"Iaith y Brain"

Un oedd yn honni iddo ddeallt y brain yn siarad oedd Obadiah, Pwll Budr, (Noddfa) Rhiw. Yn wir cymaint oedd ei ddeallusrwydd ohonynt gallai wahaniaethu rhwng Brain Meillionydd, Brain Bodwrdda a Brain y Sarn. Dyma enghreifftiau or iaith honno :

Iwnial coles jerifus membrabs getting oilad spanish and the shifs and rerish bron.

That ruthesofampton nicolsffin trimesiwyr sleming steials lic.....(maer geiriau yma yn anelwig)  Brildedhiwansiti bytethisborn and the wefing iwnial coles.

Un arall:

Ymdetlan, ymdetlyn ymdetlyn, ymbetolant amserolantmewn beddrod euddeguent a ddel ac a seliwyd a seliau utgyrn ffiwrish.

Ac eto:

Ryw bywicau afler ninnau dydi weirglodd cans gorffwysedd nid yn anweledydd y dydd majesun arun.

Ai Obadiah o amgylch gwahanol ffermydd gydai ful ai gert yn danfon blawd o Felin Bodwrdda, a pe doech ar ei draws ar fore llun, yna fei clywech yn adrodd pregeth y Sul air am air wrth y mul ac yn enwir pregethwr wrth ymadrodd.

Bun gweini ym Mhenbryn Llanstumdwy i William Pritchard, ar ddau rhyw ddydd yn gweithio mewn cae yn ymyl y lon, pan ddaeth cymydog heibio a tharo sgwrs efo William Pritchard dros y clawdd. Ymhen sbel mi sylwodd William Pritchard fod Obadiah yn lled orwedd yn nhin y clawdd yn lle gweithio, a dyma siarsio Obadiah. Be tin neud yn fana caria mlaen efo dy waith, mi ddoi ata ti toc. Digon ir disgybl fod fel ei athro meddair hen Oba.

Dipyn o gymeriad yn ol pob son oedd Oba, a synnwn damaid na ddaw mwy o straeon amdano ir fei. Efallai fod rai or Brain yn cofio stori neu ddwy pe bawn ni ond yn medru deallt eu iaith cystal a fynta.!!!!

~~~~~~~~~~~~

Dyma enghraifft ac eglurhad

Mistar Mistar codwch or bwlibwnjar a gwisgwch eich fflein dragwns, mae clap mawr o gocolorwm wedi disgyn ar ben chwip jini, chwip jini wedi rhedeg i bensifidion a maer lle yn wenfflam dan.

Mistar Mistar codwch or gwely a gwisgwch eich trowsus mae clap mawr o lo wedi disgyn ar ben y gath ac maer gath wedi rhedeg i ben yr ysgubor ac maer lle ar dan.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

~~~~~~~~~~~

Map or Safle                Website Map

Copyright Rhiw.com