Dyddiadur

 Griffith Thomas

Ael y Bryn

"1933"

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~

Ionawr

Sul 1 – Joseff Jones am 2 a 6. BW 2.30 to 7.30 am.

Llun 2 – Williams Chwilog yn Nebo 6.30 pm. BW 10 pm i 3 am.

Mawrth 3 – Gwyn Jones y gweinidog yn pregethu am 7.

Mercher 4 – BW 4 am i 9 am. Tefysg mawr bore torri y telephone. Bora mawr i mi yn Bytilith.

Iau 5 – BW – 10 am i 2 pm. Mynd i Congol i roi yr yd i fewn. Cyfarfod Gweddi yn Pisgah.

Gwener 6 – Hanner yn Carreg Lefain Bach yn gorffen pen isa’r beudy. Cyfarfod Gweddi yn Pisgah.

Sadwrn 7 -  Yn Tan Ffordd yn malu at y sul.

Sul 8 -  Griffith Thomas Roberts Botwnnog.

Llun 9 – Tri chwarter yn Carreg Lefain Bach. Diwrnod braf.

Mawth 10 – BW 8 pm i 12. Buwch Daniel yn dod a llo.

Mercher 11 – Mynd i’r dre at Butterbell yng nghylch y copertyf.

Iau 12 – Newydd am farw Margaret Williams Ty Croes Mawr o’r hosbitol.

Gwener 13 – Dod a corff Margaret adref o Fangor.

Sadwrn 14 – Mynd i Tyn Llan heno. Talu 10d am y Cymro.

Sul 15 -  RH Jones Rhostryfan am 2 a 6 BW 9 am i noon.

Llun 16 – Tri chwarter yn gorffen yn Carreg Lefain Bach.

Mawrth 17 – Angladd Margaret Williams Ty Croes oed 64  yn Nebo. T Gwyn Jones gweinidog yn gwasanaethu.

Mecher 18 –

Iau 19 – Mynd i Tyn Llan at y pobty.

Gwener 20 – Efo Daniel yn malu yn Congol. Drill y watchers yn cwt Mynydd Bach. Arian BW 4/6d a 2/6d y drill, 1/3d am falu.

Sadwrn 21 – Yn Tan Ffordd yn malu. Diwrnod oer.

Sul 22 – Gwyn Jones y gweinidog am 2 a 6.

Llun 23 i 24 Rhew caled.

Mercher 25 – BW 3 am i 8. Golau St Tudwals wedi diffodd.

Iau 26 -  Dan annwyd trwm. Rhew caled eto heddiw.

Gwener 27 –

Sadwrn 28 – Yn Tan Ffordd yn malu. Rhew caled. Wythnos galed dros ben.

Sul 29 – John Emrys Roberts Pwllheli am 2 a 6.

Llun 30 – Yn Tyn Llan yn gosod y pobty.

Mawrth 31 – Yn dre heddiw yng nghylch y copertyf. Arian BW 5/7d

Chwefror

Mercher 1 – BW 8 am i 1 pm.

Iau 2 – Efo Daniel yn tendio y fuwch yn dod a llo 6.30 bore heddiw. Corddi yn Tan Ffordd. Richard yn mynd a chwech dafad i Coch moel.

Gwener 3 – BW 5 pm i 10 pm.

Sadwrn 4 – BW 6 pm i 11. Eisiau gwneud y balance sheet i Owen Griffith.

Sul 5 – John Ellis Williams y gweinidog. BW 7 pm i hanner nos. Ar fy nhraed yn Rhiwlas wedyn.

Llun 6 – Yn Tan Ffordd yr injen oil ddim yn troi. Marw Evan Refail gynt yn Mynytho nawr.

Mawrth 7 – Talu 6d i Hugh am y Cymro. Gwneud yr injen oil fynd heddiw. Cyfarfod trysdis yn Pisgah Gwyn Jones yn arwain.

Mercher 8 – BW 2.30 am i 8.30.

Iau 9 – BW 4.30 i 9.30. Talu 17/- am fag blawd yn yr Eifion dim newid gan Willie talu yn y lookout talu i’r wraig a Willie yn cwyno heb godi am osod ffram y drws. Yn Congol yn pnawn.

Gwener 10 – Cysgu neithiwr yn y Rhiwlas. Malu a porthi yn Bwlchgarreg a Congol. BW 10 pm i 3 am.

Sadwrn 11 – Un Cymro heb ei gael.

Sul 12 – Joseff Jones am 2 .

Llun 13 – Yn Rhiwlas, Daniel wedi nol y drol i Bodfean.

Mawrth 14 – Teilo yn Tan Ffordd i cae capel hyd y croen.

Mercher 15 – Hanner yn Cadwgan. Teilo yn pnawn yn Tan Ffordd. Arian BW £2/5/6d.

Iau 16 – Diwrnod yn Cadwgan porthi yn bore teilo un llwyth wedyn i’r llain yn pnawn.

Gwener 17 – Diwrnod yn Cadwgan porthi bore a teilo llwyth i’r llain yn pnawn.

Sadwrn 18 – Diwrnod yn Cadwgan porthi a malu a dechrau chwalu tail.

Sul 19 – John Emrys am 2 a 6. Yn Cadwgan bore. BW 12 i 5 pm. Mynd i Cadwgan i odro a syperu gwartheg.

Llun 20 -  Diwrnod yn Cadwgan yn porthi a teilo 5 llwyth i’r cae sydd wth Tangraig.

Mawrth 21 – Tri chwarter yn Cadwgan porthi a teilo tri llwyth eto. BW 5 pm i 10 pm.

Mercher 22 -  Tri chwarter yn Cadwgan. BW 6 pm i 11 pm.

Iau 23 – Hanner yn Cadwgan. Eira pnawn dim porthi.

Gwener 24 – Eira mawr methu mynd dim pellach na Tyn Fron wrth drio mynd i Cadwgan. Defaid wedi eu claddu. BW 6 i 11 pm.

Sadwrn 25 – Diwrnod yn Cadwgan yn porthi a chwilio am y defaid efo R Owen Waen. BW 7 pm i 12.

Sul 26 – Eira wedi cau y ffordd neb yn y capelydd.

Llun 27 – Diwrnod yn Cadwgan yn porthi a clirio eira. BW 8 pm i 1 am.

Mawrth 28 – Diwrnod yn Cadwgan porthi, chwalu tail a chwilio am y defaid.

Mawrth

Mercher 1 – Hanner yn Cadwgan mynd i Bytilith 3 pm BW 4 pm i 9 pm.

Iau 2 – Diwrnod yn Cadwgan porthi a chwalu tail.

Gwener 3 – BW 3 am i 8 am. John Evans yn mynd i Cadwgan yn bore. Hanner yn Cadwgan yn porthi. Bwrrw glaw.

Sadwrn 4 – BW 5.30 i 9.30 am. Daniel yn galw 1.30 am. John Evans yn Cadwgan yn bore. Fi yno yn pnawn. Derbyn £3/16 s am wneud beudy Carreg Lefain.

Sul 5 -  Gwyn Jones gweinidog am 2 a 6. Yn Cadwgan.

Llun 6 – Hanner yn Cadwgan BW 11 am i 3 pm. Drill gwn mawr am 3 pm.

Mawrth 7 -  Hanner yn Cadwgan a Ociswn Ty Croes Mawr.

Mercher 8 – Diwrnod yn Cadwgan. Dechrau redig tyndir.

Iau 9 – Diwrnod yn Cadwgan porthi a carcharu defaid. Gorffen chwalu tail yn y llain. Angladd gwraig Tyn Lon yn y Rhiw.

Gwener 10 – Diwrnod yn Cadwgan porthi a redig efo R Jones yn cae crwn.

Sadwrn 11 – Diwrnod yn Cadwgan porthi. Mynd i edrych ddoi R Jones i redig. Mynd a strapiau tinbren i Llyshyfryd a tacluso redig efo rhaw dan de.

Sul 12 – Joseff Jones am 2 a 6.

Llun 13 – Diwrnos yn Cadwgan yn porthi. Teilo cae pella hyd y croen. Fog weather 8 pm i midnight.

Mawrth 14 – Diwrnod yn Cadwgan porthi redig tyndir yn cae crwn pnawn. BW 8 pm i midnight. Fi yn chwilio am TJ (?) i fynd ar watch.

Mercher 15 – Hanner yn Cadwgan porthi. BW 2 pm i 7. Lladd llwdn efo Daniel. Arian BW 6 turn £1/13/9d.

Iau 16 -  Hanner yn Cadwgan dan dri. BW 3 pm i 8 pm.

Gwener 17 – Diwrnod yn Cadwgan porthi bore. Redig pnawn. Mynd ar fuwch fach i Bodwyddog.

Sadwrn 18 – Diwrnod yn Cadwgan. Redig bore porthi pnawn.

Sul 19 – Gwyn Jones y gweinidog am 10. Glaw mawr heddiw. BW 1 am i 5 am.

Llun 20 – Diwrnod yn Cadwgan. Porthi a chwalu tail cae pella. Talu y dreth i Morris yn Cadwgan 18/4d.

Mawrth 21 – Diwrnod yn Cadwgan, porthi teilo cae canol. Dim yn dda yn Tan Ffordd Nell yn dod i Cadwgan. BW 12 to 4am.

Mercher 22 – Hanner yn Cadwgan. Fi a Edgar Morris yn dre heddiw. Arian BW £2/0/6d wedi talu i’r 17 Mawrth.

Iau 23 – Hanner yn Cadwgan porthi dechrau chwalu tail cae canol. BW 1 pm i 6 pm.

Gwener 24 – Diwrnod yn Cadwgan porthi a gorffen chwalu tail cae canol. Dechrau brigo’r ardd.

Sadwrn 25 – Hanner yn Cadwgan. Redig yn Tan Ffordd pnawn.

Sul 26 – Ellis O lloyd Poerthamdog am 2 a 6.

Llun 27 – Diwrnod yn Cadwgan porthi a palu’r ardd. Pwyllgor hosbitol Bangor yn yr ysgol heno am 7 pm. Anfon arian am y llyfrau i Fangor.

Mawrth 28 – Hanner bore yn hel eithin yn cae newydd Bodwyddog. Diwrnod poeth. Redig yn Tan Ffordd pnawn.

Mercher 29 – Diwrnod yn Cadwgan brigo’r ardd a rhychu a plannu nionod.

Iau 30 – Mynd i angladd Griffith Jones Minffordd Llangwnadl yn Bryncroes. Talu 1/- am y Cymro.

Gwener 31 – Dowrnod yn Cadwgan yn plannu rardd.

Ebrill

Sadwrn 1 – BW 3 am i 9. Bore distaw mynd i Cadwgan i falu. Plannu tatws Ael Bryn heddiw. Wedi talu am y Cymro hyd heno.

Sul 2 -  Griffith Thomas Roberts Botwnnog am 10 - .

Llun 3 – Diwrnod yn Cadwgan hel eithin yn cae newydd, llyfnu tir tatws pnawn. Hugh yn mynd a’r defaid i Bodgaeaf yn pnawn.

Mawrth 4 – Diwrnod yn Cadwgan yn codi tatws.

Mercher 5 – Diwrnod yn Cadwgan codi tatws. Redig lle tatws pnawn. Mynd a’r fuwch bach at y tarw nos fi a Hugh Jones.

Iau 6 – Hanner yn Cadwgan redig lle o’r tatws. Mynd i rychu i Tan Ffordd pnawn efo ceffyl Daniel. Redig gyda’r nos yn Cadwgan.

Gwener 7 – Diwrnod yn Cadwgan. Rhychu tatws. Wedi gwneud wythnos eithriadol o sych.

Sadwrn 8 – Hanner yn Cadwgan teilo saith llwyth i’r tatws. Redig yn cae’r big Tan Ffordd.

Sul 9 – Gwyn Jones y gweinidog am 2 a 6. Cyfarfod Gweddi am 6. Glaw heddiw heb fwrrw ers tair wythnos.

Llun 10 - B W fog 2 am i 8. Hanner yn Cadwgan teilo tatws.

Mawrth – Hanner yn Cadwgan teilo’r tatws. BW fog 1 pm i 6.

Mercher 12 – BW 9 am . Hanner yn Cadwgan yn gorffen teilo a chwalu pedair rhes dail. Arian BW £1/1/6d. Wedi talu hyd ddiwedd mawrth.

Iau 13 – Yn Cadwgan yn plannu tatws.

Gwener 14 – Dowrnod yn Cadwgan yn redig gwaelod cae Griffith Williams.

Sadwrn 15 – Yn Cadwgan yn gorffen redig cae GW.

Sul 16 – J Ellis Williams y gweinidog am 2 a 6.30. Tywydd eithriadol o sych.

Llun 17 – Plannu yn gwaelod cae dan ty Tan Ffordd.

Mawrth 18 – Hanner yn Cadwgan redig lle  roedd dalerydd swej. Mynd i Tan y Ffordd at y defaid.

Mercher 19 – Owen Hughes yn redig cae big Tan Ffordd.

Iau 20 –  Redig yn bore cae big yn Tan Ffordd. Heu llwch i Hugh Jones pnawn.

Gwener 21 – Teilo cae big efo trol Evan Williams. Heu pnawn, Owen Hughes yn gorffen llyfnu cae big a cae dan ty Tan Ffordd.

Sadwrn 22 – Drill y watchers.

Sul 23 – Joesff Jones am 10. Bwrrw glaw heddiw da iawn wrho hynod o sych.

Llun 24 – BW fog 5 am i 10. Bwrrw glaw heddiw. Glanhau stof Ael Bryn.

Mawrth 25 – Yn Tan Ffordd mynd i chwilio am had gwair i Ty Rhedyn.

Mercher 26 – BW 8 am i 1 pm. Arian BW £1/1/4d wedi talu hyd y 12 i Ebrill.

Iau 27 – Yn Rhiwlas ar fy nhraed neithiwr. Gogrwn sachad o had gwair yn Ty Croes Bach. Yn llyfnu tir glas cae capel. R Jones wedi colli ei dwrn yn cyfarfod plant yr Urdd. Richard troi y gwartheg i’r allt a allan yn nos, dim gwair.

Gwener 28 – Hanner yn Cadwgan yn redig y dalar.

Sadwrn 29 – Hadu cae big Tan Ffordd. Ar fy nhraed yn Rhiwlas.

Sul 30 – John Emrys Roberts.

Mai

Llun 1 – Mynd i’r Trwynau Bach i dorri priciau pys.

Mawrth 2 – BW 4 pm i 9. Arian BW £1/2/6d.

Mercher 3 – Yn Penrogo yn rhoi bacha newydd i ddal y landars.

Iau 4 – Yn Penrogo yn paentio a rhoi syment yn y ty. Bwrrw glaw.

Gwener 5 – Danfon y ddau ddynewad i Ystol helig Bach.

Sadwrn 6 – Glaw mawr bore heddiw.

Sul 7 – Cyfarfod Gweddi am 2 a 6.30.

Llun 8 -  Yn Penrogo.

Mawrth 9 – Mynd i Penrogo ar ol te derbyn 11/- gan Mrs Keating.

Mercher 10 – BW 3 am i 8. Hanner yn rhychu swej yn Cadwgan. Arian gan Hugh Jones £5.

Mercher 11 – Rhychu bore yn Bwlchgarreg. Rhychu yn gwaelod cae dan ty Tan Ffordd pnawn. RHT a Bet yma wedi bod yn danfon brics yn y Glyn.

Gwener 12 – Gorffen palu tatw Ael Bryn.

Sadwrn 13 – Pawb yn mynd i’r ffair heddiw. Arian BW 5/7d Glaw heddiw, bwrrw yn dyner. 6d am y Cymro.

Sul 14 -  Joesff Jones am 10.

Llun 15 –

Mawrth 16 – Rhychu mangels a claddu tail.

Mercher 17 – Heu mangles a swej a gorffen rhychu. Tywydd tyfu da.

Iau 18 – Teilo a gorffen claddu. 5 cant o lo gan Redant 13/-

Gwener 19 – Claddu tail swej yn Tan Ffordd a redig ar y tatws..

Sadwrn 20  -  Heu swej yn Bwlchgarreg a tynnu pridd oddiar y tatws. Nel wedi mynd i ocsiwn ddodrefn i’r Sarn. Bwrrw tipyn pnawn heddiw.

Sul 21 – J E Williams gweinidog am 2 a 6.30. Pregeth Coffa Parch H Hughes.

Llun 22 – Adref yn symud palis i wneud parlwr yn fwy. Arain am weithio i Daniel 10/-. Bwrrw glaw o’r gogledd heno.

Mawrth 23 – Gosod y cwpwrdd yn y bwtri a gorffan y palis. Cant o lo gan John Talafon. Robert Evans y Syntyr yn mudo i Bronfoel Uwchmynydd.

Mercher 24 – BW 3 am i 8. Yn Rhiwlas corddi dan ginio. Mynd i Congol i rychu swej pnnawn.

Iau 25 – Yn Congol pnawn yn chwalu tail a heu mangels.

Gwener 26 – Rhoi syment yn llawr parlwr.

Sadwrn 27 – Rhoi lliw i’r bwtri a’r gegin

Sul 28 – Cyfarfod yn ysgol Tyddyn. E Williams a O Owens wedi mynd yno. Gweinidog Bwlch yn Tan Foel am 2.

Llun 29 – Diwrnod yn cau siafft yn y Benallt y siafft lle syrthiodd ebolas Ty Croes. Cyngor plwy yn dewis School Managers.

Mawrth 30 – Diwrnod eto yn Benallt yn cau siafft.

Mercher 31 – Diwrnod yn gorffen cau y siafft a rhoi wier pigog.

Mehefin.

Iau 1 –  Pawb yn mynd i’r Gymanfa i Llanbedrog heddiw.

Gwener 2 – Glaw mawr heddiw’r bore.

Sadwrn 3 – Rhoi paent dwr yn top y gegin. Arian BW 5/7d. 9 Cymro.

Sul 4 – John Emrys Roberts am 6.30 yn lle Richard Jones Pwllheli.

Llun 5 – Priddo tatws a glanhau yr ardd.

Mawrth 6 – BW fog 1 am i 5. Mynd i Pencaerau i nol paent.

Mercher 7 –

Iau 8 – Deugain wythnos ar y fuwch goch.

Gwener 9 –

Sadwrn 10 – Yn 61 oed heddiw. Mynd i’r Ty Isa Aberdaron yng nghylch y fuwch froc. Marw Anne Bodlondeb 1.30 am.

Sul 11 – John Emrys Roberts am 2.

Llun 12 – Tynnu tatws y tro cyntaf wedi plannu ers y cyntaf o Ebrill.

Mawrth 13 – Adref yn peintio.

Mercher 14 – Peintio.

Iau 15 – Peintio.

Gwener 16 – Bwrrw tipyn. BW 11 pm i 4 am.

Sadwrn 17 – Bwrrw ychydig bore. Tri o hogiau Tir Dyrys yn boddi wrth fynd i godi cewyll yn Porth Fesig o dan dir Trefgraig.

Sul 18 – BW 5 am i 10.

Llun 19 – BW 6 am i 10. Cneifio Mynydd Graig.

Mawrth 20 – Golchi defaid Tan Ffordd. Griffith John Llyshyfryd yn rhedeg efo moto beic i lori yn ymyl Tyn Lon, dim brifo llawer Tudwal dipyn ond mi lasa fod yn waeth.

Mercher 21 – Angladd tri brawd a fu foddi o dan dir Trefgraig yn Hebron, y mwyaf a welwyd eto.

Iau 22 – Cneifio yn Tan Ffordd. Bag o flawd o’r Eifion.

Gwener 23 – Mynd i nol paent gwyn i beintio ffenestri. Bwrrw dechrau am 6pm.

Sadwrn 24 – 

Sul 25 - John Emrys Roberts am 6.30.

Llun 26 – Drill gwn 5/-. Pwyllgor ras cwn.

Mawrth 27 – Marw Gaynor Roberts Tyn Llidiart. Priddo tatws yn Tan Ffordd.

Mercher 28 – Arian BW £1.0/3d..

Iau 29 –

Gwener 30 – Angladd Gaynor Roberts yn Eglwys Rhiw.

Gorffennaf.

Sadwrn 1- Pawb wedi mynd i Aberdaron efo Laura a’r plant.

Sul 2 – Bob Humphries Llanbedrog am 2 a 6.30.

Llun 3 – Torri gwair yn cae dan ty Tan Ffordd a torri pen ucha cae capel. Cario efo Daniel.

Mawrth 4 -

Mercher  5 – Cario tri llwyth o cae dan ty.

Iau 6 -  Drill y watchers am 10 am.

Gwener  7 – Llwyth o pen ucha cae capela llwyth o cae dan ty. Lladd oen yn Penarfynydd.

Sadwrn 8 – Gorffen torri cae capel yn Tan Ffordd. Ladd oen yn Penarfynydd.

Sul 9 – Griffith Thomas Congl Meinciau am 2 a 6.30. Glaw mawr dechrau 6 pm.

Llun 10 – Dechrau torri gwair yn Penarfynydd.

Mawrth 11 – BW 6 am i 9.

Mercher – BW 3 pm i 8. Arian BW a drill watchers 13/6d. Am gario gwair yn Bodwyddog 5 /-.

Iau 13 i 15-

Sul 16 – John E Williams y Gweinidog am 10. Jubilee Young ar y wireless.

Llun 17 – Wip drill 2.15 pm 5/-.

Mawrth 18 i 19 –

Iau 20 -  Owen Hughes yn torri cae nesa i Gonion.

Gwener 21 – Deugain ar y fuwch froc. Cael y gwair yn Tan Ffordd. Thomas fy mrawd yma.

Sadwrn 22 – Yn Penarfynydd yn torri pen ucha cae sgubor. Cario 10 llwyth pnawn dan 11 pm.

Sul 23 -  Ellis o Lloyd am 10. Thomas fy mrawd yma am ddeg.

Llun 24 – Diwrnod yn Penarfynydd dechrau 6 am. Torri cae pwllfadog gorffen cario cae sgubor 10 pm. Thomas fy mrawd yn mynd adref heddiw.

Mawrth 25 –  Hanner yn Penarfynydd torri bryncarwyn. Mynd i BW 5 pm i 10. Arian BW 11/3d.

Mercher 26 – Diwrnod yn Penarfynydd torri pen ucha dryll dan ty hel bryncaerwyn at ei gilydd a troi cae pwllfadog.

Iau 27 – Diwrnod cario cae pwllfadog, hogiau Tyn y Fron efo’r drol yn rhoi help. Dechrau torri 6 am yn dryll.

Gwener 28 – Dechrau 5.40 am yn Penarfynydd dechrau troi yr acer isa ond un troed Lewis yn mynd i fedd caseg Ysgo (?). Lladd oen, glaw heddiw.

Sadwrn 29 – Diwrnod yn Penarfynydd yn troi yng ngwaelod y dryll dan ty, yna crybinio cae pwllfadog a cario. Crybinio bryncaerwyn a pwllfadog.

Sul 30 – Edward Thomas Aberdaron.

Llun 31 – Amser codi licence wireless yn Tan Ffordd. Ffynnon yn cae Conion wedi sychu.

Awst

Mawrth 1 – BW 5 i 10 am. Diwrnod oll dan 10 y nos yn cario 10 llwyth o dop y dryll.

Mercher 2 – Diwrnod nol y cribinion o’r dryll mawr. Torri yn dryll dan ty.

Iau 3 – Diwrnod yn torri bore cario 4 llwyth a torri gyda’r nos. Hoelen yn mynd i droed  Tai (?).

Gwenere 4 – Gorffen torri allt y dryll cario 11 llwyth. R Jones yn helpu.

Sadwrn 5 – Diwrnod yn Penarfynydd gorffen cael y gwair a’r cribinion o dryll dan ty cario 4 llwyth.

Sul 6 – N P Roberts am 2 a 6.30.

Llun 7 Hynod o sych.

Mawrth 8 – Ras cwn yn Ty Croes yn pnawn.

Mercher 9 – Hanner yn Penarfynydd. Dechrau gwneud rhaffau.

Iau 10 – Rigeta Aberdaron.

Gwenere 11 – Diwrnod yn Penarfynydd, cneifio yr wyn.

Sadwrn 12 – Diwrnod yn Penarfynydd tynnu y das wair.

Sul 13 -  Thomas H Evans Bryn Difyr. Bwrrw ychydig o law 8 pm.

Llun 14 – Diwwrnod  yn Penarfynydd. Tipio defaid 5.30 am a rhoi rhedyn ym mhen y das wair.

Mawrth 15 – Hanner yn Penarfynydd gwneud rhaffau dan de. Torri rownd dryll cefnenus wedyn.

Mercher 16 – Diwrnod yn Penarfynydd, torri dryll cefnenus. Cyfarfod pregethu Rhoshirwaen yn dechrau.

Iau 17 – Glaw bore. Diwrnod rigio y ddwy bladur a’i llifo. Rolant yn mynd i Gyfarfod y Rhos.

Gwener 18 – BW 2 am i 7. Diwrnod yn Penarfynydd torri rownd cae pant a torri efo injen pnawn.

Sadwrn 19 – Diwrnod gorffen torri gwaelod cae pant Un deg naw a hanner o ddyddiau.

Sul 20 -  Gwyn Jones am 6.30. BW 10 am i 3 pm.

Llun 21 – Diwrnod yn gorffen torri cae pant. Blawd o’r Eifion a peillion a corn i’r ieir.

Mawrth 22 – Diwrnod yn torri rownd cae crwth torri efo’r injen ar ol cinio dan de. Gwlyb rhoi y gwellt fewn i dynu a toi y gwair.

Mercher 23 – Diwrnod yn gwneud rhaffau yn y bore a gorffen torri caecrwth yn pnawn.

Iau 24 – Diwrnod yn tipio’r defaid bore a dechrau cynnill cae cefnenus pnawn.

Gwener 25 – Hanner yn  gorffen cynnil dryll cefnenus a dechrau pen isa cae pant. Mynd ar ol cinio i gario yd Tan Ffordd..

Sadwrn 26 – Diwrnod yn gorffen cynnill haidd caecrwth a cynnill top cae pant. Watch cael fy ngalw 10.30 pm Motor boat W Owen Bryn Badell ar goll dod o hyd iddo wedi rhedeg allan o betrol yn Porth Neigwl.

Sul 27 -  GT Roberts Botwnnog am 2.

Llun 28 – Diwrnod yn gwneud rhaffau. Glaw trwm drwy’r dydd. BW 7.30 pm i 12.30.

Mawrth 29 – Adref heddiw dechrau rhoi landar ar Brynawel.

Mercher 30 – Diwrnod yn troi cae pant a brigo yn pemtrwyn rhag y defaid.

Iau 31 – Diwrnod toi bore a lladd oen. Cynnill cae pant pnawn. Robert yn mynd a hwch i Meillionydd ac oddi yno i’r sale. Arian BW £1/1/4d.

Medi

Gwener 1 – Diwrnod yn gwneud rhaffau bach bore a tynnu to pnawn, cau pen trwyn ar ol te.

Sadwrn 2 – Diwrnod yn toi y das wair.

Sul 3 -  John Emrys Roberts am 2. Marw Thomas y Rhiwlas am 8 am. BW fog 6.30 i 10.30.04

Llun 4 – Diwrnod yn cario haidd o cae crwth.

Mawrth 5 – Diwrnod yn hel mynydd. Robert yn mynd a defaid i’r sale. Cynnill cae pant pnawn.

Mercher 6 – Diwrnod angladd Thomas Rhiwlas. Cario llwyth o dryll cefnenus. Dyrnu Conion a Carreg Lefain.

Iau 7 – Diwrnod cario 18 o lwythi o cae pant. Dyrnu Tyn Fron a Tyn llidiart.

Gwener 8 – Diwrnod yn dyrnu. Dwr wedi sychu yn Conion. Tywydd eithriadol o sych.

Sadwrn 9 – Diwrnod yn dyrnu yn Llawenan.

Sul 10 – Joseff Jones am 2.

Llun 11 – Hanner yn gorffen cario ceirch yn cae pant. Richard yn dechrau cario dwr o ffynnon Pant.

Mawrth 12 – Diwrnod yn barbio das geirch, toi 6 gwana das wair. Robert a Rolant ddim yma heddiw. Emlyn yn nol Rolant.

Mercher 13 – Diwrnod yn gorffen cael y sgloffion cae pant a dryll cefnenus. Rolant adref.

Iau 14 – Diwrnod yn cychwyn yr heffrod efo Robert i’r sale. Gwneud pen y das wellt. Gorffen toi y das wair.

Gwener 15 – Hanner yn dechrau toi y das geirch. Mynd i’r Sasiwn yn Pwllheli yn pnawn.

Sadwrn 16 – Diwrnod yn toi a rhaffu. Wythnos hynod sycb. Dim golwg am law heno. Dwr yn darfod ym mhob man bron. Talu 7/6d Griffith John am ledar.

Sul 17 – J E Williams gweinidog am 2 a 6.30. BW 7 pm i 12.

Llun 18 – Diwrnod yn gwneud rhaffau i’r das wair yn y sied. Hel defaid i cae penrorsedd a cau . Robert yn mynd a’r meherin i Aberdaron.

Mawrth 19 – Diwrnod yn gwneud pen gwellt haidd. Dechrau toi y das wair sied. Arian BW 10/-.

Mercher 20 – BW 5 am i 10 am.Hanner BW 5/9d. Hanner yn toi y das wair. Bwrrw glaw gyda’r nos.

Iau 21 – Diwrnod yn cau terfyn Tyn Thedyn rhag y defaid. Rolant yn Ysgo yn dyrnu. Gorffen toi das wair y sied.

Gwener 22 – Yn Penrogo heddiw.

Sadwrn 23 – Diwrnod yn gwneud rhaffau, dechrau rhaffu y das wair. Glaw bore.

Sul 24 – John Emrys am 2. BW 8 pm i 12.

Llun 25 -  Diwrnod yn gwneud rhaffau. Rolant yn dechrau rhaffu yr ochr yma i das y sied. BW 3 am i 8.

Mawrth 26 – Rhaffu das wair ochr isa.

Mercher 27 – Dan annwyd. Rhaffu rownd y talcen a rhaffu gwana ochr isa.

Iau 28 – Arian BW 10/-. Hanner yn gorffen rhaffu y das wair.

Gwener 29 – Mynd i angladd Elisabeth gwriag Bryn Chwilog yn Aberdaron.

Sadwrn 30 – Diwrnod yn gorffen toi y das geirch.

Hydref.

Sul 1 – RH Jones Rhostryfan am 2.

Llun 2 – Dechrau tynnu tatws.

Mawrth 3 – Tynnu tatws.

Mercher 4 – Diwrnod yn tynnu tatws. Rolant adref yn tynnu tatws.

Iau 5 – Claddu y fuwch seren wen bore ma tynnu tatws pnawn 93 o fagiau.

Gwener 6 – Diwrnod tynnu dechrau y cer pinc.

Sadwrn 7 – Diwrnod yn tynnu gwlydd a hel 5 bagiad. Robert wedi mynd i ocsiwn Tyddyn....(?). Glaw trwm gyda’r nos. Thomas Ellis yn darlithio ar Eifion Wyn yn Pisgah Owens ficer Bryncroes yn gadeirydd. Corn i’r ieir 7 dydd.

Sul 8 – Thomas G Ellis am 2 a 6.

Llun 9 – Diwrnod yn tynnu gwlydd a rhoi to cwt y moch yn sownd.

Mawrth 10 – Hanner hel bagiad. BW 12 i 5 pm. Glaw pnawn.

Mercher 11 –

Iau 12 – Diwrnod yn hel 28.

Gwener 13 – Diwrnod yn hel tatws G Jones Ty Canol yn hel yma heddiw. Hel 37 bag.

Sadwrn 14 – Diwrnod yn tynnu gwlydd. Fi a Robert yn hel 12 bagiad yn pnawn. Rolant yn corddi. Berwi y foelar.

Sul 15 -  J Ellis Williams gweinidog am 10. RHT yma heddiw. BW 5 pm i 9pm.

Llun 16 – BW 1 pm i 5. Diolch am y cynhaeaf heddiw.

Mawrth 17 – Diwrnod mynd i cilgena i chwilio am y meherin, dal y ddau a tynnu carcharau. Hel 12 bagiad o datws pnawn.

Mercher 18 – Hanner yn claddu yr heffar. BW 1pm i 6pm. Rolant a Robert yn hel 24 bag.

Iau 19 – BW 2 i 7 pm. Drill nos y gwn mawr. Arian BW £1/11/6d.

Gwener 20- BW 10 am i 3 pm. Ocsiwn Hendy. Talu £1/5/0d am lo i John Talafon. 

Sadwrn 21 – Hel 24 o fagiau.

Sul 22 – Joseff Jones am 2 a 6.

Llun 23 – Diwrnod hel 24 o fagiau. John Talafon yn dod a hanner tunnell o lo yma.

Mawrth 24 – Yn Bwlchgarreg yn gwneud yr higol yn y beudy.

Mercher 25 – BW 9 am i 2 pm. Mynd i Bwlchgarreg i ddechrau cau twll i ddal dwr y gwartheg.

Iau 26 – Yn Bwlchgarreg yn gorffen y twll yn y bore. BW 3 pm i 8.

Gwener 27 – Yn Congol yn rhoi stol rhwng y ddwy fuwch yn sownd a cau tylla efo syment. BW 9pm i 2 am tywydd mawr mellt.

Sadwrn 28 –

Sul 29 – Gwyn Jones am 2 a 6. BW 1 pm i 6 pm.

Llun 30 – Diwrnod yn mynd ar cwnhingod i gyfarfod y lori i’r Groeslon. Hel 10 bagiad o datws. Robert wedi mynd i ocsiwn Morfa Bach.

Mawrth 31 – BW 8.30 am. Gwneud dor ar y twll dwr gwartheg Bwlchgarreg.

Tachwedd

Mercher 1 –DR a Catherine wedi mynd i’r dre. BW 2.30 i 7.30.

Iau 2 – Diwrnod yn dragio a gorffen efo’r tatws. BW 8.30 i 1.30 am.

Gwener 3 –

Sadwrn 4 – BW 2.30 i 7.30 am.

Sul 5 – Evans Bryndifyr am 2 a 6.

Llun 6 – Gwneud llawr yn Bwlchgarreg yn pnawn.

Mawrth 7 -  Corddi yn Tan Ffordd.

Mercher 8 – Diwrnod cychwyn yr heffar i’r sale efo Robert.

Iau 9 – Teilo sied.

Gwener 10 – Hanner teilo sied Owen Hughes yma efo’r drol.

Sadwrn 11 – Arian BW 5/7d. 67 a hanner diwrnod yn Penarfynydd.

Sul 12 -  John Emrys am 2.

Llun 13 i 14 Yn Tan Ffordd.

Mercher 15 – BW 3 am i 8. Arian BW £2/5/0d wedi talu i Hydref 4.

Iau 16 – Yn Tan Ffordd.

Gwener 17 – Yn Tan Ffordd. Cig o’r Rhiwlas 1/-BW 5.30 – 9.30 pm.

Sadwrn 18 – Yn Tan Ffordd.

Sul 19 i 20 –

Mawrth 21 – BW 12.30 pm i 5.30.

Mercher 22 Drill watchers 1 pm i 3 pm. 10/- gan Catherine Bryn Awel.

Iau 23 –

Gwener 24 – Hanner yn Congol.

Sadwrn 25 – Arian BW 18/-. Cael 10/- gan Daniel am weithio.

Sul 26 – Ellis Williams gweinidog am 2 a 6.

Llun 27 –

Mawrth 28 – Hanner yn Congol yn cario rwdins.

Mercher 29 i 30 

Rhagfyr.

Gwener 1 –

Sadwrn 2 – BW 5 am i 10.

Sul 3 – John Emrys am 2. BW 6pm i 11pm.

Llun 4 – BW 12 midnight i 5 am.

Mawrth 5 – Corddi yn Tan Ffordd.

Mercher 6 – Rhoi fy nghyfri am weithio i Robert Evans Penarfynydd.

Iau 7 i 8 – Tywydd rhew caled.

Sadwrn 9 – Arian BW 16/10d.

Sul 10 – Gwyn Jones am 2.

Llun 11 i 12-

Mercher 13 – BW 8 am i 1 pm.

Iau 14 i 16.

Sul 17 – Cyfarfod Gweddi am 2 a 6.

Llun 18 –

Mawrth 19 – BW 8 pm i 1.

Mercher 20 –Pawb oddyma yn dre heddiw.

Iau 21 – 8/- am wydd yn Ty Croes Bach.

Gwener 22 – BW 8 pm i 12. Russel yn dod hanner nos.

Sadwrn 23 – Arian BW 15/9d.

Sul 24 -  G Thomas Roberts am 2.

Llun 25 – BW 3pm i 8.

Mawrth 26–

Mercher 27 – Anfon 12/6d am y llyfrau. Hanner efo Daniel.

Iau 28 – BW 2 am i 6. Hanner mynd i ddyrnu i Congol.

Gwener 29 – BW 2 am i 6. Diwrnod efo Daniel tynnu swej pnawn.

Sadwrn 30 – Arian BW 14/7d. Cael 5/- gan Daniel am gario swej.

Sul 31 -.

~~~~~~~

Diolch yn fawr i Mr E Morris.

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com