Dyddiadur

 Griffith Thomas

Ael y Bryn

"1928"

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~

Ionawr

Sul 1 – Rev Thomas Morris am 2 a 6.

Llun 2 – Turn yn Benallt. Williams Chwilog yn Nebo.

Mawrth 3 – Turn eto. Williams yn Nebo heno eto.

Mercher Iau 4 i 5. – Turn.

Gwener 6 – Adref heddiw dan annwyd.

Sadrwn 7 – Turn.

Sul 8 – Joseff Jones Pwllheli am 2 a 6.

Llun – Mercher 9 to 11 – Turn.

Iau 12 – Turn. Angladd Elin Felin Nant mam Richard Ty Fair, dod a hi o’r Abererch i Aberdaron.

Gwener 13 – Turn. Pau £2.8/8d.

Sadwrn 14 – Turn.

Sul 15 – Jones Caernarfon am 10.

Llun 16 – Turn Sam Jones yn cael fy ngharden insurance yn y Terfyn 25 stamp.

Mawrth 17 – Diwrnod braf haul poeth. Turn dan ddaear yn bore, yn chwarel Roland Jones yn pnawn yn codi cerrig i Harri Thomas. Eliza wedi mynd i ty Fair a finnau yn mynd i’r Glwyd i’w chyfarfod.

Mercher 18 -  Turn. Glaw heddiw. Harry Thomas yn gwneud ni ddod i fyny ofn i’r lle gau.

Iau Gwener 19 i 20 – Turn.

Sadwrn 21 – Turn glaw trwy’r dydd.

Sul 22 -  Cyfarfod gweddi am 2 a 6 Hughes, Llyshyfryd, O Owen, Tom a Evan Williams.

Llun Mawrth 23 i 24 –

Mercher 25 – Bob yn dyrnu yn Meillionydd. Llythyr o Clun. Turn yn y lefel bore a chwarel Rolant Jones pnawn. Pau £2/17/8d.

Iau 26 – Marw gwraig Penarfynydd. Marw William Trefaes. Yn fy ngwely heddiw, gwayw yn fy mhen drwy’r nos.

Gwener 27 – Turn yn chwarel Rolant Jones yn codi cerrig i Harri Thomas.

Sadwrn 28 – Turn yn y lefel. Bwrrw glaw trwy’r dydd.

Sul 29 – Bachgen o Coleg Bangor ( Batys ) yn lle Berwyn Roberts. Glaw mawr trwy’r dydd yn hynod o wlyb.

Llun 30 – Turn yn rhoi sinc ar ben yr efail yn Benallt.

Mawrth 31 – Turn. Angladd gwraig Penarfynydd a William Trefaes. Glaw trwy’r dydd.

 

Chwefror

Mercher – Gwener 1 i 3 – Turn.

Sadwrn 4 – Turn. Parti’r Bryn yn Rhoshirwaun. Glaw trwy’r dydd.

Sul 5 -  Cyfarfod gweddi. Dim capel dim yn dda.

Llun Mawrth 6 i 7 – Turn.

Mercher 8 – Turn. Marw William Ty Canol Rhiw.

Iau 9 – Turn. Anfon llythyr i Nell.

Gwener 10 – Turn. Pau £2/12/4d. Gwynt mawr yn chwalu tas wellt Carreg Lefain a tas Tan y Foel E Jones

Sadwrn 11 – Turn. Yn Tan y Ffordd pen y beudy wedi torri. Cyfarfod trysdis yn capel Rev Berwyn Roberts,. Owen Griffith, Evan williams, W Jones Ty croes, Griffith Thomas.

Sul 12 – Rev Berwyn Roberts am 2 a 6

Llun 13 – Dim gwaith, dim powdwr. Yn Tan Ffordd yn codi wal cwt yr ieir. Rev Berwyn Roberts yma yn cael te heddiw.

Mawrth 14 – Turn. Angladd William Thomas Ty Canol yn Llanfaelrhys.

Mercher Iau 15 i 16 – Turn. Tywydd gwlyb.

Gwener 17 – Turn. Yn sychu yn dda heddiw.

Sadwrn 18 – Turn. John Brynawel yn priodi. Diwrnod sychu da.

Sul 19 – Bob humphreys Llanbedrog am 10.

Llun 20 – Turn yn curo peil. Marw William Griffith Erw yn ty Ann ei ferch yn Pwllheli.

Mawrth Mercher  21 i 22 – Turn yn curo peil.

Iau 23 – Turn yn curo peil.Pau £2/12/4d. Pwyllgor neuadd heno. Wythnos sych.

Gwener 24 – Turn yn curo peil. Angladd Griffith yr Erw yn Nebo.

Sadwrn 25 – Turn. Yn Terfyn yn gwneud llawr i sied motor beic Hugh.

Sul 26 – T Morris Cricieth am 2. Sul braf.

Llun 27 – Mawrth 27 i 28 – Turn yn curo peil.

Mercher 29 – Turn yn Benallt. Bwrrw glaw. Llythyr o Clun.

 

Mawrth

Iau 1 – Turn yn Benallt eto. Y tafleisydd enwog o Talysarn yn Aberdaron fi a Eliza yn mynd yno.

Gwener 2 – Turn yn curo peil. William Ty Croes yn dod a chwarter o’r mochyn yma.

Sadwrn 3 – Turn ar y stage. Rhychu’r nionod a rhychu clwt wrth gwt yr ieir. Diwrnod poeth heddiw.

Sul 4 – Joseff Jones am 2 a 6.

Llun 5 – Turn yn curo peil. Dyddiau braf.

Mawrth 6 – Turn yn curo peil. Hel arian at Gymdeithas Beiblau Ty Mawr.

Mercher 7 – Turn yn gorffen curo peils. Eliza yn sal dan annwyd.

Iau 8 – Turn yn cael y morthwyl o ben y stage i fyny.

Gwener 9 – Turn Pau £3/2/4d.

Sadwrn 10 – Turn. Dewis aelodau ar y cyngor plwy. RJones Pwllmelyn, J Davies Tyn Mynydd, Ellis Jones, Griffith Tyn Lon, G Thomas, W Jones Llyshyfryd, H W Jones Terfyn.

Sul 11 – Bachgen Cefn Hirwaen am 2 a 6. Sul oer caled. Eliza yn ei gwely Bob yn mynd i Seaview i ddweud wrth y Doctor am ddod yma.

Llun 12 – Adref heddiw Eliza yn sal. Diwrnod oer. Anfon llythyr i Birches Clun.

Mawrth 13 – Turn yn gosod powltia yn y stage. Eira bore heddiw.

Mercher 14 – Turn yn gosod powltiau. Diwrnod oer. Llythyr gan Nell.

Iau 15 – Turn yn gosod powltiau. Ffair newydd heddiw. Eliza wedi codi.

Gwener 16 – Turn. Anfon llythyr i Nell.

Sadwrn 17 – Turn yn Benallt. W O Jones Bangor yn darlithio yn Pisgah ar ‘Taw a thewi’.

Sul 18 -  W O Jones Aber Bangor.

Llun 19 – Marw Hugh Williams Treheli. Turn yn Benallt.

Mawrth 20 – Turn yn Benallt. Glaw heddiw.

Mercher 21 – Turn yn Benallt.

Iau 22 – Turn yn Benallt bore. Mynd i’r traeth at y stage yno dan 5 yn gosod dau o falks wrth yr hen beil. Anfon i Nell.

Gwener 23 – Turn ar y stage a gosod darn o reil wrth yr hen wedi iddi dreio dan chwarter i 6. Pau £ 2/12/4d.

Sadwrn 24 – Yn y Benallt.

Sul 25 – Mynd i’r Cyfarfod Ysgol yn Cricieth fi W  Jones Llyshyfryd.

Llun 26 – Turn ar y stage. Plannu’r nionod heddiw.

Mawrth 27 – Turn. Eliza yn ei gwely heddiw yn pesychu yn drwm.

Mercher 28 – Turn ar y stage. Llythyr oddiwrth Nell a papur newydd. Sam Prydderch yma. Eliza yn ei gwely yn pesychu.

Iau 29 – Adref heddiw. Eliza yn ei gwely. Anfon y watch a’r menig i Clun.

Gwener 30 – Turn yn Benallt.

Sadwrn 31 – Turn yn Benallt. Llythyr o Clun yn dweud fod y watch di cyrraedd.

 

Ebrill

Sul 1 – T Morris Cricieth am 2 a 6. Yr Ordinhad heno.

Llun 2 – Turn ar y stage. Plannu tatws yn y clwt nesa i gwt yr ieir.

Mawrth 3 - Turn yn y Benallt.

Mercher 4 – Turn ar y stage. Gorffen plannu y forder dan ffenast y parlwr.

Iau 5 – Turn ar y stage. Anfon llythyr i Nell.

Gwener 6 – Turn eto. Pau £2/17/4d. Dyddiau heb lawio.

Sadwrn 7 – Turn ar y stage. Gorffen rhychu yr ardd pnawn.

Sul 8 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6.

Llun 9 – Dim gwaith.

Mawrth 10 – Turn yn Benallt. Mynd i ardd Ty Coch i nol caets i ddal pys. Taro fy ewin 10 yn ymyl calch brwd (?).

Mercher 11 – Turn ar y stage. Heu hadau sibols.

Iau 12 – Turn. Drill gwn mawr am 3. Hau pys yn ymyl ty bach.

Gwener 13 – Turn ar y stage. Llythyr oddiwrth Nell.

Sadwrn 14 – Turn ar y stage. Bore oer gwynt caled o’r dwyrain. Plannu 27 o resi tatws yn cae nesa i Conion yn Tan y Ffordd.

Sul 15 – T Morris o Cricieth am 10. Marw Owen Jones Cadwgan. Sul oer gwynt o’r dwyrain.

Llun 16 – Turn ar y stage. Gorffen plannu tatws.

Mawrth 17 – Turn ar y stage. Tywydd oer.

Mercher 18 – Turn ar y stage.

Iau 19 – Turn eto. Angladd Owen Jones.

Gwener 20 – Turn. Anfon llythyr i Nell. Pau £2/12/4d.

Sadwrn 21 – Turn. Wythnos oer.

Sul 22 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6.

Llun 23 – Turn yn Benallt.

Mawrth 24 – Turn.

Mercher 25 – Mynd i ‘r dref i nol esgidiau.

Iau 26 – Turn. Cael ceiliog o Clun.

Gwener 27 – Hanner. Mynd i ocsiwn Penrallt Griffith Roberts.

Sadwrn 28 -  Turn.

Sul 29 – Berwyn Roberts am 2 a 6.

Llun 30 – Turn.

 

Mai

Mawth – Iau 1 i 3. – Turn.

Gwener 4 – Turn. Glaw yn y bore am awr.

Sadwrn 5 – Turn. Pau £2/9/0d.

Sul 6 -  Joseff Jones am 10.

Llun 7 – Turn ar y stage. Yn trwsio Bryngoleu gyda’r nos.

Mawrth 8 – Turn ar y stage. Yn trwsio Bryngoleu Bach gyda’r nos.

Mercher 9 – Turn eto. Yn Llywenan yn cau y simdda gyda’r nos.

Iau 10 – Turn ar y stage. Yn Llywenan eto.

Gwener 11 – Turn. Yn Llywenan eto. Bob yn mynd at William Murmelyn.

Sadwrn 12 – Turn. Gorffen palu tatws.

Sul 13 – Bachgen o’r Coleg am 10.

Llun 14 – Turn. yn Llywenan o 4 dan 8.

Mawrth 15 – Turn yn Llywenan.

Mercher 16 – Turn yn Llywenan o 4 dan 8.

Iau 17 – Mai yn y flwyddyn 1917 yr oedd Isaac druan yn mynd i Meillionydd. Turn yn Llywenan. Bwrrw glaw.

Gwener 18 – Turn. Pau £2/17/4d. Cyfarfod y neuadd yn yr ysgol.

Sadwrn 19 – Turn. Priddo tatws dan yr eil.

Sul 20 – John Huws Pwllheli am 6.

Llun 21 – John Evans yn mynd i Neigwl ganol.

Mawrth 22 – Turn.

Mercher 23 – Turn yn Llywenan 4 dan 9.30.

Iau 24 – Turn yn Llywenan.

Sadwrn 25 – Turn. Yn Llywenan o 12 dan 5. Bwrrw glaw.

Sul 27 T Morris am 6.30.

Llun 28 – Dim gwaith. Paentio distiau llofft.

Mawrth 29 – Turn. Yn Llywenan 4 dan 7. Tywydd poeth. Anfon llythyr i Nell.

 Mercher 30  -Turn diwrnod poeth yn Llywenan 4 dan 9.30.

Iau 31 – Turn yn malu cerrig yn chwarel mynydd i Harri Thomas.

 

Mehefin

Gwener 1  – Turn eto.

Sadwrn 2 – Turn. Sychwynt o’r dwyrain bob dydd. Pau £2/17/4d.

Sul 3 – Joseff Jones am 2 a 6.30. Fi a William Jones Llyshyfryd yn cyfarfod ysgol yn Pwllheli.

Llun 4 – Turn ar y stage. Yn Llywenan o 4 dan 7.

Mawrth 5 – Turn. Yn Llywenan 4 dan 7.

Mercher 6 – Turn cau adwy Mynydd Bodwyddog bore  ar y stage pnawn.

Iau 7 – Turn. Nol priciau i ddal pys o Garth Gae.

Gwener 8 – Turn. Yn Llywenan 4 dan 9.

Sadwrn 9 – Turn. Llythyr oddiwrth Nell. Bwrrw glaw neithiwr.

Sul 10 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6. Glaw mawr neithiwr. Cael fy mhenblwydd yn 56 heddiw.

Llun 11 – Turn ar y stage.

Mawrth 12 – Turn eto. Glaw mawr dechrau 4pm.

Mercher 13 – Turn. Yn Llywenan yn gwastatau yn y cowt wrth ffenest y parlwr.

Iau 14 – Dim gwaith glaw.

Gwener 15 – Turn. Pau £2/12/4d.

Sadwrn 16 – Turn. Yn Llywenan 12 dan 7 yn rhoi syment ar y cowt.

Sul 17 – Berwyn Roberts am 2 a 6.

Llun 18 – Turn. Yn Llywenan o 4 dan 7. Anfon llythyr i Nell.

Mawrth 19 – Turn.

Mercher 20 – Turn. Mynd i Rhoshirwaun i Pwyllgor Nyrs.

Iau 21 – Glaw heddiw.

Gwener 22 – Turn.

Sadwrn 23 – Eisteddfod y Rhos.

Sul 24 – Bob Humphreys.

Llun 25 – Powlio yr hen ddarn peil yn Porth Ysgo. Glaw heddiw.

Mawrth 26 – Glaw heddiw eto dim gwaith.

Mercher 27 – Turn.

Iau 28 – Chwarter bore gywnt a glaw dod fyny ar ol bwyta.

Gwener 29 – Glaw trwy’r dydd. Angladd gwraig Glan Gors.

Sadwrn 30 – Dim gwaith.

 

Gorffennaf

Sul 1 – Thomas Morris Cricieth am 2 a 6.30.

Llun – Iau 2 i 5 – Turn.

Gwener 6 – Turn. Yn Llywenan yn gosod llechi i blannu coed yn ffrynt.

Sadwrn 7 – Turn. Yn Llywenan 12 dan 6.30 yn rhoi concrit y y ffrynt.

Sul 8 – Hugh Jones Cricieth am 2 a 6.30.

Llun 9 – Turn. Yn Llywenan yn rhoi syment ar ben siwr.

Mawrth 10 – Turn.

Mercher 11 –  Dim mynd i’r gwaith rhywbeth yn fy llygaid. Mynd i’r dre pnawn. Llythyr oddiwrth Nell.

Iau 12 – Turn. Pau £1/13/8d.

Gwener 13 – Turn. Yn Llywenan o 4 dan 9.

Sadwrn 14 – Marw Jessie Tyn Lon Fawr. Turn. Mynd a fy ngharden insurance i Terfyn Hugh am ei gyrru i S Jones dydd llun 26 stamp.

Sul 15 – Joseff Jones am 2 a 6.30.

 Llun 16 - Turn y Llywenan o 4 dan 9.

Mawrth 17 – Cael y gwair yn Tan y Ffordd. Turn yn Llywenan 4 dan 9.

Mercher 18 – Turn yn Llywenan yn cario gwair o 4 dan 8.

Iau 19 – Turn. Hugh Terfyn yn fy nanfon i dref efo motor beic. Cysgu yn y Port.

Gwener 20 – Cychwyn efo tren 8.40 bore i Clun. Cyrraedd Montgomery am 12 .30. Cychwyn o Bishop’s Castle ( cyrraedd 2pm) efo motor bach talu 9/- cyrraedd y Birches 5pm.

Sadwrn 21 – Yn y Birches.

Sul 22 – Sul braf dim yn Cefneinion heddiw.

Llun Mawrth 23 i 24. –

Mercher 25 – Torri y weirglodd.

Iau 26 – Torri gyda’r ffosydd yn y weirglodd.

Gwener 27 – Mynd i Clun. Anfon slippers i Eliza.

Sadwrn 28 – Gorffen chwalu y weirglodd.

Sul 29 – Yn Y Capel Mardy Shropshire nos.

Llun 30- Glaw mawr heddiw.

Mawrth 31 – Glaw.

 

Awst

Mercher 1-  Glaw.

Iau 2 – Troi y weirglodd.

Gwener Sadwrn – 3 i 5.-

Sul 5 – Yn capel Mardy.

Llun – Gwener 6 i 10 –

Sadwrn 11 – Gorffen cael gwair. Cychwyn am Clun am 6 pm.

Sul 12 – Dim capel heddiw. Sul braf . Williams y Landlord a’i wraig yn Birches.

Llun – Iau 13 i 16.

Gwener 17 – Mynd i Bishop’s Castle efo y plant. Diwrnod braf.

Sadwrn 18 – Rhoi to sinc ar y gwair.

Sul 19 – Sul braf. Ysgrifennu hwn yn ymyl y capel yn Mardy.

Llun – Gwener 20 i 24.

Sadwrn 25 – Mynd i Clun 5 yn pnawn.

Sul – Mawrth 26 i 28.

Mercher 29 – Fi a Reg yn mynd i Lupodwood (?)

Iau 30 – Cychwyn 8 y bore o’r Birches am adref. Diwrnod braf.

Gwener 31 –

 

Medi

Sadwrn 1 – Pysar ( bazaar ) yn Rhoshirwaun gan y coparetyf.

Sul 2 -  Cyfarfod ysgol yn Pisgah. Cambrensis Williams yn holi Luc 11. Sul braf.

Llun 3 – Cario eithin a rhedyn o’r allt.

Mawrth 4 – Cario rhedyn o’r allt. Willie, Jini a Cwellyn Port yn dod yma.

Mercher 5 – Tynnu tatws cynnar. Glaw pnawn.

Iau 6 – Pysgota gwrachod yn y bore fi a Tedi, John Terfyn, Willie Clwt y Bont a Cwellyn Port dal 8. Tynnu tatws. Anfon llythyr i Nell.

Gwener 7 – Gorffen tynnu tatws. Diwrnod poeth.

Sadwrn 8 – Glaw heddiw. Trio am wrachen gormod o for.

Sul 9 -  Bachgen Cefnhirwaen am 10/ Ty Croes wedi talu 1/-.

Llun 10 – Yn Penarfynydd efo’r pwmp.

Mawrth 11 – Yn Llywenan yn plastro wal y cowt.

Mercher 12 – Yn Llywenan yn gorffen y cowt. Cael punt gan Ffani.

Iau – Sadwrn 13 i 15 –

Sul 16 – Evans am 6

.Llun – Mercher 17 i 19  -

Iau 20 – Angladd Jenn Pwllciw a Eliza Post Sarn.

Gwener Sadwrn 21 i 22 –

Sul 23 – James Elder y tro cyntaf. Am 2 a 6.

Llun 24 – Yn rhoi pot ar gorn Bryn Difyr. Eliza wedi mynd i ffair gwyl grug (?)

Mawrth 25 – Pysgota efo Hugh Ty Corn.

Mercher 26 – Yn Tan y Ffordd yn gosod trael i gorddi yn y bwtri.

Iau 27 – Yn Ysgo yn cau o gylch drws y dairy.

Gwener 28 – Dyrnu yn Ty Croes. Yn Tan y Ffordd yn tynnu yr ochr i fewn i roi y drael.

Sadwrn 29 -  Nol cychod i fyny o’r traeth.

Sul 30  - Gwas cylchdaith ddim yn dod. Cyfarfod gweddi am 2 a 6.

 

Hydref

Llun – Sadwrn 1 i 6 – Trwsio pen y beudy yn Tan y Ffordd. Tywydd braf,

Sul 7 – Cyfarfod gweddi .

Llun 8 – Yn Ty Rhyd yn trwsio pen y ty a’i bwintio.

Mawrth 9 – Yn Ty Rhyd. Bwrrw trwy’r dydd.

Mercher 10 -  Gorffen yn Ty Rhyd heddiw wedi cael 10/-.

Iau 11 -  Tarw yn ymosod ar Evan Rice Ysgo bore heddiw. Cael 5/- yn Llywenan.

Gwener Sadwrn 12 i 13.

Sul 14 – Rev Von Owen gweinidog.

Llun 15 – Diolchgarwch Bob Humphreys am 10.

Mawrth Mercher 16 i 17 –

Iau 18 – Yn Ysgo yn gorffen plastro drws y deri. Llun .. BA a Isaac Thomas yn dod yma.

Gwener Sadwrn 18 i 20

Sul 21 – John Evans Nefyn am 10.

Llun 22 – Dyrnu yn Ty Croes.

Mawrth 23 -  Yn trwsio pen y gegin dod yn law mawr tynnu y pobty.

Mercher 24 – Yn Ty Lon yn trwsio’r pobty a’i osod. Gwynt a glaw heddiw.

Iau Gwener 25 i 26 –

Sadwrn 27 – Yn Rhoshirwaun Sosial Nyrs.

Sul 28 – John Lewis Pwllheli am 2 a 6.

Llun Mercher 29 i 31 –

 

Tachwedd

Iau 1 –

Gwener 2 – Yn Cadlan Isa yn gosod y pobty.

Sadwrn 3 – Yn Ty Lon Fawr yn pwintio pen y gegin.

Sul 4 – James Elder Cricieth am 2 and 6.

Llun Mawrth 5 i 6 – Yn Ty Lon

Mercher 7 – Yn rhoi syment yn y drws yn Ael bryn.

Iau 8 – Yn gosod y felin eithin yn Tan y Ffordd. Gwn mawr 7 y nos.

Gwener 9 – Anfon llythyr i Nell. Yn Carreg Lefain Bach yn trwsio pen y ty. Eliza a mam yn troi y car yn ymyl Graig Ewig 1917.

Sadwrn 10 – Bwrrw glaw. Malu eithin y tro cyntaf eleni yn Tan y Ffordd.

Sul 11 – Yn yr ysgol bore. Glaw mawr a gwynt. Rhoi fy nghrys uchaf newydd hogan o Pwllheli yma efo R H T.

Llun 12 – Diffyg ar yr haul. Glaw trwy’r dydd. Ffair annifyr.

Mawrth 13 – Hanner yn Carreg Lefain. Lladd mochyn yn Tan Ffordd.

Mercher 14 – Hanner yn Carreg Lefain Bach yn codi wal. Glaw pnawn.

Iau 15 – Diwrnod yn codi’r wal yn Carreg Lefain Bach.

Gwener 16 – Glaw heddiw. Cyfarfod at y neuadd yn yr ysgol.

Sadwrn 17 – Hanner yn gorffen y wal yn Carreg Lefain Bach.

Sul 18 – Roger Ty Mawr am 2 a 6.

Llun 19 – John Evans yn mynd i’w le yn Neigwl Ganol.

Mawrth Iau 20 i 22 –

Gwener 23 – Awel fawr heddiw.

Sadwrn 24 –

Sul 25 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6. Neb ond fi a Hughes a O Owens am 2 , fi a Hughes a Ellis Jones am 6.

Llun 26 – Yn shop newydd yn rhoi coliod i ddal dorau y garage.

Mawrth 27 – Diffyg ar y lleuad. Gorffen efo’r dorau a cau y crac rhwng y ty a’r gegin Moelwyn View.

Mercher 28 – Hanner yn codi cilbost . Wedi bod yn tendio llong neithiwr Owen a fi a Daniel.

Iau 29 –

Gwener 30 – Yn shop newydd yn gorffen plastro y wal wrth llidiart bach Moelwyn View.

 

Rhagfyr

Sadwrn 1 – Yn Ty Croes Bach yn trwsio cefn y ty. Eliza a Mary Carreglefain yn mynd i’r cyfarfod sydd gan capel Tyddyn yn Sarn.

Sul 2 – R Von Owen am 2 a 6. Hogyn Ellis Congol Meinciau yn pregethu o’i flaen am 6.

Llun 3 – Yn Carreg Lefain Bach yn toi.

Mawrth 4 – Yn Carreg Lefain Bach.

Mercher 5 – Fi a Eliza yn mynd i weld Ynysoedd Waenfawr. Diwrnod braf.

Iau 6 –

Gwener 7 – Llythyr o Minafon Llangwnadl yn dweud fod cyfarfod nos wener 14 ar dynnu y coparetyf i ben.

Sadwrn 8 – Hugh Owen yn gorffen symud o Bryn Difyr i Tyddyn Mawr Llanrug.

Sul 9 -  Cyfarfod gweddi am 2 a 6.

Llun 10 – Tywydd oer.

Mawth 11 – Oer eto heddiw gwynt o’r dwyrain.

Mercher 12 – Yn dre yn tynnu fy naint heddiw.

Iau 13 – Yn Ty Ruttan yn trwsio i Gwen Griffith Meillionydd Bach.

Gwener 14 – Yn Tan y Ffordd yn gwneud llawr i’r bwtri. P_E_N_

Sadwrn 15 –

Sul 16 – Joseff Jones am 2.

Llun 17 – Gwraig Brynfran yn wael.

Mawrth 18 – Yn Ty Ruttan.

Mercher 19 – Eliza yn cychwyn am Clun mynd i’r Port at Ann heno. Yn y Trip yn ail osod pobty a grat.

Iau 20 – Cristmas tree yn yr ysgol.

Gwener 21 – Tynnu y felin yn Tan y Ffordd i fynd a’r echel i’r efail.

Sadwrn 22 – Llythyr oddiwrth Eliza yn Birches Clun yn dweud fod gan Nell hogyn bach er fore Iau 20 o Ragfyr.  Cawsom card oddiwrth Williams America a Kitins Pen yr Ogo.

Sul 23 – James Elder Crcieth.

Llun Mawrth 24 i 25 –

Mercher 26 – Yn Tan y Ffordd yn symud cyllill y felin.

Iau 27 – yn Ty Ruttan heddiw.

Gwener Sadwrn 28 i 29.

Sul 30 – R Humphreys Llanbedrog. Sul oer bwrrw eira. Eliza yn Birches Clun.

Llun 31 – Yma fy hunan heno y wireless yn shop newydd ydi’r cwbwl heno, canais dipyn ar y gordial fy hunan.

~~~~~~~

Diolch yn fawr i Mr E Morris.

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com