"Llythyr Jos"

1955

Ion 16 1955

Tyn Fron Rhiw

Annwyl Gyfaill,

                        Sut wyt ti ers talwm, mae swn y traed wedi tewi ar y mynydd, ond nid ywr hen air yn wir allan o olwg allan o go. Dylaswn wedi ysgrifennu ymhell cyn hyn, ond dyma fi yn ceisio anfon ychydig o linellau i ti or diwedd yn eistedd o flaen y tan yn y gadair yn yr hen weithdy, Elfed ar ddrws y cwpwrdd darlun mam a nhad ar y pared ar hen ddraig yn hofran fel pe be yn anfon ei gyfarchion i ti i gyd. Bore llun reit braf ydyw heddiw, bum yn Ael y Bryn ddoe da iawn oedd gennyf weld y drws yn agored a than ar yr aelwyd, roedd Isaac adref a Layla a bron na chlwyn lais yn canu Crimond (Ar For tymestlog) Derbyniais dy lythyr ac roeddwn yn falch iawn ohonno.

Wel dyma ni wedi dechrau blwyddyn newydd eto, rhywbeth yn debyg ydi popeth yma o hyd, mi fuo yma lawer o firi tuar Nadolig, fel pethau plant, y Whist Drive o fror estron ar darluniau byw yn y neuadd sydd yn mynd yr awr hon.

 Mae llawer o farwolaethau sydyn hyd y cwmpasoedd yma. Mae Catherine Jane Bryneithin wedi mynd ir cor at Owain Nathan. Bu Owain yn gwneud cor ar y bwrdd rhyw dro efor llestri, pot jam oedd Catrin Jane a Owain efo pric yn arwain , dos di ir cefn Catrin medda fo.

Wel mae yma waith yn dal yn o dda, bum yn Ty Canol Mary Anne yn gwneud deep litter yr wythnos ddiweddaf. Mae  Mae Jones Bros yn gweithio yn Meillionydd Fawr ers talwm wedi gwneud beudy a shed yn y cae dan yr ardd. Mae Evan  Tyn y Gamfa wedi  marw. Mae Gwynfor Lon Las wedi bod yn tynnu tonsils ac yn edrych yn ddigon drwg. Mae Rolant Ty Rhos wedi priodi Sydna Lon Las ac yn byw yn Ty Rhos. Mae W Nicolas yn byw yn Penponcyn, mae chwaer Sydna Tyn Mynydd yn byw yn Terfyn, wedi dod or Sarn a Evan Ty Croes yn grudcymalau i gyd ond i geg.

M E Evans a Maggie Roberts Penmachno yn cynnal cyfarfod yma ychydig cyn y Nadolig, gwerth eu clywed.

Pen Wyddfa maer trip yna wedi argraffu yn fawr arnaf rhyw firi di niwed a mawl ar ben mynydd, yr hen Glanrafon yn dringo ai het ar ei goryn ac yn ei gwman ?

Wel fachgan maddau i mi am gymysgfa fel hyn mae tipyn o wamalu mewn hen ddyn triugain oed. Da gennyf ddeall dy fod mewn gwaith ac iechyd a gobeithio medri fwynhau dy hun yna. Mae y bardd R Williams Parry wedi marw ai gladdu.

Terfynaf yn awr gan anfon fy nghofion atat, Bendith arnat.

         Ydwyf G Jones.

 

 

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com