Dyddiadur

 Griffith Thomas

Ael y Bryn

"1929"

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~

Ionawr.

Mawrth 1 – Tywydd caled rhewi.

Mercher 2 – Rhewi. Llythyr oddiwrth Eliza o Clun.

Iau 3 – Rhewi. Efo Owen yn llifo cyllill y felin.

Gwener 4 – Efo Owen yn gorffen efo’r felin. Rhew caled. Anfon llythyr i Eliza.

Sadwrn 5 – Yn Pwllmelyn yn symud y felin eithin.

Sul 6 – John Elias Pwllheli am 2 a 6.

Llun 7 -  Cael llythyr oddiwrth Nel yn dweud fod ei mam o dan y crudcymalau. RHT yn anfon potelad o ffisig o Fotwnnog.

Mawrth 8 -  Yn Pwllmelyn pnawn yn tynnu’r hen bren oedd yn dal y droell yn y gwaith malu. Yn Nebo am 7 yn gwrando ar Reidol Roberts.

Mercher 9 – Cael llythyr eisiau i mi fynd i Clun. Cychwyn am y Port.

Iau 10 – Cychwyn efo tren gyntaf o’r Port. Cyrraedd y Birches am 4 pm.

Gwener 11 – Eliza fawr gwell. Anfon llythyr i RHT.

Sadwrn 12 – Oer wedi rhewi.

Sul 13 – Sul annifir.

Llun 14 – Anfon llythyr i Carreg Lefain a Jini Pisgah.

Mawrth 15 -  Anfon llythyr i Bob a Tedi.

Mercher 16 -   Postcard oddiwrth RHT yn dweud ei fod yn mynd i Aberystwyth.

Iau 17 -  Oer iawn heddiw. Eliza yn reit ddrwg gweuw yn ei braich dde.

Gwener 18 – Anfon llythyr i Ann Port ac un i Tedi i Ael y Bryn. Gweuw yn llaw dde Eliza heddiw.

Sadwrn 19 -  Cwyno efo’r ddwy law heddiw, ar fy nhraed dan 2 heno.

Sul 20 – Sul annifyr. Ei chefn yn ddrwg heddiw.

Llun 21 – Cael llythyr oddiwrth Jini Pisgah.

Mawrth 22 – Cael llythyr oddiwrth RHT o Pwllheli. Eliza yn well heddiw. Anfon llythyr at RHT i’r dre.

Mercher 23 –

Iau 24 – Anfon llythyr at Jini Pisgah a’r llun Dick a ..?. Llythyr o Garreg Lefain.

Gwener 25 – Llythyr oddiwrth Tedi yn dweud hanes y lamp yn mynd ar dan yn Capel Pisgah.

Sadwrn 26 – Eliza wedi codi am ychydig heddiw.

Sul 27 – Oer heddiw. Bwrrw eira. Sul annifyr.

Llun 28 – Eliza yn codi.

Mawrth 29 -  Dim baco heddiw. Llythyr oddiwrth Jini Pisgah yn dweud fod y gwn mawr heddiw.

Mercher 30 – Anfon Llythyr i Brynfran.

Iau 31 – Derbyn yr Herald a owns o faco o Tan y Ffordd.

 

Chwefror

Gwener 1 – Anfon llythyr i Tedi eisiau iddo fynd a fy ngarden insurance i’r Terfyn.

Sadwrn 2 – Glaw mawr heddiw. Eliza yn well o lawer.

Sul 3 – Eliza wedi cael gweuw neithiwr yn ei braich chwith am y trydydd tro yn ddim fel y dde, ddim yn dda heddiw, annifyr iawn.

Llun 4 – Tywydd meddal.

Mawrth 5 – Llythyr oddiwrth RHT yn dweud fod ei bartner wedi brifo. Anfon llythyr i Carreg Lefain a Tan y Ffordd.

Mercher  6 – Diwrnod braf. Eliza ddim yn dda. Reg yn mynd i Row i chwilio am le i’r gwartheg.

Iau 7 – Eliza yn well heddiw yn ei braich dde am y pedwerydd tro. Mynd i Clun i nol bara.

Gwener 8 – Eliza yn well.

Sadwrn 9 – Y gweuw wedi darfod. Reg yn mynd i Carno i weld fferm o’r enw Cennig, lle sal gwlyb.

Sul 10 – Eliza wedi cael Sul heb weuw. Diwrnod braf, ond ei bod yn annifyr yma.

Llun 11 – Llythyr oddiwrth William Ty Croes. Eira mawr heddiw. Eliza wedi codi.

Mawrth 12 – Oer ac eira heddiw. Anfon llythyr i Llywenan. Eliza wedi codi.

Mercher 13 – Llythyr o Tan y Ffordd. Diwrnod oer rhew. Anfon llythyr i Tan y Ffordd.

Iau 14 – Diwrnod oer rhew mawr. Yr eira ddim yn darfod dim. Eliza wedi dod i lawr.

Gwener 15 – Oer iawn. Bwrrw eira.

Sadwrn 16 – Llythyr oddiwrth Tedi o Ael y Bryn yn dweud fod eira mawr yn Rhiw claddu motors, eira nad oes neb yn gofio cymaint.

Sul 17 – Diwrnod caled, rhewi eira yn dal run fath.

Llun 18 – Diwrnod caled yr eira ddim yn symud, rhewi. Eira mawr yn Rhiw.

Mawrth 19 – Cael llythyr oddiwrth Tedi a Jini Pisgah yn dweud fod Mary Ty Croes Bach yn cael ei chladdu heddiw 12 o ddynion yn clirio yr eira i fynd a hi i Eglwys y Rhiw.

Mercher 20 -  Diwrnod caled, dechrau dadmer pnawn.

Iau 21 – Dadmer yn ara heddiw. Reg yn nol llwyth o wellt o Colsty.

Gwener 22 – Derbyn fy nghrysa o Rhiw.

Sadwrn 23 – Diwrnod ffeind, dadmer yn dda. Reg yn lladd mochyn i Lysyard.

Sul Llun 24 i 25 –

Mawrth 26 – Bwrrw eira heddiw. Eliza yn ei gwely.

Mercher 27 – Eliza wedi cael annwyd ar ei brest.

Iau 28 – Llythyr oddiwrth Ann y Port.

 

Mawrth

Gwener 1 – Eliza ar ei thraed heddiw wrth y tan yn y llofft.

Sadwrn 2 – Gweuw un dechrau yn ei llaw chwith y ddwy yn ddrwg heno. Fi yn mynd i Clun i’r siop. Ei dwy law yn ddrwg ol i mi ddod yn ol. Anfon llythyr i Tan y Ffordd i Richard. Nos sadwrn annifyr dim golwg am gapel fory.

Sul 3 – Sul annifyr. Eliza yn ei gwely anwyd a crudcymalau yn ei dwy law. Anfon llythyr i Port.

Llun 4 – Reg yn mynd at y doctor i gael potelad iddi.

Mawrth 5 – Ar fy nhraed trwy’ nos neithiwr, Eliza yn pesychu bob munud. Llythyr oddiwrth RHT. Fi a Reg yn nol llwyth o goed tan.

Mercher 6 –

Iau 7 – Anfon llythyr i RHT. Fi yn mynd i Clun.

Gwener 8 – Eliza yn ei gwely crudcymalau yn ei choes dde.

Sadwrn 9 – Derbyn Herald a baco o Tan y Ffordd.

Sul 10 – Sul braf ond annifyr fel hyn, Eliza yn ei gwely.

Llun 11 –

Mawrth 12 – Anfon llythyr i Tedi ac un i Tan y Ffordd yn dweud ein bod yn dod adra dydd gwener.

Mercher 13 – Diwrnod braf.

Iau 14 – Diwrnod braf. Eliza wedi codi. Reg yn nol llwyth o wair i Colsty.

Gwener 15 -  Nol peswyn o Colsty. Mynd i Clun. Anfon llythyr i RHT

Sadwrn 16 – Nos sadwrn annifyr gweuw yn troed chwith Eliza. Claddu gwraig Brynfran.

Sul 17 – Eliza yn ei gwely ei throed chwith yn ddrwg. Annifyr.

Llun 18 – Ei throed chwith yn ddrwg heddiw.

Mawrth 19 – Methu codi ar ei heistedd yn ei gwely heddi yn bore, ond gwella at y pnawn.

Mercher 20 – Llythyr oddiwrth Tedi yn dweud fod gwraig Brynfran wedi ei chladdu dydd sadwrn.

Iau 21 – Bwrrw glaw heddiw bron drwy’r dydd.

Gwener 22 –

Sadwrn 23 Nol peswyn o Colsty.

Sul 24 – Eliza yn reit dda heddiw ond heb godi.

Llun 25 – Tywydd poeth.

Mawrth 26 – Llythyr oddiwrth RHT ac un o Tan y Ffordd. Mynd i Clun i chwilio am fotor i fynd a ni i Montgomery fory.

Mercher 27 Yn ymyl y Byrlo yn disgwyl y fan fara. Bore poeth. Dod adref o Clun.

Iau 28 – Rhychu tatws cynnar.

Gwener 29 – Plannu tatws. Poeth tynny at y crys.

Sadwrn 30 – Gorffen plannu y tatws cynnar. Tywydd hynod o braf.

Sul 31 –

 

Ebrill

Llun 1 –

Mawrth 2 – Anfon arian am y llyfrau misol £1.

Mercher 3 – Yn dre heddiw efo John Tyn Ffos. Mynd a Griffith Brynawel i Fangor.

Iau 4 – Bwrrw glaw heddiw. Eliza heb godi. Marw Griffith Brynawel yn Bangor.

Gwener 5 –

Sadwrn 6 – Ismael yn nol corff Griffith Brynawel i Fangor.

Sul 7 –

Llun 8 – Tywydd oer.

Mawrth 9 – Angladd Brynawel. Oer heddiw.

Mercher 10 – Bore oer gwynt o’r dwyrain. Teilo tatws yn cae heuwal Tan y Ffordd.

Iau 11 – Plannu 24 o resi. Llythyr oddiwrth Nel. Gwynt oer o’r gogledd.

Gwener 12 – Rhewi neithiwr. Gorffen plannu yn Tan y Ffordd.

Sadwrn 13 –

Sul 14 – Ellis O Lloyd o Portmadoc. Laura Penbryn Bach a’r gwr yma.

Llun 15 – Anfon llythyr i Nel. Gwynt oer o’r dwyrain.

Mawrth 16 – Nol gwair Pen y Bwlch.

Mercher 17 – Bwrrw ychydig a niwl, gwynt i lawr heddiw.

Iau 18 – Niwl ac yn tampio tipyn.

Gwener 19 – Diwrnod braf.

Sadwrn 20 – Rowlio cae capel a tatws cae heuwal yn Tan y Ffordd. Gwynt oer eto heddiw. Tywydd hynod o galed.

Sul 21 – James Elder am 2 a 6.

Llun 22 – Yn Ty Ruttan. Bwrrw chydig bore.

Mawrth 23 – Oer heddiw.

Mercher 24 – Oer rhew yn y bore. Gwn mawr heddiw.

Iau 25 – Bore oer eto heddiw. Gwynt i lawr yn pnawn.

Gwener 26 – Bwrrw tipyn neithiwr oer a gwynt o’r gogledd. Bwrrw glaw gyda’r nos.

Sadwrn 27 – Gwynt i fyny heb fod mor oer.

Sul 28 -  George E Williams Clynnog am 10. Bwrrw yn dda neithiwr. Bwrrw eto heno.

Llun 29 – Yn Pen yr Ogo yn trwsio y drws. Oer iawn eto heno.

Mawrth 30 – Eliza yn ddrwg bore heddiw gweuw yn ei choes. Diwrnod oer.

 

Mai

Mercher 1 – Barrug bore heddiw. T TH, E O.

Iau 2 – Bore braf rhoi rwdins yn cae heuwal Tan  Ffordd.

Gwener 3

Sadwrn 4 – Bwrrw tipin bore heddiw. Bad weather watch yn Bytilith heno o 11 dan 3 fore Sul. Bwrrw yn dda yn y nos.

Sul 5 – Tair pregeth heddiw. Sul Cyfarfod Taleithiol yn Pwllheli.

Llun 6 – Glaw mawr a cenllysg bras bore heddiw.

Mawrth 7 – Yn Bytilith o 12 dan 4 y bore. Glaw mawr yn y bore.

Mercher Iau 8 i 9 – Bwrrw digon o law.

Gwener 10 – Yn Bytilith o 12 dan 4.

Sadwrn 11 – Daniel yn talu 13/6d. Diwrnod tyfu da.

Sul 12 – Yn Bytilith 4 dan 8 bore.

Llun 13 – Yn Bytilith o 11.30 pm dan 3.30 am.

Mawrth 14 – Daniel yn talu 13/6d. Drama yn yr ysgol.

Mercher 15 – Yn Bytilith o 3.30 i 7.30 am.

Iau 16 – Cael 4/6d gan Daniel. Diwrnod braf.

Gwener 17 – Efo John Brynawel yn Carreglefain Bach 2/-.

Sadwrn 18 – Yn Pwllmelyn yn rhoi ffram y gwaith malu. 3/-.

Sul 19 – Cefn Hirwaun am 2 a 6. Sul braf.

Llun 20 – Dechrau y seston yn Tyn Castell.

Mawrth 21 – Yn Tyn Castell. Llythyr o Clun heddiw.

Mercher 22 – Yn Tyn Casell. Bwrrw tipyn heddiw. Bad weather watch heddiw.

Iau 23 – Yn Bytilith o ddeg neithiwr dan 2 heddiw. Glaw yn dda heddiw.

Gwener 24 – Yn Tyn Castell. Anfon llythyr i Clun.

Sadwrn 25 – Yn Tyn Castell.

Sul 26 – Tecwyn Jones Talysarn.

Llun – Gwener 27 i 31 – Yn Tyn Castell.

 

Mehefin.

Sadwrn 1 – Yn Tyn Castell. Bad weather watch 12 – 4 am.

Sul 2 – Joseff Jones am 2. Bwrrw digon, glaw bendithiol.

Llun 3 – Bad weather watch o 4 dan 8 am. 9/- gan Daniel. Hanner yn Tyn Castell.

Mawrth 4 – Diwrnod yn Tyn Castell.

Mercher 5 – Hanner yn Tyn Castell. Bwrrw pnawn. Llythyr o Clun.

Iau 6 –  Tri chwarter yn Tyn Castell dan 2. Glaw.

Gwener 7 – Diwrnod yn Tyn Castell. Richard y gwas wedi mynd a’i wraig i Caernarfon.

Sadwrn 8 – Diwrnod yn Tyn Castell. Gorffen priddo tatws yn Ael Bryn.

Sul 9 -  Eliza yn cwyno.

Llun 10 – Pen fy mlwydd heddiw yn 57.

Mawrth 11 – Diwrnod yn Tyn Castell. Dr Jones yma.

Mercher 12 – Adref Eliza yn ei gwely. Glaw tyner o’r dwyrain pnawn.

Iau 13 – Hanner yn Tyn Castell. Mynd i gau o gwmpas y drws yn Trip.

Gwener 14 – Cychwyn am y Trip Owen Hughes dod i fy nol at Dick.

Sadwrn 15 – Yn Tan y Ffordd y doctor yn dod.

Sul 16 - Yn Tan y Ffordd.

Llun 17 – Dick mynd i ffwrdd.

Mawrth Mercher 18 i 19 – Yn Tan y Ffordd.

Iau 20 –  Golchi defaid. Mynd a’r wyn i Meillionydd £6/15/0d.

Gwener 21 – Yn Tan y Ffordd yn teneuo swej.

Sadwrn 22 – Yn Tan y Ffordd.

Sul 23 -  R Von Owen am 2 a 6.30.

Llun 24 – Anfon llythyr i Nel.

Mawrth – Sul 25 i 30 – Yn Tan y Ffordd.

 

Gorffennaf

Llun – Gwener 1 i 5 – Yn Tan y Ffordd.

Sadwrn 6 – Cario cae big dau lwyth, cario cae dan ty chwe llwyth.

Sul 7 – James Elder am 2 a 6.

Llun – Gwener 8 i 12 – Yn Tan y Ffordd.

Sadwrn 13 – Tarw i’r fuwch goch.

Sul 14 –

Llun 15 – Tarw i’r fuwch froc.

Mawrth 16 – Cario cae capel.

Mercher – Sadwrn 17 i 20 –

Sul 21 – Joseff Jones am 2. G T Roberts Botwnnog am 6.

Llun 22 – Glaw mawr.

Mawrth – Mercher 23 i 24.

Iau 25 – Am y menyn 6/4d. Torri gwair Bryngoleu. Cant o gorn bras 3/- wedi talu.

Gwener 26 – Llythyr oddiwrth Nel. Derbyn 10/1d gan Daniel am fod yn y cwt Bytilith.

Sadwrn 27 – Drill y gwn mawr. Cario gwair Bryn Goleu. Pnawn poeth. Talu 2/- i W Owen am help.

Sul 28 – Bwrrw glaw heddiw.

Llun 29 – Bad weather watch 2 i 9 am. Glaw heddiw. Derbyn gan Daniel 5/7d. Anfon llythyr i Nel.

Mawrth 30 – Torri gwair yn ardd Ty Isa. Talu 1/- i R H Griffith am helpu.

Mercher  31 – Bad weather watch 11 i 4 pm. Derbyn 4/7d.

 

Awst.

Iau 1 – Cant y gorn man 13/-. Robert Roberts Argraig yn Ael y Bryn fi yn seinio am 7/6d.

Gwener 2 – Bad weather watch 11.30 am i 4.30 pm.

Sadwrn 3 – R H Thomas yn priodi. Nel di priodi wyth mlynedd i heddiw.

Llun 4 – Glaw mawr heddiw. Dwr yn dod i’r ty yn Tan y Ffordd.

Llun 5 – Arian gan Daniel 11/3d. Bad weather watch 1 dan 5.

Mawrth 6 – Niwl a glaw heddiw. Tynnu chwyn mawr o’r swej. Anfon fy ngharden i Sam Jones 25 stamps.

Mercher 7 – Am fenyn 5/-. Tipio y tro cyntaf.

Iau 8 – Robert Hwmphrah Griffith yn torri rhedyn a torri gwair Terfyn Isa.

Gwener 9 – R H Griffith yn torri rhedyn. Bad weather watch o 3 bore dan 8. Angladd John mab William saer.

Sadwrn 10 – Nol gwair o Terfyn Isa Rowland Griffith Tyddyn Morthwyl efo trol Penarfynydd. Diwrnod clos a niwl.

Sul 11 – Elli Owen Lloyd Portmadoc am 2 a 6.30.

Llun 12 – R H Griffith yn torri rhedyn. Cael y record card yn ol oddiwrth Sam Jones.

Mawrth 13 – Arian gan Daniel 5/7d. Yn ffair awst yn gorffen tynnu fy nanedd.

Mercher 14 – R H Griffith yn torri rhedyn. Llythyr oddiwrth Nel. 3/8d am fenyn. Tipio am y tro olaf.

Iau 15 – RH Griffith yn torri rhedyn.

Gwener 16 – Hanner R H Griffith. Glaw pnawn. Talu 13/6d am gorn man i Hughes.

Sadwrn 17 – Bad weather watch 3 i 7 am. Bad weather watch 6 i 10 pm. Talu punt i R H Griffith am dorri rhedyn.

Sul 18 – Sul braf.

Llun 19 – Dechrau ras cwn am 5.

Mawrth 20 – Ras cwn yn dechrau 9 am. Glaw am 3pm.

Mercher 21 – Diwrnod braf sychu fawr.

Iau 22 – Am fenyn 5/6d.

Gwener 23 – Bad weather watch 3 to 8 am. Niwl tew trwy’r dydd.

Sadwrn 24 – Niwl a glaw mawr bore heddiw. Dernyn 9/- gan Daniel.

Sul 25 – Rev James Elder am 2 a 6.30.

Llun 26 -  R H Griffith yma pnawn yn cario rhedyn nol 3 llwyth.

Mawrth 27 – R H Griffith diwrnod yn hel rhedyn cario un llwyth. Glaw pnawn talu am dipio 5/-.

Mercher 28 – R H Griffith diwrnod tynnu tatws yn yr ardd. Gorffen cario rhedyn yn pnawn 3 llwyth. Bad weather watch 10 pm – 3 am.

Iau 29 - 5/- gan Daniel. Yn Tyddyn Morthwyl yn trwsio. Bad weather watch 11pm i 4 am. Am fenyn 7/-.

Gwener 30 – Dechrau torri yd yn cae nesa i Gonion.

Sadwrn 31 -.

 

Medi.

Sul 1 – Jones Fflint 10 a 6.30.

Llun 2 – Yn Tyn Castell. Richard Pwllmelyn yn torri yd cae nesa i Gonion.

Mawrth 3 – Yn Tyn Castell. Richard Pwllmelyn yn torri yd y darn.

Mercher 4 – Yn Tyn Castell eto. Niwl tew heddiw eto. Am fenyn 2/-.

Iau 5 – Yn Tyn Castell. Niwl tew eto heddiw.

Gwener 6 – Richard Pwllmelyn yn gorffen torri cae capel. Diwrnod poeth.

Sadwrn 7 – Hynod o sych.

Sul 8 – Joseff Jones am 2 a 6.30.

Llun 9 – Yn Tyn Castell.

Mawrth 10 – Cario yd Conion.

Mercher 11 – Gorffen cael yr yd yn Conion. Nel dod yma.

Iau 12 – Gorffen cael yd Tan y Ffordd Richard yn pnawn.

Gwener 13 – Hynod o sych.

Sadwrn 14 – Am corn man a bran yn y post 10/-. Bad weather watch 9 i 2 am.

Sul 15 – Sul gwag.

Llun 16 – Derbyn gan Daniel 5/7d.

Mawrth 17 – R H Griffith yma yn tynnu tatws.

Mercher 18 – Yn Tyn Castell. Hynod o sych.

Iau 19 – Bad weather watch 7 i 11pm.

Gwener 20 – Pawb yn cael yd yn fuan eleni.

Sadwrn 21 – Arian gan Daniel. Bad weather watch 9 i 2 am.

Sul 22 – Cyfarfod ysgol Pisgah Von Owen yn holi cyfarfod da.

Llun 23 – Richard pwllmelyn yn toi y das geirch. Arian gan Daniel 15/7d.

Mawrth 24 –

Mercher 25 – Hynod o sych.

Iau 26 -  Yn Conion Ganol yn gosod pobty.

Gwener 27 – Gorffen yn Conion Ganol.

Sadwrn 28 – Bad weather watch 9 i 2 am. Glaw mawr heno.

Sul 29 – John Evans o Nefyn am 10.

Llun 30 -.

 

Hydref

Mawrth 1 -  Arian gan Daniel 5/7d. Bad weather warch 9 i 2 am.

Mercher 2 – Hanner yn Tyn Castell. Bad weather watch 10 i 3 am.

Iau 3 – Yn Tyn Castell hanner. Bad weather watch 12 i 5 am.

Gwener 4 – Arian gan Daniel 16/10d.

Sadwrn 5 – Mynd a’r defaid i caeau Pwllhin.

Sul 6 – G Thomas Roberts Botwnnog am 2 a 6.

Llun 7 – Arian gan Daniel 4/6d. Y gwn mawr heno 5/-.

Mawrth 8 – Gwneud lle y gwartheg yn barod yn beudy. Talu tair punt yn y Bwlch am caeau Pwllhin.

Mercher 9 – Hanner yn Tyn Castell yn rhoi syment ar dop y waliau y seston.

Iau 10 – Bad weather watch 10 i 3 am.

Gwener 11 –

Sadwrn 12 – Arian gan Daniel 5/7d.

Sul 13 – James Elder am 10.

Llun Mawrth 14 i 15 –

Mercher 16 – Harry Conion Ganol yma yn tynnu tatw. Bad weather watch 7 i 12 pm.

Iau Gwener 17 i 18 –

Sadwrn 19 – Talu 12/6d am gorn man yn y post.

Sul 20 – Ellis Lloyd Portmadoc am 2 a 6.

Llun 21 – Diolch am y cynhaeaf.

Mawrth 22 – R H Griffith yn tynnu tatws. Rhoi y ddwy fuwch i fewn yn nos.

Mercher 23 – R H Griffith yn gorffen tynnu tatws. Bad weather watch 2 i 7pm.

Iau 24 -  Bwrrw llawer heddiw. Rhoi y bustach coch a’r heffar froc i fewn yn nos. Rhoi y bustach yn lle y ferlen.

Gwener Sadwrn 25 i 26 –

Sul 27 – John Jones Nefyn.

Llun 28 – Bad weather watch 11 am i 3 pm.

Mawrth 29 – Arian gan Daniel 4/6d.

Mercher 30 – Yn dre yn tynnu bonyn dant.

Iau 31 –

 

Tachwedd.

Gwener 1 – Troi y doman.

Sadwrn 2 –

Sul 3 – John Emrys Roberts yn dechrau am 2.

Llun 4 – Bad weather 12 i 5 am. Gan Daniel 5/7d.

Mawrth 5 – Ganwyd merch i R H T Betty Thomas.

Mercher 6 –

Iau 7 – Bad weather 10 i 3 am.

Gwener Sadwrn 8 i 9 –

Sul 10 – Von Owen gweinidog am 2 a 6.

Llun 11 – Yn dre. Helynt R Griffith a finnau efo coperetyf. Bad weather watch 12 i 5 am.

Mawrth 12 – Arian gan Daniel 5 /7d.

Mercher 13 – Yn y dre.

Iau 14 –

Gwener 15 – Fi a Robert y Felin yn galw heibio i Sion Tyn Ffos.

Sadwrn Sul 16 i 17.

Llun 18 - Bad weather watch 12 i 5am.

Mawrth 19 – Bad weather 1 am i 6am.

Mercher 20 – Arian gan Daniel 11/3d. Fi a Eliza yn dre. Talu £5 i livin officer.

Iau 21 – Talu £7 o rent i Griffith Jones.

Gwener 22 – Bad weather 12 i 4 am.

Sadwrn 23 – Bad weather 11 i 4 am.

Sul 24 –

Llun 25 – Arian gan Daniel 10/-. Bad weather 7.30 i 12. Talu degwm 11/4d.

Mawrth 26 – Arian gan Daniel 5/-. Dod a’r defaid adref. Nel Anne a Jini wedi mynd i Rhos i nol esgidiau.

Mercher 27 – Daniel yn Tan y Ffordd eisiau mi ddechrau 12 heno. Bad weather 12 i 4 am.

Iau 28 – Arian gan Daniel 4/6d.

Gwener Sadwrn 29 i 30.

 

Rhagfyr

Sul 1 – James Elder am 2 a 6.

Llun 2 – Bad weather watch 11 i 4 am.

Mawrth 3 – Arian gan Daniel 5/7d.

Mercher 4 – Yn y dre. Bad weather watch 11 i 4 am.

Iau 5 – Anfon £9/10/0d am y llyfrau canu.

Gwener 6 – Arian gan Daniel 5/7d. Bad weather watch 7 i 12 pm.

Sadwrn 7 – Wythnos o wynt mawr, llawer o longau wedi eu colli. 2/3d am frws beudy.

Sul 8 – Bad weather 1 dan 6 y bore.

Llun 9 – Arian gan Daniel 11/3d.Bad weather 7 i 12 pm.

Mawrth 10 – Mynd a’r bustach coch i Plasnewydd i Robert Llidiardau.

Mercher 11 – Arian gan Daniel 5/7d Bad weather watch 7 i 12 pm.

Iau 12 – Arian watch 11/3d.

Gwener 13 – Bad weather watch 8 pm i 1 am.

Sadwrn 14 – Arian gan Daniel 5/7d.

Sul 15 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6.

Llun Mawrth 16 i 17 –

Mercher 18 – Bad weather 12 i 4 am.

Iau 19 –

Gwener 20 – Bad weather 11 i 4 am. Cwrdd Plwy sylw i ffordd Penrallt.

Sadwrn 21 – Arian gan Daniel 10/-. Angladd Griffith Owen Meillionydd.

Sul 22 -  E O Lloyd 2 a 6.

Llun 23 – Talu punt i R H G am dynnu tatws.

Mawrth 24 – Diwrnod braf. Claddu Charles tad Jane Syntyr. Bad weather 12 i 4 am.

Mercher 25 – Gwynt mawr. Bad weather watch 6 i 11 pm.

Iau 26 – Arian gan Daniel 10/-. Eliza wedi bod yn Meillionydd heddiw.

Gwener 27 –

Sadwrn 28 – Bad weather 10 pm i 3 am.

Sul 29 – R Von Owen am 10. Marw Martha Carreg Lefain. Bad weather 11pm i 4 am.

Llun 30 – Arian y bad weather watch 11/3d. Yr oll ar glangaeaf £4/14/6d.

Mawrth 31 -

~~~~~~~

Diolch yn fawr i Mr E Morris.

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com