"Llythyr Jos"

1959

Tyn Fron, Rhiw.

Chwe 4 1959.

Annwyl Gyfaill.

                        Dyma fi yn ceisio anfon gair atat, gan ddisgwyl dy fod yn dal mewn iechyd fel pawb yma, drwg iawn gennyf am yr oedi ofnadwy sydd wedi bod ar fy rhan, ond er hynny nid wyt allan o go yn yr wythnos na dydd mae’n debyg, diolch yn fawr i ti am y cofio Nadolig. Dyna ni wedi dechrau blwyddyn newydd unwaith yn rhagor, mae amser yn newid pob peth, mae Cymru yn dlotach ar ol yr anfarwol T Nefyn Williams, a dyma yr hen R Evans Penarfynydd ( wedi rhoi ei gryman ar y pared) ers ychydig ddyddiau yn ddirybydd, mae gennyf chwith ar eu holau, anodd peidio wylo weithiau yn yr hen fyd yma, wrth feddwl ni ddaw mwyach tros ei grinllwyd lan, wedi colli ei golwg fel y gog yn hedeg i ffwrdd tros mor. Ond aros mae y mynyddau mawr, mae’r Ynysoedd Gwylanod ac Enlli yn yr un man yn union a phan est oddi yma. Mae’n debyg dy fod yn cael dipyn o hanes y Rhiw yma weithiau, rhyw dipyn o sodom sydd yma o hyd, ceisio tynnu safon yr efengyl in siwtio ni, pob peth yn iawn. Rhywbeth tebyg ydi hanes y capelau o hyd, ar y sul ceir hwyl yn son am rhasus ac ymryson.

Ychydig newyddion rwan,

Mwy o law er mis Mehefin nac a welais erioed, sychu y dyddiau yma, gwynt dwyrain. Defaid yn marw yn lluoedd hyd y wlad wedi cael clwy. William Orwig adref am saib y dyddiau yma, Lizzie wedi torri i braich ac yn gwella. Yn Lerpwl mae J Roberts Tyn Llidiart wedi gorffan cwrs ‘Electric treatment’ disgwyl dod adref yn fuan mae’n siwr. Ismael Jones Trip wedi bwriadu byw yn Hafan, Glyn a Beryl wedi mynd oddi yno. Leila yn Edren, Isaac a’r wraig wedi bod yn Ael Bryn dydd sul. Hugh Ty Croes Bach yn byw yn Awelon. Evan Williams Ty Croes Bach mewn iechyd gwell nac y bu ers blynyddoedd medda fo. Wil Ty Hywel wedi prynu Bryn Hyfryd, ac wedi gwneud llawer o waith ar ei du mewn. Ond heb briodi eto mae Wil wedi prynu chwalwr tail, o drugaredd i sbario chwalu. Mae Mary yn dal i geisio dysgu chwarae piano, mae wrthi rwan piti na fuaset yn ei chlywed yn y siamber mae hi wrthi ‘Nefol Addfwyn Oen’ mae hi yn ganu rwan, disgwyl bydd hi yn ei chwarae yn y deml wedi mi fynd oddiyma, dyna’m bwriad yn cymell arni, ond siomedig ydi pethau yn aml, ond disgwyl y goreu.

G Jones Foel wedi prynu Austin Seven, gweithio yn Fourcrosses, Austin bach yn well na char neb yn mynd dim fel gwyddost. R Griffith Seaview yn ddigon bregus, ond yn dal ati. W Parry Bodwyddog gwneud dim ond llusgo tua’r ty. Owen Evans Pen Nebo wedi marw. William Penbwlch wedi cymeryd Penbwlch. Carrol Penbwlch yn gweithio yn Swyddfa lafur yn Pwllheli. Beti Min Don yn Coleg Bangor. Ann Min Don ddim yn dda mynd i Fangor am rhyw driniaeth. Daniel yn dal fel ebol, Ann Blawdty yn ei gwely o hyd, Robert efo’i ddwy ffon crudcymalau mawr.

Gobeithio na weli fy llythyr fel Galarnad Jeremiah, yr wyf yn ddigon hapus, digon o waith a byddaf yn cael digon o gysur wrth geisio cael cerddoriaeth allan o’r hen harmoniwm wesla gynt, mae hi gennyf yn y gweithdy.

Os bum i flwyddyn heb yrru gair i ti, gobeithio y caf air yn ol yng nghynt ac na wnei dalu yn o fy haeddiant i mi.

                              G Jones.

 

 

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com