Menter y Felin Uchaf

Rhoshirwaen

Be Sydd Ymlaen  /  What's On

*********

CWRS 1Celf Er Pleser

Efo Jacky Botterill - I archebu 0797 357 0335

Felin Uchaf Dydd Mawrth 1.30 - 3.30pm  - Dechrau 17th Ebrill 2007

5 bob sessiwn neu 6 sessiwnau 25

 

CWRS 2

Ymunwch 'n Cwrs Garddio Organig, Rhad ac Ymarferol

Pam?


Dysgwch dyfu eich bwyd eich hun.
Rhoddwch gymorth i ddatblygu gardd gymunedol.
Cwmni dda.

I pwy y mae?

Croesawn bobol o bob oedran a gallu.


Pa bryd?


Hanner dydd bob wythnos.


O fis Ebrill hyd fis Medi


Pa le?


Ein ffarm gymunedol Menter Y Felin Uchaf,

Rhoshirwaun, ger Aberdaron.


Am fwy o wybodaeth galwch Tom 01758 780280

  COURSE 1

Art For Enjoyment

With Jacky Botterill - to book 0797 357 0335

Felin Uchaf Tuesdays 1.30 - 3.30pm  - starts 17th April 2007

5 per session or 6 sessions 25

Basic skills
Watercolour painting
Perspective techniques
Making colour charts
Line drawing
Still life / Landscape / Seascape painting
Basic Botanical illustration
Bassic Architectural illustration

COURSE 2

Join our FREE Practical Organic Gardening Course

Why?

Learn to grow your own food.

Help develop a community garden. 

Good company.


Who is it for?

People of all ages & abilities.


When?

Half a day a week.

From April to September.


Where?

On our community farm,

Menter Y Felin Uchaf,

Rhoshirwaun, near Aberdaron.


For more information call Tom on 01758 780280

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com