Barddoniaeth Rhiw a Llyn

Rhiw.com

Dolenau

Ieuan Lleyn       John Rowlands     Englynion a Cerddi Coffa    Bro Farddoniaeth

~~~~~~~~

Barddoniaeth Rhiw

 

Rhiw yn awr

 

 

Clip y Gylfinir Neigwl Plas

 

The soldier but Unknown

 

Y Rhyfel Mawr

 

Talu dyled y capelydd

~~~~~~~~~~~

Barddoniaeth Llyn

Garn Fadryn

Tudalen Un      Tudalen Dau

Tudalen Tri     Tudalen Pedwar    Tudalen Pump

~~~~~~~~~

Llŷn

Nant Gwrtheyrn

Beirdd y Rhos

 

Marwnad Porth Neigwl 1936

Can Porthgolmon

 

Pen Draw Byd

Doctor Jones

 

Y Stuart Y Stuart (dau)

 

Y Tywydd

Apel at Frenin Enlli

 

Beth oedd y mater

Croesi'r Swnt

 

Y Brig Ann o Bwllheli Ystyllen Porth Iago

 

~~~~~~~~~~

 

Englynion a Cerddi Coffa

 

John Evans Ty Lon Uwchmynydd

 

~~~~~~~~~~

 

Barddoniaeth a gwaith Ieuan Lleyn

 

Ieuan Lleyn

 

Brig Bristol Porth Neigwl Y Bleserlong  Cwch Enlli Cywydd i Enlli

 

~~~~~~~~~~~

 

Barddoniaeth a gwaith John Rowlands

john_rowlands_.jpg (35395 bytes)

"1911~1969"

Cromlech

 

Yr Olwyn Ddwr S.O.S. Crempog fy Mam

 

Myfyr Machno Capel Nebo Bwthyn Nain

 

O'r llyfr "Olwynion Aflonydd"

~~~~~~~~~~~~

 

Bro Farddoniaeth y Rhiw

 Can y Butcher

Ym mhen y Rhiw

Can i Gor Rhiw

 

Y Stampid Extra Master Can i Griffith Thomas

 

Llwynogod y Rhiw

Y long India corn

 Hwyaid Bach Bryngoleu

 

Strach ger Eglwys Mul Helynt Dyn-y-Pwmp

 

Tynnu Llo Y Bws Nos Sadwrn

 

Nos Sadwrn II Potsiars y Rhiw Can y Butcher II

~~~~~~~~~

 

Bro Farddoniaeth Llyn

huw_erith.jpg (16813 bytes)

 

Nellie cwch Sion Bodlondeb

 

Clagwydd Bodermud Dilyw yn Aberdaron Ymadawiad Clagwydd

 

Hanes hynod Mochyn Golygfa tua'r Gorllewin Hogia y Cyngor

 

Melin Aberdaron Y Rhwyd Taith i Uwchmynydd

 

Aberdaron  Cwch dau Flaen Gwaith glo Rhoshirwaun

 

Atgofion  Mebyd Caban  Mab  y  Môr Ffynon  Min  y  Môr

 

Llythyrau  Tyddyn  y  Gaseg Y  Gwyddel  a'r Mochyn Myfyrion wrth windio

 

Anfon Pwffin i Enlli

Ynys Enlli (Jennie Jones) Regatta Aberdaron
 

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com