Dyddiadur

 Griffith Thomas

Ael y Bryn

"1924"

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~

Ionawr

Sul 27 – Dim capel yn Tan y Foel. Joseff Jones am 2 a 6.

Llun 28 – Turn codi fyny pnawn. Richard Baronhill yn mynd a fy nghardyn insurance i Edeyrn.

Mawrth 29 – Hanner bore. Gwn mawr pnawn.

Mercher 30 – Turn. Roberts wedi dod yn ol o Liverpool.

Iau 31 – Turn llwytho motor. Pau £2/19/6d Nol fy esgidiau o Penygroes.

 

Chwefror.

Gwener 1 – Turn llwytho motor.

Sadwrn 2 – Turn gollwng cerrig i’r lon.

Sul 3 -  Yn Tan y Ffordd. Bachgem diarth yn lle Glyn Roberts.

Llun 4 – Turn yn gosod peipia i gael dwr allan yn y Nant. Tywydd braf sych.

Mawrth 5 – Turn yn y Nant. W Roberts yn y Nant am y tro olaf.

Mercher 6 – Marw William Roberts Mango dau o’r gloch bore heddiw. Turn Hugh Terfyn yn dod i fy nol o’r Nant.

Iau 7 – Turn.

Gwener 8 – Mynd i’r gwaith y bore Harry Thomas yn dod a pery i mi fynd i angladd W Roberts.

Sadwrn 9 – Turn. Bwrrw bore.

Sul 10 - Evans am 10. Yn Tan y Ffordd ar fy nhraed neithiwr.

Llun 11 – Turn cario peipiau i’r ffordd ar Benallt.

Mawrth 12 – Lewis G Jones yn dechrau yn y Nant. Tywydd sych.

Mercher 13 -  Turn.

Iau 14 – Turn cario peipiau i lan y mor i gael dwr o’r Nant. Pau £2/14/8d. Ocsiwn Cae Crwth, Sal druan.

Gwener 15 – Turn yn gosod peipiau yn y lefel yn y Nant. Tywydd oer rhew caled.

Sadwrn 16 – Turn gosod peipiau yn y lefel. Dim glaw ers dyddie.

Sul 17 – Thomas BA Cricieth. Ar fy nhraed efo mam neithiwr. Tywydd sych a rhew caled.

Llun 18 – Turn rhoi peipiau yn y lefel.

Mawrth 19 – Turn rhoi peipiau yn y lefel. Bob yn y Blawdty. Dim glaw ers dyddiau.

Mercher 20 -  Turn rhoi peipiau wrth eu gilydd yn yr allt bore, trwsio ffordd o’r efail i gwt y boileri yn y Nant pnawn.

Iau 21 – Turn yn clirio ffordd i gael troli i nol pethau yr ingen oel o’r Groeslon, gosod grat yn yr office pnawn. Llythyr o’r South.

Gwener 22 – Turn yn trwsio yr hen efail yn yr iard Porth Ysgo

Sadwrn 23 – Turn yn Benallt yn codi fyny. Llythyr gan Williams o America. Tywydd sych. Dick yn darfod redig tyndir cae o dan ty Tan y Ffordd. Llosgi y mynydd mwg tew.

Sul 24 -  H Hughes am 2 a 6. Mam yn reit wael heddiw.

Llun 25 – Turn yn codi fyny yn Benallt. Tywydd sych. Llosgi y mynyddoedd.

Mawrth 26 – Turn yn codi fyny eto. Sych ac oer.

Mercher 27 – Turn. Rhew caled bora. Bwrrw tipyn o law pnawn. Marw Betw Tan y Garn.

Iau 28 – Turn Pau £2/19/8d. Rhew caled bore gwynt o’r gogledd.

 Gwener -  29 – Turn. Gwynt oer. Tarw i fuwch Trewan.

 

Mawrth.

Sadwrn 1 – Turn. Bwrrw eira gyda’r nos.

Sul 2 – Bachgen o Pwllheli am 6. Yn Tan y Ffordd wedi bod ar fy nhraed nos sadwrn efo mam. Bwrrw eira pnawn.

Llun 3 – Turn. Motor yn nol llwyth wedi ni fynd adref. Angladd Betw Tan y Garn. John yn ennill 2/- am hen hwiad yn y gymdeithas (?)

Mawrth 4 – Turn. Dod adref 3 o’r gloch y bore o Eisteddfod Rhoshirwaen. Tywydd sych a rhew weithiau.

Mercher 5 -  Turn llwytho motor bore. Bwrrw eira bore, glaw mawr pnawn. Bob ar ei draed efo mam.

Iau 6 – Turn. Llythyr o’r South. Tedi ar ei draed efo mam.

Gwener 7 – Turn yn y Nant yn rhoi piston yn yr ingen oel. Thomas yn anfon cyiena i mam o’r South.

Sadwrn 8 – Marw mam hanner awr wedi saith bore heddiw. Catherine fy chwaer a Richard yn dod yma. Mynd i’r fynwent efo John Davies

Sul 9 – Sul braf heddiw tywydd sych.

Llun 10 – Fi, Eliza a Tedi yn mynd i’r dref efo motor Ismael i brynu dillad. Diwrnod poeth fel yn yr haf.

Mawrth 11 – Mynd i Botwnnog i nol llythyr claddu mam.

Mercher 12 – Thomas yn dod yma. Tywydd sych o hyd.

Iau 13 – Angladd fy mam. Talu am yr arch a’r fflags £11/12/0d.

Gwener 14 – Mynd i’r dref Tedi a fi i glywed yr ewyllys. Marw Richard Jones Ty Rhedyn.

Sadwrn 15 – Mynd i ffair newydd.

Sul 16 – Mynd i’r eglwys am 10 fi Tedi a Eliza ( Sion yn cau codi o’i wely).

Hugh Hughes Tregarth am 2 a 6.

Llun 17 – Turn yn y lefel uwchben twll craen yn y Benallt.

Mawrth 18 – Turn. Pau £2/14/3d. Talu i John Davies am wneud bedd fy mam £1/0/0d

Mercher  19 – Turn. Tywydd sych o hyd.

Iau 20 – Turn yn y Nant. Angladd Richard Jones Ty Rhedyn.

Gwener 21 – Turn yn Benallt yn bore, yn y Nant yn dadlwytho bocsia. John yn rhychu yr ardd yn Tan y Ffordd.

Sadwrn 22 – Turn yn y Nant cario planciau fewn. Tipyn o niwl heddiw. Bwrrw glaw heno.

Sul 23 – T Glyn Roberts am 2 a 6. Glaw trwy’r nos. Pendyn ar fy ngwddw.

Llun 24 – Turn yn Benallt.

Mawrth 25 – Turn yn y Nant yn newid y peipiau ar yr allt mor.

Mercher 26 – Marw William Jones Llawenan. Turn yn y Nant yn mynd a coed o’r ffordd i’r iard. Pau £1/6/3d. Wythnos sych oer ar ol y glaw.

Iau 27 – Turn yn cael bocsia o’r ffordd i ymyl cwt yr ingen.

Gwener 28 – Turn efo bocsia eto.

Sadwrn 29 – Turn dadlwytho haearn o fotor Nant y Carw. Plannu tatws yng ngardd bach Tan y Ffordd. Dick a fi a J E yn dechrau rhychu darn isa cae dan ty.

Sul 30 -  T H Evans Pisgah am 2 a 6. Marw Griffith Jones Penmynydd Spyrgion.

Llun 31 – Turn yn y Nant. Angladd William Jones Llawenan.

 

Ebrill

Mawrth 1 – Turn yn y Nant. Tywydd oer dim glaw.

Mercher 2 – Mynd i’r dre yng nghylch Tan y Ffordd.

Iau 3 – Turn yn Benallt gollwng cerrig i’r lon yn ymyl Ty Croes yn bore, codi fyny pnawn.

Gwener 4 – Turn yn Benallt. Angladd Griffith Jones Spyrgon.

Sadwrn 5 – Turn yn Benallt. Gorffen plannu y forder yn Ael Bryn. Ingen ladd gwair yn dod i Carreg Lefain o Bolmynydd Llanbedrog.

Sul 6 –

Llun 7 – Turn yn Benallt. Sych ac oer.

Mawrth 8 – Turn yn Benallt.

Mercher 9 – Turn yn Nant Gorffen plannu tatws yn pen isa cae dan ty Tan y Ffordd.

Iau 10 – Turn yn Nant. £2/13/11d.

 Gwener 11 – Turn. Bwrrw glaw heno a da ei gael.

Sadwrn 12 –

Sul 13 – John Evans Tyddyn am 6. Bwrrw eira a bwrrw glaw wedyn.

Llun 14 -  Turn yn y Nant gwneud lle i’r pwmp. Glaw bore.

Mawrth 15 – Turn yn y Nant yn cael y bocsia i Borth Ysgo.

Mercher 16 – Turn yn y Benallt. Gorffen plannu clwt mawr yn Ael y Bryn.

Iau 17 – Turn yn Benallt.

Gwener 18 – Turn yn Benallt.

Sadwrn 19 – Turn.

Sul 20 – D H Thomas BA Cricieth.

Llun 21 – Yn Ael y Bryn yn gosod netin wier rhwng y ddwy ardd.

Mawrth 22 – Turn

Mercher 23 – Turn.

Iau 24 – Turn. Marw John Owen neu Sion Elis.

Gwener 25 -  Turn. Bob yn danfon y gwartheg efo Evan Jones Penponcyn i’r dre Tedi yn mynd ar eu hola efo motor beic. Gwlyb heddiw.

Sadwrn 26 – Pau £2/17/8d.

Sul 27 – Aneurin LL Hughes. Glaw trwy’r dydd.

Llun 28 – Turn.

Mawrth 29 – Turn.

Mercher 30 – Turn.

Iau 31 – Turn.

 

Mai.

Iau 1 – Turn.

Gwener 2 – Turn dechrau lefel fyc yn y Benallt.

Sadwrn 3 – Turn.

Sul 4 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6. Mynd i’r Erw i nol te a mynd o’r Erw i Tyn Llyn i edrych am fy ewythr Richard.

Llun 5 – Turn yn y Nant yn gosod y pwmp.

Mawrth 6 – Turn yn y Nant yn gosod pwmp.

Mercher 7 – Turn yn y Nant dan12 bore mynd lawr wedyn i bwmpio 4 dan 12 nos.

Iau 8 -  Turn 4 dan 12 . Tywydd gwlyb.

Gwener 9 – Turn 4 dan 12. Pau £2/12/8d.

Sadwrn 10 – Turn 4 dan 12. Angladd fy ewythr Ty Corn yn Nebo.

Sul 11 -  Glyn Roberts am 2 a 6. Tywydd gwlyb.

Llun 12 – Turn yn tynnu peipia o’r lefel.

Mawrth 13 – Mynd i’r ffair.

Mercher 14 – Turn yn symud y pwmp.

Iau 15 – Turn yn y Nant bore mynd i Benallt pnawn. Bag o flawd £1/5/0d.

Gwener 16 – Turn yn Benallt.

Sadwrn 17 – Turn Benallt bore. Turn o 4 dan 12 yn lle John Terfyn yn pwmpio.

Sul 18 – T H Evans am 10. Fi, Hughes ac Osborne a Eliza A Barbera Meillionydd yn mynd efo motor Ismael i Aberdaron i ganu.

Llun 19 – Turn yn Benallt.

Mawrth 20 – Turn. Tywydd gwlyb.

Mercher 21 – Turn.

Iau 22 – Turn Pau £3/2/8d. Dick yn gwerthu y ferlan felyn yn y ffair. John yn cyflogi yn y ffair i Trygarn.

Gwener 23 – Turn. Marw Ellen Owen mam gwraig Bryn Awel.

Sadwrn 24 – Turn.

Sul 25 – John Evans Tyddyn 2 a 6.

Llun 26 – Mynd i Gymanfa i Cricieth. John wedi mynd i weini i Drygarn merlyn newydd yn Tan y Ffordd. Tywydd gweddol dyddiau yma.

Mawrth 27 – Turn. Hugh heb fod yn y gwaith.

Mercher 28 – Turn. Diwrnod braf. Cwrdd mawr Pisgah. Cyfarfod pregthu Angladd Ellen Bryntirion.

Iau 29 – Cwrdd mawr heddiw, Charles Jones a D R Thomas.

Gwener 30 – Turn.

Sadwrn 31 – Turn.

 

Mehefin.

Sul 1 – Cyfarfod gweddi am 6. Glaw neb yn capel bora na pnawn. Bwrrw trwy nos dan 4 pnawn Sul.

Llun 2 – Turn. Hugh wedi mynd i’r Gymanfa i Gaernarfon.

Mawrth 3 – Turn.

Mercher 4 – Turn.

Iau 5 – Turn. Pau £2/7/8d

Gwener 6 – Turn.

Sadwrn 7 – Turn.

Sul 8 – Thomas G Ellis am 2 a 6.

Llun 9 – Gwneud y ferfa.

Mawrth 10 – Turn. Glaw.

Mercher 11 – Turn. Glaw.

Iau 12 – Turn Glaw.

Gwener 13 – Turn. Dechrau sychu. Cymanfa MC Tudweiliog.

Sadwrn 14 – Turn. Diwrnod braf.

Sul 15 -  D H Thomas Cricieth am 2 a 6.

Llun 16 -  Turn.

Mawrth 17 – Turn.

Mercher 18 – Turn. Cwrdd pregethu yn Nebo dechrau heno a fory, Thomas Coedpoeth a Williams Caergybi yn gwasanaethu.

Iau 19 – Turn. Angladd gwraig Frondywydd yn Nebo.

Gwener 20 – Turn.

Sadwrn 21 -  Pau £2/12/8d. Turn yn Benallt dan 12 mynd 4 i bwmpio yn lle Bob, yr ysgol nos wedi mynd i Fangor.

Sul 22 -  Cyfarfod gweddi am 2 a 6. Sul braf.

Llun 23 – Turn y dydd.

Mawrth 24 – Turn.

Mercher 25 – Turn.

Iau 26 – Turn.

Gwener 27 – Turn. Marw Sion Owen y Waen.

Sadwrn 28 – Turn. Mynd i’r ffair pnawn fi a Robert Syntyr Tedi yn dreifio motor Ismael.

Sul 29 – Glyn Roberts am 2 .

Llun 30 – Turn yn cael hyd i’r graig haearn yn y lefel sydd yn mynd fel drifft yn y Benallt.

 

Gorffenaf

Mawrth 1 – Turn ar yr ore. Angladd Sion Waen. Tywydd gwan.

Mercher 2 – Turn eto. Tedi yn mynd i Cricieth efo motor Ismael.

Iau 3 – Turn fi a Robert Syntyr yn gwastadau gwaelod y lefel Hugh wedi mynd i angladd Evan Rowland.

Gwener 4 – Turn.

Sadwrn 5 – Turn Pau £3/2/8d. Glaw mawr pnawn.

Sul 6 -  Evans am 2 a 6 .

Llun 7 – Turn.

Mawrth 8 – Turn.

Mercher 9 – Turn.

Iau 10 – Turn.

Gwener 11 – Turn llwytho motor.

Sadwrn 12 – Turn. Bob yn mynd o’r Benallt i gario gwair Ty Croes. Hogia o’r Nant yn codi a gollwng cerrig i’r lon.

Sul 13 – A Ll Hughes Nefyn. Mynd i Aberdaron nos TG Ellis yn pregethu.

Llun 14 – Turn.

Mawrth 15 – Turn.. Diwrnod da ar wair fi a Robert Syntyr yn Ty Croes yn cario gwair cae sgubor.

Mercher 16 – Turn. Tipyn o niwl.

Iau 17 – Turn. Glaw heddiw Pau £ 2 /17/8d.

Gwener 18 – Turn.

Sadwrn 19 – Turn. Cario 6 llwyth yn Ty Croes gyda’r nos.

Sul 20 -  Thomas BA Cricieth am 10 a 6. Glaw drwy’r dydd.

Llun 21 – Turn. Glaw heddiw. Anfon fy ngherdyn i Sam Edern.

Mawrth 22 – Turn Parry a William Tangofer yn Benallt. Braf heddiw.

Mercher 23 – Turn

Iau 24 – Turn.

Gwener 25 – Turn. Glaw mawr.

Sadwrn 26 – Turn. Mynd i Pwyllgor Llangwnadl i ddewis siopwr.

 

( Tudalennau coll ).

 

Awst

Sul 24 – Joseff Jones Am 2. Evans am 6.

Llun 25 – Turn. Tom, John Parry a Evan Bodwyddog Bach yn torri cae Brynfran.

Mawrth 26 – Turn. Cario 2 lwyth efo Owen.

Mercher 27 – Turn yn cario peil o’r stage, cario 2 lwyth efo Owen.

Iau 28 – Turn ar y stage. Glaw gwynt i lawr.

Gwener 29 – Turn yn Y Benallt.

Sadwrn 30 – Turn Pau £2/12/8d. Paentio yr eil. Bwrrw glaw.

Sul 31 – Cyfarfod gweddi am 10. Bob Humphreys am 6.

 

Medi

Llun 1 – Turn yn y Nant.

Mawrth 2 – Turn curo 2 beil. Diwrnod braf.

Mercher 3 – Turn curo peil eto.

Iau 4 – Turn yn y Benallt.

Gwener 5 – Turn. Wythnos heb law.

Sadwrn 6 – Turn. Tynnu tas wair Brynfran pnawn. Eliza wedi mynd i edrych am Jini Penbryn Bach.

Sul 7 – Glyn Roberts am 2 a 6.

Llun 8 – Turn. Willie Clwt y Bont a Gwilym Portmadoc yn dod yma.

Mawrth 9 – Turn.

Mercher 10 – Turn.

Iau 11 – Turn.

Gwener 12 – Turn. Pau £2/18/11d. Talu am bapur newydd i Hughes.

Sadwrn 13 – Turn.

Sul 14 – Hugh Jones Cricieth am 10 a 6. Dim ond mynd i’r ysgol dan annwyd.

Llun 15 – Turn.

Mawrth 16 – Turn.

Mercher 17 – Turn.

Iau 18 – Turn.

Gwener 19 – Turn. Llythyr oddiwrth Nell ac eisiau mecrill. Glaw heno.

Sadwrn 20 – Turn. Glaw pnawn.

Sul 21 – Troi y cloc yn ol gwneud sul nesa yn Pisgah. Cyfarfod gweddi am 10 a 6. Sychu yn dda heddiw. Teulu Llyshyfryd  yn dod i Pisgah.

Llun 22 – Turn.

Mawrth 23 – Turn. Marw Robert Owen Brynffynnon. Robert Syntyr wedi mynd i angladd Ellen gwraig Evan ei frawd.

Mercher 24 – Turn. Bwrrw bob dydd pawb heb gael yr yd.

Iau 25 – Turn.

Gwener 26 – Turn. Pau £2/19/8d

Sadwrn 27 – Turn. Angladd Robert Owen.

Sul 28 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6. Mynd i edrych am Jini i Penbryn Bach.

Llun 29 – Turn. Bwrrw glaw.

Mawrth 30 – Turn Bwrrw glaw.

 

Hydref

Mercher 1 – Turn. Sychu tipyn heddiw. Eliza wedi mynd i Ty Fair.

Iau 2 – Turn.

Gwener 3 – Gwn mawr.

Sadwrn 4 – Turn.

Sul 5  - Ellis Lloyd o Bortmadoc.

Llun 6 – Turn.

Mawrth 7 – Turn.

Mercher 8 – Turn.

Iau 9 – Turn. Wedi bwrrw glaw bob dydd bron.

Gwener 10 – Turn.

Sadwrn 11 – Turn Pau £2/12/8d Cario yd yn Penarfynydd. Talu am y Gweliedydd.

Sul 12 -  Thomas BA Cricieth am 2 a 6. Diwrnod braf.

Llun 13 – Turn. Diwrnod braf cario yd yn Penarfynydd.

Mawrth 14 – Turn. Diwrnod braf.

 Mercher 15 -  Turn. Robert Syntyr wedi mynd i’r dref efo’r gwlan.

Iau  16 – Turn.

Gwener 17 – Turn. Tywydd da dim glaw ers dydd gwener y 10th

Sadwrn 18 – Turn. Dechrau rhoi concrit yn y cowt.

Sul 19 – Glyn Roberts am 10 a 6.

Llun 20 – Diolchgarwch.

Mawrth 21 – Turn. Miss Price a Rev Prichard yn yr ysgol.

Mercher 22 – Turn.

Iau 23 – Turn. Ingen Ty Fry yn dod i Penarfynydd o Hendre Ucha.

Gwener 24 – Turn

Sadwrn 25  – Turn.

Sul 26 – William Hugh Hughes tro cyntaf am 2 a6.

Llun 27 – Turn. R T Jones yn yr ysgol.

Mawrth 28 – Turn.

Mercher 29 – Diwrnod fotio.

Iau 30 – Turn.

Gwener 31 – Turn.

 

Tachwedd

Sadwrn 1 – Turn mynd a calch o’r Brynglo i Nant Gadwen i drwsio Ty Brec. Glaw pnawn.

Sul 2 – Thomas BA Cricieth. Am 10.

Llun 3 – Turn.

Mawrth 4 – Turn.

Mercher 5 – Turn yn y Nant.

Iau 6 – Turn.yn y Nant. Tywydd sych.

Gwener 7 – Turn.Pau £2/16/2d.

Sadwrn 8 – Turn yn y Nant.

Sul 9 -  Cyfarfod gweddi am 2 a 6.

Llun 10 – Turn yn gorffan cau Ty Brec yn y Nant.

Mawrth 11 – Mynd i’r ffair tywydd braf.

Mercher 12 – Turn yn Benallt.

Iau 13 – Turn. Tywdd braf.

Gwener 14 – Turn.

Sadwrn 15 – Turn.

Sul 16 – Bob Humphreys Llanbedrog.

Llun 17 – Turn.

Mawrth 18 – Turn.

Mercher 19 – Turn dechrau llwytho’r SS Amy Summerfield 44 round dod at y pier 9 yn y bore.

Iau 20 – Turn gorffen llwytho 73 round.

Gwener 21 – Turn Pau £2/9/8d.

Sadwrn 22 – Turn.

Sul 23 – W H Hughes am 2 a 6.

Llun 24 – Turn.

Mawrth 24 – Turn.

Mercher 25 – Turn.

Iau 26 – Mynd i’r cyfarfod pregethu i Lanbedrog. Marw John Murpoeth.

Gwener 27 – Turn.

Sadwrn 28 – Turn. Angladd John Murpoeth.

Sul 30 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6.

Rhagfyr

Llun 1 – Turn.

Mawrth 2 – Turn.

Mercher 3- Turn.

Iau 4 – Turn.

Gwener 5 – Turn. Jini y Brynglo yma Eliza yn mynd efo hi i Penbryn Bach.

Sadwrn 6 – Turn. Pau £2/13/8d. Talu yn shop £2 am oel.

Sul 7 -   Glyn Roberts am 2 a 6.

Llun 8 – Turn.

Mawrth 9 – Turn.

Mercher 10 – Turn.

Iau 11 – Turn.

Gwener 12 – Turn.

Sadwrn 13 – Turn. Mynd o’r gwaith i osod pobty yn Bodwyydog Bach.

Sul 14 – Thomas BA Cricieth.

Llun 15 – Dwr yn ein hel o’r twll isa.

Mawrth 16 – Turn.

Mercher 17 – Turn. Niwl..

Iau 18 -  Turn. Niwl eto heddiw.Pau £2/17/8d 

Gwener 19 –  Turn. Niwl bore.

Sadwrn20 –  Turn niwl bore

 Sul  21 –  Evans am 6.

Llun  22 –  Turn.

Mawrth 23 – Turn

Mercher 24 – Tywydd eithriadol o wlyb wythnos yma.

Iau 25 – Coed a lwynion y siafft fawr yn syrthio bore heddiw.

Gwener 26 – Bwrrw eto heddiw.

Sadwrn 27 -  Gwynt a glaw.

Sul 28 – W H Hughes am 2. Cyfarfod gweddi am 6 Elis Jones, W Jones Ty Croes, G Thomas, TH Evans, W Jones,Llyshyfryd y gwr a plant, E Hughes yn diweddu.

Llun 29 – Turn gollwng cerrig i’r lon pob man wedi boddi yn Benallt.

Mawrth 30 – Hanner bore. Dod adref ganol dydd. Turn o 4 dan 12 yn y lefel fyc. Cael teligram tair blynedd i heddiw o Gaerdydd nad oedd dim cownt o long Isaac.

Mercher 31 -

Diolch yn fawr i Mr E Morris.

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com