Dyddiadur

 Griffith Thomas

Ael y Bryn

"1930"

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~

Ionawr

Mercher 1 – Bad weather 10 am to 3 pm.

Iau 2 – Marw John Owen Carreglefain ar ol cael operation yn Pwll Melyn. Bad weather 12 i 5 am.

Gwener 3 – Angladd Martha Carreglefain. Bad weather 12 i 5 am. Arian bad weather 11/3d.

Sadwrn 4 – Arian bad weather 5/7d. Talu £1/1/6d i W Thomas am fran a india corn.

Sul 5 – Bad weather 12 i 5 pm.

Llun 6 – Angladd John Owen Carreglefain. Bad weather 12 i 5 am.

Mawrth 7 – Arian bad weather 11/3d.

Mercher 8 – Talu 7/9d i Pyrs Jones Minffordd Llangwnadl.

Iau 9 – Angladd Mary fy nghyfnither. Bad weather 5 i 10 pm.

Gwener 10 – Arian bad weather 5/7d. Bad weather 7 i 12 pm.

Sadwrn 11 – Arian bad weather 5/7d. Mynd i’r dre pnawn i ffitio fy nanedd, galw yn Ty Mawr Mynytho.

Sul 12 – Bob Humphries am 2 a 6. Bad weather 7 pm i 12 wind wnw.

Llun 13 – Anfon fy nghardyn i Sam Jones 25 stamp. Bad weather 7 i 12.

Mawrth 14 – Bad weather 12 i 5.

Mercher 15 – Yn dre yn nol fy nanedd.

Iau 16 – Bad weather 4 to 9 am.

Gwener 17 – Anfon at y doctor. Arian bad weather 16/-.

Sadwrn 18 – Bad weather 5 i 10 pm.

Sul 19 – John Evans am 2 a 6. Bad weather 12 i 4 am.

Llun 20 – Arian bad weather 10/-.

Mawrth 21 – Bag bach o flawd ieir. Pwyllgor neuadd.

Mercher 22 –

Iau 23 – Cyfarfod gan y plant.

Gwener 24 – Bad weather 1 i 5 am.

Sadwrn 25 – Arian bad weather 4/6d.

Sul i Mercher 26 i 29 –

Iau 30 – Thomas fy mrawd yma.

Gwener 31 – Thomas yn mynd yn ol ac yn cael glaw.

 

Chwefror

Sadwrn 1 – Trwsio to y Post a Moelwyn View.

Sul 2 – Joesff Jones am 6.

Llun 3 – Hugh Ty Corn yma. Diwrnod braf.

Mawrth 4 – Talu 3/- i R H Griffith am ddyrnu yn Bodwyddog.

Mercher 5 – Nel a’r plant yn mynd yn ol efo tren gynta y bore. Ismael yn eu danfon i’r dref.

Iau 6 - Postcard oddiwrth Nel o Montgomery, cyrraedd yno bore ddoe erbyn 10.10 . Llythyr oddiwrth Richard. 5/- am gorn i’r ieir.

Gwener 7 – Diwrnod oer.

Sadwrn 8 – Rhew yn galed heddiw. Llythyr oddiwrth Nel yn dweud fod ar Little Boy a Leila ba hiraeth. Arian bad weather 5/7d.

Sul 9 – Elder am 2 a 6.

Llun 10 – Drill y gwn mawr am 4pm 5/-.

Mawrth 11 -  Teilo hyd groen y cae nesa i Gonion efo merlan H Jones 12 llwyth.

Mercher 12 – Bad weather 12 i 4.

Iau 13 – Arian bad weather 4/6d. Llythyr oddiwrth Richard.

Gwener 14 – Teit uchel.

Sadwrn 15 – Anfon llythyr i’r Port.

Sul 16 – J Emrys Roberts am 10.

Llun 17 – Rhew heddiw.

Mawrth – Gwener 18 i 21 – Tywydd caled.

Sadwrn 22 – Nol Richard adref.

Sul 23 – G Thomas Roberts am 6.

Llun 24 – Llythyr oddiwrth Nel yn dweud fod Reg wedi mynd i’r hospital.

Mawrth 25 –

Mercher 26 – Mynd i Botwnnog i dalu i’r doctor am ddod a botelad o ffisig i Eliza.

Iau 27 – John Ty Rhos yma yn redig cae capel i roi tatws. Diwrnod braf.

Gwener Sadwrn 28 –

 

Mawrth

Sadwrn 1 –

Sul 2 – Teligram fod Reg wedi marw.

Llun 3 – Cychwyn am Clun. Hugh Terfyn yn fy nanfon efo moto beic i Pwllheli.

Mawrth 4 –

Mercher 5 – Angladd Reg yn Clun.

Iau 6 – Bwrrw trwy’r dydd. Mynd a’r bustych i Mr Emar.

Gwener 7 –  Nel wedi mynd i Bishop’s Castle, anfon llythyr adra. Dyn yma yn gweld y Birches.

Sadwrn 8 – Nel wedi mynd i’r hospital i nol dillad Reg druan. Gwerthu y bustych yn yr ocsiwn yn Bishops Castle.

Sul – Iau 9 i 13- Twydd gwlyb. Yn y Birches Clun Shropshire.

Gwener 14 – Anfon llythyr i Ael y Bryn a llythyr i Thomas Berch. Eira mawr yma heno.

Sadwrn 15 – Eira mawr heddiw. Ocsiwn Birches.

Sul Llun 16 i 17 –

Mawrth 18 – Anfon llythyr adra i RHT. Nel wedi mynd i Clun.

Mercher Gwener 19 i 21 –

Sadwrn 22 – Dod adra o’r Birches.

Sul Iau 23 i 27 – Bad weather 1 i 6 pm. Niwl.

Gwener 28 – Arian bad weather 5/7d

Sadwrn 29 Bad weather 5 i 9 am.

Sul 30 – Bad weather 9 pm i 2 am.

Llun 31 – Arian bad weather 10/-.

 

Ebrill

Mawrth 1 – Bad weather 12 i 5 pm

Mercher 2 – Mynd i Botwnnog i nol ffisig i Eliza. Gosod pobty yn Rhiwlas pnawn.

Iau 3 – Bad weather 10 i 3 am east wind 7.

Gwener 4 – Arian bad weather 12/3d a gwneud grat Penponcyn. Bad weather 6 i 11pm.

Sadwrn 5 –

Sul 6 – Joseff Jones am 2 a 6.

Llun 7 – Plannu tatws cynnar yn y ddwy fordor.

Mawrth Sadwrn 8 i 12 –

Sul 13 – John Emyr Roberts am 2 a 6.30.

Llun Mawrth 14 i 15 –

Mercher 16 – Gwynt caled o’r gogledd bob dydd. Nel wedi mynd i’r dre at RV Owen. Plannu tatws diweddar.

Iau Gwener 17 i 18 –

Sadwrn 19 – Arian bad weather 5/7d. Bad weather 11 pm i 4 am.

Sul 20 – John Ellis Pwllheli dreifar tren am 2. Amser y ddwy fuwch Sul y Pasg.

Llun 21 – Arian bad weather 5/7d. Diwrnod yn Tyn Castell.

Mawrth 22 – Diwrnod yn Tyn Castell dechrau symentio.

Mercher 23 – Diwrnod yn Tyn Castell.

Iau 24 – Diwrnod yn Tyn Castell.

Gwener 25 – Diwrnod yn Tyn Castell. Marw Sidw gynt o Baronhill.

Sadwrn 26 -  Mynd i Botwnnog i nol ffisig i Eliza. Claddu hogyn bach Frondywydd.

Sul 27 –

Llun 28 – Diwrnod y seston.

Mawrth 29 – Mynd i’r dre Bob wedi cael addewid am dy.

Mercher 30 -  Diwrnod ar y seston.

 

Mai

Iau 1 – Diwrnod yn Tyn Castell yn gosod y landar yn ffrynt y ty. Dr Williams Nefyn yma. Anfon arian i’r Bookroom £1.

Gwener 2 – Diwrnod yn symentio.

Sadwrn 3 – Diwrnod yn gorffen symentio.

Sul 4 –

Llun 5 – Diwrnod ar y seston.

Mawrth 6 – Diwrnod ar y seston, gorffen heddiw.

Mercher Iau 7 i 8 – Eliza yn wael. Tywydd sych.

Gwener 9 – Mynd i’r dre at John Ellis i fynd ar yr unemployed. Bwrrw glaw trwm.

Sadwrn 10 – Efo Mr Parry y Person yn llenwi fform. Glaw pnawn. Eliza wedi codi heddiw i’r llofft. Diwrnod cyntaf yr unemployed.

Sul 11 – Eurwyn Roberts am 2 a 6.30.

Llun 12 – Unemployed.

Mawrth 13 – Bad weather 12 i 5 pm.

Mercher – Gwener 14 i 16 – Unemployed.

Sadwrn 17 – Niwl a glaw trwm. Unemployed 5 diwrnod.

Sul 18 – R V Owen am 2.

Llun Mawrth 19 i 20 – Unemployed.

Mercher 21 – Walio yn cefn Ty Ruttan.

Iau 22 – Unemployed.

Gwener 23 – Unemployed. Cael un diwrnod unemployed 4/4d.

Sadwrn 24 – Unemployed 5 diwrnod.

Sul 25 – Joseff Jones am 2 a 6.30.

 Llun – Sadwrn 26 i 31 – Unemployed. Arian unemployed £1/1/5d.

 

Mehefin.

Sul 1 – Sul gwag. James Elder i fod am 2 a 6.30.

Llun 2 –

Mawrth 3 – Badweather.

Mercher – Gwener 4 i 6.

Sadwrn 7 – Arian unemployed pump diwrnod £1/1/0d.

Sul 8 – Emyr Roberts am 2 Cyfarfod gweddi am 6.30.

Llun 9 – Unemployed.

Mawrth 10 – Bad weather.

Mercher Sadwrn 11 i 14 – Unemployed 5 diwrnod £1/1/0d.

Sul 15 – G T roberts Congol Meinciau am 2 a 6.30.

Llun 16 – Unemployed. Tywydd poeth.

Mawrth 17 – Drill gwn mawr 5/-. Tywydd poeth bob dydd.

Mercher 18 – Dal 8 o wrachod ar y polion yn Porth Las yn bore. Eliza Erw yna.

Iau 19 – Unemployed.

Gwener 20 – Unemployed.

Sadwrn 21 – Unemployed arian £1/1/8d.

Sul 22 – R V Owen am 2 a 6.30.

Llun 23 – Bad weather 3 i 8 am, arian bad weather 11/3d.

Mawrth – Sadwrn 24 i 28 – Unemployed. Arian £1/1/8d. Arian bad weather 5/7d.

Sul 29 –

Llun 30 – Unemployed.

 

Gorffennaf.

Mawrth – Gwener 1 i 4 – Unemployed.

Sadwrn 5 – Yn Ty Croes Bach yn cario cae rhwng deudu. Unemployed £1/1/8d.

Sul 6 – Tom Nefyn yn Rhoshirwaun.

Llun 7 – Cario cae rhwngddeudu.

Mawrth – Iau 8 i 10 -  Tri diwrnod yn Ty Croes.

Gwener 11 –

Sadwrn 12 - Torri cae boncan, cario yn Cadwgan. Arian unemployed 13/- tri diwrnod.

Sul 13 – Bad weather 12 i 4 am.

Llun 14 – Griffith Williams Llawenan wedi talu am drwsio Carreg Lefain Bach.

Mawrth 15 – Unemployed. Arian bad weather 4/6d.

Mercher 16 – Bad weather 6 i 11pm.

Iau 17 – Unemployed. Arian bad weather 5/7d.

Gwener 18 – Unemployed.

Sadwrn 19 – Bad weather 12 i 5 am. Arian bad weather 5/7d. Arian unemployed 13/- tri diwrnod.

Sul 20 – Ysgol y bore. Glaw mawr trwy’r dydd.

Llun 21 – Unemployed. Tywydd gwan.

Mawrth 22 –  Hanner yn Ty Croes..

Mercher 23 – Mount Caernarfon. Unemployed.

Iau 24 – Unemployed

Gwener 25 -  Diwrnod yn Ty Croes.

Sadwrn 26 – Unemployed 4 diwrnod un yn seinio y fform. Bad weather 8 i 12 pm.

Sul 27 –

Llun 28 – Sam Jones yn nol fy ngharden insurance 25 stamp. Yn Ty Croes Bach pnawn. Ar fy nhraed Eliza ddim yn dda. Drill y gwn mawr dim yn mynd oddyma Eliza yn wael. Glaw mawr.

Mawrth 29 – Marw fy annwyl briod 6.30 pm.

Mercher 30 – Yn y dre yn prynu dillad.

Iau 31 – Yn shop Pencaerau a Ty Canol.

 

Awst.

Gwener 1 – Yn Ty Fair wrth fynd i chwilio am bapur i gladdu fy Annwyl Briod efo’r livin office.

Sadwrn 2 – Angladd fy Annwyl Briod yn Aberdaron. Cychwyn oddyma 2 pm. Glaw mawr y bore ond yn ffeind pnawn yn cychwyn.

Sul 3 – Sul braf ond annifyr yma heddiw lle gwag. Wedi darfod, wedi bod am yn agos i 37 o flynyddau efo’n gilydd.

Llun 4 –

Mawrth 5 – Bad weather 3 i 8 am. Yn glanhau efo Daniel ar ol y Drill.

Mercher 6 – Yn dre yn talu am y ... (?) fy annwyl Briod

Iau 7 –

Gwener 8 – Bad weather 1 i 5 am.

Sadwrn 9 – Arian unemployed £1/0/0d. Cael 6/- yn Ty Croes Mawr am osod y potiau ar y cyrn.

Sul 10 – Daniel yn dod i Cerreglefain eisiau i mi fynd i Bytilith. Bad weather 10 am i 3 pm.

Llun 11 – Yn y Rhiwlas bore yn rhoi ffram drws y cefn yn sownd. Arian bad weather 15/9d.

Mawrth 12 – Ras cwn yn Cae Pant, diwrnod da dan 5 pm bwrrw cawod drom dod yn braf wedyn.

Mercher 13 – Bad weather 5 i 9 am. Mynd i’r dre i dalu Lloyd George. Arian bad weather 4/6d.

Iau 14 – Yn yr Eifion yn codi wal y gegin 4/-.

Gwener 15 – Bad weather 4 i 8 am.

Sadwrn 16 – Unemployed 3 diwrnod 8/4d. Cael 4/- gan Richard Pwllmelyn am le John Prichard am ddwy noson dros y ras cwn.

Sul 17 – Sul glawog digon annifyr. Nel a Isaac Thomas a Leila wedi mynd i wrando ar y wireless am 6.30 pm.

Llun 18 – Unemployed.

Mawrth 19 – Bad weather 6 i 11 pm.

Mercher 20 – Unemployed. Fi a Nel a’r plant yn mynd i’r dre. Glaw mawr a gwynt.

Iau 21 – Bad weather 3 i 8 am. Nos bad weather 11pm i 4 am.

Gwener 22 –

Sadwrn 23 – Arian bad weather 17/-. Arian unemployed 8/6d. Show yn yr ysgol at yr Hall.

Sul 24 – Elder am 2 a 6.30.

Llun 25 - Bad weather 1 i dan 5 am. Cario gwair yn Congol Cae Hen. Arian bad weather 9/-.

Mawrth 26 – Bad weather 12 i 4 am. Niwl heddiw. Yn Ty Croes Bach.

Mercher 27 – Unemployed.

Iau 28 – Yn Ty Croes Bach yn torri yd. Bad weather 9 pm i 1 am.

Gwener 29 – Torri yd eto Glaw trwm pnawn.

Sadwrn 30 -  Unemployed 8/5d. RHT a Laura yn dod yma. Arian bad weather 9/-.

Sul 31 – Ellis Lloyd Porthmadog am 2 a 6.30.

 

Medi.

Llun Mawrth 1 i 2 – Unemployed.

Mercher 3 – Diwrnod yn Ty Croes Bach yn gwneud y Bing yn llofft yr yd.

Iau 4 – Diwrnod yn Ty Croes eto 12/6d.

Gwener 5 – Yn Ty Fair yn ail osod pbty.

Sadwrn 6 – Glaw heddiw. Arian unemployed 8/6d. Mynd i Osiwn Dr G Evans a mynd i Nahoron.

Sul 7 –

Llun 8 – Diwrnod yn Ty Croes Bach yn gorffen llofft yr yd.

Mawrth 9 – Unemployed.

Mercher 10 – Unemployed. Mrs Mills yn dod yma.

Iau 11 – Diwrnod yn Ty Croes.

Gwener 12 – Diwrnod yn Ty Croes Bach 16/-.

Sadwrn 13 – Unemployed 8/6d . Glaw.

Sul 14 – John Emrys am 2 a 6.30.

Llun 15 – Unemployed. Arian bad weather 5/7d.

Mawrth 16 – Unemployed. Bwrrw bob dydd.

Mercher 17 – Unemployed. Mrs Mills yn mynd yn ei hol. Glaw heddiw.

Iau 18 – Bad weather 11 pm i 4 am. Troi yr yd i Daniel.

Gwener 19 – Bad weather 4 i 9 am. 11/3d arian bad weather.

Sadwrn 20 – Unemployed arian 8/6d.

Sul 21 – Sul heb bregethwr. Bad weather 3 i 8 am. Neb yn cofio tywydd mor wlyb.

Llun 22 – Bad weather 4 i 9. Tywydd eithriadol o wlyb yr yd yn egino.

Mawrth 23 – Unemployed. Anfon am dopcoat i’w dalu £2/3/6d.

Mercher 24 – Bad weather 2 i 7 am. Nel wedi mynd i Fotwnnog efo llythyr John Bull.

Iau 25 – Unemployed. Dyrnu yn Ty Croes Bach. Diwrnod da gwynt gogledd, bwrrw cawod.

Gwener 26 – Bad weather 8 pm i 12 noon. Dyrnu yn Ty Canol.

Sadwrn 27 – Arian unemployed 11/4d. Diwrnod yn sychu yn dda. Daniel yn datod yr yd yn cae eithin a’i gario cyn nos sychu yn dda R Jones a R Griffith Post.

Sul 28 – James Elder a G Tom. Roberts. Mynd efo Evan Williams Llywenan i gael te. Sychu yn dda heddiw.

Llun 29 – Unemployed.

Mawrth 30 – Diwrnod i Daniel yn gorffen llawr y garage.

 

Hydref.

Mercher 1- Unemployed. Codi fy arian o’r banc.

Iau 2 – Diwrnod yn y Trip.

Gwener 3 – Unemployed.

Sadwrn 4 – Unemployed arian 8/6d. Top coat newydd.

Sul 5 – Bad weather 4 i 9. Cyfarfod gweddi am 2 a 6.

Llun 6 – Yn Penarfynydd pnawn. Tynnu llechoedd y das wair a brigion yr ardd (?)

Mawrth 7 – Diwrnod yn Penarfynydd yn gwneud teusydd yd yn barod i’w toi. Arian bad weather £1/7/0d.

Mercher 8 – Gwynt mawr heddiw. Bad weather 2 i 7 pm.

Iau 9 – Diwrnod yn toi y das geirch. Diwrnod braf.

Gwener 10 – Diwrnod yn toi y das haidd. Pawb wedi mynd i ocsiwn Cadlan Ucha. Bad weather 10 i 3 am.

Sadwrn 11 – Arian unemployed 11/4d, arian bad weather 11/3d. Bad weather 6 i 11 pm.

Sul 12 – John Emrys am 2 a 6. Bad weather 6 i 11 pm.

Llun 13 – Gorffen toi y das geirch yn Penarfynydd. Bad weather 7 i 12 pm.

Mawrth 14 – Hanner yn Penarfynydd yn rhaffu y das geirch. Drill gwn, drill nos. Bad weather 8 i 1 am.

Mercher 15 – Unemployed. Diwrnod gwlyb.

Iau 16 – Bad weather 3 i 8 am. Hanner yn Penarfynydd, dechrau toi y das wair. Sel y Sarn.

Gwener 17 – Diwrnod yn rhaffu y das wair.

Sadwrn 18 – Bad weather 4 i 9 am. Yn y Rocket house yn sychu y rhaffau. Arian bad weather £1/13/1d. Mynd at Mr Parry i seinio arian unemployed 2/6d.

Sul 19 – Bob Humphries Llanbedrog am 2 a 6. Bad weather 12 i 5 am.

Llun 20 – Bad weather 6 i 10 am. Diolch am y cynhaeaf Rev James Elder am 10. O Owens, E Williams, Tom Hughes, G Thomas, E W Jones, E Hughes, R Thomas, E Williams am 6.

Mawrth 21 –  Bad weather 5 i 10 am. Hanner yn Penarfynydd yn rhaffu a toi y das wair.

Mercher 22 – Bad weather 6 i 10 am. Hanner yn rhaffu eto yn Penarfynydd.

Iau 23 – Bad weather 4 i 8 am. Diwrnod yn gorffen y das wair.

Gwener 24 – Unemployed.

Sadwrn 25 – Unemployed. Arian bad weather punt.

Sul 26 – Bob Humphreys am 2. Bad weather 2 i 7 am.

Llun 27 – Unemployed.

Mawrth 28 – Unemployed. Mynd at Roberts Relieving Officer gylch pwy oedd doctor or .. yn dre.

Mercher 29 – Diwrnod yn Penarfynydd dechrau rhaffu das haidd a trwsio drws ar ol y tarw.

Iau 30 – Bad weather 8 am i 11 pm

Gwener 31– Bad weather 4 i 8 am, arian bad weather 15/9d. Hanner yn Penarfynydd.

 

Tachwedd.

Sadwrn 1 – Glaw tryma welais i erioed tra parodd o.

Sul 2 – R Von Owen am 2 a 6. Dan annwyd heddiw. Daniel yn fy ngalw 4 am eisiau i mi fynd i odro i Bwlchgarreg a dod i’r bad weather am 9 am i 2 pm.

Llun 3 – Bad weather 5 i 10 pm. Newydd ddrwg W Jones wedi ei ladd.

Mawrth 4 – Yr annwyd dipyn yn well. Willie Llyshyfryd a Owen Siop yn mynd i Swansea i nol W Jones.

Mercher 5 – Bad weather 1 i 6 pm.

Iau 6 – Hanner yn Penarfynydd yn hel tatws. Dod a corff William Jones Llyshyfryd o Swansea.

Gwener 7 – Hanner yn Penarfynydd yn rhaffu’r haidd.

Sadwrn 8 – Angladd William Jones Llyshyfryd yn Nebo syrthio i howld stemar i gyfarfod ei ddiwedd yn Swansea.

Sul 9 – E O Lloyd am 2 a 6. Bad weather 7 i 2 am.

Llun 10 – Diwrnod yn Tyn Castell yn rhoi syment ar dalcen y ty.

Mawrth 11 – Mynd i’r ffair. Diwrnod braf. Unemployed.

Mercher 12 – Diwrnod yn Tyn Castell.

Iau 13 – Diwrnod yn Tyn Castell. Rolant Evans Syntyr yn cael ei ladd efo moto beic yn ymyl Crugeran. Bad weather 4 i 8 am.

Gwener 14 – Unemployed. Nol arch Rolant o Refail Bach. Bad weather 12 i 4 am.

Sadwrn 15 – Cwest yn Syntyr.

Sul 16 – John Emrys Roberts am 2 a 6. Bad weather 12 i 5 am.

Llun 17 – Unemployed. Arian bad weather £1/0/0d.

Mawrth 18 – Unemployed. Angladd Rolant Evans Syntyr yn Nebo.

Mercher 19 – Bad weather 8 i 1 pm. Yn Bwlch Garreg yn gwneud rhesal a stol i’r ddau lo.

Iau 20 – Yn Bwlch Garreg eto. Bad weather 4 i 9.

Gwener  21 – Unemployed arian 5/8d.

Sadwrn 22 – Bad weather 4 i 9.

Sul 23 –

Llun 24 – Unemployed.

Mawrth 25 – Tywydd gwlyb. Arian bad weather 15/10d.

Mercher 26 – Unemployed.

Iau 27 – Unemployed.

Gwener 28  – Unemployed. Mynd i Efail y Fantol i dalu am heyrs llidiart Brynawel 4/6d.

Sadwrn 29 – Arian unemployed 8/6d. Trip pnawn yn gosod y llidiart ar y cowt.

Sul 30 – Rev James Elder am 2 a 6.

 

Rhagfyr

Llun 1 – Bad weather 7 i 12 bore. Trip pnawn yn gosod landers.

 Mawrth 2 – Diwrnod yn Trip yn gosod y landers.Talu 1/6d am facha cwdel.

Mercher 3 – Diwrnod yn Tyddyn Morthwyl yn decharu gwneud y cwt sinc.

Iau 4 – Diwrnod yn Tyddyn Morthwyl.

Gwener 5 – Bad weather 7 am i 12. Hanner yn Tyddyn Morthwyl.

Sadwrn 6 – Bad weather 3 i 8 am. Yn Tyddyn Morthwyl pnawn. Arian unemployed 11/4d.

Sul 7 –

Llun 8 – Bad weather 3 i 8 am. Hanner yn Tyddyn Morthwyl.

Mawrth 9 – Diwrnod yn Tyddyn Morthwyl.

Mercher 10 – Diwrnod yn Tyddyn Morthwyl. Arian bad weather £1/2/6d

Iau 11 – Bad weather 12 i 5 am. Hanner yn Tyddyn Morthwyl.

Gwener 12 – Bad weather 1 i 6 am. Diwrnod yn Tyddyn Morthwyl.

Sadwrn 13 – Bad weather 8 i 1 pm. Arian unemployed 2/-

Sul 14 – Bad weather 9 i 2 am Bad weather 12 nos i 5 am.

Llun 15 – Hanner yn Tyddyn Morthwyl.

Mawrth 16 -  Naw mlynedd i heddiw y collwyd Isaac druan. Hanner yn Tyddyn Morthwyl. Darlith gan Von Owen ar Twm o’r Nant. Arian bad weather £1/8/0d.

Mercher 17 – Diwrnod yn y Post yn gwneud llawr y gegin. Bad weather 11 pm i 4 am.

Iau 18 –

Gwener 19 – Bad weather 10 am i 3 pm.

Sadwrn 20 – Seinio.

Sul 21 –

Llun 22 – Yn Trip yn codi wal y gegin.

Mawrth i Iau 23 i 25 –

Gwener 26 – Bad weather 3 i 8 am.

Sadwrn 27 – John Owen yma flwyddyn i heddiw yn cael te efo Eliza, druan o’r ddau.

Sul 28 – Bad weather 3 pm i 1 am.

Llun 29 – Unemployed.

Mawrth 30 – Bad weather 8 am i 1 pm. Derbyn £1/8/0d arian bad weather.

Mercher 31 – Arian am wneud y sied yn Tyddyn Morthwyl £1/5/0d.

~~~~~~~

Diolch yn fawr i Mr E Morris.

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com