                          

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com