Arwyddion Tywydd

~~~~~~~

  Gweld Yr Iwerddon yn amlwg yn y bore a olyga dywydd mawr; ond gweled ei chwr deheuol yn eglur yn y prynhawn a olyga hin deg. (Myrddin Fardd)

 

Os cyll y glaw or dwyrain daw,

Os cyll yr hindda o fanno daw hithau.

 

Cylch mawr o amgylch y lleuad glaw yn agos,

Cylch fach o amgylch y lleuad glaw ymhell.

 

Glaw cyn unarddeg - wedi clirio at y prynhawn,

Glaw cyn tri bwrw drwyr prynhawn.

 

Arwyddion glaw

Tir Sir Feirionydd iw weld yn isel ac agos.

 

Maer haul yn mynd i lawr rhwng y gist ar pared, daw yn law yn fuan. (Myrddin Fardd), h.y. yr haul yn machlud dan gwmwl dudew.

 

Pan gwynt or De a ddaw,

Y mae yn ngenaur glaw.

(Myrddin Fardd)

 

Pan for Garn yn gwisgoi chap,

Does fawr o hap ar dywydd.

 

Cryr glas yn hedfan tuar tir i agor fflodiard.

 

Cymylau mawr gwyn pennau personiaid Bangor yw gweld uwchben mynyddoedd Eryri.

 

Gwynt gorllewinol gwynt o ddrws y glaw.

 

Haul gydar nos ar Machros, Sir Feirionydd yn unig.

 

Tŷ gwyn ar ochr mynydd yn Sir Feirionydd iw weld yn glir.

 

Traeth awyr.

 

Ffust dan yr haul.

 

Un wylan yn gweiddi.

 

Wennoliaid yn hedfan yn isel ar l pryfed.

 

Y lleuad yn boddi i.e., mynd y tu l i gymylau tew glaw cyn y bore.

 

Barrug yn codin sydyn yn y bore glaw cyn cinio.

 

Arwyddion tywydd braf

Gwynt or mr, hinion fydd.

 

Cryr glas yn hedfan tuar mr tywydd sych.

 

Mwg yn mynd yn syth i fyny o simdde.

 

Arwyddion gwynt

Twrf ac aflonyddwch Porth Neigwl syn rhagfynegiad tra chywir o wynt gorllewinol. (Myrddin Fardd).

 

Bach Cilan yn crafu a ddynoda wynt or gogledd.

 

Gwynt dwyrain wrth yr awr,

Gwynt gogledd wrth y dydd.

 

Cymylau blew geifr.

 

Wiwerod llwyd ym mhen y coed.

 

Brain yn dod i lawr ar eu pennau.

 

Brain yn codi balast ar gyfer y gwynt - h.y. brain yn bwyta cerrig bach yn y caeau. 

 

Arwyddion tywydd mawr

Haul gydar nos yn gwneud i ffenestrir caffi ar ben Yr Wyddfa ddisgleirio.

 

Mwg trn bach Yr Wyddfa iw weld.

 

Defaid yn ymgasglu at ei gilydd.

 

Eira

Fflam las yn y tn.

 

Eira cyn Calan Gaeaf wedii erthylu, h.y. bydd dim llawer o eira drwyr gaeaf wedyn.

 

Terfysg

Cymylau yn uchel yn yr awyr yn mynd yn groes i gyfeiriad y gwynt ar lawr.

Diolch i Mrs G Hughes (Cimwch.com) am y dywediadau tywydd yma.

 

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com