"John Griffith"

(1833-1933)

Athro ysgol a aned yn Rhiw Llyn, mab hynaf Sion Griffith, crydd, Penygroes Rhiw, a Martha Griffith, Pen Nebo Rhiw. Addysgwyd ef yn ysgol ramadeg Botwnnog, a bu'n athro ddisgybl yn Nebo Llanllyfni cyn mynd i Goleg normal Bangor,(1881-2).

Daeth yn brifathro池 ysgol Frutanaidd Glanwydden ac wedyn Machynlleth. Priododd Dorothy merch Owen Jones Siop Fawr Talysarn yn 1889, a bu iddynt bedwar mab ac un ferch. Yn 1897 daeth yn " Tate Exhibitioner"yng Ngholeg y brifysgol Bangor, yn 1899 graddiodd yn Bsc (Llundain) gydag anrhydedd yn yr ail ddosbarth mewn anianeg a llysieueg. Bu地 athro gwyddioniaeth yn ysgol sir Ffestiniog am gyfnod ac yn brifathro ysgol ramamdeg Dolgellau o 1904 hyd 1923.

Yr oedd John Grifftith yn gerddor da, a rhoes llawer o段 amser segur yn ystod ei oes i hyrwyddo perfformio cerddoriaeth glasurol corawl ac offerynnol. Bu地 gadeirydd ffestifal gerddorol Harlech pan adnewyddwyd hi, a bu hefyd yn gyd olygydd "Y Cerddor". Paratodd eiriau cymraeg i "Song of Miriam" (Schubert) a池 scenes from Gluck痴 Orpheus". Yr oedd yn ddaearegwr hefyd a bu地 gweithio gyda JR Dakyns yn paratoi map daeregol o ardal Eryri. Wedi ymneilltuo bu地 cyfieithu Plato i池 Gymraeg, eithr ni chyhoeddwyd mo段 ysgrifeniadau. Fe段 bodlnodd ei hun trwy fod yn ysgolfeistr da, gan edrych am ei daledigaethau yng nghampwaith ei ddisgyblion a chyfoethogi池 bywyd o段 gylch.

 

Map or Safle                Website Map

Copyright ゥ Rhiw.com