"Llythyr Jos"

1957

Tyn Fron, Rhiw.

Medi 1957

Annwyl Gyfaill,

                 Dyma fi wedi hir oedi yn ceisio ysgrifennu gair atat, drwg gennyf fod mor hir heb wneud. Bore llun bore niwlog ydi yma heddiw, llawer o law sydd yma eleni mwy nag arfer drwy yr haf. Ar fwrdd yr harmoniwm oedd yn Capel Wesla gynt yr wyf yn ysgrifennu, bu llawer or hen seintiau yn moli yn ei swn, ac y mae yn dal i seinio o hyd, byddaf yn ceisio cael cerddoriaeth o honni bob dydd yn ei swn bydd y diafol yn ffoi, dyma rai or nodau  fydd ar y tanau bob bore Dduw mawr pa beth a welaf draw. Tria dro arni pan cei hwn, diolch yn fawr am dy lythyr da gennyf ddeall dy fod mewn iechyd a gwaith ac o bob peth dy fod yn troi yn y pethau goreu dal ati mae yn job fawr. Drwg gennyf ddweud i lawr mae afon a nod ardal y Rhiw, Addoldai yn dal i wagio y Neuadd yn eiddo Satan sasiwn y traed ball danon bob pythefnos diod a rubish  bore drannoeth ywr effaith a mwy trist na hynny y blaenoriaid ai tebyg yn gymysg ar baw, does dim oi le heddiw mae popeth yn iawn you content sound the alarm (?) Drwg gennyf ddweud hyn am ein hardal enedigol, ond dynar gwir, fel gwyddost problem anodd dal ati, Cymru rhydd, Cymru wen a Chymru Gristnogol ywr nod ond pa le pa fodd ddechreuaf ond yn Jerusalem. Rhyw ddisgwyl gweld yr had yn dod i ffrwyth yn rhy fuan yr ydym, un yn hau arall yn medi, felly mi ddaliwn ni ati.

Maer hen harmoniwm capel Wesla gennyf yn y fan yma nawr byddaf yn cael cysur mawr wrth geisio ei chwarae bob dydd, maen debyg mae mai marcia go isel a gaf ar safon y ddaear o farw. Yr wyf mewn iechyd reit dda erbyn hyn a digon o waith ac mae pawb arall reit dda. Mae W Jones Tyddyn Meirion wedi marw fel gwyddost maen siwr ar hen dyddyn ar werth, trist oedd ei unigrwydd yn y diwedd.

Nancy Jones Tyn Cae yn yr ysbyty, Radiwm, yn Lerpwl ers rhai dyddiau, ddim yn dda. Richard Gilfach yna, tad Mrs Jones Foel, dim yn dda. Anne Jones Pwllmelyn yn Bryn Beryl gwella gronyn.

Elsie Bryntirion wedi priodi ac yn byw yn Penrhyndeudraeth hefyd Elin heb briodi. Gwelais E Williams Ty Croes y bore ma yn gloff fel ci, Sian ddim yn dda a Huw am briodi medda nhw. John Noddfa wedi cael damwain angeuol yn y South efo motor beic ei gladdu dydd sadwrn. Ifor Trip yn byw yn Terfyn Isa dau o blant ganddo. Mrs Thomas wedi ymfudo i Lithfaen a Moses wedi prynu Terfyn Duwcs annwyl.. William Orwig adref am wythnos o wyliau mynd i ffwrdd heddiw. Ni welais Isaac Morris ers tua tair wythnos, mae mewn hwyl dda wedi prynu Austin Seven gan Eurwyn Trip. Gwelais Layla dydd Sadwrn mewn hwyl yn gweithio mewn siop yn dre, disgwyl Richard adref yn fuan.

H Williams Tyn Mynydd wedi codi bwthyn helaeth ar sylfaeni Ty Maria. Mae gwely Maria ai chrud wedi mynd i San Ffagan, awn yno iw gweld pan ddoi yn ol, yr hen greadures gallwn ddweud amdani Ar ol gofidiau dyrus daith, gorffwys mae yn Wesla.

Rwyf am ddirwyn y llith i ben rwan mae un peth heb ei ddweud wrthyt bum yn Rhoshirwaun yn y Gymanfa Bregethu ac yr oedd Robin Williams, Parch R Williams yno yn pregethu, mab y diweddar Jerry Williams Tyr Efail, bachgen ieuanc ac argyhoeddiad ganddo .

Terfynaf yn awr gan ddymuno hapusrwydd a llawenydd i ti.

 Cofion G Jones

                    

 

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com