"Llythyr Jos"

1956

Tyn Fron,

Rhiw, Medi 27 1956.

Annwyl Gyfaill,

Ar ol te diwrnod ysgythrog niwlog a gwlyb a’r haul bron a machlud, yn yr hen gwt wyf yn ceisio ysgrifennu gair atat, a’r hen deulu ar y mur yn edrych arnaf a bron a dweud eu bod yn cofio atat. Yr wyf wedi bod wrthi yn ceisio canu yr hen don ‘Eifionydd’ rwan ar yr harmoniwm rho dro arni wedi ti dderbyn hwn, buaswn wedi ysgrifennu atat ers talwm ond nis gallwn gan fod y llaw dde yn rhy grynedig ar ol gwaeledd blin a maith, ond yr wyf wedi gwella yn go lew erbyn hyn ac yn dechrau gweithio ychydig, diolch yn fawr i ti am dy lythyr yr oeddwn yn fy ngwely y pryd hynny, da iawn gennyf  dy fod mewn iechyd a mewn gwaith, cefais air unwaith neu ddwy gan W Roberts Tyn Llidiart yr oedd yn holi amdanat, nid yw yr hen air yn wir i gyd ( allan o olwg allan o go ). Ni fum mewn Eisteddfod na thrip eleni, nid oes fawr o newydd ond bod amryw wedi marw, fel y gwyddost yn siwr.

Mae Catherine Bryn Awel yn cael dod o’r ysbyty heddyw i dy Jinni ac yn gwella. Mae M Hughes Shop Newydd adref rwan hefyd ers tua tair wythnos ond yn ddigon gwan wedi bod yn yr ysbyty am y 10 fed tro  gyd ( mae hi’n wydyn fel cath ) Mae I Morris wedi tacluso llawer ar Ael y Bryn yr ha yma, gwelais ef tua’r Sul mewn hwyl arferol.

Dal crancod mae G J Foel rwan a’r rheini yn fawr myn diawl. Jones Bros yn codi ty yn Aberdaron, ac amryw yn gweithio yn y gwaith dwr o Gwm Strallyn i Ben Rhiw, bobol bach.

Mae E williams wedi rhoi droed dros y tresi yn Wesla, paid a son ! W John Tyn Fron wedi weirio mynydd dwy ochr i’r ffordd rwan, mae o reit braf ‘free trade’. Mi fu yn anodd iawn torri’r yd eleni, glawogydd trymaf yn oes neb sydd yn fyw mewn byr amser, ond mae y rhan fwyaf wedi ei gael erbyn hyn ond Rolant. Ann Griffiths Shop Pencaerau yn yr ysbyty wedi llosgi choes a hwnnw wedi mynd yn septic medda nhw. Wel Edgar mae’n rhaid i mi ddod at y terfyn weldi, gobeithiaf y cawn weld ein gilydd ryw ddydd bron na chlywn i di yn canu ‘Crimond’ ‘Ar for tymestlog’.

Terfynaf nawr yng ngeiriau John Ceiriog Hughes ‘Ti wyddost beth ddywed fy nghalon’

Ydwyf yn barchus iawn dy ffrind G Jones.

 

 

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com