"Llythyr Jini"

Marw rhyfedd.

Yn nechrauír ugeinfed ganrif gadawodd llanc ifanc oír enw David Evans neu Dafydd Pisgah fel yíi gelwid yn Rhiw, am Ganada. Gadawodd oíi ol y ceffylau ym Mrynodol Tudweiliog lle yr oedd yn hwsmon medrus a deheuig. Ar ol cyrraedd y wlad bellenig honno ail ymaflodd ei hun yn ei hen grefft fel hogyn gyrruír wedd. Ymwelodd aíi fro enedigol am y tro olaf yn 1931. Mewn papur Americanaidd darllenodd Mrs Hannah Hughes a oedd hefyd yn enedigol oír Rhiw ( merch Tyddyn Meirion) ac yn byw yn Canada erthygl am David Evans oedd wedi llosgi i farwolaeth yn ei gartref 1349 Haro Street Vancouver. Dywed y stori mai gwr gwael oedd a bod perchennog y ty Mr Fred Whitton wedi ceisio ei berswadio i ymweld aíi feddyg. Ond gwrthod wnaeth David Evans gan addo mynd drannoeth. Ond y diwrnod hwnnw torrodd tan difaol allan yn nhy yr hen wr, ymddengys iddo adael twymydd trydan yn oleu ac i hwnnw  greu tan ym matres y gwely.Nid oedd dim yn yr adroddiad yn dweud pwy oedd y tranciedig ac er i Mrs Hughes anfon i holi Mr Fred Whitton nis gallai ef ychwanegu fawr am David Evans. Er hynny anfonodd llythyr gydag ymylon llosgedig a ganfyddwyd ymhlith gweddillion y ty. Diolch i Mr Whitton am y llythyr yma oblegid dyma agoriad ar ddirgelwch personoliaeth David Evans a fu farw mewn ffordd mor arw. Llythyr oedd hen wedi ei ysgrifennu ar Fehefin 18fed 1934, gan Miss Jane O Jones Pisgah Rhiw iíw hewythr yn Winnipeg. Er na fu yn ei henfro ers 34 mlynedd ac er nad oedd yn gohebu aíi deulu ers llawer o flynyddoedd bellach ymddengys ei fod yn trysori y llythyrau a dderbyniodd gan ei nith fach yn nechrauír tridegau. Llythyr cyffredin hogan ysgol oedd hwn ond llythyr a fu yn gyfrwng i ddatrys dirgelwch stori frawychus y papur Amercianaidd ac yn gyfrwng iír teulu wybod am y digwyddiad trist.

"Erthygl papur newydd o Ganada"

 

Dafydd Pisgah Ė Llythyrau o Canada.

 

General Delivery,

General Post Office

Winnipeg,

Manitoba,

Canada.

 

April 9th.

Dear Jennie and Anne,

                                 Just a few lines to you to let you know I am in best health I hope both of you is same by now, I am glad your mother is get all right by now again. I am sorry I been so long with out write to you but I be very busy this winter working steady all time in sale stables good job, inside and good money in it as well. We had a hard winter this winter snow was very deep here. We getting good weather now snow is melting now. There is lot of men out of work here now I am very lucky here. I might go to British Columbia for a trip this summer on west coast. Well how is Jack Davies this winter and all friends of mine remember me to them all. Well Jennie I hope your mother be all right now. Well Jennie I am going to say goodbye now.

                         Gan gofion attoch

                           Ydwyf Dafydd.

 

  Maggie_Jinnie.jpg (102424 bytes)

"Jini ar y dde"

Oct 18th.

Dear Jennie and Anne,

                                  I received your letter safe. Well have got no news to say much. I am back in Winnipeg now I been out in harvest two months. Was a good crop of wheat this year 8 shillings a days wages was the wage, was very hot some days but its getting nice and cold now. I am working in Winnipeg now with horse dealers again in same stables as before. Well thatís all this time remember me to old friends in Rhiw Jennie.

                            Ydwyf Dafydd.

 

May 12th 1932.

My dear Jennie,

                     I donít have to tell you how very pleased and glad I was to have your nice letter about three weeks ago. I am very sorry I have not written you before today as I intended to do. Glad to hear you are keeping well also your dear mother. Glad to say I am keeping fine myself. Well dear Jennie I am not going to write you a long letter this time, for the reason that if all goes well I hope to see you all within the next month or so. I have made up my mind by now to take a trip to dear old Wales this summer in fact I have already booked my passage I did so today. I shall be leaving Winnipeg on Wednesday May 25th sailing from Montreal on friday May 27th for Liverpool. I expect the boat will reach Liverpool somewhere around Saturday morning June 4th. Iíll have to make a call at Pwllheli as I sent some money to the Bank there today to make sure it would reach there in good time. Iíll come to Rhiw as soon as I finish in the Bank. Please tell Bob Seaview that I am coming for a trip and when am expected to reach Pwllheli. This will be all for now. Hope to see you all soon, when Iíll be able to give you all the news.

                                          Cofion Cynnes

                                                         Uncle Dafydd.

 

Monday August 1st 1932.

Dear Jennie,

                  Just a few words today to let you know that I am back at Winnipeg once more. I arrived here last night Sunday. I had a good trip coming over, and lots of company and feel quite alright. Am glad now that I took a trip over to see you all and found you looking so well and happy. I think now of going out to the country to work on the harvest the crops are fairly good this year all over the country. I expect to be out for a month or so then Iíll come back to Winnipeg again to my old home in Canada. Iíll write again when I come back from the harvest. Am enclosing this little handkerchief for you hope you will like it, this is the boat I came back with. Please write soon with all news how you all are. Remember me to old friends in the neighbourhood. This will be all for now. Hope you are well and your dear mother.

                                   Best wishes and love

                                                 Your Uncle Dafydd.

 

Pisgah House,

Rhiw,

Nr Pwllheli,

June 18th 1934.

Dear Uncle,

                     Just a few lines to let you know that your letter came to hand safe and the postcard. I am very glad to hear that you are in best of health like us at present. Well I havenít got much to tell you this time. Jack Davies is still living and remembering to you, and all of Rhiw the same. I understand you are still in work. My grandfather has gone back to his wife again to Felin Ucha. Maggie Pwllmelyn is asking for you and she has got a bicycle now, and I am worry my mother for one. I hope I shall get one soon. I am looking forward to see you coming here and hope you will bring your wife this time. My mother was very pleased of the nice card you send. I am still in school again I havenít got only four month again. I had a chance to go to Aberdaron to work and to a shop in Pwllheli. Well I must enclose this letter now you can have more next time. I hope you will write soon.

                          Yours faithfully

                                    Jennie and Anne.

~~~~~~~~

Diolch yn fawr i Mr E Morris am y wybodaeth yma.

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com