Rhiw Natural History

  Rhiw.com

~~~~~~~

List of birds found at Rhiw

By

David Chatfield

~~~~~~

RB= Resident Breeder / Bridydd Preswyl
MB= Migrant Breeder / Bridydd Mudol.
FB = Former Breeder / Cyn Fridydd.
WV = Winter Visitor / Ymwelydd Gaeaf.
PV = Passage Visitor / Ymwelydd Mudol.
SV = Scarce Visitor / Ymwelydd Prin.

~~~~~~

Red Throated Diver / Trochydd Gyddfgoch WV
Fulmar / Aderyn y Ddrycin. MB PV.
Manx Shearwater / Aderyn Drycin Manaw. PV. FB
Gannet / Hugan PV
Cormorant / Mulfran RB
Shag / Mulfran Werdd RB
Little Egret / Creyr Bach SV.
Grey Heron / Creyr Glas SV
Whooper Swan / Alarch y Gogledd WV.
Shelduck / Hwyaden yr Eithin WV.
Wigeon / Chwiwell WV
Mallard / Hwyaden Wyllt. RB.
Eider Duck / Hwyaden Fwythblu. WV.
Red Breasted Merganser / Hwyadeb Frongoch WV.
Red Kite / Barcud SV
Hen Harrier / Bod Tinwen. WV.
Montagu’s Harrier / Bod Montagu. 
Goshawk / Gwalch Marth SV
Sparrowhawk / Gwalch Glas. RB.
Buzzard / Bwncath RB.
Kestrel / Cudyll Coch RB.
Merlin / Cudyll Bach RB
Hobby / Hebog yr Ehedydd SV.
Peregrine / Hebog Tramor RB.
Black Grouse / Crugiar Ddu SV.
Red Legged Partridge / Petrisen Goesgoch SV.
Grey Partridge/ Petrisen RB.
Quail / Sofliar PV
Pheasant / Ffesant RB.
Moorhen / Iar Ddwr RB.
Oystercatcher / Pioden y Mor RB
Dotterel / Hutan y Mynydd PV.
Golden Plover / Cwtiad Aur WV.
Grey Plover / Cwtiad Llwyd PV WV .
Lapwing / Cornchwiglen WV.
Snipe / Giach Gyffredin RB WV
Woodcock / Cyffylog RB.
Whimbrel / Coegylfinir SV
Curlew / Gylfinir RB PV WV
Redshank / Pibydd Coesgoch PV WV
Common Sandpiper / Pibydd y Dorlan. PV.
Turnstone / Cwtiad y Traeth PV
Great Skua / Sgiwen Fawr SV.
Black Headed Gull / Gwylan Benddu WV PV 
Common Gull / Gwylan Gweunydd WV
Lesser Black- backed Gull / Gwylan Gefnddu leiaf PV WV.
Herring Gull / Gwylan y Penwaig RB.
Great Black Backed Gull / Gwylan Gefnddu Fwyaf PV WV.
Kittiwake / Gwylan Goesddu PV.
Sandwich Tern / Morwennol Bigddu PV.
Common Tern / Morwennol Gyffredin PV.
Artic Tern / Morwennol y Gogledd PV.
Guillemot/ Gwylog RB
Razorbill / Llurs RB.
Little Auk / Carfil Bach WV.
Puffin / Pal FB.
Feral Pigeon / Colomen Wyllt SV
Stock Dove / Colomen Wyllt SV.
Woodpigeon / Ysguthan RB
Collared Dove / Turtur Dorchog RB
Turtle Dove / Turtur SV
Cuckoo / Gog MB.
Barn Owl / Tylluan Wen RB
Little Owl / Tylluan Fach RB
Tawny Owl / Tylluan Frech RB
Swift / Gwennol Ddu MB.
Green Woodpecker / Cnocell Werdd RB
Great Spotted Wood pecker / Cnocell Fraith Fwyaf RB.
Skylark / Ehedydd RB.
Sand Martin / Gwennol y Glennydd MB.
Swallow / Gwennol MB.
Red Rumped Swallow / Gwennol Cloren Goch SV
House Martin / Gwennol y Bondo MB
Meadow Pipit / Corhedydd y Waun RB
Rock Pipit / Corhedydd y Graig RB.
Grey Wagtail / Siglen Lwyd RB.
White Wagtail / Siglen Wen PV
Pied Wagtail / Siglen Fraith RB.
Wren / Dryw RB
Dunnock / Llwyd y Gwrych RB.
Robin / Robin Goch RB
Black Redstart / Tingoch Ddu PV WV.
Whinchat / Crec yr Eithin MB
Stonechat / Clochdar y Cerrig RB
Wheatear / Tinwen y Garn MB
Blackbird / Mwyalchen RB
Fieldfare / Socan Eira WV
Song Thrush / Bron Fraith RB
Redwing / Cochdan Aden WV
Mistle Thrush / Brych y Coed RB
Grasshopper Warbler / Troellwr Bach MB
Lesser Whitethroat / Lwydfron Fach MB

White throat / Llwyd fron MB 
Garden Warbler / Telor yr Ardd MB
Blackcap / Telor Penddu MB
Wood Warbler / Telor y Coed MB
Chiffchaff Common / Siff Saff MB
Willow Warbler / Telor yr Helyg MB
Goldcrest / Dryw Eurben RB
Spotted Flycatcher / Gwybedog Mannog MB
Long Tailed Tit / Titw Gynffon Hir RB
Marsh Tit / Titw’r Wern SV
Coal Tit / Titw Penddu RB
Blue Tit / Titw Tomos Las RB
Great Tit / Titw Mawr RB
Nuthatch / Delor y Cnau RB 
Treecreeper / Dringwr Bach RB
Golden Oriole / Euryn SV
Jay / Sgrech y Coed RB
Magpie / Pioden RB
Chough / Bran Goesgoch RB
Jacjdaw / Jac y Do RB
Rook / Ydfran RB
Carrion crow / Bran Dyddyn RB
Raven / Cigfran RB
Starling / Drudwen RB WV
House Sparrow / Aderyn y To RB
Chaffinch / Ji Binc RB
Brambling / Pind y Mynydd WV
Greenfinch / Llinos Werdd RB
Goldfinch / Nico RB
Siskin / Pila Gwyrdd WV PV
Linnet / Llinos RB WV
Lesser Redpoll / Llinos Pengoch PV WV
Bullfinch / Coch y Berllan RB
Yellowhammer / Bras Melyn RB
Reed Bunting / Bras y Cyrs RB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


~~~~~~~~~~

Thanks to Mr David Chatfield for compiling this list, if you have seen or know of any birds not on this list please let us know.
Diolch i Mr David Chatfield am y restr yma, os wyddoch chi am adar nag ydynt ar y rhestr gadewch i ni wybod. 

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com