Dyddiadur

 Griffith Thomas

Ael y Bryn

"1931"

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~

Ionawr

Iau 1 – Bad weather 3 am i 8.

Gwener 2 – Unemployed

Sadwrn 3 – Arian unemployed 11/4d.

Sul 4 – R Von Owen am 2.

Llun 5 –

Mawrth 6 – Evans y Ley agent yn pregethu yn Pisgah am tro cyntaf.

Mercher 7 – Marw Mary Griffith Penbwlch Bach.

Iau 8 – Fi a O Owens yn mynd i angladd gwraig Efail y Rhos Aberdaron.

Gwener 9 –

Sadwrn 10 -  Angladd Mary Penbwlch Bach yn Nebo.

Sul 11 – Evans  Ley agent.

Llun - Gwener 12 i 16 – Unemployed.

Sadwrn 17 – Arian unemployed 14/2d

Sul 18 – Bad weather 3 i 8 am.

Llun 19 – Bad weather 10 pm i 3 am.

Mawrth – Sadwrn 20 i 24 – Unemployed.

Sul 25 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6. Bad weather 5 i 10 pm.

Llun 26 – Unemployed. Arian bad weather 5/7d.

Mawrth 27 – Corn i’r ieir cant am 6/8d o’r Eifion. Bad weather 8 pm i 1 am.

Mercher 28 – Unemployed. Bag o beilliad o’r Eifion am 15/-.

Iau 29 – Bad weather 3 i 9 am.

Gwener 30 – Unemployed.

Sadwrn 31 – Bad weather 9.30 am i 2.30 pm. Arian unemployed 8/8d.

 

Chwefror

Sul 1 – James Elder am 2 a 6.

Llun 2 – Unemployed.

Mawrth 3 – Bad weather 1 i 5 am. Dyrnu yn Penarfynydd.

Mercher 4 – Unemployed.

Iau 5 – Diwrnod yn Penarfynydd yn toi y gwellt.

Gwener 6 – Unemployed. Arian bad weather £1/2/6d.

Sadwrn 7 – Diwrnod yn Penarfynydd yn toi y gwellt. Cael £1 gan Robert Evans 11/- eto.Arian unemployed 8/6d.

Sul 8 – Bad weather 12.30 i 4.30 am. Neb ond fi a E Williams a Jenat Bwlch. Evans i fod i bregethu. Glaw mawr.

Llun 9 – Bad weather 12.30 i 5.30 am.

Mawrth 10 – Unemployed.

Mercher 11 – Bad weather 3 i 8 am. Bad weather 5 pm i 10pm.

Iau 12 – Unemployed.

Gwener 13 – Bad weather 8 i 8 am. Arian bad weather 10/1d Arian unemployed 8/6d.

Sadwrn 14 – Unemployed.

Sul 15 – Joseff Jones am 2 a 6. Bad weather 2.30 am i 6.30 am.

Llun 16 – Llythyr gan RHT yn dweud fod Anne Owen wedi marw. Bad weather 1 i 6 pm.

Mawrth 17 – Drill y gwn mawr. Bad weather 2 i 7 pm.

Mercher 18 – Unemployed.

Iau 19 – Unemployed. Angladd Ann Owen yn Dyneio Pwllheli.

Gwener 20 – Bad weather 4 i 9 am.

Sadwrn 21 – Unemployed. Arian unemployed 8/6d.

Sul 22 – Cyfarfod gweddi am 2. Roberts yn dechrau pregethu y bachgen sydd yn aros efo Evans Llwynfor.

Llun 23 – Diwrnod yn Penarfynydd yn rhaffu y gwellt.

Mawrth 24 – Hanner yn Penarfynydd. Bad weather 11 pm i 4 am.

Mercher 25 – Llythyr oddiwrth John Pritchard Safn Pant yn gofyn wnawn ni roi llawr yn siambr Penbwlch.

Iau 26 – Arian bad weather £2/3/10d. Anfon llythyr i John Pritchard.

Gwener 27 – Glanhau y wagon ar ol y drill.

Sadwrn 28 – Arian unemployed 8/6d.

 

Mawrth

 Sul 1 - Evans y Layagent. Bad weather 4.30 i 9.30.

Llun Mawrth  2 i 3 – Unemployed.

Mercher 4 – Yn y Glwyd yn gwneud palis yn y sgubor. 2/6d gan Daniel am lanhau y rhaffau.

Iau 5 – Yn Carreglefain Bach decharu a nol tywod i Aberdaron.

Gwener 6 – Bad weather 5 i 10 am. Hanner yn Carreglefain Bach.

Sadwrn 7 – Bad weather 6 i 10 am. Arian unemployed 8/6d. Arian bad weather 5/7d.

Sul 8 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6. Adref gweuw yn fy mhen.

Llun 9 – Diwrnod yn Carreglefain Bach yn rhoi darn yn ffram y drws.

Mawrth 10 – Diwrnod eto efo’r drws.

Mercher 11 – Hanner yn Carreglefain Bach yn cau o gwmpas y drws ac o bob tu o dan ffenest y siambr.

Iau 12 – Hanner yn Carreglefain Bach yn gorffen rhoi y got gyntaf o syment.

Gwener 13 – Hanner eto yn cau. Glaw mawr. Arian bad weather 10/1d a arian unemployed 12/6d.

Sadwrn 14 – Anfon arian am y llyfrau misol £1/1/9d. Mynd i Aberdaron i Penbryn Bach, Ty Fry a cae Mur.

Sul 15 – R Von Owen am 2 a 6.Mynd i Llawenan i gael te ac wedyn i capel Pencaerau gyda’r nos.

Llun 16 – Diwrnod yn gorffen palu yr ardd yn Penarfynydd. Pawb dan annwyd yma.

Mawrth 17 – Hanner yn Penarfynydd yn torri drain yn pen isa’r ardd.

Mercher 18 – Unemployed. Tywydd caled gwynt o’r dwyrain.

Iau 19 – Cau yr ieir i fewn. Plannu tatws cynnar yn y clwt o dan ffenast y parlwr.

Gwener 20 – Yn fy ngwely efo wensa.

Sadwrn – Mawrth 21 i 24 – Yn fy ngwely.

Mercher 25 – Wedi codi dim yn dda. Anfon llythyr i RHT. Pawb yn ei wely heddiw.

Iau 26 – Unemployed.

Gwener 27 – Gorffen plannu tatws cynnar a nionod. Arian unemployed 8/6d.

Sadwrn 28 – Unemployed.

Sul 29 – Bad weather 12 i 5 am.

Llun 30 – Unemployed. Pawb yn wael yma heddiw.

Mawrth 31 – Bad weather 5 i 10 pm.

 

Ebrill

Mercher 1 – Arian bad weather 11/3d. Bad weather 6 i 11pm.

Iau 2 – Arian bad weather 6/7d. Diwrnod yn Penbwlch yn gwneud llawr siamber.

Gwener 3 – Bad weather 3 i 8 am.

Sadwrn 4 – Yn Carreglefain bach yn symentio. Arian unemployed 8/6d.

Sul 5 – Joseff Jones am 6.

Llun 6 – Unemployed.

Mawrth 7 – Bad weather 4 i 8 am. Hanner yn Carreglefain Bach yn symentio.

Mercher 8 – Diwrnod yn Penarfynydd yn cau y mynydd. Arian bad weather 10/1d. Bad weather 12 i 4 am.

Iau 9 – Bad weather 2 i 5 pm. Bag o flawd o’r Eifion 15/-.

Gwener 10 – Diwrnod yn Penarfynydd yn cau cae pant. RHT yn gosod y wireless yma.

Sadwrn 11 – Arian bad weather 9/-. Plannu rhes o datws Bryngoleu.

Sul 12 – Joseff Jones am 2 a 6.

Llun 13 – Bad weather 3 i 7am. Hanner yn Penarfynydd yn tynnu y weiar yn y borthwen.

Mawrth 14 – Hanner eto yn prigio cae parciau, yr hogiau yn cario llwch.

Mercher 15 – Unemployed.

Iau 16 – Diwrnod yn Penarfynydd gorffen rhoi weiar netin yn cae pant.

Gwener 17 – Hanner yn Penarfynydd yn rhychu yr arad. Arian bad weather 4/6d. Gwynt caled o’r gogledd. Arian unemployed 14/2d.

Sadwrn 18 -  Bad weather 12 i 5 am. Yn yr Erw efo’r pobty. John Evans yn ymadael o Neigwl Ganol i weithio yn Carreg Llam.

Sul 19 – Bad weather 11 am i 4pm. Gwasanaeth Gymraeg ar y wireless o Llanelli.

Llun 20 – Diwrnod yn Penarfynydd yn pigo tatws a decharu plannu yr ardd. Mynd i’r Erw i orffen efo’r pobty.

Mawrth 21 – Hanner yn Penarfynydd gorffen plannu y clwt mawr a helpu efo plannu yn y caeu. Oer gwynt caled.

Mercher 22 – Hanner eto yn heu ceirch yn dryllcefnenpo..(?)

Iau 23 – Bwrrw tipyn neithiwr. Diwrnod eto yn heu dryllcefnenpo a gorffen plannu clwt wrth y ty.

Gwener 24 – Bad weather 4 i 9 am. Hanner yn rhoi oel lypa(?) ar lwyn yr wyn a rigio lamp yr ingen oel.

Sadwrn 25 – Hanner yn symud yr oga i’r cae crwth torri drain wrth y goeden falau. Glaw mawr. Arian unemployed 8/6d.

Sul 26 – Cyfarfod am 2 a 6.30. Bad weather 6 am i 11am.

Llun 27 – Diwrnod yn Carreglefain yn cario cerrig i wneud y llawr. Nol tywod i Aberdaron.

Mawrth 28 – Diwrnod yn rhoi y syment.

Mercher 29 – Diwrnod yn Penarfynydd decharu heu cae crwth. Heu dau hobad o’r Hendy.

Iau 30 – Diwrnod eto heu ceirch Penarfynydd. Arian bad weather 11/3d.

 

Mai

Gwener 1 -  Diwrnod eto yn dragio wrth yr afon bryn cae’r wyn a’i heu. 2/10 unemployed.

Sadwrn 2 – Hanner yn Penarfynydd hel baich o eithin a dechrau heu haidd yn cae penrorsedd. Mynd i Llawenan pnawn a rhoi syment ar y corn.

Sul 3 – Pregethwr diarth o Fangor am 2.

Llun 4 – Diwrnod yn Penarfynydd hel baich o eithin o cae borthwen a heu hobad yn cae penrorsedd.

Mawrth 5 – Bad weather 6 i 10 am. Hanner yn Penarfynydd. Robert a Rolant wedi mynd i ddanfon yr heffar.

Mercher 6 – Diwrnod yn Penarfynydd hel baich o eithin a heu hobed. Teilo y pys a’r ffa yn yr ardd.

Iau 7 – Hanner . Heu hobad a malu. Daniel yn fy ngalw i’r bad weather 12 i 4 pm.

Gwener 8 – Gwn mawr 5/-. Motor Seaview yn mynd a’r tacla i drill.

Sadwrn 9 – Diwrnod yn hel baich eithin a heu had gwair yn cae penrorsedd.

Sul 10 – Bad weather 2 i 7 am. Mynd i odro i Rhiwlas. Daniel ddim yn dda.

Llun 11 – Bad weather 3 am i 8 am. Mynd i odro i Daniel o Bytilith. Hanner yn Penarfynydd a heu had clofar.

Mawrth 12 – Bad weather 8 am i 12. Hanner yn gorffen heu had clofar a gorffen yn yr ardd.

Mercher 13 – Mynd i’r ffair. Bad weather 11 pm i 4 am.

Iau 14 – Hanner yn Penarfynydd yn malu a gosod lledar newydd i’r pwmp.

Gwener 15 – Bad weather 12 i 5 am. Niwl a glaw heddiw. Hanner yn Penarfynydd yn malu a cau yn borthwen. Cael £5 gan Robert Evans.

Sadwrn 16 – Diwrnod yn Penarfynydd hel eithin a malu a rigio y pwmp. Mynd ar ol te 5 pm i’r cyfarfod i’r ysgol.

Sul 17 – Evans Pen y Groes sydd yn aros yn Moelwyn am 10.

Llun 18 – Diwrnod yn Penarfynydd symud y defaid i Bytlilith a rowlio tatws.

Mawrth 19 – Efo Daniel yn y Rocket house yn rhoi y rhaffau ar ol y drill. Arian bad weather £2/1/1d. Hanner yn Penarfynydd brigo rhag i’r defaid ddod o Bytilith.

Mercher 20 – Diwrnod eto yn rowlio tatws. Wedi codi yn foreu heddiw drysu’r awr.

Iau 21 – Diwrnod eto nol yr og i lyfnu tir rwdins a mynd i Lawenan i fesur telaid i haidd.

Gwener 22 – Diwrnod yn dechrau cafn moch bach a hel cerrig pnawn yn cae Pwllfadog fi a Lewis Bwlch.

Sadwrn 23 – Diwrnod yn hel mynydd yn bore. Caseg newydd yn dod o Ysgo. R Evans wedi talu yr oll i 16 Mai.

Sul 24 – Joseff Jones am 2 a 6.

Llun 25 – Diwrnod yn Penarfynydd nol haidd a heu o dan glwt y swej.

Mawrth 26 – Diwrnod eto yn hel gwraidd.

Mercher 27 – Diwrnod eto hel gwraidd mynd a llwch yn barod, meddwl rhychu y mangles.

Iau 28 – Diwrnod yn gorffen cafn y moch bach. Glaw. Bad weather 8 pm i 12.

Gwener 29 – Yn Tyn Lon Fawr yn gosod lander.

Sadwrn 30 – Diwrnod yn seilio pen Carreglefain Bach.

Sul 31 – Bachgen yn lle Von Owen am 2.

 

Mehefin.

 Llun 1 - Diwrnod yn cau cae pant a nol y defaid o Bytilith.

Mawrth 2 – Diwrnod hel mynydd cario gwraidd yn pnawn.

Mercher 3 – Mynd i Botwnnog i nol ffisig i Leila. Bad weather 2 i 6 pm.

Iau 4 – Diwrnod cario gwraidd, drilio mangles a swej ar ol te.

Gwener 5 -  – Diwrnod cario gwraidd. Drilio mangles. Glaw pnawn. Rhoi calch oedd ar ol Dafydd Murmelyn yn llofft stabal.

Sadwrn 6 – Glaw bore. Arian bad weather 9/- 2/6d am lanhau y wagen.

Sul 7 -  Bad weather 1 i 5 am. Daeargryn am 2 am amryw oedd yn ei gwlau wedi glywed, cyrn wedi disgyn mewn llefydd oddyma.

Llun 8 – Diwrnod hel y mynydd a gorffen hel cerrig.

Mawrth 9 – Niwl a glaw bore. Bad weather 4.30 i 9.30 pm.

Mercher 10 – Niwl a glaw heddiw tywydd eithriadol o wlyb dim modd gwneud dim bron. Bad weather 10.30 i 3.30 am.

Iau 11 – Niwl wedi clirio 3 am. Hanner dechrau chwnu tatws.

Gwener 12 – Arian bad weather 15/9d. Bag o flawd o’r Eifion.

Sadwrn 13 – Diwrnod chwnu tatws a rhoi gro yn ffrynt y ty. Cymanfa MC yn Aberdaron.

Sul 14 -  Sul heb bregethwr, Evans yn sal. Bad weather 10 am i 2 pm niwl. Glaw nid oes neb yn cofio tywydd mor wlyb erioed.

Llun 15 – Diwrnod hel mynydd i dorri ar yr wyn. Rhoi draggar Llawenan trwy y tatws pnawn. Bad weather 9 pm i 2 am.

Mawrth 16 – Niwl a glaw eto tywydd eithriadol o wlyb. Hanner yn tynnu tafols yn cae cocrwth. Mynd i Pant efo Mrs Jones i gael gweld beth oedd isio symentio.Caseg Ysgo efo merlyn. Bwrrw glaw o hyd.

Mercher 17 – Diwrnod yn agor y draen yn cefn yr heuwal a syfflio tatws pnawn.

Iau 18 – Diwrnod yn chwnu tatws. Robert yn mynd i Managers Meeting. Bad weather 9.30 i 2.30 am.

Gwener 19 – Hanner pnawn yn chwnu tatws. Morris a’r wraig yn Penarfynydd. Sychu yn dda gwynt o’r gogledd.

Sadwrn 20 – Diwrnod yn chwnu. Sychu yn dda heddiw.

Sul 21 – Thomas Ellis MC Pwllheli am 2. Sul braf niwl weithiau.

Llun 22 – Diwrnod heu llwch a curo rhesi.

Mawrth 23 – Diwrnod curo rhesi a heu swej.

Mercher 24 – Diwrnod yn cneio yn Bodwyddog.

Iau 25 – Diwrnod yn golchi defaid a culhau yr heuwal. Tywydd da yr wythnos yma.

Gwener 26 – Yn Bwlchgarreg yn papuro.

Sadwrn 27 – Diwrnod yn gwneud corlan a chwynu tatws. Arian bad weather 15/9d.

Sul 28 – Bad weather 2 i 5 am niwl tew. James Elder am 2. Roberts sydd yn aros yn moelwyn am 6.30.

Llun 29 – Diwrnod cneio.

Mawrth 30 – Diwrnod yn mynd ar olwynion i Refail Bach. Chwnu pnawn.

 

Gorffennaf

Mercher 1 – Hanner yn gorffen chwnu tatws. Yn Llawenan pnawn yn rhoi lliw i’r ty.

Iau 2 – Diwrnod yn tyneuo clwt wrth ymyl cefnydd.

Gwener 3 – Arian bad weather 5/7d. Hanner yn gorffen priddo tatws. Drill gwn 2 pm 5/-. Bad weather 7 pm i 12 niwl a glaw.

Sadwrn 4 – Mynd i Angladd Modryb Sarah i Llanrug.

Sul 5 – Rev Thomas Griffith Ellis Aberdaron am 2 a 6.30.

Llun 6 – Diwrnod teneuo swej a dechrau torri cae pwllfadog.

Mawrth 7 – Diwrnod gorffen cae pwllfadog a torri pen ucha cae sgubor.

Mercher 8 – Diwrnod torri eithin dan y das yn bore torri gwair cae sgubor pnawn. Bwrrw cawodydd heddiw.

Iau 9 – Diwrnod torri rownd cae sgubor. Yr ingen yn torri, y rod di torri, dan naw.

Gwener 10 – Isaac yn mynd i ffwrdd y tro olaf ar 10 o orffennaf 1921. Diwrnod dechrau torri y dryll cario 4 llwyth o bwllfadog dan naw.

Sadwrn 11 -  Diwrnod yn torri clawdd lon y dryll mawr. Gorffen cario pallfadog dau lwyth a hanner. Glaw gyda’r nos.

Sul 12 – Evans Moelwyn View am 2 a 6.

Bad weather 3 am i 8 am.

Llun 13 – Diwrnod torri yr ail dro yn dryll mawr. Troi cae sgubor cario 5 llwyth o pwllfadog.

Mawrth 14 – Diwrnod torri yn dryll mawr a torri cae sgubor a troi pen ucha y dryll a cario 4 llwyth o cae sgubor dan naw.

Mercher 15 – Diwrnod yn torri drill mawr a cario 5 llwyth o’r pen uchaf dan 8.15.

Iau 16 – Diwrnod yn torri yn y dryll mawr a torri gyda’r ffos. Nol llwyth o grybinion o’r Trip a troi. Bwrrw glaw dechrau 8 pm.

Gwener 17 – Isaac yn cael pen ei flwydd mi fasa yn 32 pe ar dir y byw. Diwrnod yn gwneud matiau. Glaw. Arian bad weather 11/8d.

Sadwrn 18 – Diwrnod hel mynydd i fynd ar wyn i cae pant. Cario 3 llwyth o’r dryll mawr. Parry Bodwyddog yn prynu’r wyn.

Sul 19 – R Von Owen y gweinidog am 2 a 6.

Llun 20 – Diwrnod mynd a’r wyn i gyfarfod Parry Bodwyddog i Tyn y Mynydd. Cario 6 llwyth o’r dryll mawr.

Mawrth 21 – Diwrnod torri dryll dan ty cario tri llwyth o’r dryll mawr. Bad weather 9 pm i 2 am.

Mercher 22 – Diwrnod tynnu gwellt i wneud rhaffau yn Ty Croes Bach. Troi gwaelod y dryll ar ol te.

Iau 23 – Diwrnod torri yr ail dro yn y dryll dan ty. Cario saith llwyth o’r dryll dan lon. John Morris yma efo’r drol.

Gwener 24 – Diwrnod troi y trydydd tro yn dryll. Mynd at John Morris i grybinio trio yn y dryll dan de, cae draen yn cefn yr heuwal ar ol te.

Sadwrn 25 – Bad weather 3 am i 8 am.

Sul 26 – Griffith Thomas Roberts am 2 a 6.

Llun 27 – Diwrnod troi gwaelod y dryll. Cario 6 llwyth dan 9.

Mawrth 28 – Diwrnod yn torri allt y dryll. Gwneud gwely y das y sed.

Mercher 29 – Blwyddyn i heddiw! Hanner yn nol y crybinion o’r dryll mawr, dechrau mydylu dryll dan ty. Mynd i Ty Croes Bach at y pobty. Bad weather 9 pm i 2 am.

Iau 30 – Adref yn rhoi lliw yn llawr y gegin.

Gwener 31 – Diwrnod yn tynnu weiar o cae pant i gael cyfri i Ras cwn. Hel mynydd wedyn a torri gwellt yr ardd.

 

Awst

Sadwrn 1 – Diwrnod yn chwalu mydylau a cario 6 llwyth.

Sul 2 – Richard Jones Pwllheli am 6.30.

Llun 3 – Diwrnod yn troi a cario 10 llwyth o’r darn isa i’r dryll wrth y ffordd.

Mawrth 4 – Diwrnod torri allt y dryll gwair tew ei dorri un ffordd. Arian bad weather 16/10d.

Mercher 5 – Hanner yn bore glaw pnawn. Fantol yr ingen yn torri Nel yn mynd i’r dre.

Iau 6 – Diwrnod yn gorffen troi y dryll dan y ty.

Gwener 7 – Diwrnod yn troi a cario 6 llwyth o top allt y dryll.

Sadwrn 8 – Diwrnod glaw dechrau gwneud rhaffau. Torri rhedyn yn top y gadlas. Glaw mawr gyda’r nos.

Sul 9 – Bad weather 3 i 8 am. Ellis Owen Lloyd am 10.

Llun 10 – Diwrnod yn gwneud rhaffa bore a cau yn pentrwyn a gorffen troi gyda’r ffos yn y dryll.

Mawrth 11 – Ras cwn cynta yn Blawdty.

Mercher 12 – Niwl a glaw heddiw.

Iau 13 – Diwrnod yn chwalu gwair yn y darn isa o’ allt y dryll. Tipio ‘r defaid dan 10 pm.

Gwener 14 – Diwrnod gwneud rhaffa bore torri tafol o dan y ty yn dryll, decharu tynnu mangels. Richard yn talu £5 yr arian oedd wedi gael yn fenthyg.

Sadwrn 15 – Diwrnod rhoi weiar yn pentrwyn rhag y defaid ddechrau tynny y das wair.

Sul 16 -  Bad weather 11 pm i 6 am.

Llun 17 – Diwrnod yn chwnu mangels yn bore. Troi gwair yng ngwaelod allt y dryll. Rolant wedi mynd at plisman i nol papur i fynd a’r wyn i ffwrdd.

Mawrth 18 -  Bad weather 2 i 5 am. Diwrnod mynd o bytilith i Penarfynydd yn y bore gorffen cario allt y dryll.

Mercher 19 – Diwrnod gwneud mat dros y gwair. Rolant a Robert wedi mynd i Gyfarfod Pregethu Rhoshirwaen. Nel a’r plant wedi mynd i’r dre.

Iau 20 – Bad weather 7.30 am i 11 am. Arian bad weather 16/10d.

Gwener 21 – Diwrnod. Rolant a Robert wedi mynd a’r tarw i’r sel.

Sadwrn 22 – Flower Show yn Rhiw.

Sul 23 – Roberts a’r Brawd fu yn Moelwyn View am 6.30.

Llun 24 – Diwrnod tipio yn bore cau adwy cae pwllfadog i’r lloiau.

Mawrth 25 – Bad weather 2.30 i 7.30. Diwrnod yn tynnu’r das wair y sied a rhoi rhaffau arni yn barod i’w thoi.

Mercher 26 – Diwrnod yn tynnu das wair Nel yn mynd i’r dre i fod yn barod am y tren cyntaf i fynd i Clun i roi carreg fedd ar Reg Morris.

Iau 27 – Tri chwarter torri baich ar tan a gwneud rhaffau a rhoi rhaffau ar y das.

Gwener 28 – Tri chwarter yn cneio yr wyn.

Sadwrn 29 – Fi a Edgar Morris yn mynd am drip i Gaernarfon.

Sul 30 – Thomas Ellis Pwllheli am 2 a 6.30.

Llun 31 – Tri chwarter yn tori rownd cae penrorosedd a hel defaid i Emyr Bodwrdda.

 

Medi.

Mawrth 1 – Tri chwarter dechrau torri yr haidd yn cae penrorsedd gwneud rhaffau bach ar ol cinio. Glaw Edgar Morris efo mi.

Mercher 2 – Adref heddiw Nel yn dod adref.

Iau 3 – Diwrnod yn gwneud rhaffau fi a Rolant Robert wedi mynd i’r sel.

Gwener 4 – Hanner y bore gwneud rhaffau. Mynd an bad weather pnawn. Arian bad weather £1/2/6d.

Sadwrn 5 – Bad weather 3 i 8 pm.

Sul 6 – Evans Cricieth fu yn Rhiw yn aros am 2.

Llun 7 – Diwrnod yn torri rownd dryll cefnenus a torri haidd yn cae penrorsedd.

Mawrth 8 – Diwrnod yn gorffen torri haidd yn cae penrorsedd tywydd da.

Mercher 9 – Diwrnod yn torri dryll cefnenus. Nel a Edgar Morris wedi mynd i dre.

Iau 10 –  Diwrnod torri rownd cae crwth a troi yr haidd tywydd da.

Gwener 11 - Diwrnod yn torri cae crwth. Bwrrw glaw heno fi a Rolant tn mattio y gwair.

Sadwrn 12 – Glaw mawr bore heddiw. Bad weather 12 i 4 pm. Yn Tyddyn Morthwyl yn llawr i’r cwt malu.

Sul 13 – Cyfarfod ysgol Richard Jones Pwllheli yn holi.

Llun 14 – Diwrnod torri bore cae crwth, glaw. Lladd oen ar ol cinio. Bad weather 11 pm i 4 am.

Mawrth 15 – Tri chwarter carthu cwt yr ieir a torri efo’r pladuriau yn pnawn.

Mercher 16 – Diwrnod yn gorffen torri ceirch yn cae crwth.

Iau 17 – Yn Pant yn gosod landers.

Gwener 18 – Diwrnod yn troi yr haidd a dechrau cynnill yn cae cefnenus.

Sadwrn 19 – Diwrnod torri hesg yn y Borthwen.

Sul 20 – W G Williams un o dan y Pwyllgor Cenhadol.. Wedi rhoi hwn ar y Sul cyntaf o Dachwedd mewn camgymeriad.

Llun 21 – Diwrnod troi ceirch a cynnill yr haidd yn cae penrorsedd.

Mawrth 22 – Cario haidd cae penrorsedd.. Pwys o fenyn 1/5d.

Mercher 23 – Cario haidd y das isa i ddyrnu yn y gaeaf. Cynnill dryll cefnenus.

Iau 24 – Gorffen cynnill cefnenus ei gario dan 10.

Gwener 25 – Rhwymo dalar cefnenus a nol sgloffion.

Sadwrn 26 – Diwrnod yn dyrnu yn Penarfynydd a Ty Rhedyn. Diffyg ar y lleuad heno.

Sul 27 – Bad weather 3 am i 8 am. Evans Cricieth am 2 a 6.

Llun 28 – Diwrnod yn cynnill cae crwth. Robert yn dyrnu yn Llawenan.

Mawrth 29 – Diwrnod yn cario cae crwth. Pwys o fenyn o Penarfynydd 1/2d.

Mercher 30 – Bwrrw glaw. Gwneud rhaffau. Carcharu’r defaid efo carchar gwellt. Talu am goed i lawr y parlwr 10/-.

 

Hydref

Iau 1 – Diwrnod yn barbio das geirch a gwneud rhaffau. Cyfarfod Chwarter yn Pisgah. Bad weather 11pm i 4 am.

Gwener 2 – Arian bad weather 15/9d. Elin trip wedi talu 10/-.

Sadwrn 3 – Bad weather 3 am i 8 am. Tri chwarter yn hel sglaffion i bendas geirch. Pwys o fenyn 1/2d.

Sul 4 – Gweinidog newydd yn Aberdaron D Arthur Morgan am y tro cyntaf. Bad weather am 7 i 12pm.

Llun 5 – Diwrnod yn tynnu barb weiar o dir y Llan a rhoi hi yn gwaelod dryll mawr a gwneud rhaffau a dechrau troi y gwellt ceirch.

Mawrth 6 -  Diwrnod cario hesg a torri brwyn torri dan dri. Drill gwn mawr nos 5/-. Pwys o fenyn 1/3d. Bad weather 10 pm i 3 am.

Mercher 7 – Arian bad weather £1/2/6d. Hanner hel to yn Ysgo. Nel a Edgar Morris yn mynd i’r dre.

Iau 8 – Diwrnod gorffen toi y gwellt haidd toi un ochr i das wair y sied.

Gwener 9 – Bad weather 2 am i 7 am. Hanner yn gorffen toi das y sied a nol llwyth o do Ysgo.

Sadwrn 10 – Diwrnod nol too (?) buarth gwlyb. Hel mynydd i gael yr wyn i’r tir. Dechrau toi das wair buchod. Pwys o fenyn 1/3d.

Sul 11 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6.

Llun 12 – Diwrnod yn toi a rhaffu y das wair. Bad weather 10 pm i 3 am.

Mawrth 13 – Tri chwarter yn toi a rhaffu. Pwys o fenyn 1/3d.

Mercher 14 – Diwrnod yn toi a nol to o Ysgo gwneud pen y das geirch.

Iau 15 – Diwrnod yn gorffen toi a rhaffu y das wair. Dechrau toi a rhaffu y das geirch.

Gwener 16 – Diwrnod yn toi a rhaffu y das geirch. Robert yn Ysgo yn dyrnu.

Sadwrn 17 – Diwrnod yn toi a rhaffu y das geirch. Daniel yn torri ar y lloiau. Pwys o fenyn 1/3d. 103 a ddyddie.

Sul 18 – Morgan y gweinidog am 2.

Llun 19 – Diolch am y cynhaeaf. Morgan gweinidog am 2. Arian bad weather 11/3d.

Mawrth 20 – Diwrnod yn gorffen rhaffu y das geirch. Dechrau tynnu tatws pnawn.

Mercher 21 – Diwrnod yn tynnu tatws. Pwys o fenyn 1/3d.

Iau 22 – Diwrnod yn tynnu tatws.

Gwener 23 – Diwrnod yn tynnu tatws. Cyfarfod Rhyddfrydol yn yr ysgol am 7 pm. Angladd Jini Bwlchffordd.

Sadwrn 24 – Diwrnod yn tynnu tatws. Pwys o fenyn 1/4d.

Sul 25 – Cyfarfod gweddi am 10 a 6. Joseff Jones ddim yn dod.

Llun 26 – Diwrnod yn gorffen tynnu tatws.

Mawrth 27 – Diwrnod yn dragio a llyfnu gorffan hel. Lecsiwn. Pwys o fenyn 1/4d.

Mercher 28 – Diwrnod yn torri rhedyn.

Iau 29 – Diwrnod yn torri rhedyn glaw yn ein drysu i’w gario. Golchi yr ingen oil.

Gwener 30 – Hanner yn cario rhedyn. Robert Evans wedi mynd i’r ocswin.

Sadwrn 31 – Diwrnod fi a Robert yn rhoi barb weiar yng ngwaelod y dryll. Mynd i osod pobty i Lon Las ar ol te. Pwys o fenyn 1/4d.

 

Tachwedd.

Sul 1 – Bad weather 3 i 8.30 pm. Cyfarfod Gweddi am 2 a 6.

LLun 2 – Diwrnod yn dal y cyw (ceffyl) a dechrau teilo sied.

Mawrth 3 – Bad weather 2.30 i 7.30 am. Pwys o fenyn 1/4d.

Mercher 4 – Diwrnod yn carthu beudy bach bore. Teilo sied pnawn. Bad weather 6.30 i 11 .30 pm.

Iau 5 – Diwrnod glanhau rings yn ..(?) . Robert Evans yn ei wely dan annwyd.

Gwener 6 – Diwrnod efo’r gwartheg a carthu beudy. Pwintio i roi y fuwch goch. Robert a Jane Catrin yn sal.

Sadwrn 7 – Diwrnod efo’r gwartheg. Rolant wedi mynd i Aberdaron i nol baw. Pwys o fenyn 1/4d.

Sul 8 – J H Jones fu yma yn lay agent am 6. Bad weather 1 i 5 am.

Llun 9 – Diwrnod efo’r gwartheg a malu. Rhoi gwair i fewn. Robert wedi codi gyda’r nos. Arian bad weather £1/7/6d.

Mawrth 10 – Diwrnod eto. Pwys o fenyn 1/4d.

Mercher 11- Bad weather 2.20 i 7.30 am. Mynd i ffair glangaeaf.

Iau 12 – Diwrnod efo’r anifeiliaid. Robert heb godi. Bad weather 10 pm i 3 am.

Gwener 13 – Diwrnod eto. Pwys o fenyn 1/8d. Bad weather 10 pm i 3 am.

Sadwrn 14 -  Diwrnod eto. Glaw trwy dydd a hwnnw yn eithriadol welais i erioed fwy o li. Bad weather 11pm i 3 am.

Sul 15 – Morgan Aberdaron am 2 a 6. Yn Penarfynydd heddiw efo’r anifeiliaid.

Llun 16 – Diwrnod efo’r anifeiliaid. Hel eithin a malu. Rolant yn dechrau ei dymor.

Mawrth 17 – Diwrnod eto rhwymo’r dynewaid. Arian bad weather £1/2/6d.

Mercher 18 – Bad weather 3 i 8 am. Pwys o fenyn 1/5d Yr Arddangosfa Genhadol yn Aberdaron.

Iau 19 – Diwrnod hel mynydd i nodi wyn.

Gwener 20 – Diwrnod hel dau faich o eithin a porthi. Bad weather 6 i 11 pm.

Sadwrn 21 – Hanner torri’r ddafad a porthi. Pwys o fenyn 1/5d.

Sul 22 – Joseff Jones am 10. Bad weather 6 i 11 pm.

Llun 23 – Diwrnod porthi. Derbyn £8 gan R Evans. Bad weather 12 i 5 am.

Mawrth 24 – Mynd i Rhos i nol clocsia.

Mercher 25 – Diwrnod tynnu rwdins a porthi. Pwys o fenyn 1/6d.

Iau 26 – Bad weather 3.30 i 8.30 am.

Gwener 27 – Marw William Hughes Hendy Pencaerau.

Sadwrn 28 – Hanner yn dechrau redig yn cae crwth. Pwys o fenyn 1/6d.

Sul 29 – Gwynfryn Evans sydd yn lle gweinidog Pwllheli am 2.

Llun 30 – Diwrnod tynnu swej yn bore hel eithin a porthi. Angladd William Hughes Hendy. Arian bad weather £1/10/9d.

 

Rhagfyr.

Mawrth 1 – Gwneud stol rhwng y gwartheg yn Ty Croes Bach.

Mercher 2 – Yn Pant yn gosod y llidiart. Bad weather 8 pm i 1 am.

Iau 3 – Pwys o fenyn 1/5d.

Gwener 4 – Bad weather 2 i 7 am.

Sadwrn 5 – Diwrnod hel eithin bore trwsio llidiart dryll mawr. Bad weather 8 pm i 1 am.

Sul 6 – Cyfarfod ysgol Tan y Foel. Neb yn Pisgah bore na pnawn.

Llun 7 – Diwrnod mynd ar gwydd bach i cae crwth nol llwyth  a baich. Porthi a hel 3 baich o eithin Robert yn eu nol efo Lewis.

Mawrth 8 – Bad weather 5 am i 9 am. Mynd i Aberdaron i osod carreg ar fedd fy annwyl briod.

Mercher 9 – Diwrnod porthi hel eithin a mynd a’r heffar lwyd i Bodwyddog at y tarw. Hanner o fenyn 8d.

Iau 10 – Diwrnod porthi a pwyso 340 o wlan. Rolant yn mynd a fo i Talafon. Pwys o fenyn 1/5d.

Gwener 11 – Diwrnod hel eithin porthi mynd a’r heffar nesa i’r drws ond un at y tarw.

Sadwrn 12 – Diwrnod yn porthi a hel eithin.

Sul 13 – Elli O Lloyd am 2 a 6. Yn yr ysgol bore fi a Evan Williams yn mynd i’r cyfarfod ysgol i Carmel am 2 a 6. Owen Griffith yn mynd a ni efo motor.

Llun 14 – Diwrnod Penarfynydd. Pwys o fenyn 1’6d.

Mawrth 15 – Diwrnod fi a Robert yn brigo terfyn yn borthwen isa. Arian bad weather £1/1/4d.

Mercher 16 – Diwrnod hel y mynydd a marcio’r defaid a porthi.

Iau 17 – Diwrnod porthi hel eithin fi a Rolant yn gorffen yn borthwen a tynnu swej.

Gwener 18 – Fiwrnod yn dechrau redig tyndir yn pen isa cae pant.

Sadwrn 19 – Diwrnod porthi a hel eithin yn cefnenus bore malu a porthi wedyn. Robert a Rolant wedi mynd i Aberdaron i wrando Brodyr Francis.. Heffar Tyn Fron yn taflu ei llestar, fi a Daniel a G Jones, Willie a R Jones Lon Las a John Bryngola yn ei chladdu gyda’r nos.

Sul 20 – Joseff Jones am 2 a 6.

Llun 21 – Diwrnod porthi a clirio swej a maip o bryncaerwyn.

Mawrth 22 – Diwrnod hel eithin yn bore a porthi. Y fuwch nes i’r .. yn dod a llo. Bad weather 7 i 12 .

Mercher 23 – Pawb yn mynd i’r dre i’r mercher melys ( marchnad). Arian bad weather5/7d.

Iau 24 – Bad weather 1 i 6 pm. Mynd o Bytilith i nol pwys o fenyn pot i Penarfynydd 1/5d.

Gwener 25 – Bad weather.

Sadwrn 26 –

Sul 27 – Bachgen Ellis Cwmci perthynas i Evan y crydd Rhoshirwaun.

Llun 28 – Yn Trip yn lledu y drws cefn. Bad weather 8 pm i 1 am.

Mawrth 29 – Yn Trip pnawn. Arian bad weather 16/10d.

Mercher 30 – Bad weather 7 i 11am arian 4/6d. Yn Trip yn pnawn.

Iau 31 – Diwrnod yn Penarfynydd malu a porthi a rhoi gwair i fewn.

~~~~~~~

Diolch yn fawr i Mr E Morris.

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com