Dyddiadur

 Griffith Thomas

Ael y Bryn

"1927"

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~

Ionawr

Sadrwn 1 -  Talu am flawd i’r moch yn shop newydd £2/6/0d. Eithin o’r Parc dau faich.

Sul 2 – Bachgen am 2.

Llun 3 – Mynd a’r moch i’r Sarn pwyso 16 – 16 y ddau fochyn yr un faint.

Mawrth 4 – Myfyr Machno yn Pisgah. Redig caeau Conion efo tranblow ( Plough ?? Mercher 5 – Redig. Eithin o’r Parc dau faich.

Iau 6 – Gorffen redig .

Gwener 7 – Parry Bodwyddog yn prynu y llo. Un baich.

Sadwrn 8 – Cant o lo o’r post sachaid o fran 11/6d.

Sul 9 – John Roberts Penrhyn.

Llun 10 – Yn Llywenan yn gorffen y cafn i’r moch. Bob yn nol dau sachaid o geirch o Ty Canol.

Mawrth 11 – Isaac Thomas yn pwyso 14 a hanner pwys a Lila Mary yn 12 a hanner yn hanner blwydd oed. Eithin o’r Parc dau faich.

Mercher 12 – Mynd i dre prynu moch bach o’r Rhandir am hanner punt yr un.

Iau 13 – Diwrnod oer bwrrw eira bore.

Gwener 14 – Angladd William Jones Tan y Garn marw yn Llyshyfryd.

Sadwrn 15 -  Un baich.

Sul 16 – Bachgen yn lle Jones am 10.

Llun 17 -  Un baich. Dechrau yr ail gowlas yn y ty gwair.

Mawrth 18 – Dau faich.

Mercher 19 -  Un baich. Pnawn poeth yn eithriadol o boeth.

Iau 20 – Un baich. 20 o feichiau.

Gwener 21 –

Sadwrn 22 – Mynd i Drygarn i weld y gwartheg at John Evans. Cyfarfod y nos at Capel Tyddyn yn Sarn.

Sul 23 – Joseff Jones am 10 . Jones y Rhiw yn capel bore. Mynd i Nebo i’r bregeth goffa i W Jones Llyshyfryd.

Llun 24 -  Dau faich o’r Parc.

Mawrth 25 -  Gwn mawr heddiw. Talu am india corn 13/-.

Mercher 26 – Gwynt mawr a glaw. Talu 7/- i Cowal am dynnu fy nanedd.

Iau – Sadwrn 27 i 29 – Gwynt mawr.

Sul 30 – Bob Humphreys am 2 a 6.

Llun 31-  Dau faich. Rhoi y das wair i fewn heddiw.

 

Chwefror

Mawrth 1 – Un baich. Diwrnod braf.

Mercher 2 – Un baich. Diwrnod braf yn boeth.

Iau 3 – Niwl gwlyb heddiw.

Gwener 4 -  Diwrnod braf. Teilo pen isa cae capel a dechrau cae big.

Sadwrn 5 – Cyfarfod te yn yr ysgol at gael neuadd.

Sul 6 -  Bachgen o Coedpoeth am 2 a 6.

Llun 7 – Un baich.

Mawrth 8 – Un baich. Ocsiwn Plas yn Rhiw. Gwerthu llo i Penarfynydd.

Mercher 9 – Tri baich. 10/- am fenyn. Rhew caled. Injen y ffordd yn groeslon Conion.

Iau 10 – Rhew caled. Robert Penarfynydd yn dod i nol y llo.

Gwener 11 – Rhew caled diwrnod braf. Un baich.

Sadwrn 12 – Gorffen teilo cae big. Sachaid o fran o’r post 11/6d.

Sul 13 – Berwyn Roberts am 2 a 6.

Llun 14 – Un baich. Chwalu tail cae capel.

Mawrth 15 – Un baich. Niwl.

Mercher 16 – Nell a’r hogyn yn mynd i’r Port yn barod at y tren 8 fory. 10/- am fenyn.

Iau 17 – Chwalu Tail yn cae big.

Gwener 18 – Un baich.

Sadwrn 19 – Dau faich. Bwrrw glaw gyda’r nos. Llythyr oddiwrth Nell.

Sul 20 – Bachgen am 2 a 6.

Llun 21 – Anfon llythyr i Nell. Cael llythyr oddiwrth Maggie. Dau faich.

Mawrth 22 – Bwrrw glaw heddiw. Yn Ty Croes Bach yn gwneud llawr syment yn lle injen oel.

Mercher 23 – Un baich. Menyn 16/-.

Iau 24 – Un baich. Yn y Syntyr pnawn yn trwsio pen y ty.

Gwener 25 – Un baich. Yn Rhiwlas yn gosod y bwrdd llechen.

Sadwrn 26 – Dau faich. Dod a naw o ddefaid adref o’r allt.

Sul 27 -  R M Williams cricieth am 10.

Llun 28 – Bwrrw glaw heddiw.

 

Mawrth

Mawrth 1 – Y ddafad cyntaf yn dod ac oen. Glaw mawr.

Mercher 2 – Un baich. Yn y Nant yn dadlwytho coed.

Iau 3 – Dau faich Bob yn hel un yn Nant yn pnawn. Mynd i Aberdaron i’r pwyllgor.

Gwener 4 – Un baich i Bob. Turn yn y Nant.

Sadwrn  – Llun 5 i 7 –

Mawrth 8 – Mynd i nol Richard o Ddinbych

Mercher 9 – Efo Daniel pnawn fi a R H T yn mesur rhaffa gwn mawr.

Iau 10 – Un baich.

Gwener 11 – Un baich.

Sadwrn 12 – Un baich.

Sul – Llun 13 i 14. –

Mawrth 15 – Hel eithin yn y bore.

Mercher 16 – Un baich. Bran o’r post.

Iau 17 – Yn Penarfynydd yn torri tyllau i godi coed wrth polyn gwn mawr.

Gwener 18 -  Un baich. Yn gorffen torri tyllau.

Sadwrn 19 –  Un baich.

Sul 20 – Evans am 6.

Llun 21 – Un baich. Richard yn plannu yr ardd bach.

Mawrth 22 – Un baich. Talu am cant o lo 3/-

Mercher 23 – Fi a Richard yn gosod y ddau bost yn Penarfynydd i’r gwn mawr.

Iau 24 – Rhoi syment efo’r post a’u coal tario gorffen heddiw.

Gwener 25 – Yn Tyn Lon Fawr yn trwsio llawr. 4 cant o lo o Talafon wedi talu 13/-.

Sadwrn 26 – Y wensa arnaf yn fy ngwely dan hanner dydd. Tywydd gwlyb.

Sul 27 –  Morris Cricieth.

Llun 28 – Iau 31 –

 

Ebrill

Gwener Sadwrn 1 i 2.-

Sul 3 – Berwyn Roberts.

Llun Mercher 4 i 6. – Un faich.

Iau 7 – Hel eithin yn Ty Lon.

Gwener 8 – Nol y ferlan o Nefyn.

Sadwrn 9 – Gwynt oer dal y ferlan. Llythyr oddiwrth Nell.

Sul 10 -

Llun 11 – Y gwn mawr heddiw.

Mawrth –Mercher 12 i 13 –

Iau 14 – Angladd Thomas Tyn Llan.

Gwener Sadwrn Sul 15 i 17 –

Llun 18 – Mynd a gwartheg i’r allt.

Mawrth 19 – Gorffen plannu tatws yn Ael y Bryn.

Mercher 20 – Redig darn uchaf cae dan ty i’w hadu. Y school newydd yn dod yma.

Iau 21 – Redig eto.

Gwener Sadwrn 22 i 23 –

Sul 24 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6.

Llun – gwener 25 i 29 –

Sadwrn 30 – Ocsiwn Tyn Llan Llanfaerhys.

 

Mai

Sul 1 – T Morris Cricieth am 2 a 6.

Llun 2 – Nol gwair o Tyn Llan Llanfaelrhys. Bwrrw glaw.

Mawrth 3 – Bwrrw glaw heddiw.

Mercher – Sul 4 i 8 –

Llun 9 – Turn ar y stage.

Mawrth 10 – Turn.

Mercher 11 – Turn.

Iau 12 – Turn. Angladd Thomas Talafon.

Gwener 13 – Turn.

Sadwrn 14 – Turn.

Sul 15 – Jones Rhiw am 10.

Llun 16 i Iau 26 – Turn. Pau Iau 20 £1/8/8d.

Gwener 27 – Turn. Richard yn mynd a’r moch i’r Sarn, moch o’r Rhandir.

Sadwrn Sul 28 i 29 –

Llun Mawrth 30 i 31 – Turn yn Benallt.

 

Mehefin.

Mercher 1 – Moch bach o’r dre.

Iau 2-

Gwener 3 – Pau £2/15/0d.

Sadwrn 4 – Turn.

Sul 5 – Hugh Hughes am 2 a 6.

Llun Mawrth 6 i 7. _ Turn yn Benallt.

Mercher 8 – Moch i Gonion.

Iau Gwener Sadwrn  9 i 11. –

Sul 12 – T Morris Cricieth am 2 a 6.

Llun 13 – Marw Elin y Waen yn Liverpool. Yn Benallt.

Mawrth 14 – Yn Benallt. Tywydd sych craswynt.

Mercher 15 – Turn.

Iau 16 – Turn. Glaw mawr.

Gwener 17 – Turn. Pau £2/17/6d.

Sadwrn 18 – Turn. Glaw mawr pnawn. Cneifio Conion.

Sul 19 – Berwyn Roberts am 2 a 6.Llun – Sadwrn 20 i 25 – Turn. Tywydd oer bwrrw glaw.

Sul 26 – R Jones Rhiw am 2 a 6.

Llun Mawrth 27 i 28 – Turn.

Mercher 29 – Turn. Diffyg ar yr haul.

Iau 30 – Turn.

 

Gorffennaf.

Gwener 1 – Turn Pau £2/16/0d.

Sadwrn 2 – Turn.

Sul 3 –

Llun  – Mercher 4 i 6 – Turn.

Iau 7 – Turn. Marw Mary Anne Baronhill.

Gwener Sadwrn 8 i 9.

Sul 10 – Isaac yn mynd i ffwrdd am y tro diweddaf 6 mlynedd i heddiw.

Llun 11 – Angladd Mary Anne Baronhill. Llwytho’r SS Dayse ( daisey ?) 340 tons.

Mawrth 12 – Turn. Cario gwair cae heuwal

Mercher Iau 13 i 14 – Turn.

Gwener 15 – Turn. Pau £2/18/8d. Cant o lo i’r Benallt. Anfon fy ngharden i Sam Jones 24 stamps.

Sadwrn 16 – Turn. Cario cae big a pen cae capel.

Sul 17 – Hugh Jones Cricieth am 2 a 6.

Llun 18 – Turn. Cael gwair Tan y Ffordd.

Mawrth 19 – Cychwyn i lwytho llong fy nghefn yn ddrwg mynd at y Dr i Botwnnog.

Mercher Sadwrn 20 i 23 – Tywydd drwg efo gwair. Dim gwaith fy nghefn yn ddrwg.

Sul 24 – Fy nghefn yn brifo tipyn dyddiau yma.

Llun Mawrth 25 i 26 – Turn.

Mercher 27 – Turn. Cael £1/4/6d am osod y ddau bosts gwn mawr.

Iau 28 – Turn. Pau £1/16/4d.

Gwener Sadwrn 29 i 30 – Turn.

Sul 31 – Bob Humphreys am 2 a 6.

 

Awst.

Llun – Gwener 1 i 5. – Turn.

Sadwrn 6 – Turn. Glaw dwr yn dod trwy ddrws cefn Tan y Ffordd.

Sul 7 – Hughes Bach fu yma yn was cylchdaith am 2 a 6.

Llun – Mercher 8 i 10 – Turn.

Iau 11 – Pau £2/17/8d

Gwener 12 – Turn.

Sadwrn 13 – Turn. Ffair Awst.

Sul 14 – Thomas Morris am 2 a 6.

Llun – Sadwrn 15 i 20 – Turn.

Sul 21 – Jones fu yma am 2 a 6.

Llun 22 -  Turn. R Jones Talsarn yn Tan y Foel heno.

Mawrth 23 – Ras cwn yn Penarfynydd.

Mercher Iau – 24 i 25 – Turn.

Gwener 26 – Turn. Pau £2/17/8d.

Sadwrn 27 – Turn. Marw gwraig Shop Pencaerau. Drama ‘Trem yn ol’ yn yr ysgol. Bwrrw glaw.

Sul 28 -  Aneurin Lloyd Hughes am y tro olaf symud o Nefyn i Fflint.

Llun 29 – Turn.

Mawrth 30 – Turn. Cant o gorn man o post 12/6d wedi talu.

Mercher 31 – Turn.

 

Medi.

Iau – Sadwrn 1 i 3 – Turn.

Sul 4 –

Llun Mawrth 5 i 6 – Turn.

Mercher 7 – Mynd a Lilia bach adref i’r Birches Clun. Aros yno am bythefnos.

Sul 18 – Yn Cefneinion Clun am 2.

Mercher 21 – Dod adref o Clun.

Iau 22 –

Gwener 23 – Pau 8/4d.

Sadwrn 24 –

Sul 25 – Rev Hugh Hughes, am 2 gweddi ddirgel am 6 Gwynfydau.

Llun – Iau 26 i 29 –

Gwener 30 – Turn yn cael coed i lawr.

 

Hydref.

Sadwrn 1 – Turn yn y Benallt. Bwrrw glaw mawr heddiw.

Sul 2 – Cyfarfod ysgol yn Pisgah.

Llun 3 – Turn ar y stage. Braf heddiw.

Mawrth 4 – Turn ar y stage .

Mercher 5 – Turn ar y stage. Llythyr oddiwrth Nell.

Iau 6 – Turn. Bob yn dechrau dyrnu yn Ty Mawr pnawn.

Gwener 7 – Turn. Yn Tyn Parc.

Sadwrn 8 – Turn. Pau £1/8/8d. Yn Penrallt. Wythnos braf.

Sul 9 – Thomas Morris Cricieth.

Llun – Gwener 10 i 14 – Turn. Tywydd braf.

Sadwrn 15 – Turn curo 6 o beils yn y stage yr wythnos yma. Heb fwrrw ers pythefnos.

Sul 16 – Joseff Jones am 2 a 6.

Llun 17 – Diolchgarwch Owen Jones , G Thomas, O Owen, E Williams a W Jones lLyshyfryd.

Mawrth 18 – Turn cael balks (trwastiau) lawr. Gwn mawr 5 pm.

Mercher Iau 19 i 20 – Turn ar y stage.

Gwener 21 – Turn. Pau £3/6/1d.

Sadwrn 22 – Turn. Glaw mawr.

Sul 23 – Rev Berwyn Roberts.

Llun 24 – Turn yn curo peil. Talu 2/4d am y Gweliedydd.

Mawrth 25 – Turn yn Benallt. Glaw.

Mercher 26 – Turn. Glaw mawr.

Iau 27 – Turn

Gwener 28 –  Turn. Storm fawr gwynt mawr o’r mor taflu pot oddiar y corn yn Ael y Bryn a Bryn Difyr a corn yr ysgol a torri yn Carreg Lefain.

Sadwrn 29 – Turn yn hel coed y stage a codi crud.

Sul 30 – Thomas Morris Cricieth am 10. Marw Ann y Pant bore.

Llun 31 – Turn yn cario coed y stage o Borth Alm i Borth Ysgo.

 

Tachwedd.

Mawrth 1 – Turn yn Benallt. Bwrrw glaw Tedi yn gwlychu wrth ddadlwytho balks o foto Nant y Carw. Anfon llythyr i Nell.

Mercher  Iau Gwener 2 i 4. – Turn yn Benallt. Pau £2/15/0d.

Sadwrn 5-  Turn codi crud a hel y coed o Porth Ysgo. Anfon dau bapur i Nell.

Sul 6– Cyfarfod gweddi am 2 a 6.

Llun 7 – Turn.

Mawrth 8 – Turn yn dechrau torri yn y lefel fyc. Pwyllgor hall heno.

Mercher 9 -  Turn.

Iau 10 – Turn yn Benallt bore. Mynd i Graig Ddu pnawn i dynnu morthwyl mawr i fyny.

Gwener 11 – Turn yn Graig Ddu. Tedi wedi mynd i’r ffair.

Sadwrn 12 – Turn yn gorffen cael y morthwyl i fyny. Cath bach o Ty Fair.

Sul 13 – Ellis O Lloyd Porthmadog am 2 a 6.

Llun 14 – Turn yn Nant yn cario coed.

Mawrth 15 – Turn yn mynd i lwytho morthwyl mawr i Talafon Nant y Carw yn mynd a fo i Pwllheli i fynd i Caernarfon i gael sling.

Mercher 16 – Turn yn llifio darnau o falks oedd wedi dod i’r lan o Stage Porth Alm.

Iau 17 – Turn yn ei hollti a’i cario i’r allt.

Gwener 18 – Turn yn cario i’r allt.

Sadwrn 19 – Turn yn cario i’r iard. Glaw mawr pnawn. Pau £ £2/17/0d.

Sul 20 – Thomas Morris Cricieth.

Llun 21 – Turn yn cael coed i’r iard bore mynd i Benallt pnawn

.Mawrth – Iau 22 i 24 – Turn.

Gwener 25 – Turn. Anfon llythyr i Nell i Birches, Clun, Shropshire.

Sadwrn 26 – Turn. Mynd i Rhoshirwaen i glywed y Cor Meibion Cymreig yn canu.

Sul 27 – Bob Humphreys Llanbedrog am 2 a 6.

Llun 28 – Turn yn Benallt.

Mawrth 29 – Turn yn Benallt.

Mercher 30 – Turn yn tyllu ar ben Mynydd Bodwyddog i gael clirio i Harri Thomas.

 

Rhagfyr.

Iau 1 – Turn yn saethu cerrig yn chwarel i H Thomas fi a Hugh Jones Terfyn. Eliza yn mynd i Ty Fair.

Gwener 2 – Turn yn Nant yn cael y balks at yr office i ben yr allt.

Sadwrn 3 – Turn yn cael peils i ben y stage  R W a fi rigio i ddechrau curo dydd llun. Talu arian y nyrs i Miss Jones Cadwgan £2/7/4d. Talu am y glo yn Seaview.

Sul 4 – George E Williams o Glynnog am 2, cyfarfod gweddi am 6 Tom Hughes, Evan Hughes a fi.

Llun 5 -  Turn mynd i fyny o’r Nant i’r Benallt,chwythu gormod i guro peils. John yn nol cant o lo i’r Efail.

Mawrth – Sadwrn 6 i 10 – Turn.

Sul 11 – Berwyn Roberts am 2 a 6.

Llun 12 – Turn. Diwrnod oer. Eliza yn mynd i ty Fair.

Mawrth 13 – Turn yn curo peil yn y stage.

Mercher 14 – Turn mynd i’r Nant bore. Bwrrw eira dod i fyny i’r Benallt.

Iau 15 – Turn yn curo peil.

Gwener 16 – Turn yn cael coed i’r iard o ymyl cwt yr injen. Ar gyfer chwe blynedd i heddiw y daeth llythyr olaf Isaac druan ac yn colli nos wener 16 1921 yr un noson yn 22 oed.

Sadwrn 17 – Turn yn Benallt. Pau £2/17/2d . Rhew caled heddiw trwy y dydd, tri diwrnod oer. Tedi yn dod adref yn sal o’r Nant pnawn.

Sul 18 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6. W Jones Ty Croes, Elis Jones, W Jones Llyshyfryd, Tom Hughes, Evan Hughes a finnau. Sul oer.

Llun 19 – Turn yn cael coed o’r iard. Gwynt oer o’r dwyrain.

Mawrth 20 – Turn yn Benallt. Gwynt oer a rhew caled y cletaf ers 33 mlynedd.

Mercher 21 – Turn . Eliza a Bob wedi mynd i’r dref i’r Farchnad Felys. Troi tywydd dadmer trwy’r dydd.

Iau 22 – Turn.

Gwener 23 – Turn. Tywydd oer. Anfon parsel Nadolig i Birches, Clun.

Sadwrn 24 – Turn. Mynd i ty Engan at Griffith Owen a mynd oddi yno i Ty Fair i nol Eliza.

Sul 25 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6 E Hughes, E Williams, W Jones, G Thomas, O Owens, a W Jones Llyshyfryd.

Llun 26 – Nadolig dim gwaith.

Mawrth 27 – Turn yn curo peil. Diwrnod weddol braf.

Mercher 28 – Turn yn curo peil.

Iau 29 – Turn yn Benallt fi a Hugh Jones Terfyn.

Gwener 30 – Turn. Rhew caled bob dydd.

Sadwrn 31 – Turn Tedi a John Terfyn a Thomas yn Benallt heddiw, Thomas a Ty Croes yn ffraeo. Bwrrw glaw.

~~~~~~~

Diolch yn fawr i Mr E Morris.

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com