Dyddiadur

 Griffith Thomas

Ael y Bryn

"1926"

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~

Ionawr

Gwener 1- Marw Griffith Tyn Cae.

Sadwrn 2 - £1/3/0d.

Sul 3 – W Jones Pwllheli am 5 . Glaw mawr bore dim mynd i’r ysgol.

Llun 4 – Fi Ty Croes a Llyshyfryd yn mynd i’r cyfarfod chwarter yn Pwllheli.

Mawrth 5 – Williams Rhoshirwaen yn Pisgah. Angladd Griffith Tyn Cae.

Mercher 6-

Iau 7 –

Gwener 8 –

Sadwrn 9 -  Unemployed £1/3/0d.

Sul 10 – A Lloyd Hughes am 10.

Llun 11 – Unemployed yn dod heddiw wedi mynd i Aberdaron dydd sadwrn yn lle Rhiw. Anfon y garden insurance i Tedi. Niwl coch bore heddiw.

Mawrth 12 – Hanner yn Pwllmelyn.

Mercher 13 –

Iau 14 – Arian diwaith £1/3/0d

Gwener 15 – Bwrrw eira. Cael llythyr oddiwrth Nell a Tedi.

Sadwrn 16 – Mynd i’r Sarn i’r Post cael arian ( war loan ) oedd gan Isaac fy machgen a gollodd yn y North Sea Dec 16 1921.

Sul 17 – Bwrrw eira heddiw wedi cau dim mynd i’r capel.

Llun 18 – Dadmar heddiw.

Mawrth 19 – Sychu yn dda heddiw. Sam Jones yn nol fy ngharden insurance.

Mercher 20 – Turn dechrau yn New Shop cau ffenast talcen y gegin. Tedi yma y llong yn y garej ( dry dock )

Iau 21 – Turn New Shop yn cau y ffenestr nesa i’r ysgol.

Gwener 22 – Turn yn cau y ffenestr nesa i’r siop.

Sadwrn 23 – Turn yn gorffen cau y ffenestr. Derbyn £1/0/0d gan Hughes. Unemployed £1/3/0d.

Sul 24 – Berwyn Roberts am 2 a 6.

Llun 25 – Turn yn dechrau ‘r simdda a cau drws y talcen.

Mawrth 26 –

Mercher 27 –

Iau 28 -  Tri diwrnod diwaethaf yn gwneud simdde yn y talcen nesa i’r ffordd.

Gwener 29 – Turn. Ocsiwn ar bethau’r diweddar Humphrey Jones Tyddyn.

Sadwrn 30 – Turn. Pau £ 1/10/0d.

Sul 31 -  I Morris Cricieth am 10.

 

Chwefror

Llun 1 –

Mawrth 2 –

Mercher 3 –

Iau 4 –

Gwener 5 -  Yr wythnos yma yn gweithio ar wneud drws a ffenestr.

Sadwrn 6 – Glaw heddiw. Pau £1/5/0d.

Sul 7 – Jones Rhiw am y tro cyntaf.

Llun 8 – Turn yn gwneud ffenestr yn y llofft.

Mawrth 9 – Turn yn gorffen cau ffenestr talcen nesa i’r gegin a gwneud ffenast yn y talcen nesa i’r ffordd.

Mercher 10 – Turn

Iau 11 – Turn.

Gwener 12 – Turn.

Sadwrn 13 – Turn yn cau drws a’r ffenast. Pau £1/10/0d Gosod pobty yn Meillionydd.

Sul 14 – Joseff Jones am 6. Glaw trwy’r dydd.

Llun 15 i Gwener 19 – Turn.

Sadwrn 20 – Turn Pau £1/10/0d.

Sul 21 – A Ll Hughes am 2 a 6. Cyfarfod ysgol yn Pwllheli fi a W Jones Llyshyfryd yn mynd yno yn y bore efo motor Eifion.

Llun 22 – Turn yn dechrau toi fi a John mab John Brongadair yn gorffen y corn.

Mawrth 23 – Anfon llythyr i Nell. Turn cau ffenast y talcen a toi wedyn fi a William plastrwr Llyshyfryd.

Mercher 24 – Gorffen toi heddiw. Tywydd niwl.

Iau 25 – Dechrau plastro. Niwl.

Gwener 26 – Plastro.

Sadwrn 27 – Plastro. Drama ‘Mari’r forwyn’ yn Rhoshirwaen.

Sul 28 -  T Morris Cricieth am 10.

 

Mawrth

Llun 1 – Turn yn rhoi cribteils ar pen y ty.

Mawrth 2 – Turn yn rendro gegin.

Mercher 3 – Turn. R H T yn cael teligram o Bristol oddiwrth Tedi eisiau iddo fynd ato.

Iau 4 – Turn. R H T yn cychwyn efo tren 8 am at Tedi. Teligram yn dod ei fod wedi cyrraedd Bristol.

Gwener 5 – Turn yn dechrau symentio talcen y gegin.

Sadwrn 6 – Turn a hanner pnawn yn gorffen y talcen. Pau £1/12/0d

Sul 7 – Bachgen Pentra Dwr o Glynnog am 10.

Llun 8 – Turn yn gorffen talcen y gegin.

Mawrth 9 – Turn yn symentio darn uchaf y gwyneb.

Mercher 10 – Turn gorffen rhoi got gyntaf i’r gwyneb.

Iau 11 – Turn rhoi ffilar ar aden y ty.

Gwener 12 – Turn yn symentio y ffenast. R H T yn dod adra oddiar y mor.

Sadwrn 13 – Turn. Pau £1/110d.

Sul 14 – Berwyn Roberts am 2 a 6. Fi a William Jones yn mynd i Horeb a Salem Aberdaron.

Llun 15 – Turn.

Mawrth 16 – Turn yn chwipio y ffenast.

Mercher 17 – Turn yn chwipio.

Iau 18 – Turn yn chwipio talcen y ffordd.

Gwener 19 – Turn yn gosod grat yn y llofft a symentio.

Sadwrn 20 – Turn yn symentio talcen y gegin. Pau £1/11/0d. Eliza a Bob yn mynd i Clun, mynd i Port i gysgu nos wener. Tywydd sych wythnos yma.

Sul 21 – Jones Rhiw am 10. Yn Aberdaron am 6 yn gwrando ar Hugh Hughes.

Llin 22 – Turn.

Mawrth 23 – Tedi yn dod adref o Bristol. Turn plastro parlwr.

Mercher 24 – Derbyn llythyr o Clun. Turn gosod grat yn y parlwr. Anfon llythyr i Eliza i Clun ( Shropshire )

Iau 25 – Turn gosod grat yn llawr, gorffen y ty heno.

Gwener 26  – Turn rhoi yr ail got i dalcen y gegin. Tywydd sych wythnos yma.

Sadwrn 27 – Turn  eto.

Sul 28 – R M Williams Cricieth am 2.

Llun 29 – Turn yn symentio llofft y gegin. Tedi yn rhychu yr ardd.

Mawrth 30 – Turn symentio eto a dechrau lawr. Tedi yn plannu y tatws.

Mercher 31 – Turn yn gorffen symentio dechrau ail roi y teils yn y llawr. Llythyr o Clun gan Eliza. Bwrrw heddiw.

 

Ebrill.

Iau 1 – Turn yn ail roi teils ar lawr y gegin a gosod y pobty. Anfon llythyr i John Williams i’r America.

Gwener 2 – Turn yn chwipio talcen y gegin.

Sadwrn 3 -  Turn yn gorffen rhoi syment wrth corn nes i’r ffordd. Pau £1/10/0d.

Sul 4 – Bob Humphreys Llanbedrog am 2 a 6. Sul braf.

Llun 5 –

Mawrth 6 – Turn yn clirio lle i’r WC. Anfon llythyr i Eliza i Clun.

Mercher 7 – Yn Pwllmelyn yn gorffen y siamber.

Iau 8 – Adref yn plastro’r llofft ganol a rhoi coed wrth bentan yn Bryn a phapuro.

Gwener 9 – Turn yn dechrau wal ffrynt Moelwyn View.

Sadwrn 10 – Turn yn walio. Pau 15/-.

Sul 11 -  T Morris Cricieth am 2 a 6.

Llun 12 – Turn yn walio.

Mawrth 13 – Turn. Llythyr gan Eliza o Clun.

Mercher 14 – Hanner. Glaw. Anfon llythyr i Eliza.

Iau 15 – Turn.

Gwener 16 – Turn.

Sadwrn 17 – Turn. Pau £1/7/6d.

Sul 18 -  R H Jones Rhiw am 2 a 6.

Llun 10 – Turn yn walio.

Mawrth 20 – Turn y walio.

Mercher 21 a Iau 22 – Turn.

Gwener 23 – Turn dechrau Ty Bach.

Sadwrn 24 – Turn. Pau £1/5/0d.

Sul 25 – A Lloyd Hughes Nefyn am 2 a 6.

Llun 26 – Turn.

Mawrth 27 – Turn.

Mercher 28 – Yn yr ocsiwn yn dre ar dir John Williams Llawrdre. Eliza yn dod o Clun.

Iau 29 – Wyau dan yr ieir. Turn.

Gwener 30 – Turn. Tywydd oer.

 

Mai

 Sadwrn 1- Turn. Pau £1/5/0d. Gwaith yn stopio eto bwrrw glaw mawr.

Sul 2 – Jones Rhiw am 10.

Llun 3 – Turn. Streic y glo. Tywydd oer.

Mawrth 4 – Streic y railway. Tywydd oer.

Mercher 5 – Turn.

Iau 6 – Fi a Eliza yn mynd i Cricieth i’r cyfarfod taleithiol.

Gwener 7 – Turn. Tywydd oer eira hyd mynyddoedd Eifionydd.

Sadwrn 8 –

Sul 9 -  Hugh Hughes yn Pisgah.

Llun 10 i Gwener 14 – Turn.

Sadwrn 15 – Turn. Pau £1/7/6d. Fi a Eliza yn Tan y Ffordd drwy nos efo Dick.

Sul 16 – Sul blin helynt mawr efo Dick.

Llun 17 – Mynd a Dick i ffwrdd.

Mawrth 18 – Hanner yn shop newydd.

Mercher 19 –

Iau 20 – Mynd a’r fuwch gigio i’r ocsiwn i’r Sarn, gwerthu am £18/11/0d

Gwener 21 – Turn yn gwneud y cil wrth y ffordd yn shop newydd.

Sadwrn 22 – Hanner pau 10/-. Hel cerrig cae dan ty pnawn.

Sul 23 -  Sul braf. Yn Tan y Ffordd.

Llun 24 – Diwrnod hel cerrig cae dan ty. Llythyr oddiwrth Rev J Ll Hughes.

Mawrth 25 – Diwrnod hel cerrig a cario rhai oedd wedi ei crybinio yn dociau.

Mercher 26 – Hel cerrig a heu moron. Bwrrw glaw.

Iau 27 – Glaw. Gorffen hel cerrig. Y Gymanfa.

Gwener 28 – Llythyr oddiwrth Nell. Gwneud pwll yn cae Tyddyn Morthwyl i gael dwr i’r allt .

Sadwrn 29 – Gorffen priddo yr ardd. Symud y gwartheg i’r allt.

Sul 30 – Yn Tan y Ffordd. Niwl a gwynt heddiw bwrrw neithiwr.

Llun 31 – Mynd a moch i’r Sarn.

 

Mehefin.

 Mawrth 1- Diwrnod yn Bwlchgarreg yn rhoi syment yn llawr y cwt mochyn.

Mercher 2 – Diwrnod yn Bwlch Garreg. Cael Postcard gan Dick.

Iau 3 – Llythyr oddiwrth Dick eisiau baco. Anfon baco a dwy bibell a 2/-. Hel y defaid.

Gwener 4 – Glanhau cwt moch. Cario dwr i’r allt.

Sadwrn 5 – Golchi’r drol torri eithin cario dwr i’r allt.

Sul 6 -  Yn Tan y Ffordd.

Llun 7 -  Chwynu tatws bore. Hanner yn shop newydd. Bwrrw glaw heno Griffith Neigwl yma heno.

Mawrth 8 – Turn yn shop newydd.

Mercher 9 – Turn yn shop newydd. Bwrrw glaw mawr.

Iau 10 -  Brigo yn y Parc yn bore ofni fod y ddynewad froc yn piso ei gwaed.

Gwener 11 – Anfon pibell a baco i Dick.

Sadwrn 12 -  Torri eithin a chwynu tatws pnawn.

Sul 13 – Yn Tan y Ffordd.

Llun 14 – Chwynu y tatws. Llythyr oddiwrth Dick.

Mawrth 15 – Chwynu bore. Gwn mawr pnawn.

Mercher 16 – Chwynu bore shop newydd pnawn. Bob yn hel chwyn. Llythyr i Nell.

Iau 17 – Turn yn shop newydd gosod pobty.. Bwrrw glaw pnawn. Bob yn cael llythyr oddiwrth Dick.

Gwener 18 – Clirio rhesi tatws priddo wedyn a redig y dalar.

Sadwrn 19 – Torri eithin. Cneifio’r hyspin.

Sul 20 -  Yn Tan y Ffordd. Sul niwlog. Fi a Eliza yn mynd i edrych am Mary Tyn Gamfa.

Llun 21 – Yn Brynfran yn ail osod y pobty. Llythyr oddiwrth Nell.

Mawrth 22 – Trwsio tyllau yn y to yn ffrynt y beudy.

Mercher 23 – Pylmantu cwt moch golchi defaid yn pnawn. Anfon brat i Nell a baco i Dick.

Iau 24 – Gosod pobty yn Bodwyddog.

Gwener 25 – Cneifio yn Tan y Ffordd. Evan Hughes yn cael llythyr oddiwrth Dick.

Sadwrn 26 –

Sul 27 – Morris Cricieth am 2 a 6.

Llun 28 – Mynd i dref i dalu am y llwch esgyrn. Cario gwair  yn Ty Croes Bach.Tywydd poeth.

Mawrth 29 – Chwynu rwdins.

Mercher 30 – Tynnuo rwdins.

 

Gorffenaf.

Iau 1 – Hanner yn Bwlch Garreg yn gorffen y cafn moch, gorffen palmanty y cwt yn Tan Y Ffordd. Eliza yn mynd i Ty Fair.

Gwener 2 – Tynnuo rwdins a phaentio dwy olwyn y drol.

Sadwrn 3 –

Sul 4 –

Llun 5 – Rhychu’r dalar.

Mawrth 6 – Heu llwch yn y dalar, claddu llwch. Glaw.

Mercher 7 – Mynd i’r dref i brynu moch bach o Penrhyn Mawr Cilan.

Iau 8 -  Rhoid y rhaw drwy rhychau Richard. Gorffen claddu llwch yn y dalar.

Gwener 9 – Transplantio yn y dalar. Wythnos wlyb.

Sadwrn 10 – Gorffen y dalar. Glaw pnawn.

Sul 11 – Yn fy ngwely yn sal heddiw.

Llun 12 – Codi heddiw dim mynd allan.

Mawrth 13 – Dim llawer gwell. Rhoi leins yn cloc Tan y Ffordd. Llythyr oddiwrth Nell. Tywydd poeth.

Mercher 14 -  Torri darn isa cae dan ty. Tywydd poeth

Iau 15 -  Chwalu cae dan ty. Torri cae nesa i Gonion.

Gwener 16 – Gorffen cael gwair Conion, cario 4 llwyth cae dan ty.

Sadwrn 17 – Torri cae heuwal a hanner cae big, 3 llwyth o cae nes i Conion. Heffar froc yn dod a llo.

Sul 18 -  Jones am 10 . Terfysg bore heddiw, terfysg mawr. Gwr Jane Meillionydd yn Tan y Foel.

Llun 19 – i Mercher 21 – Tywydd gwan.

Iau 22 – Agor i’r dwr yn talcen y ty ac ar hyd y cefn.

Gwener 23 – Niwl heddiw eto. Bob yn mynd at Nell.

Sadwrn 24 – Gwneud mat tros y gwair. Niwl a glaw heddiw.

Sul 25 – Joseff Jones am 2 a 6.

Llun 26 – Cario cae heuwal a hanner isa cae big.

Mawrth 27 – Torri eithin.

Mercher 28 – Torri gyda ffos cae big a chwalu darn ucha cae capel.

Iau 29 – Llythyr oddiwrth Nell. Pysgota efo Griff John. Niwl a glaw.

Gwener 30 – Niwl eto chwalu cae big codi yn braf pnawn. Anfon llythyr i Nell.

Sadwrn 31 – Cario cae big a darn uchaf cae capel. Diwrnod poeth.

 

Awst

Sul 1 – Jones Rhiw am 2 a 6.

Llun 2 – Rhoi fy ngarden i Sam Jones 24 o stampiau.

Mawrth 3

Mercher 4 – Mynd i’r dref o flaen guardians. Gorffen cael y gwair.

Iau 5 –

Gwener 6 –

Sadwrn 7 – Tynnu das wair a hel gwair hyd y ffordd.

Sul 8 i Mawrth 10 –

Mercher 11 – Yn Trip pnawn.

Iau 12 – Torri Baronhill.

Gwener 13 – Gorffen torri Baronhill.

Sadwrn 14 – Nol gwair Baronhill.

Sul 15 – Ellis Lloyd. Bwrrw glaw niwl drwy’r dydd.

Llun 16 –

Mawrth 17 – Tarw i’r heffar goch.

Mercher 18 -  Yn Trip pnawn.

Iau 19 – Nol deth i fuwch ganol yn Penygroeslon 5/-.

Gwener 20 – Niwl a glaw drwy’r dydd. Llythyr oddiwrth dyn o Ddinbych.

Sadwrn 21

  Sul 22 – Berwyn am 6.30.

Llun 23 –

Mawrth 24 –.

Mercher 25 -  Yn tynu wier yn cae ras cwn Penarfynydd.

Iau 26 – Menyn 10/-

Gwener 27 – Nol llwyth o redyn i Gonion.

Sadwrn 28 – Gwneud pen y das yn Conion. Miri at yr Hall yn cae Tyn Mynydd.

Sul 29 – Hugh Jones Cricieth am 2 a 6.30. Mynd a’r heffar froc at y tarw. Fi a Evan Williams yn mynd i’r Tyddyn.

Llun 30 – Cario 3 baich o eithin o mynydd Bodwyddog. Nol to o Dreheli i Conion. Bwrrw heno.

Mawrth 31 -.

 

Medi

Mercher 1 – Pysgota.

Iau 2- Pysgota Menyn10/-.

Gwener 3 – Pysgota. Cant o gorn i’r ieir.

Sadwrn 4 – Anfon yr Herald i Dick.

Sul 5 – Morris Cricieth.

Llun 6 – Torri rhedyn bore, dechrau tynnu ardd.

Mawrth 7 –

Mercher 8 – I’r dre.

Iau 9-  Menyn 8/-.

Gwener  10 – Yn Ty Croes Bach yn cynill

Sadwrn 11 –

Sul 12 – Hugh Hughes am 2 a 6.

Llun 13  i Gwener 17 – Wythnos wlyb.

Sadwrn 18 -   Yn Trip. Menyn 6/ Llythyr yn dweud fod Nell a’r plant yn dod yma dydd mercher.

Sul 19 – Bob Humphreys am 2 a 6.

Llun 20 –

Mawrth 21 –

Mercher 22 – Nell yn dod yma. 4 pwys 1/9d.

Iau 23 –

Gwener 24 – Anfon 2/- ffein i Sarn i Jones.

Sadwrn 25 -  Robert Syntyr yn benthyg yr oen.

Sul 26 –

Llun 27 – Trwsio pen y  beudy Tan Y Ffordd.

Mawrth 28 – Hel rhedyn yn yr allt.

Mercher 29 – Hel rhedyn. 3 pwys 1/9d.

Iau 30 – Gorffen torri rhedyn, mynd a’r heffar froc at y tarw.

 

Hydref.

Gwener 1 -  Llythyr oddiwrth Rev John Lloyd Hughes o Ddinbych.

Sadwrn 2 – John E Williams yn y Rhos.

Sul 3.

Llun 4 – Rhoi peth coch ar frest y myharen.

Mawrth 5 – Tynnu tatws.

Mercher 6 – Tair dafad wedi cymeryd y myharen ar ddydd llun. John Nant yn brifo efo’r motor beic.

Iau a Gwener 7 a 8 – Tynnu tatws.

Sadwrn 9 – Gwynt o’r gorllewin. 6 dafad wedi cymeryd myharen.

Sul - 10

Llun a Mawrth 11 a 12 – Tynnu tatws.

Mercher 13 -  Yn Meillionydd yn ail osod y pobty.

Iau 14 – Gwneud concrit o flaen y ‘Rocet house’.

Gwener 15 -  Rhoi concrit o flaen y Rocet house.

Sadwrn 16 -  Yn Ty Canol Pencaerau yn trwsio pen y beudy o 10 dan 5. 10 o ddefaid.

Sul 17 – Morris Cricieth.

Llun 18 – Diolchgarwch.

Mawrth 19 – Yn Ty Canol pnawn. Bob a W Jones yn mynd i Ddinbych.

Mercher 20 -  Gorffen yn Ty Canol. Gwn Mawr. 6/-

Iau 21 – Cario rhedyn o’r allt.

Gwener 22 – Yn Ty Canol pnawn.

Sadwrn 23 –

Sul 24 -  Bwrrw glaw trwm heddiw.

Llun – Iau - 25 i 28 –

Gwener 29 – Yn Glwyd yn gosod pobty.

Sadwrn 30 – Gorffen yn Glwyd.

Sul 31 – Jones am 10 a 6.

 

Tachwedd

Llun , Mawrth 1 i 2 –

Mercher 3 – Ty Canol pnawn. Menyn 6/-.

Iau, Gwener 4 i 5 –

Sadwrn 6 – Griffith Neigwl yma heno.

Sul – Mercher 7 i 11 –  Defaid di cael myharen 7.

Iau 12 – Mynd i dref i dalu am y Parc a’r Allt.

Gwener Sadwrn 12 i 13

Sul 14 – E Hughes o Llangollen am 10.

Llun 15 – Gwynt a glaw heddiw.

Mawrth 16 – Yn  Ty Canol pnawn yn gorffen rhoi syment ar y cyrn. Bwrrw glaw nos.

Mercher 17 – Glaw drwy’r nos. Cau y bwlch yn cae nesa i Conion.

Iau 18 -  Rhoi goreu i roi blawd i’r fuwch trwy fod llo ynddi.

Gwener 19 –

Sadwrn 20 – Dyrnu yn Cadwgan.

Sul 21 -  Joseff Jones am 10. Cyfarfod gweddi am 6.

Llun 22 – Dyrnu yn Tyn Fron. Bwrrw glaw gyda’r nos.

Mawrth 23 – Tynnu rwdins.

Mercher 24 – Efo Daniel yn golchi wagen y gwn mawr.

Iau – Sadwrn 25 i 27.

Sul 28 – T Morris Cricieth.

Llun 29 –

Mawrth 30 – Cario eithin ar yr allt 9 baich.

 

Rhagfyr

Mercher 1 – Yn Rhiwlas pnawn.

Iau 2 – Yn hel coed hyd y stage.

Gwener Sadwrn 3 i 4.

Sul 5 – Berwyn am 10.

Llun 6 – Torri rhedyn yn y Parc o dan yr Allt. Diwrnod braf.

Mawrth 7 – Talu 13/- i Robert Hughes Penygroeslon.

Mercher 8 –

Iau 9 -  Torri rhedyn yn Parc isa, fi Tom a Bob.

Gwener 10 – Torri rhedyn pnawn  fi a Tom Tangraig.

Sadwrn 11 – Nol glo a cant o corn man a sachad o fran o’r coparetyf.

Sul 12 – A Lloyd Hughes am 2 a 6.

Llun 13 –

Mawrth 14 – Yn Llywenan am spel pnawn rhoi fyny rhy oer.

Mercher 15 – Yn Llywenan pnawn.

Iau 16 – Hel baich o eithin.

Gwener Sadwrn 17 i 18 .

Sul 19 – Berwyn Roberts am 2 a 6.

Llun 20 – Mynd a defaid o’r allt.

Mawrth 21

Mercher 22 – Mynd i Gyfynus.

Iau 23 – Hel eithin yn Parc Meillionydd. 3 buwch adref cael cant o indian corn o new shop.

Gwener 24 -  Card oddiwrth Williams o Cincinatti. Fuwch Neigwl Ganol yn dod a llo bore ma, heb fwrrw ei brych heno.

Sadwrn 25 -  2 faich i eithin o’r Parc. Tynnu brych o’r fuwch ffariar Sarn.

Sul 26 –

Llun 27 – Y fuwch ddu heb ddod a llo.

Mawrth 28 – Mynd i ofyn am fenthyg y transblow (?) i Meillionydd Bach.

Mercher 29 –

Iau 30 – Yn Llywenan pnawn. 1 fuwch o’r Parc.

Gwener 31 – Yn Llywenan pnawn.

~~~~~~~

Diolch yn fawr i Mr E Morris.

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com