Rolant Griffith

Fe weithiodd Rolant Griffith, Tyddyn Morthwyl Rhiw  fel gwas ar fferm Penarfynydd am dros hanner can mlynedd. Am ei wasanaeth i amaethyddiaeth derbyniodd fedal yn Sioe Frenhinol Cymru Llanelwedd yn 1971.

 

Derbyn y fedal gan Peter Walker, Ysgrifennydd Gwladol Cymru yn 1971

 

 

 

 

 

 

 

 

Rolant circa 1946

 

Rolant efo Robert a Morris Evans, Penarfynydd

*************

Diolch yn fawr i Mr John Hugh Evans am y Lluniau

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com