Dyddiadur

 Griffith Thomas

Ael y Bryn

"1925"

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~

Ionawr.

Iau 1 – Turn 4 dan 12.

Gwener 2 – Turn 4 dan 12. Pau £2/2/8d

Sadwrn 3 – Yn y Syntyr yn gosod pobty.

Sul 4 -  Cyfarfod gweddi am 2 a 6.

Llun 5 – Williams Ty Mawr yn Nebo. Turn y dydd.

Mawrth 6 -  Williams Batys yn Pisgah. Turn.

Mercher 7 – Turn.

Iau 8 – Turn.

Gwener 9 – Anfon fy nghardyn i Sam Jones.

Turn.

Sadwrn 10 – Turn.

Sul 11 – A Ll Hughes Nefyn 2 a 6.

Llun 12 – Turn o 4 dan 12.

Mawrth 13 – Turn.

Mercher 14 – Turn.

Iau 15 – Turn dechrau 9 dan 5, dau peil wedi torri yn y pier. Mynd i ocsiwn Benllwyfan (?) Abersoch.

Gwener 16 – Turn 4 dan 12. Pau £2/17/8d.

Sadwrn 17 –

Sul 18 – Glyn Roberts am 2. Fi a Evan Williams a W Jones yn mynd i’r ysgol i Nefyn i’r cyfarfod ysgol.

Llun 19 – Turn.

Mawrth 20 – Turn.

Mercher 21 – Turn.

Iau 22 – Turn – Tywydd sych.

Gwener 23 – Turn.

Sadwrn 24 – Turn.

Sul 25 – Thomas Cricieth am 2 a 6.

Llun 26 – Turn.

Mawrth 27 – Turn.

Mercher Turn. Stopio yn y Nant pawb ond y pympars a tri arall.

Iau 29 – Turn. Pau £2/17/8d

Gwener 30 – Turn.

Sadwrn 31 – Turn, turn wedyn yn lle Bob yn pympio 4 dan 12.

 

Chwefror

Sul 1 -  W Hughes am 2 a 6.

Llun 2 – Turn.

Mawrth 3 – Turn.

Mercher 4 – Turn. Eliza yn anfon Anne Prytherch adref.

Iau 5 – Turn.

Gwener 6  – Turn.

Sadwrn 7 – Turn. Cyfarfod yn yr ysgol at gael Neuadd.

Sul 8 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6.

Llun 9 – Turn.

Mawrth 10 – Turn. Tywydd gwlyb. Gwraig Conion yma heno.

Mercher 11- Turn yr hogia y mynd i dref i ddadlwytho bolia (? Bocsia?) at y pier.

Iau 12 – Turn.

Gwener 13 – Turn. Pau £2/17/8d. Tywydd gwlyb.

Sadwrn 14 – Turn.

Sul 15 – Joseff Jones am 2 a 6.

Llun 16 – Turn.

Mawrth 17 – Turn. Marw William Saer yn 91 oed.

Mercher 18 – Turn.

Iau 19 – Turn. Talu am y Dinesydd.

Gwener 20 – Turn.

Sadwrn 21 – Turn. Rhew bore bwrrw glaw drwy’r dydd. Angladd William Saer.

Sul 22 – A Ll Hughes am 10. Rhew bore heddiw.

Llun 23 – Anfon llythyr i Williams America. Turn.

Mawrth 24 – Turn.

Mercher 25 – Turn.

Iau 26 – Turn.

Gwener 27 – Turn.

Sadwrn 28 Turn Pau £2/17/8d. Mynd 4 yn pnawn i bympio, Bob yn mynd i weld y lluniau yn Aberdaron.

 

Mawrth

Sul 1 – Sul heb bregethwr, cyfarfod gweddi.

Llun 2 -  Turn mynd i’r Nant i gyd o’r Benallt i drwsio y pier.

Mawrth 3 – Turn yn y Nant.

Mercher 4 – Turn yn y Nant. Anfon llythyr i Neli.

Iau 5 – Turn dod i fyny i’r Benallt.

Gwener 6 – Turn yn Benallt. Morris Negraig a Griffith Pwllcrwn yn yr ysgol.

Sadwrn 7 – Turn yn Benallt. Diwrnod fotio Morris a Owens Shop Sarn.

Sul 8 -  T Glyn Roberts am 2 a 6. Sul oer gwynt sych o’r gogledd.

Llun 9 – Turn. Tywydd sych gwynt o’r gogledd.

Mawrth 10 – Turn. Bwrrw o’r gogledd.

Mercher 11 – Turn. Dechrau palu y clwt mawr heno.

Iau 12 – Turn yn cael 4 morthwyl mawr i guro bocsia ar y pier.

Gwener 13 – Turn yn Benallt. Pau £2/17/8d. Tedi yn gorffen palu y clwt mawr yn Ael y Bryn.

Sadwrn 14 –Turn yn Benallt. Noson dewis cyngor plwy R Evans Penarfynydd. Rob Williams Moelwyn View, H Jones Terfyn, John Evans Terfyn Isa, Elis Jones, R Griffith Pwllmelyn, Griff Griffiths Tyn Lon.

Sul 15 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6. Ysgol pnawn dewis W Jones Llyshyfryd yn Arolygwr.

Llun 16 – Turn yn curo boc ( boi ?) i gryfhau pen y pier.

Mawrth 17 – Turn yn curo boi. Mynd i bwyllgor cooperatyf Llangwnadl.

Mercher 18 – Turn ar y pier.

Iau 19 – Turn ar y pier.

Gwener 20 – Turn ar y pier.

Sadwrn 21 – Turn yn dod i fyny o’r Nant i Benallt. Bwrrw eira. Llythyr oddiwrth Neli.

Sul 22 – Thomas BA Cricieth. Mawl wasanaeth am 6 a pasio ysgrifennydd a thrysorydd ac y Brodyr Ffransis.

Llun 23 – Turn yn curo peil ar y pier. Anfon llythyr i Nel.

Mawrth 24 -  Turn eto yn curo peil. Cau shop cooperative Rhiw.

Mercher 25 – Turn yn curo peil eto.

Iau 26 – Turn yn curo eto. Pau £2/18/4d. Plannu y fordor nesaf i gwt yr ieir.

Gwener 27 – Turn efo W Jones Llyshyfryd yn rhoi powltiau Hugh a Evan Murpoeth wedi dod o’r Benallt i droi morthwyl curo. Cael llythyr oddiwrth Nel.

Sadwrn 28 – Turn ar y pier. Gorffan plannu tatws cynnar.

Sul 29 -  Cyfarfod gweddi am 2 a 6. Mynd i Dan Rardd am de. Talu casgliad mis i Miss Griffith Meillionydd Bach.

Llun 30 – Turn ar y pier. Tywydd sych ar hyd mis Mawrth.

Mawrth 31 – Turn ar y pier gorffen curo bocsia. Tedi gorffen plannu tatws yma. Anfon parsal i Nel. Bwrrw glaw heno.

 

Ebrill

 Mercher 1- Turn yn Benallt

Iau 2 – Turn. Cael llythyr yn dweud fod Jini Penbryn Bach wedi marw.

Gwener 3 – Turn. Cyfarfod Pencaerau.

Sadwrn 4 – Fi a Eliza yn mynd i angladd Jini Penbryn Bach. Lecsiwn Rhiw Griffith Owen a Rev Griffith Williams. Yn mynd i fewn 88 G O 77 Rev G W. 68 E H 52 Tomos Williams.

Sul 5 -  A Ll Hughes Nefyn am 2 a 6. Bwrrw glaw.

Llun 6 – Turn.

Mawrth 7 – Turn.

Mercher 8 – Turn. Pau £2/14/9d. Llythyr oddiwrth Neli.

Iau 9 –

Gwener 10 –

 Sadwrn 11 –

Sul 12 -  W Hughes am 10 a 6. Bore braf dim llawer yn bresennol. Thomas fy mrawd yma.

Llun 13 – Llun y Pasg

Mawrth 14 – Turn.

Mercher 15 – Turn.

Iau 16 – Turn. Owen Owens a Lora yn priodi.

Gwener 17 – Turn.

Sadwrn 18 – Turn. Gwn Mawr.

Sul 19 -  Cyfarfod gweddi am 2 a 6.

Llun 20 – Turn yn dechrau saith ar amser y llywodraeth. Llythyr oddiwrth Neli.

Mawrth 21 – Turn. Ddim yn dda methu bwyta. Diwrnod braf Eliza wedi bod yn y Glwyd.

Mercher 22 – Turn.

Iau 23 – Turn.

Gwener 24 – Turn. Pau £2/12/8d. Mynd i wrando ar y Brodyr Ffransis i’r Rhos.

Sadwrn 25 – Turn. Anfon yr Herald i Neli a hanes Jini Clwt y Bont wedi priodi ynddo. Ellen Yr Erw yn symud o Salfyr Bach i Enlli.

Sul 26 – Mawl wasanaeth am 6.30. Glyn Roberts am 2 . Sul oer gwynt caled o’r gogledd.

Llun 27 – Turn.

Mawrth 28 – Turn. Cynulliad da yn y seiat.

Mercher 29 – Turn. Anfon dillad i Nell.

Iau 30 – Turn. Tywydd sych.

 

Mai

Gwener 1  – Turn. Dechrau gwneud cwt glo heno.

Sadwrn 2 – Turn.

Sul 3 – Cyfarfod gweddi am 10 a 6.30.

Llun 4 – Turn. Mynd a’r dresal efo Owen Owens o Fryntirion i Brynfran.

Mawrth 5 – Turn. Bwrrw bore heddiw. Dim llawer yn y seiat.

Mercher 6 – Turn.

Iau 7 – Turn.

Gwener 8 – Turn. Pau £2/7/8d.

Sadwrn 9 – Turn.

Sul 10 -  A Ll Hughes am 6. Cyfarfod gweddi am 10.

Llun 11 – Turn.

Mawrth 12 – Turn.

Mercher 13 – Turn.

Iau 14 – Turn.

Gwener 15 – Turn.

Sadwrn 16 – Turn. Swper yn yr ysgol at gael neuadd.

Sul 17 – H Hughes Rhiw.

Llun 18 – Turn. Terfysg bore.

Mawrth 19 – Turn. Terfysg bore. John yn mynd i weini eto i Drygarn.

Mercher 20 – Turn.

Iau 21 – Turn Pau £2/12/2d.

Gwener 22 – Pau. Bwrrw yn aml yr wythnos yma.

Sadwrn 23 – Turn.Cau y wal dan y doman. Llythyr yn dweud fod Nell a Reg wedi derbyn y tatws.

Sul 24 -  Thomas BA Cricieth am 10 a 6.30.

Llun 25 – Turn.

Mawrth 26 – Turn.

Mercher 27 – Turn

Iau 28 – Turn.

Gwener 29 – Turn.

Sadwrn 30 – Turn. Gorffan palis ar y grisiau Eliza Anne a John Owen wedi mynd i Aberdaron.

Sul 31 – Joseff Jones am 2 a 6.30.

 

Mehefin.

Llun 1 –

Mawrth 2 – Turn.

Mercher 3 – Turn.

Iau 4 – Turn. Tywydd oer gwynt caled ers dyddiau.

Gwener 5 – Turn. Robert Syntyr yn dechrau walio yn Pen ‘r Ogo.

Sadwrn 6 - . Turn Pau £2/17/8d. Dechrau tywydd poeth.

Sul 7 – Cyfarfod gweddi am 2. Tom Carrington Coedpoeth yma am 6. Mynd i Tyn Gamfa i nol te.

Llun 8 – Turn.

Mawrth 9 – Turn.

Mercher 10 – Tywydd poeth. Turn

Iau 11 – Turn. Llythyr gan Neli.

Gwener 12 – Turn. – Gwynt cryf o’r gogledd ac yn crasu.

Sadwrn 13 – Turn. Gwynt o’r gogledd.

Sul 14 – Glyn Roberts am 2 a 6.

Llun 15 – Turn. Sychwynt o’r gogledd.

Mawrth 16 – Turn. Sychwynt o’r gogledd.

Mercher 17 – Turn.

Iau 18 – Gymanfa yn Nefyn, fi a Eliza yn mynd yno dau fotor Llanbedrog yn mynd o Pisgah.

Gwener 19 – Turn. Pau £2/12/8d.

Sadwrn 20 – Turn. Pysgota am wrachod yn pnawn.

Sul 21 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6.30.

Llun 22 – Turn. Tywydd sych gwynt cryf o’r gogledd.

Mawrth 23 – Turn. Bob adref efo crudcymalau.

Mercher 24 – Turn.

Iau 25 – Turn. Gwraig Ty Mawr Mynytho yma a Dora ei merch.

Gwener 26 – Turn.

Sadwrn 27 – Turn. Mynd i pwyllgor i Llangwnadl.

Sul 28 -  Joseff Jones am 6.30. Cyfarfod gweddi am 2. Gwynt yn feddalach heddiw.

Llun 29 – Turn. Diwrnod da i gael gwair Ty Croes Bach yn cario cae Pwll Isa, Penarfynydd yn dechrau torri Dryll. Bag o flawd o Langwnadl 30/-.

Mawrth 30 -  Turn.

 

Gorffenaf.

Mercher 1 – Turn. Tywydd poeth dim glaw.

Iau 2 – Turn. Pau £2/11/6d Diwrnod poeth. Dechrau cario gwair Dryll Penarfynydd.

Gwener 3 – Turn.

Sadwrn 4 – Turn. Elixa yn mynd i dre i brynu papur i bapuro y llofft fawr. Gwneud fawr ddim heddiw fy nghefn yn ddrwg.

Sul 5 – Cyfarfod ysgol Pisgah. Bob Humphreys Llanbedrog am 10.

Llun 6 – Turn. Robert Syntyr adref yn sal.

Mawrth 7 – Finnau adref yn sal ar hyd yr wythnos yma.

Mercher 8

Iau 9

Gwener 10

Sadwrn 11

Sul 12 – Cyfarfod ysgol yn Pisgah. Cyfarfod ysgol cylch deithiol cyfarfod reit dda.

Llun 13 – Turn. Marw Dr Castellmarch. Robert Syntyr adref yn sal.

Mawrth 14 – Turn. Robert a Lewis adref yn sal.

Mercher 15 – Hanner turn. Gwn mawr pnawn cael preis am daflu plwm am y tro cyntaf.

Iau 16 – Turn.

Gwener 17 – Turn. Pau £1/13/8d.

Sadwrn 18 – Turn. Mynd i dref i dynnu fy nannedd.

Sul 19 -  R M Williams Cricieth.

Llun 20 – Turn.

Mawrth 21 – Turn.

Mercher 22 – Turn.

Iau 23 – Turn. Hugh Tyn Mynydd adref yn sal.

Gwener 24 – Turn.

Sadwrn 25 – Turn.

Sul 26 – W Hughes am 2. Mynd i’r Erw i nol te.

Llun 27 – Turn.

Mawrth 28 – Turn. W TH Thomas yn y seiat am y tro olaf cyn mynd i ffwrdd.

Mercher 29 -  Turn. Mary Parry Ty Fry a Kate yma.

Iau 30 – Turn. Pau £2/19/8d

Gwener 31 – Turn.

 

Awst

Sadwrn 1 – Yn tynnu das wair efo Owen Brynfran.

Sul 2 – Tryfan Jones am 2 a 6.30.

Llun3 – Fi a Eliza yn mynd i’r Eisteffod Genedlaethol i Pwllheli. Glaw trwy’r dydd.

Mawrth 4 – Turn.

Mercher 5 – Turn.

Iau 6 – Turn

Gwener 7 – Turn.

Sadwrn 8 – Turn. Cor Hebron yn ennill yn yr Eisteddfod . Glaw trwy nos sadwrn.

Sul 9 – Glyn Roberts am y tro olaf.

Llun 10 – Turn – Cornelius o Ffestiniog yn cysgu yma.

Mawrth 11 – Turn Cornelius yma eto heno.

Mercher 12 – Turn. Glaw heddiw. Harry Thomas yn cael ordors i gadw y pwmp yn y Nant.

Iau 13 – Turn yn codi pwmp yn y Nant.

Gwener14 – Turn yn cadw coed ar y pier ac yn codi y morthwyl ar y crud. Pau £2/12/8d.

Sadwrn 15 – Turn yn codi y crud. Pysgota yn pnawn Fi Tedi a Tomi Brynawel ar yr Hen Ddinas, dal 13.

Sul 16 -  A Ll Hughes am 10.

Llun 17 – Turn olaf yn y gwaith.

Mawrth 18 -  Pysgota Albert a O Owens a Robert Syntyr ar yr Hen Ddinas.

Mercher 19 – Mynd i dref am yr unemployed.

Iau 20 – Mynd i Gyfarfod Pregethu yn neuadd Rhoshirwaen.

Gwener 21 – Anfon PC i Nel methu gwybod sut ei bod mor hir heb ateb y  llythyr. Mynd i bysgota i Borth Las glaw a gwlychu.

Sadwrn 22 – Fi a Eliza yn mynd i’r Sioe Flodau i ‘r Sarn.

Sul 23 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6.

Llun 24 – Pysgota bore. Pysgota gyda’r nos dal tair un jest yn 5 pwys.

Mawrth 25 – Ras cwn yn cae Pant.

Mercher 26 – Niwl heddiw. Tedi yn dod nol o Ffestiniog.

Iau 27 – Tedi a Bob yn mynd efo motor beic Ty Croes i Penygroes.

Gwener 28 -  Yn Ty Canol yn gosod y pobty.

Sadwrn 29 -  Derbyn 15/2d unemployed.

Sul 30 -  Cyfarfod gweddi am 2 T H Evans am 6.20.

Llun 31 –

 

Medi

Mawrth 1 – Yn Ty Lon yn trwsio penna’r beudai.

Mercher 2 – Yn Ty Lon.

Iau 3 -  Yn Ty Lon.

Gwener 4 –

Sadwrn 5 – Derbyn 15/4d unemployed.

Sul 6 - Cyfarfod gweddi am 2 a 6.30.

Llun 7

Mawrth 8

Mercher 9

 Iau 10 – Penarfynydd yn cael yr yd.

Gwener 11 –

Sadwrn 12 – Derbyn 19/- unemployed.

Sul 13 -  W H Hughes am 10 a 6.30.

Llun 14 –

Mawrth 15 – Yn Tyn Lon.

Mercher 16 –

Iau 17 –

Gwener 18 –

Sadwrn 19 – Derbyn 19/2d

Sul 20 -  Thomas Morris am 2.

Llun 21 –

Mawrth 22-

Mercher 23

Iau 24 – Yn Ty Croes Bach yn trwsio pen y ty.

Gwener 25 –

Sadwrn 26 – Unemployed 19/2d. Cadlas Morfa Mawr yn mynd ar dan.

Sul 27 -  O W Owen Bachsaint am 2 a 6.

Llun 28 –

Mawrth 29 –

Mercher 30 –

 

Hydref.

Iau 1 – Yn Post Rhiw yn trwsio pen y ty a’r cyrniau.

Gwener 2 – Yn yr Eifion yn trwsio eto.

Sadwrn 3 – Pau unemployed 19/2d. Gwn mawr.

Sul 4 –

Llun 5 –

Mawrth 6 – Ocsiwn Gors Aberdaron. Llyfr bank post yn dod yn ol £23/1/11d

Mercher 7 –

Iau 8 –

Gwener 9 –

Sadwrn 10 – unemployed  15/4d.

Sul 11 -  Y tro cyntaf i Berwyn Roberts.

Llun 12 –

Mawrth 13 –

Mercher 14 –

Iau 15 –

Gwener 16

Sadwrn 17 – Ocsiwn Ty Canol Pencaerau.

Sul 18 – Bob Humphreys.

Llun 19 –

Mawrth 20 –

Mercher 21 –

Iau 22 – Turn efo W Jones Llyshyfryd yn tynnu stage Graig Ddu.

Gwener 23 – Turn yn torri peils

Sadwrn 24 - Turn yn torri peils

 Sul 25 -Morris Cricieth am 2 a6.

Llun 26 – Turn yn torri peils a’i rowlio i’r allt.

Mawrth 27 – Turn eto.

Mercher 28 – Turn eto. Nell yn mynd i ffwrdd eto, cysgu yn Pwllheli.

Iau 29 –

Gwener 30 –

Sadwrn 31 – Turn yn gorffen torri peils a’i powlio i’r allt 8 diwrnod a chwarter.

 

Tachwedd

Sul 1 – Jones Pentre Dwr Llangollen o Glynnog.

Llun 2 –

Mawrth 3 – Hanner diwrnod yn y Noddfa yn dechrau codi y cilia.

Mercher 4 – Yn y Noddfa.

Iau 5 – Turn yn Graig Ddu yn gwneud ffordd i gael y coed i fyny.

Gwener 6 – Turn yn cael y coed i afael y ceffylau.

Sadwrn 7 – Glaw o’r dwyrain.

Sul 8 -  Joseff Jones.

Llun 9 – Turn yn codi y coed yn barod.

Mawrth 10 – Turn yn codi y coed.

Mercher 11 – Turn yn codi y coed i’r ceffylau eu llusgo i Pensingrug (?)

Iau 12 -  Turn eto.

Gwener 13 – Anfon llythyr i Nell. Yn Ty Croes Bach yn trwsio stol y ceffyl.

Sadwrn 14 – Eliza wedi mynd i angladd chwaer gwraig Cadwgan.

Sul 15 – A Ll Hughes am 10 –

Llun 16 – Diwrnod yn Noddfa.

Mawrth 17 – Adref heddiw. John yn mynd i’w le yn Trygarn.

Mercher 18 – Yn y Nodfa.

Iau 19 – Yn y Noddfa.

Gwener 20 -  Yn Ty Croes Bach yn gwneud llawr syment i’r heuwal. Tal 9/-

Sadrwn 21 -  Thomas Ellis Pwllheli.

Llun 22 – Diwrnod yn Llywenan yn gwneud llawr sgubor.

Mawrth 23 – Llywenan eto.

Mercher 24 – Hanner yn Llywenan gorffen wedi talu 11/6d.

Iau 25 –

Gwener 27 –

Sadwrn 28 – Mynd i Aberdaron i ddarlith W O Jones Horeb.

Sul 29 – Berwyn Roberts am 2 a 6.

Llun 30 – Yn Llywenan yn trwsio car y felineithur.

 

Rhagfyr.

Mawrth 1 -  Bwrrw eira.

Mercher 2 -  Tedi yn mynd ar y mor at Robert Evan gwr Anne fy nghyfnither i Liverpool ( yr wyf yn cofio yn dda amdano yn mynd at un arall i Llanelli )

Iau 3 – Cael dwy fform gan John Ellis i gael arian diwaith.

Gwener 4 -  Llifo cyllell y felin efo Owen Garreg Lefain.

Sadwrn 5 – John Hughes Cae Forus gynt o Cadlan Isa, yn marw ar y ffordd yn ymyl Morfa Mawr Aberdaron.

Sul 6 -  Joseff Jones Pwllheli am 10.

Llun 7 –

Mawrth 8 –  Marw Humphrey Tyddyn gynt o Refail Bwlch Clawdd.

Mercher 9 –

Iau 10 –

Gwener 11 – Llythyr oddiwrth Tedi. Angladd Humphrey Jones Yn Nebo.

Sadwrn 12 – Derbyn £2/6/0d unemployed.

Sul 13 – John Emrys Pwllheli am 10.

Llun 14 – Rhew. Yn y Noddfa yn symud cilia.

Mawrth 15 – Rhew bore glaw cyn ganol dydd.

Mercher 16 -  Haner yn y Noddfa.

Iau 17 – Mynd i’r Sarn ocsiwn a nol yr arian war loan. Llythyr i Nell.

Gwener 18 – Yn Ty Croes Mawr yn gwneud y simdda.

Sadwrn 19 – Hanner Ty Croes Mawr. Glaw heno. Unemployed 19/2d

Sul 20 -  Bob Humphreys Llanbedrog.

Llun 21 – Hanner yn Pwllmelyn yn clirio y llawr y parlwr.

Mawrth 22 – Yn Pwllmelyn yn gwneud  llawr i’r parlwr. Cristmas card oddiwrth Williams America.

Mercher 23 – Fi a Eliza yn dref heddiw.

Iau 24 – Marw Margaret Tyddyn gynt o Refail Bwlch Clawdd.

Gwener 25 –

Sadwrn 26 – Nid ydi y post yn mynd a llythyrau heddiw dan fory. Unemployed 19/2d.

Sul 27 – Philip Price. Llythyr oddiwrth Tedi heddiw o Holyhead.

Llun 28 – Niwl a glaw. Anfon llythyr i Nel. Philip Price yn pregethu yn Pisgah heno.

Mawrth 29 – Angladd Margaret Tyddyn diwrnod stormus a glaw.

Mercher 30 – Hanner yn Pwllmelyn yn dechrau gwneud y palis rhwng y bwtri a’r parlwr.

Iau 31 – Diwrnod yn gorffen gwneud y palis.

~~~~~~~

Diolch yn fawr i Mr E Morris.

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com