"Llythyr Jos"

1963

Tyn Fron Rhiw,

Rhagfyr 12 1963.

Annwyl Gyfaill,

                       Dyma fi yn cael y fraint o sefyll o flaen yr hen dresal y bore hwn eto, yr hen gloc yn tipian fel y clywaist ef lawer tro. Newydd ceisio chwarae yr hen don Deganwy a Cwmanedd (Os edrych ir dwyrain draw) o fy mlaen mae darlun or diweddar Tom Nefyn ai lygaid fel tae yn tremio o dragwyddoldeb yn sylldremu, eton fyw. Bore gwener daeth O Mindon ac O Ty Ucha i mewn ac fem rhwystrwyd rhag ysgrifennu, trio eto heddiw maer ddau yn gweithio ar y ffordd. Maddau i mi os y gwnei am fod mor hir yn gyrru atat, rhyw oedi heb reswm, derbyniais dy lythyr ar darluniau, diolch yn fawr. Bur tywydd yn oerllyd a gwlyb drwyr haf, dwyrain oer ers dyrnodie, cymylog ac iasol. Nis gwn faint o hanes yr ardal yma wyt yn wybod amal i hen bererin wedi croesir ffin, Jane Ty Croes Bach yn un, mae ei lle yn wag, a Billi Mawr Brenin y pentref, Evan Bryn Morfa wedi bod yn wael iawn a W Nicolas yn yr ysbyty yn gwella o thrombosis. Mae Meri Tyddyn Hammer yn Gallt y Sil Caernarfon, yn tynnu at y terfyn dwi yn ofni, cael strocs yn aml, Tom Post ac Evan Shop wedi bod yn yr ysbyty a Capt Williams Bryn Meillion, dynar brasion or pethau annifyr sydd wedi digwydd.

William Orwig yn carior post ochr yr eglwys Rhiw a gweithio yn Ty Rhos y prynhawn efo rhyw Sacsonyn Mr Smith.

Bum yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, yr oeddwn mor unig a bran mynydd yno. Bydd Isaac yn galw yn weddol aml ar y sabbathau am ychydig mae yn bur brysur arno maen siwr, mae o fel Abram tad y genedl gymreig sydd i ddod. Daeth bwlch bridd Orwig i lawr yn Ty Rhos gelli feddwl yr olwg oedd arno. Bum yn y  diolchgarwch Eglwys Llanfihangel Bachellaeth eleni lle y dechreuodd Howell Harris ar ben rhyw garreg, bron nad oeddwn yn ei glywed, cefais fodlonrwydd mawr. Yr oedd y llais yn galw ers 40 mlynedd.

Da gennyf fod mewn gwaith yma, mae pawb ar i fyny yn Tyn Fron. Byddaf yn dal i ymladd efo harmoniwm o hyd, weithiau tan y bore, fel pan oeddyt yma , byddaf yn ceisio chwarae yn Tan y Foel weithiau pan fydd pethau yn wan a R Griffith yn cyfansoddi om blaen, rhyngom ein dau fydd y safon o ochr y byd i farnu ddim uchaf.

Mae gwyl y bydd Satan yn sylw mawr wrth y drws, Gwyl Geni yw i fod, mae gennyf ysgol sul wedi cynnyddu yn ddiweddar 19 ar brydie to newydd i gyd, anrhydedd o fraint yw cael arwain y rhain, byddant yn canun rhyfeddol weithiau ( gadewch i blnat bach ) .

 Terfynaf i ti , Tangnefedd i ti,

        G Jones Cofion goreu oddiwrth bawb yma.

 

Bore mawrth Rhagfyr 17.

Wedi gorffen ysgrifennu i ti methais a chael amlen i hedfan, cefais un gan Anne Tal Fan do yn wir cofiwch, roedd yno res o gathod yn symud wrth eu henwau. Tywydd oerllyd yma ers tro gwynt y dwyrain yn pigellu yn iasol dan y croen. Rhoddodd Meri Tyddyn Morthwyl ei chryman ar y pared nos wener, ni ddaw mawyach hyd lon Llan. Bum yn ei angladd ddoe yn Llan Rhiw  (ar y degfed dydd o Fai dechreuodd ddal ei thafod) wedi cyrraedd pen y dalar (Ragluniaeth fawr y nef mor ryfedd yw)

W Hughes yn yr ysbyty yn Bangor dan archwiliad, a Tom Post rhaid iddo ef orwedd am tua mis neu ragor, helynt yn ei goes. Capt Williams wedi dod adref.

              Terfynaf heddiw eto

Gan ddymuno Dedwyddwych a Thangnefedd hyd byth G Jones.

 

 

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com