Casgliad o ddywediadau am y tywydd

~~~~~~~~

IONAWR

Tir dan ddwr-prinder.

Tir dan eira-bara.

"Blwyddyn o eira

Blwyddyn o lawndra"

"Os y borfa dyf yn Ionor

Gwaeth y tyf drwy’r flwyddyn rhagor"

Daear las mynwent fras

A heuo’i geirch yn Ionor

A gaiff aur a phres yn drysor.

Diwerth gwanwyn yn Ionawr

Haf yn Ionawr gaeaf yn Mai

Haul yn Ionawr Mawrth ei dialwar.

Ionawr- mis marw

Mis du wedi’r Nadolig.

 

CHWEFROR

Chwefror teg yn difetha’r unarddeg.

"Os yn Chwefror tyf y pawr

Trwy’r flwyddyn ni thyf fawr."( pawr = porfa)

Ni saif eira fis chwefror, mwy nag wy ar ben trosol .

Chwefror a leinw’r cloddiau a Mawrth a’u tyf yn foleidiau.

Byr yw Chwefror ond hir ei anghysuron.

Ceir oeraidd dymor ar ddiwedd Chwefror.

Chwefror a chwyth y neidr oddiar ei nyth.

 

MAWRTH

Mawrth a ladd Ebrill a fling.

Os yn Mawrth y tyf y ddol, gwelir llawnder ar ei ol.

Fel bo Mawrth y bydd yr haf.

Mawrth sych, pasgedig ych.

Niwl yn Mawrth, rhew yn Mai.

Os daw Mawrth i mewn tel oenig, allan a fel llew mileinig.

 

EBRILL

Chwech o bethau sych yn sydyn,

Carreg noeth a gehau meddwyn,

Cawod Ebrill, tap heb gwrrw,

Pwll yr haf a dagrau gwidw.

Ni saif eira yn Ebrill, fwy nag wy ar ben ebill.

Ebrill oer aleinw’r sgubor.

Ebrill sych popeth a nych.

Yn Ebrill mi gynhesith ar ol pob cawod.

Gwyn ein byd os Ebrill mwyn, a wisg y llawr a gwisg y llwyn.

 

MAI

Awel oer mis Mai, ni wna’r cnydau ddim llai.

Mis Mai oer a wna’n ddi-nag sgubor lawn a mynwent wag.

Mai oer a gwlyb, llond lle o yd.

Glaw Sulgwyn ffrwythlon drwy’r flwyddyn.

Glaw fis Mai i ladd llau.

Dau leuad llawn yn mis Mai, dim cynhaeaf a dim cnau.

 

MEHEFIN

Mis Mehefin,gwych os daw, peth yn sych a pheth yn law.

Gwenau Mehefin, alltudiant bob drycin.

Glaw Mehefin, cynnydd yr egin.

Na chwsg Fehefin, rhag rhew fis Ionawr.

Na feia dy egin, cyn ddiwedd Fehefin.

Rhaid iddo frafio cyn toad y rhod, neu glaw a geir am y mis i ddod.

Glaw gwyl Ifan andwyo’r cyfan.

Yd yn ehedeg cyn Gwyl Ifan a fedir yn Awst.

Blodau’r mwyar ym Mehefin, bydd cynhaeaf cynnar wedyn.

 

GORFFENNAF

Gwenwyn blin I’r march a’r ych mis Gorffennaf na fo sych.

Tes Gorffennaf, ydau brasaf.

Llwm a thlawd ar gyfer gaeaf, yw haid o wenyn yng Ngorffennaf.

Glaw ar Swiddyn, bery ddeugain niwrnod cyfan.

Gwell hanner had na hanner haf.

Mae tymhestl Gorffennaf yn ddrwg ar les cynhaeaf, cyweiriwch wair a chludwch, rhag ofn glaw nac oedwch.

 

AWST

Dechrau Awst Niwlog, ddiwedd tesog.

Nid yw Awst gwlyb yn dwyn newyn.

Mis Awst y bladur ar y trawst.

Daw Awst daw nos.

Ni fydd tatws yn eu grymnes cael Gwynt Awst.

Mis Awst os bydd yn hindda ni wna niwed i’r cynhaeaf.

 

MEDI

Awst a leinw’r gegin, Medi y seler.

Hanner medi sych a wna seler lawn o gwrw da.

Bore Niwlog ar ddechrau’r cynhaeaf a ddilynid yn gyffredin gan bnawn tesog.

 

HYDREF

Hydref hir a glas, blwyddyn newydd oerllyd gas.

Hydref teg, gaeaf gwyntog.

 

TACHWEDD

Tachwedd a’i darth a’i niwl o hyd sy'n gwneud i ni anniddan fyd.

Tachwedd - dechrau’r galar.

 

RHAGFYR

Taranau ar y mis du angladd o bob tu.

Niwl gaeaf gwas y rhew.

Rhagfyr gocheler ei far.

Nadolig glas - Mai cas.

Nadolig gwyrdd - Pasg gwyn.

Nadolig tirion - blwyddyn o fendithion.

 

        Enfys_2.jpg (74079 bytes)     Rhoshirwaen_mewn_niwl_2.jpg (47479 bytes)      Machlud_20-2-03.jpg (97968 bytes)    

 

Dyma gasgliad o rai o ddyfyniadau tywydd y daethom ar eu traws, os wyddoch chi am rai yn enwedig rhai sydd yn fwy lleol eu naws gyrrwch e-bost, mi fasa ni yn ol yr arfer yn dra ddiolchgar. Yr unig un wyddom ni i ffaith sydd yn wir ydi os glywch chi’r mor yn crafu ym Mhorth Llawenan yna mae hi yn saff o niwl. Yn sicr mae na rhywbeth yn hen ddywediadau’r tywydd, a diddorol fyddai cael casgliad yma ar Rhiw.com, felly os gwelwch yn dda gyrrwch eich dyfyniadau atom ni.

 

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com