Dyddiadur

 Griffith Thomas

Ael y Bryn

"1932"

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~

Ionawr

Gwener 1 – Diwrnod yn porthi. Robert wedi mynd a’r moch i Sarn

Sadwrn 2 – Bad Weather 11 am i 4 pm.

Sul 3 – Joseff Jones am 2 a 6. B W 12 i 5pm.

Llun 4 – Hanner yn codi wal yn yr Eifion. B W 1 i 6pm William Camdda Buarth yn Tan y Foel yn pregethu

Mawrth 5 – Yn yr Eifion yn y bore. B W 2 i 7 pm.

Mercher 6 – Yn yr Eifion bore. B W 3 i 8 pm. Llythyr wedi dod o’r Berch yn dweud fod Harry wedi marw.

Iau 7 – Yn yr Eifion.

Gwener 8 – Yn Trip yn gosod popty a cau simdde.

Sadwrn 9 – B W 8 pm i 1 am.

Sul 10 – Cyfarfod Gweddi am 2 a 6.

Llun 11 – Tyllu i roi speix(?) i ddal portigo y gegin yn Ael y Bryn.

Mawrth 12 – Yn y Trip heddiw. B W 9 pm i 2 am.

Mercher 13 – Gylhau yr ardd Ael Bryn.

Iau 14 – B W 3 i 8am.

Gwener 15 – B W 2 i 7pm.

Sadwrn 16 -  Arian B W £1/8/1d. B W 8 pm i 1 am.

Sul 17 – Gwilym Roberts am 2 ar y Genhadaeth. Gwynfryn Evans am 6. B W 11 am 3 pm. John Terfyn yn dechrau 4 awr.

Llun 18 – B W 7 i 12. Arian B W 5/7d. Niwl a glaw.

Mawrth 19 – Mynd i Pwllheli efo lori post i nol coed i shwr y gegin. Prynu pobty i’r stove. B W 6 i 11pm.

Mercher 20 –

Iau 21 – Yn y Post yn trwsio adan y siop. Ar fy nhraed efo Daniel yr heffar yn dod a llo.

Gwener 22 – B W 7 i 12 noon.

Sadwrn 23 –

Sul 24 – John Lewis i fod. Cyfarfod gweddi am 2 a 6.

Llun 25 – B W 4.30 i 8.30 am. Willie yr Eifion yn galw 11.30 pm. Arian B W £2/8/6d naw tro yn glir. Yn Talafon yn gosod pobty.

Mawrth 26 – Palu o dan yr eil. Mynd i siop Pencaera i dalu am fy nhrowsus a dau drons.

Mercher 27 – Yn Trip heddiw.

Iau 28 – B W Thick fog 2 pm i 7 pm. Dod i fyn y i stopio Owen Owens y watch yn stopio saith.

Gwener 29 –

Sadwrn 30 – Dechrau siwr y gegin Ael y Bryn.

Sul 31 – Arthur Morgan Aberdaron am 2 .

 

Chwefror

Llun 1 – Rhoi ffram y siwr wrth ddrws y gegin yn bore. Hanner yn Penarfynydd yn porthi a rhiglo y gadlas.

Mawrth 2 – Diwrnod yn dyrnu y das geirch.

Mercher 3 – Porthi a dechrau toi y das wellt.

Iau 4 – Diwrnod dyrnu das haidd. Newydd am farw W Jones yr hen borthwr. Tywydd distaw ar hyd yr wythnos yma.

Gwener 5 – Diwrnod hel eithin yn bore a rhaffu ar y das wellt haidd a dechrau toi. Hynod o  boeth heddiw.

Sadwrn 6 – Diwrnod toi gwellt haidd. Porthi Robert wedi mynd ar hwch at y baedd. Pwys o fenyn 1/9d.

Sul 7 – Trefniant lleol am 2. G Thomas, Elis Jones,O Owens, am 2. O Owens, G Thomas, E Hughes. Marw Griffith Williams Fron Oleu yn Llyshyfryd.

Llun 8 – Diwrnod porthi a gorffen toi y gwellt haidd. Poeth prynhawn heddiw eto.

Mawrth 9 – Hanner dan 2.30 pm ar cloc Penarfynydd. Drill y gwn dechrau 2 pm ar  yr amser. 5/-.

Mercher 10 – Hanner bore yn hel eithin. Angladd Griffith Williams Fron Oleu. Pwys o fenyn 1/-. B W 3.30 i 9.30pm arian 11/3d.

Iau 11 – Diwrnod yn teilo o flaen drws y beudy. Edmunds yn dangos lluniau efo lamp yn yr ysgol.

Gwener 12 – Diwrnod yn mynd i nol yr olwynion i Refail Bach yn bore. Teilo yn pnawn.

Sadwrn 13 – Diwrnod yn teilo bore malu ar Borth yn pnawn. Pwys o fenyn 1/-.

Sul 14 – Joseff Jones am 2 a 6.

Llun 15 – Diwrnod hel eithin bore. Teilo pnawn.

Mawrth 16 – Teilo’r sied bore. John Morris Ty Rhedyn efo mi pnawn yn gorffen y sied. Talu 10/4d o dreth i Morris Negraig yn Penarfynydd.

Mercher 17 – Angladd Owen Roberts Glan gors. Gorffen teilo i’r tatws a mangs. Teilo 10 llwyth hyd groen wyneb Cae Penrorosedd.

Iau 18 – Teilo. Pwys o fenyn 1/6d. John Evans yn gorffen palu’r ardd.

Gwener 19 – Porthi gylhau dan y moch. Robert wedi mynd a’r hwch fawr i Sarn.

Sadwrn 20 – Porthi. Robert a Rolant yn cau rhycha yn Cae Pant. Y gaseg yn mynd yn sal 4pm marw hanner nos. Pwys o fenyn 1/6d.

Sul 21- John Emrys am 2 a 6. Yn Penarfynydd yn y bore yn cael y gaseg allan o’r stabal.

Llun 22 – Claddu y gaseg.

Mawrth 23 – Porthi a chwalu tail yn gwaelod dryll mawr. Cyfarfod trysdis yn Pisgah. B W 11.30 pm i 4.30 am.

Mercher 24 – Spring fawr mor teit. Porthi, gorffen redig cae pant. Rolant wedi mynd Ysgo i ddyrnu. Pwys o fenyn 1/6d.

Iau 25 – Rolant yn dechrau dryll cefnus.Mynd a’r heffar at y tarw, porthi, hel baich o eithin. Mary y Cytiau yma, Jini Syntyr ddim adref.

Gwener 26 – Porthi, hel baich o eithin, toi tair gwana ar y gwellt ceirch.

Sadwrn 27 – Porthi, hel baich o eithin, toi dwy wana gwellt ceirch. Pwys o fenyn 1/6d. Yn hynod o sych mis yma ar ei hyd.

Sul 28 – Evans fu yma yn lay agent o Amlwch. B W 11 pm i 4 am.

Llun 29 – Gwynt cryf o’r dwyrain. B w 7 pm i hanner nos.

 

Mawrth

 Mawrth 1 - Adref yn gylhau yr ardd a trwsio cwt yr ieir.

Mercher 2 – Hanner llifo cyllill y felin. Pwys o fenyn 1/8d.

Iau 3 – Hel baich o eithin, toi gwellt, porthi. Robert yn gwerthu’r tarw.

Gwener 4 – Porthi, hel baich eithin. Robert wedi mynd i Bodwrdda i edrych am oen i’r ddafad gollodd ei oen.

Sadwrn 5 – Porthi, hel dau faich o eithin. Griffith Parry yn fy nol i Rolant i dynnu oen yn y weirglodd. Pwys o fenyn 1/8d.

Sul 6 – Morgan Aberdaron. B W 1 i 6 am.

Llun 7 – Porthi, hel baich o eithin. Rolant yn nol oen bach i’r ddafad o Ysgo. Arian B W £1/2/6d.

Mawrth 8 – Porthi. Y fuwch fawr yn dod a llo yn bore. Dim menyn i’w gael prynu yn Post wythnos yma.

Mercher 9 – Hanner yn y bore. Nel a John yn mynd i’r dre yn pnawn.

Iau 10 – Porthi, hel eithin. Rolant yn chwalu tail yn dryll mawr.

Gwener 11 – Porthi, hel eithin. John Cefn Coch yn trio prynu y fuwch goch.

Sadwrn 12 – Porthi. Robert wedi mynd ar tarw i ffwrdd.

Sul 13 – Gwynfryn Evans yr un sydd yn Pwllheli yn lle y gweinidog am 2. Gwneud casgliad at gynrychiolwyr y cyfarfod ysgol 2/-.

Llun 14 – Anfon cyfri’r ysgol sul i Gwilym Evans Idris Cafe Cricieth. Porthi, hel eithin. Rolant wedi mynd i nol y fuwch o Meillionydd. Pwys o fenyn 1/8d.

Mawrth 15 – Porthi, hel eithin, toi tair gwana gwellt ceirch. £16/10/6 sydd yn ddyledus ar Robert i mi ond tynnu ymenyn y flwyddyn yma o’r swm yna.

Mercher 16 – Porthi. Rolant a fi yn mynd a heffar i Bodwyddog at y tarw.

Iau 17 – Hanner bore. Dod adref i blannu tatws cynnar.

Gwener 18 – Porthi a mynd a dwy fuwch at y tarw. Rolant yn dyrnu yn Bodwyddog. Pwys o fenyn 1/3d.

Sadwrn 19 – Porthi, hel dau faich o eithin. Tywydd sych.

Sul 20 – Joseff Jones am 2. Cyfarfod ysgol Aberdaron. Marw Kate Robert Owen Brynffynnon yn yr Erw Llanbedrog. Dim glaw ar hyd Chwefror a Mawrth.

Llun 21 – Hel dau faich o eithin a porthi. Owen Ty hen a Walter yn lladd y fuwch goch. B W 11 pm i 4 am.

Mawrth 22 – Porthi symud y lloi i’r beudy pwinto. Pwys o fenyn 1/8d.

Mercher 23 – Hel eithin, porthi ac efo Robert yn gorffen redig cae bryn cae’r wyn.

Iau 24 – Hel eithin, porthi. Robert yn dechrau ail droi cae crwth. Tywydd sych iawn

Gwener 25 – B W 4 am i 9. Daniel yn fy ngalw. Gorffen plannu tatws ond tair rhes i’r draenat bys.

Sadwrn 26 – B W 5 am i 10. Hanner pnawn yn porthi a malu. Pwys o fenyn 1/8d.

Sul 27 – Morgan Aberdaron am 2. Cyfarfod gweddi am 6.

Llun 28 – Hel eithin a porthi.

Mawrth 29 – Bwrrw glaw mawr heddiw. Dechrau cau’r mynydd rhoi stanciau ar glawdd cae sgubor. B W 8 pm i 1 am.

Mercher 30 – Hanner hel eithin a porthi dechrau 10.30 am dan 5 pm. Mynd i Ty rhyd i ail osod y popty. Pwys o fenyn 1/8d.

Iau 31 – Diwrnod eto.

 

Ebrill.

 Gwener 1 - Hel tri baich o eithin a porthi. Bwrrw glaw trwm amser te. B W 7.30 i 12.30 am.

Sadwrn 2 – Porthi. Pwys o fenyn 1/9d.

Sul 3 – Jones a fu yma yn lay agent am 2 a 6.

Llun 4 – Porthi a hel dau faich o eithin. Cau’r mynydd am spel pnawn. Cyngor plwy heno.

Mawrth 5 – Porthi hel dau faich o eithin. Dechrau rhychu cae crwth.

Mercher 6 – Porthi, gyrru i rychu bore. Mynd i Bytilith 5 pm ar gloc Penarfynydd. B W 4.30 i 9.30pm. Pwys o fenyn 1/9d. 1/4/5d ydi menyn hyd 6 Ebrill.

Iau 7 – B W 7.30 am i noon. Tywydd oer gwynt gryf o’r north west.

Gwener 8 - Porthi yn y bore. Rolant adref. Yr heffar yn dod a llo. Dechrau teilo tatws yn cae crwth. £17/15/0d sydd i mi wedi tynnu y menyn.

Sadwrn 9 -  Daniel yn fy ngalw. Hanner yn malu a porthi. Robert wedi mynd i nol llo i Tyddyn Morthwyl. Menyn o’r Post.

Sul 10 – G Thomas Roberts Botwnnog am 2. B w 5.30 i 9.30 am. John E Williams am 6.

Llun 11 – Porthi, hel eithin teilo pnawn. B W 6.30 i 11.30.

Mawrth 12 – Hel eithin, gorffen teilo tatws. Menyn o’r Post.

Mercher 13 – Plannu tatws. Daniel yn fy nol i fynd i Bytilith. B W 6 pm i 11 pm.

Iau 14 – Porthi a cau pen llasgwrn i lawr i borth iwrch.

Gwener 15 – Porthi a gorffen cau mynydd.

Sadwrn 16 – Porthi hel baich o eithin. Trwsio llidiart y borthwen isa. Hel defaid i’r mynydd. Pwys o fenyn 1/8d. Arian B w £3/3/0d yn glir. 57 o ddyddiau.

Sul 17 -  B W 3 am i 3 am i 8 am. B w 1 pm i 6 pm. John Terfyn ddim adref. Gwynt caled o’r E N E. Daniel yn sal.

Llun 18 – Porthi a dechrau heu cae pant.

Mawrth 19 – Heu plannu tatws Cadwgan yn yr ardd.

Mercher 20 – Porthi, plannu tatws Lon Las eto a nionod. Pwys o fenyn 1/8d.

Iau 21 – Porthi a heu cae pant. John Morris Ty Rhedyn yn nol hobed a hanner o geirch.

Gwener 22 – Porthi a gorffen hau cae pant.

Sadwrn 23 – Porthi a gorffen llyfnu cae pant.

Sul 24 – Gwynfryn Evans am 2 a 6.30. Mynd i Ty Fry efo Daniel. Daniel yn mynd i Deunant i arwain canu.

Llun 25 – Porthi. Mynd i Llywenan i nol hobed o geirch dechrau dryll cefnenus.

Mawrth 26 -  Marw Eliza Tyn Cae am 2 am. Gorffen heu ceirch yn dryll cefnenus. Dechrau plannu tatws yn cae crwth.

Mercher 27 – Porthi a heu y darn nesa i Bytilith o cae crwth. Pwys o fenyn 1/8d.

Iau 28 – Porthi, llyfnu tir clas yn cae penrorsedd. Robert wedi mynd i’r sel. Bwrrw glaw trwy’r nos.

Gwener 29 – Bwrrw glaw da neithiwr. Diwrnod porthi a llyfnu cae crwth. Torri garw yn y cefn oedd wedi ei aredig. Hel gwraidd pnawn.

Sadwrn 30 – Porthi a gorffen hel gwraidd yn cae crwth. Dim mneyn 68 a hanner o ddyddiau.

 

Mai

Sul 1 – John Lewis Pwllheli am 2 a 6.30.

Llun 2 – Porthi a trwsio llidiart bryncaerwyn. Rolant wedi mynd i’r dref pnawn.

Mawrth 3 – Gorffen heu ceirch yn cae crwth.

Llyfnu llwch yn dryll cefnenus.

Mercher 4 – Gorffen dryll cefnenus a dechrau llyfnu haidd un bryncaerwyn. Tywydd oer gwynt o’r gogledd.

Iau 5 – Heu ceirch a haidd yng ngwaelod bryncaerwyn.

Gwener 6 – Gorffen heu haidd.

Sadwrn 7 – Bwrrw cenllysg heddiw. Heu had gwair yn gwastad bryncaerwyn. Robert wedi mynd i ddanfon y ddau fustach i Byduan (Bodfean). 75 o ddyddiau heddiw. Arian B W 11/3d

Sul 8 – John Emrys am 2 a 6.30. Bwrrw glaw.

Llun 9 – Gorffen had gwair a heu had gwair yn bryncaerwyn.

Mawrth 10 – Diwrnod heu had glofar yn gwastat bryncaerwyn a rowlio pnawn.

Mercher 11 – Diwrnod chwalu tail mangles a’i claddu. B W 8 pm i 1 am.

Iau 12 – Glaw mawr heddiw a niwl, bwrrw am ddau ddiwrnod. B W 3 pm i 8 pm.

Gwener 13 – Glaw eto heddiw. Ffair glanmai. Yn Llywenan cael £/2/0d gan Griffith Williams am drwsio Carreg Lefain Bach.

Sadwrn 14 – Drill y gwn 6/-. Diwrnod braf.

Sul 15 – Morgan Aberdaron am 2 a 6.30. B W 10 pm i 3 am.

Llun 16 - |Adref heddiw. Nol teils i Bodowen i lorio bwtri Bryn Difyr.

Mawrth 17 – Yn Bryn Difyr yn llorio’r bwtri. 8 basgedad o dywod i Bryn Difyr.

Mercher 18 – Nol dresal a’r cadeiriau o Ty Newydd i Bryn Difyr. Nel wedi mynd i’r dref. Glaw trwm pnawn.

Iau 19 – B W 3 i 8 am. Yn Bryn Difyr yn gosod grat y parlwr.

Gwener 20 – BW 8 am i noon. Gorffen efo’r grat a plastro yn y llofft yn Bryn Difyr a nol llwyth o ddodrefn o Ty Newydd.

Sadwrn 21 – Yn Bryn Difyr bore yn gosod y cloc.. Mynd i Sarn a Ty Fair yn pnawn.

Sul 22 – Elis O Lloyd Porthmadog am 2 a 6.30.

Llun 23 – Diwrnod yn Bryn Difyr yn cau pen y llofft uwch ben y gwlau.

Mawrth 24 – Trwsio cilia capel Pisgah. Arian B W £1/2/6d.

Mercher 25 – Hanner nol llwyth o Gorffwysfa i Bryn Difyr.

Iau 26 – Plannu ychydig o datws yn cae crwth yn pen wrth y moron. Darlith yn Pisgah.

Gwener 27 – Tegla Davies yn Pisgah. Finnau yn Tan y Ffordd yn ofni y gwaethaf.

Sadwrn 28 – Daniel yn talu 4/6d arian B W. Trwsio’r gadair ar ty bach.

Sul 29 i 31 –

Mehefin.

Mercher 1 i 17 – Yn Tan y Ffordd.

Sadwrn 18 -  Golchi y defaid yn trwynau. Tynnu tatws newydd Ael y Bryn.

Sul 19 – 22 –

Iau 23 – Y test olaf efo Lookout Bytilith.

Gwener 24 – Cneio yn Tan y Ffordd.

Sadwrn 25 i 28 –

Mercher 29 – Cael 10/- am y pedwar tro y bum yn yr LSA yn dysgu fflagia distress.

Iau 30 – Glaw trwy nos neithiwr heb fwrrw o’r blaen y mis yma. Thomas Berch yma heno.

Gorffennaf

Gwener 1 – B W 12 to 5 am.

Sadwrn 2 –

Sul 3 – B w 1 am i 5 am.

Llun 4 – B W 1 i 6 am. Drill y gwn, Wip drill 5/-.

Mawrth 5 – Arian B W – 15/9d.

Mercher 6 – Dechrau torri gwair yn Conion heddiw.

Iau 7 i 9 –

Sul 10 – B W 8.30 am i 1.30 pm.

Llun 11 – Torri cae nesa i Gonion a cae heuwal.

Mawrth 12 – Chwalu gwair cae heuwal.

Mercher 13 – Dechrau hel yn cae o flaen Bodgrugyn Conion dod yn derfysg a glaw.

Iau 14 – Mynd i Aberdaron efo Thomas fy mrawd.

Gwener  15 – Cario dau gae yn Conion.

Sadwrn 16 – Glaw heddiw trwy’r dydd. Thomas yn mynd adref ar ol te.

Sul 17 i 22 –

Sadwrn 23 – Cael y gwair yn Conion.

Sul 24 – Mynd i edrych am fy chwaer yn Llanbedrog.

Llun 25

Mawrth 26 – Torri y darn ucha cae dan ty Tan y Ffordd a cario y glofar o ben isa’r capel.

Mercher 27 – B W 1 am i 5.

Iau 28 – Cario gwair allt cefn ty Tan y Ffordd.

Gwener 29 - Lora a’r plant yma.

Sadwrn 30 – B W 1.30 i 6.30.

Sul 31 –

Awst

Llun 1 i 2

Mercher 3 – Mynd i Pwllheli pawb oddyma.

Iau 4 – Cael y gwair yn Tan y Ffordd. Rygeta Aberdaron.

Gwener 5 i 6.

Sul 7 – B w 12 nos sadwrn i 5 am.

Llun 8 –

Mawrth 9 – B W 3 am i 10.

Mercher 10 – Arian BW £1/9/0d Marw fy chwaer Catherine.

Iau 11 i 12

Sadwrn 13 – Angladd fy chwaer Catherine yn Llanbedrog yn 71 oed.

Sul 14 – Morgan Aberdaron am 2 a 6.30.

Llun 15 i 16 – Tywydd poeth a niwl.

Mercher 17 – B W fog 6 pm i 10 pm.

Iau 18 – Niwl a gwres. Cyfarfod pregethu Rhoshirwaen. Yn Penarfynydd dan naw yn cario cae sgubor, cael £6 gan Robert Evans.

Gwener 19 – Mynd i’r mownti i’r dref.

Sadwrn 20 – Hanner yn Penarfynydd gorffan cael crybinion cae sgubor.

Sul 21 – John Emrys am 2 a 6.30. B w 4 i 8am niwl.

Llun 22 – Hanner hel mynydd ofn bod cynron.

Mawrth 23 – Hanner yn tipio.

Mercher 24 – Hanner yn tynnu y das wair. Dau ddyn yn dod yng nghylch y wireless.

Iau 25 – Hanner yn gorffen y das wair a mynd i Aberdaron ar ol te. RHT yma heno.

Gwener 26 – Tri chwarter dechrau torri yd yn bryncaerwyn. Mrs Mills yn dod yma.

Sadwrn 27 –  Tri chwarter gorffen torri top bryncaerwyn. 4 yn Penarfynydd.

Sul 28 – Joesff Jones am 10. Am 6.30 D Griffith Bethel yn Nebo.

Llun 29 – Tri chwarter yn dechrau torri ceirch yn dryll cefnenus. Bwrrw glaw heno.

Mawrth 30 – Tri chwarter yn gorffen dryll cefnenus. Glaw.

Mercher 31 – Tri chwarter yn torri cae pant.

Medi

Iau 1 – Richard yn mynd a’r fuwch goch at y tarw. Hanner gwneud rhaffa. Robert wedi mynd a’r heffar i’r sel i Sarn.

Gwener 2 – B W 7 pm i 12.

Sadwrn 3 – Tri chwarter gorffen torri y darn isa o cae pant.

Sul 4 – Hugh Williams Caernarfon am 2 a 6.30. Richard yn mynd a’r fuwch ddu at y tarw.

Llun 5 – Yn Tan Ffordd. Bwrrw glaw.

Mawrth 6 – Bwrrw glaw. Arian B w 14/7d.

Mercher 7 – Mynd i’r dref writ swn Tyn y ffos.

Iau 8 – B W 1 i 5 am.

Gwener 9 –

Sadwrn 10 – Yn Conion yn gwneud lle i ddal yr yd yn llofft sgubor.

Sul 11 – B W 9.30 i 2.30pm RHT.

Llun 12 – Cynnill darn cae isa cae dan ty Tan Ffordd. Hynod o wan efo’r yd.

Mawrth 13 – Yn Ty Lon Fawr yn trwsio ffram drws y gegin.

Mercher 14 – Yn Ty Lon eto.

Iau 15 i17.

Sul 18 – Joseff Jones am 2 a 6.30.

Llun 19 – Gorffen cael yd Tan Ffordd.

Mawrth 20 – Tri chwarter yn Penarfynydd cynnill haidd a gorffen cae pant.

Mercher 21 – Tri chwarter eto yn cario haidd.

Iau 22 – Cario yd i Gonion dyrnu.

Gwener 23 – Dyrnu yn Conion a cario’r gwellt adref.

Sadwrn 24 – Diwrnod yn cario cae pant ar grybinion.

Sul 25 – G Thomas Roberts Botwnnog am 2. B W 4 am i 9.

Llun 26 – Dyrnu dechrau 4 pm dan 9.

Mawrth 27 – Gorffen dyrnu haidd a dyrnu yn Llawenan a Ty Rhedyn.

Mercher 28 – Yn dre heddiw cael fy ffeinio £1 heb drwydded wireless.

Iau 29 i 30-

Hydref

Sadwrn 1 –

Sul 2 – Hen wr o Bermo bore. Terwyn Jones Talsarnau am 6. B W 12 i 5pm.

Llun 3 – Yn gwneud pen y das geirch.

Mawrth 4 – Yn toi ochor y das geirch.

Mercher 5 – Mynd i Nefyn i’r cyfarfod cyllidol. Diwrnod braf. Laura RHT yn dod yma.

Iau 6 – Toi yr ochor yma i’r das ceirch. Ocsiwn Bryn. Bwrrw glaw.

Gwener 7 – B W 3am i 8am.

Sadwrn 8 –

Sul 9 -  Gwyn Jones Aberdaron am y tro cyntaf.

Llun 10 – Hanner yn toi. Rolant yn Ysgo yn dyrnu.

Mawrth 11 – Hanner Robert a Rolant wedi mynd i nol y tarw i Pendre Aberdaron. Arian BW 15/9d.

Mercher 12 – Hanner gorffen toi y das geirch a das bach. Laura a RHT yn mynd yn ol

Iau 13 – Daniel yn galw B W 8 am i i pm.

Gwener 14 – Tarw i’r fuwch froc. Yn Tyn Parc

Sadwrn 15 – B W 4 am i 9 am. Hanner yn gorffen y das geirch a’r das wair i’r gwartheg a dechrau toi yr ochr ucha i’r das wair.

Sul 16 – John Ellis Williams am 2 a 6.

Llun 17 – Diolch am y cynhaeaf. Angladd Catherine gwraig H W Bwlch.

Mawrth 18 – B W 12.30 i 5.30 am. Hanner yn dechrau rhaffu a toi y das wair.

Mercher 19 – Rhaffu a toi ochr ucha i’r das wair.Bwrrw glaw ar ol te.

Iau 20 – B W 2 am i 7am. Drill y watchmen am 2 pm. Arian B W £1/8/1d.

Gwener 21 – Hanner yn cario gwellt oedd wedi gwlychu. Yd y gadlas i’r sied.Bwrrw glaw gwneud rhaffau ar y gwellt wedyn.

Sadwrn 22 – Gwneud presab i’r heffar yn stol y ferlan yn Tan y Ffordd.

Sul 23 – Joseff Jones am 2.

Llun 24 – Chwarter yn Carreg Lefain Bach. Bwrrw glaw. Hanner pnawn yn Penarfynydd.

Mawrth 25 – Tri chwarter yn Carreg Lefain Bach yn gwneud beudy. Bwrrw glaw.

Mercher 26 – B W 1.30 am i 6.30 am. Diwrnod yn Carreg lefain bach.

Iau 27 – Tri chwarter yn Carreg Lefain Bach.

Gwener 28 – Diwrnod yn Carreg Lefain Bach. Anfon llythyr i Thomas fy mrawd.

Sadwrn 29 – Hannner yn Carreg lefain Bach. Bwrrw glaw pnawn. Arian B W a drill y watch 7/10d.

Sul 30 – B W  8 am i 1 pm. Annwyd trwm yn cael pyliau o besychu.

Llun 31 – B W 4 am i 9 am. Hanner yn Carreg Lefain Bach.

 

Tachwedd

Mawrth 1 – Tri chwarter yn Carreg Lefain Bach. Pesychu methu cysgu neithiwr. Marw John Morfa Bach.

Mercher 2

Iau 3 – Chwarter yn Carreg Lefain Bach. Arian BW 11/3d talu yn cwt Bytilith. B W 12.30 i 5.30 pm. D R dod i’r cwt i fy nol.

Gwener 4 – Trwsio cas y cloc i Miss Williams Brynmor. Angladd John Morfa Bach yn Nebo.

Sadwrn 5 – Yn Carreg Lefain Bach.

Sul 6 -  Jones Rhostryfan am 2 a 6. Dim capel dan annwyd yn pesychu yn arw yn y nos.

Llun 7 – Yn Carreg Lefain. Braf.

Mawrth 8 – Hanner yn hel tatws yn Penarfynydd.

Mercher 9 – Arian B W 5/7d. Thomas Berch yma neithiwr.

Iau 10 –

Gwener 11 – Mynd i ffair glangaeaf.

Sadwrn 12 -

Sul 13 – Hugh Williams Caernarfon am 2 a 6.

Llun 14 – Drill gwn 5/- un y nos.

Mawrth 15 –

Mercher 16 – Efo daniel yn cymysgu calch pnawn.

Iau 17 – Yn Carreg Lefain yn coedio y beudy bach.

Gwener 18 – Yn Carreg Lefain Bach yn gorffen coedio y beudy a rhoi sinc ar yr ochrau. William Rowlands yn darlithio yn Tan y Foel MC ar can mlynedd yn ol.

Sadwrn 19 – Yn Carreg Lefain gorffen efo sinc.

Sul 20 -  John Emrys am 10.

Llun 21 – Yn Carreg Lefain bach rhoi cerrig mawr yn yr ochr isa a gwneud y ddor.

Mawrth 22 – Glaw mawr heddiw.

Mercher 23 – Yn plastro beudy gwellt yn Bwlch Garreg.

Iau 24 – Hanner yn Carreg Lefain. B W 12 i 5 pm

Gwener 25 – Yn Carreg Lefain Bach yn palmentu o’r drws ymlaen.

Sadwrn 26 – B W 3 am i 8 am. Yn Carreg Lefain Bach yn symentio tu mewn.

Sul 27 – John E Williams am 2 a 6. B W 4 am i 9.

Llun 28 – Yn Carreg Lefain Bach yn palmentu yr higol a cau o dan y sinc. Rev Edmunds yn yr ysgol yn dangos lluniau efo lantern i’r plant.

Mawrth 29 – Gosod car y fudda yn y Rhiwlas i Daniel. B W 1 pm i 6 pm. Angladd Mary Jones Tyn y Muriau yn Nebo.

Mercher 30 – Yn Carreg lefain yn gorffen y palmantu.

Rhagfyr

Iau 1 – Yn Carreg Lefain yn gorffen tu mewn.

Gwener 2 – B W 8 am i 1 pm. Daniel yn fy ngalw wrth fynd lawr yn y bore. Arian BW £1/8/1d. Topio yn yr eil yn Rhiwlas.

Sadwrn 3 – Yn Tan y Ffordd yn dechrau malu heddiw i’r gwartheg. Pwyso Edgar Morris 43lbs, Isaac Thomas 48lbs, Leila Mary 50lbs. B W 9pm i 2 am bore sul.Papur newydd o’r enw Y Cymro yn dod allan am y tro cyntaf.

Sul 4 – Elis O Lloyd Porthmadog.

Llun 5 i 6 –

Mercher 7 – Efo’r pobty yn Bwlchgarreg 2/-.

Iau 8 – B W Mynd i Proth Ysgo i wiliad y cwch oedd yn angori yn y bae.

Gwener 9 – Gosod grat yn Bodowen. Gwynt oer o’r dwyrain.

Sadwrn 10 – Gwynt oer o’r dwyrain. W J T yn gwrthod mynd i’r B W am ei fod yn glanhau y motor. Arian BW 15/9d.

Sul 11 – Gwyn Jones y gweinidog am 10. Tecwyn Evans ar y wireless. B W  1 am i 5 am. O.O yn mynd yn lle John Terfyn wedi mynd efo’r post i Nefyn.

Llun 12 – B W 1 am i 6 am.

Mawrth 13 i 14 – Fy nglun yn ddrwg, brifo wrth gerdded, gwisgo esgid ddiwedd y flwyddyn a honno yn gollwng dwr dyna’r achos.

Iau 15 – B W 11.30 pm i 4.30 am.

Gwener 16 – Un mlynedd ar ddeg i heddiw collodd Isaac druan, 16 ar ddydd gwener adeg hynny.

Sadwrn 17 – B W 5.30 i 10.30 am.

Sul 18 – Joseff Jones am 2 a 6. B W 6.30 am i 11.30 am.

Llun 19 – B W 12.30 i 5.30 pm.

Mawrth 20 i 21 –

Iau 22 – B W 2 am i 7 am.

Gwener 23 – Yn gosod pobty yn Bryn Hyfryd 3/-.

Sadwrn 24 – B W 10.30 i 3.30 am. Cristmas card gan Williams o’r America. Berwi pwdin yn Tan y Ffordd.

Sul 25 – John Emrys am 10. Pawb yn mynd i Tan Ffordd i gael cinio Nadolig heddiw.

Llun 26 –

Mawrth 27 – Yn corddi yn Tan Ffordd. Diwrnod gwlyb. Dod a ceiliog o Tan Ffordd.

Mercher 28 –

Iau 29 - B W 6.30 i 11.30 pm.

Gwener 30 - Arian B W £2/9/6d.

Sadwrn 31 – B W 2.30 am i 7.30 am January 1933. Gwynt mawr o’r de a glaw.

~~~~~~~

Diolch yn fawr i Mr E Morris.

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com