Dyddiadur

 Griffith Thomas

Ael y Bryn

"1923"

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~

Ionawr.

Llun 1 – Turn mynd i lan y mor i nol y ddau haearn i fyny i’r iard. Codi cerrig fyny pnawn.

Mawrth 2 – Turn hel cerrig i’r lefel. John P Jones yn Pisgah.

Mercher 3 – Turn rhoid postyn i gynnal y top, codi fyny wedyn. John P Jones eto.

Iau 4 – Turn codi fyny yn y bore. Griffith Tyddyn yma. John P Jones eto.

Gwener 5 – Turn.

Sadwrn 6 – Turn. Mynd i Tan y Ffordd i drwsio pen y beudy.

Sul 7 – Cyfarfod gweddi am  am 2. Griff Jones ddim wedi dod.

Llun 8 – Turn. Eliza yn y Tyddyn. William Llawenan yn Pisgah Cyfarfod Gweddi am 7.

Mawrth 9 – Turn. Gwynt oer o’r gorllewin.

Mercher 10 – Turn.

Iau 11 – Turn. Marw Anne Penebo Bach.

Gwener 12 – Turn.

Sadwrn 13 – Turn. Mynd i’r Sarn i’r Post ynglyn ac arian Isaac druan.

Sul 14 – D Th Thomas BA Cricieth. Mynd i Ty Croes Bach i gael te. Rhannu yr ordinhad heno.

Llun 15 – Turn. Eliza yn Tyddyn.

Mawrth 16 – Turn.

Mercher 17 – Hanner pnawn yn codi fyny. Gweuw yn fy mhen. Angladd Anne Penebo Bach. Lleuad newydd 2.41 B.

Iau 18 – Ocsiwn Tyddyn.

Gwener 19 – Turn. Cael llythyr o’r South yng nghylch mam.

Sadwrn 20 – Turn.

Sul 21 – R M Williams Cricieth am 10.

Llun 22 – Turn.

Mawrth 23 – Turn.

Mercher 24 _ Turn.

Iau 25- Turn.

Gwener 26 – Turn. Llyfr bank yn dod yn ol.

Sadwrn 27 – Turn. Anfon stifficiat fy machgen druan i Lundain. Yn y nos cael breuddwyd fy mod yn ei weld o wedi dod adref, ac yn edrych yn y ffenast.

Sul 28 -  T Glyn Roberts am 2 Gweinidog.

Llun 29 – Turn Pau £11/0/8d.

Mawrth 30 – Turn.

Mercher 31 – Turn.

 

Chwefror.

Iau 1 – Turn  Nant yn pnawn yn symud y casgia. Lleuad llawn 3.53 N.

Gwener 2 – Turn Nant bore yn symud y casgia i Groeslon.

Sadwrn 3 – Turn. Gwn Mawr 5/-.

Sul 4. A Ll Hughes Nefyn am 2 a 6.

Llun 5 – Turn.

Mawrth 6 – Turn. Gwynt mawr o’r de ddwyrain chwythu pen yr eil Tan y Ffordd.

Mercher 7-  Turn codi fyny pnawn.

Iau 8 – Turn codi fyny pnawn. Braf.

Gwener 9 – Turn yn codi fyny a gosod clo ar y cwt byta a symud pwmp yno. Bwrrw glaw drwy’r nos.

Sadwrn 10 – Turn. Mynd i’r Sarn fi a Robert Syntyr i wrando ar R T Jones AS. Bwrrw drwy’r nos.

Sul  11 – Dim ysgol heddiw glaw mawr trwy’r dydd.

Llun 12 – Turn.

Mawrth 13 – Turn. Eisteddfod Rhoshirwaun. Glaw mawr.

Mercher 14 – Turn. Diwrnod braf. Hugh Terfyn adre yn sal.

Iau 15 – Turn. Hugh adref.

Gwener 16 – Turn.

Sadwrn 17 – Turn llenwi dwy wagen a’i gollwng i’r lon.

Sul 18 – Evans am 10.

Llun 19 – Turn yn llenwi wagen a’i gollwng i’r lon.

Mawrth 20 – Turn.

Mercher 21 – Turn eto.

Iau 22 – Turn eto.

Gwener 23 – Turn eto.

Sadwrn 24 – Turn codi wagen i fyny a’i gollwng i’r lon.

Sul 25 – Cyfarfod gweddi am 2. Mynd i’r Tyddyn y nos i wrando ar Hugh Hughes yn pregethu ar Abrahm yn aberthu Isaac.

Llun 26 – Turn. Hugh Terfyn wedi brifo ei droed dim yn y gwaith.

Mawrth 27 – Turn.

Mercher 28 – Turn yn hel y runners y stage wedi torri fi, a Bob a Robert Syntyr a John Terfyn.

 

Mawrth

Iau 1 – Turn.

Gwener 2 – Turn.

Sadwrn 3 – Turn. Mynd i Bodwyddog i osod pobty.

Llun 4 – D Th Thomas Cricieth am 2.

Llun 5 – Turn codi fyny pnawn a mynd a’r wagen i’w dadlwytho i’r lon.

Mawrth 6 – Turn codi fyny a mynd a’r wagen i’w dadlwytho i lon Bodwyddog bore, dechrau lefel fyc pnawn.

Mercher 7-  Turn yn y lefel fyc.

Iau 8 – Yn llwytho y dracsion. Nant y Carw yn y lefel wedyn

Gwener 9 – Turn yn llwytho y dracsion, codi fyny.

Sadwrn 10 – Turn yn y lefel fyc. Cyfarfod llafur yn yr ysgol.

Sul 11 – T Glyn Roberts am 2 a 6.

Llun 12 – Turn yn y lefel fyc, llwytho y dracsion. Anfon dau bapur i Williams ( USA).

Mawrth 13 – Turn eto myc a llwytho tracsion.

Mercher 14 – Turn yn y lefel fyc, llwytho y dracsion yn y bore a pnawn dau lwyth heddiw.

Iau 15 – Mynd i ffair newydd.

Gwener 16 – Turn ar y myc, llwytho y tracsion.

Sadwrn 17 – Turn ar y myc.

Sul 18 – T H Evans am 10. Ysgol am 2 heddiw. Dewis swyddogion yn yr ysgol sul, Griffith Thomas yn Arolygwr, Sam Williams yn drysorydd a Miss L Owen yn ysgrifenyddes.

Llun 19 – Turn ar y myc, llwytho’r tracsion pnawn.

Mawrth 20 – Turn ar y myc. Hel arian at rigio’r capel, Williams Bryncroes yn ein cyfarfod yn y Capel.

Mercher 21 – Turn mynd i Borth Ysgo i lifio peil oedd wedi dod oddiwrth y stage, y dracsion yn dod pnawn. Plannu y fordor wrth gwt yr ieir.

Iau 22 – Turn ar y myc. Bob yn dyrnu yn Ysgo.

Gwener 23 – Adref yn sal.. Y dracsion yn nol llwyth.

Sadwrn 24 – Turn llwytho y dracsion. Bob yn dyrnu yn Blawdty. Dechrau palu y clwt mawr. Diwrnod braf. Telynor dall yn canu yn Aberdaron.

Sul 25 -  Y Sul cyntaf heb olau lamp. A Ll Hughes Nefyn am 2 a 6.

Llun 26 – Turn ar y myc.

Mawrth 27 – Turn ar y myc llwytho’r dracsion.

Mercher 28 – Turn ar y myc.

Iau 29 – Turn ar y myc, llwytho’r tracsion. Eliza wedi mynd i Aberdaron.

Gwener 30 – Turn ar y myc Pau £13/10/10d. Seilio pen y llofft ganol.

Sadwrn 31 – Turn ar y myc. Gorffen rhoi coed ym mhen y llofft ganol.

 

Ebrill

Sul 1 -  Talu £1/15/6d i i’r ysgol Pisgah. J Morgan Williams fu yn Nefyn. Eliza yn Aberdaron dros y Sul.

Llun 2 – Gorffen rhoi coed ym mhen y llofft ganol. Eliza yn dod adref o Aberdaron. Tywydd braf.

Mawrth 3 – Turn ar y myc, llwytho’r tracsion. Rhychu y fordor o dan y ffenast parlwr.

Mercher 4 – Turn ar y myc, llwytho’r tracsion. Bwrrw glaw mawr pnawn.

Iau 5 – Turn ar y myc, llwytho’r tracsion.

Gwener 6 – Turn ar y myc, llwytho’r tracsion.

Sadwrn 7 – Gweithio dan hanner awr wedi naw, mynd i’r cyfarfod chwarter wedyn yn Llanbedrog.

Sul 8 – Rev Hugh Hughes am 2 a 6.

Llun 9 – Turn yn gorffen gyrru y cerrig haearn i’r lon a llwytho’r tracsion.

Mawrth 10 – Turn, dechrau ar y cerrig, llwytho’r tracsion.

Mercher 11 – Turn.

Iau 12 – Turn.

Gwener 13 – Turn. Torri twll yn nghanol yr ardd.

Sadwrn 14 – Turn. Gorffen torri y twll drwodd. Paentio pen y llofft. Eliza yn Tan y Ffordd.

Sul 15 -  Joseff Jones Nefyn gynt am 10.

Llun 16 – Turn yn dechrau torri top i fynd ar y cerrig sydd ar y bont.

Mawrth 17 – Turn. Llythyr cyntaf Isaac druan 17 Ebrill 1920 wedi mynd i ffwrdd ar y mor.

Mercher 18  - Turn. Tywydd caled.

Iau 19 – Turn.

Gwener 20 – Turn codi wagenaid o gerrig.

Sadwrn 21 – Turn codi hanner wagenaid o gerrig. Mynd i Sarn i nol arian fy machgen druan £55/14/7d. Mynd i’r Pwyllgor i Llangwnadl o Sarn. Gwynt oer o’r gogledd.

Sul 22 – T Glyn Roberts am 2 a 6. Marw Dafydd Jones Tyn Castell. Gwynt oer o’r gogledd. Gyrru y cloc.

Llun 23 – Turn gollwng wagenaid o gerrig i’r lon. Clirio pridd wedyn.

Mawrth 24 – Turn clirio pridd a codi wagenaid o gerrig pnawn.

Mercher 25 – Turn, gollwng wagen o gerrig i’r lon clirio pridd a dechrau codi cerrig wedyn.

Iau 26 – Turn.

Gwener 27 – Turn, gollwng wagen i’r lon.

Sadwrn 28 – Turn dechrau 7 ar yr amser buan dan 12. Hel wagenaid o gerrig a gorffen eu llwytho o’r siafft. Gwynt oer o’r de heddiw.

Sul 29 – Evans am 10. Catherine a Nel Ty Fry yma a Richard, pobol o Pwllheli yma. Cyfarfod Canu Undebol yma.

Llun 30 – Bwrrw glaw bore heddiw. Turn gollwng wagenaid o gerrig i’r lon, clirio pridd pnawn.

 

Mai

Mawrth 1 – Bore niwlog gwlyb. Turn llwytho’r tracsion.

Mercher 2 – Turn.

Iau 3 – Turn llwytho’r tracsion.

Gwener 4 – Turn llwytho’r tracsion dechrau codi cerrig y bont.

Sadwrn 5 – Turn. Eliza a Richard yn nol chwarter mochyn i Hebron.

Sul 6 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6. Rolant Jones Refail yn cynnal cyfarfod gweddi olaf iddo fo.

Llun 7 – Turn gollwng dwy wagen i’r lon. Anfon y llyfra misol i Surrey i wraig Morris Evans Penarfynydd.

Mawrth 8 – Turn.

Mercher 9 – Turn yn gollwng dwy wagen i’r lori. Bwrrw cenllysg a eira gyda’r nos.

Iau 10 – Turn yn clirio top.

Gwener 11 – Turn yn clirio pridd.

Sadwrn 12 -  Turn yn clirio pridd, llwytho’r tracsion. Bob yn mynd i nol Tedi efo moto beic i’r dre. Wythnos oer ar ei hyd bwrrw eira.

Sul 13 -  D H Thomas Cricieth am 2 a 6. Marw Rolant Yr Efail Bwlch Clawdd yn 33 oed.

Llun 14 – Mynd i’r ffair.

Mawrth 15 – Turn yn clirio pridd a llwytho’r tracsion.

Mercher 16 – Turn. Wythnos galed bwrrw cenllysg.

Iau 17 – Turn, dod adref awr yn gynt i fynd i’r cyfarfod yn yr ysgol. Angladd Rolant Yr Efail.

Gwener 18 – Turn yn clirio pridd.

Sadwrn 19 – Turn yn gorffen clirio pridd. Yn Tan y Ffordd yn codi wal y cwt moch. Cyfarfod Robert Pen y Bont a Glyn Roberts yn y capel.

Sul 20 – Glyn Roberts am 2. Cyfarfod gweddi am 6.30.

Llun 21 – Yn Tan y Ffordd yn codi wal y cwt mochyn.

Mawrth 22 – Turn gollwng y wagen i’r lon.

Mercher 23 – Turn gollwng wagen i’r lon.Tywydd oer.

Iau 24 – Hanner gollwng wagen i’r lon, mynd at y gwn mawr yn y pnawn.

Gwener 25 – Turn gollwng un wagen ar y lon.

Sadwrn 26 – Turn. Yn Tan y Ffordd yn gwneud cafn i’r moch. Bob yn danfon Tedi at y tren 10.30 i fynd i’r South.Rachel Baronhill yn dod o’r hospital.

Sul 27 – Sul gwag. Evans y pregethwr yn yr ysgol, pregeth angladd Rolant Refail. Hugh a Catherine fy chwaer yma.

Llun 28 – Mynd i’r Gymanfa yn Llanbedrog, diwrnod oer. Yr hogiau yn gollwng wagen i’r lon.

Mawrth 29 – Turn gollwng dwy wagen i’r lon.

Mercher 30 – Robert Syntyr yn mynd i nol yr afr i Pwllheli. Turn. Eliza wedi mynd i’r dref.

Iau 31 – Turn gollwng dwy wagen i’r lon.

 

Mehefin

Gwener 1 – Turn.

Sadwrn 2 – Turn codi cerrig at y capel pnawn. Tywydd yn oer.

Sul 3 – Joseff Jones am 2 a 6.

Llun 4 – Turn gollwng wagen i’r lon, llwytho’r tracsion.

Mawrth 5 – Turn wagen i’r lon.

Mercher 6 – Turn llwytho’r tracsion.

Iau 7 – Fi a Eliza yn mynd i’r Gyamnfa i Portmadoc. Ordeinio Farmer Elder yno.

Gwener 8 – Turn. Bwrrw tipyn pnawn a niwl.

Sadwrn 9 – Turn gollwng wagen i’r lon, diwrnod niwlog. Jones y glo yn y gwaith.

Sul 10 – Evans am 10 . Cyfarfod gweddi olaf un ei .. E Hugh, G Thomas, Tom Hughes, Elis Jones yn diweddu y seiat.

Llun 11 – Turn yn gollwng wagen i’r lon. Hugh wedi mynd i’r Gymanfa i Portmadoc.

Mawrth 12 – Turn. Pau £5/2/8d Bwrrw glaw. Richard a Bob yn mynd i Clun at Morrise efo moto beic.

Mercher 13 – Turn.

Iau 14 – Turn.

Gwener 15 – Turn. Marw gwraig y Nant.

Sadwrn 16 – Turn. Gosod coed ym mhen y gegin.

Sul 17 – A. LL Hughes yn Nebo am 10. Marw Rachel Baronhill.

Llun 18 – Turn gollwng wagen i’r lon.

Mawrth 19 – Turn. Angladd gwraig y Nant.

Mercher 20 – Turn.

Iau 21 – Turn. Angladdd Rachel Baron hill.

Gwener 22 – Turn.

Sadwrn 23 – Turn yn llwytho’r tracsion.

Sul 24 – Thomas Criceth am 6.

Llun 25 – Turn yn y Benallt.

Mawrth 26 – Turn yn cario cerrig i Allt Pwllmelyn i roi hyd ffordd Bodwyddog, llwytho’r tracsion.

Mercher 27 -  Turn ar y ffordd.

Iau 28 – Turn ar y ffordd, llwytho’r tracsion.

Gwener 29 – Turn ar y ffordd. Llwytho y tracsion. Thomas fy mrawd yma.

Sadwrn 30 – Turn ar y ffordd. Cneifio yn Tan y Ffordd. Cau camdda cae rhwng ddau dy Ty Croes Bach.

 

Gorffenaf

Sul 1 – Mynd i’r cyfarfod ysgol i Lanbedrog, fi a Sam.

Llun 2 – Turn yn gorffen ar lon Bodwyddog. ( Ar y mor ddwy flynedd i heddiw mynd at yr ynysoedd fi a fy machgen druan a Tedi )

Mawrth 3 – Turn yn y Benallt.

Mercher 4 – Turn. Bwrrw glaw.

Iau 5 – Turn.

Gwener 6 – Turn Pau £2/17.8d.

Sadwrn 7 – Turn. Trannau mawr yn taro capel Cilan.

Sul 8 -  Evans Pisgah am 2.

Llun 9 – Turn. Mynd i Llangwnadl i’r pwyllgor.

Mawrth 10 – Turn. Cyfarfod trysdis yn Pisgah.

Mercher 11 – Turn. Dechrau yn cae Ty Croes Bach. Gwn mawr. Ty Croes Bach yn cario cae tu ucha i’r lon.

Iau 12 – Turn. Ty Croes Bach yn torri cae sgubor.

Gwener 13 – Turn. Bob a John Parry yn dechrau cario gwair cae Pwllfadog Ty Croes.

Sadwrn 14 – Turn. William Ty Croes Bach yn cario cae sgubor.

Sul 15 – Dyn o Bortmadoc a Dyn o Nefyn. Bachgen o Bwllheli yn Tan y Foel am 2. Evans Hebron am 6 . Bwrrw glaw pnawn.

Llun 16- Turn.

Mawrth 17 – Turn.

Mercher 18 – Turn.

Iau 19 – Turn. Eliza a Jini Syntyr wedi mynd i edrych am Ellen i Ddinbych.

Gwener 20 – Turn.

Sadwrn 21 – Turn. Pau £2/17/6d. Cario gwair cae nesa i Conion. Isaac Llnabedrog a’r wraig yma a’i chwaer a’r teulu. Bob yn Bodwyddog heddiw.

Sul 22 -  Evans hebron am 10 a Glyn Roberts am 6.

Llun 23 – Turn.

Mawrth 24 – Turn.

Mercher 25 – Turn.

Iau 26 – Rigeta yn Aberdaron. Gosod y grat yn y llawr.

Gwener 27 – Turn.

Sadwrn 28 – Turn. Hel y gymdeithas gartrefol. Pobl ddiarth dod yma.

Sul 29 – Evans Pisgah am 10. Yn Tan y Foel W Evans Talsarnau. Cyfarfod gweddi Nebo am 6.30.

Llun 30 – Turn llwytho motor.

Mawrth 31 – Turn llwytho motor.

 

Awst.

Mercher 1- Turn llwytho motor.

Iau 2 – Turn. Pau £2/12/8d.

Gwener 3 –

Sadwrn 4 –

Sul 5 – Fi a Hughes a Evan Williams yn mynd i’r Tyddyn am 6.

Llun 6 – Turn.

Mawrth 7 – Turn.

Mercher 8 – Turn.

Iau 9 – Turn.

Gwener 10 – Adref crudcymalau yn fy nghlun.

Sadwrn 11 – Adref.

Sul 12 – Hen wr o Pentrefelin am 10 A Ll Hughes am 2 a 6.

Llun 13 – Turn.

Mawrth 14 – Turn.

Mercher 15 – Turn.

Iau 16 – Turn. Yn yr Eifion gyda’r nos yn rhoi syment ar y cyrn.

Gwener 17 – Turn. Yn yr Eifion gyda’r nos.

Sadwrn 18 – Turn. Yn Tyddyn Morthwyl pnawn yn rhoi syment ar y corn.

Sul 19 – Ysgol feistr o’r South am 10. Thomas Cricieth am 2.

Llun 20 – Turn codi fyny pnawn.

Mawrth 21 – Ras cwn yn Groeslon. Anfon llyfrau i Surrey.

Mercher 22 – Turn. Mynd i’r Cyfarfod Pregethu i Rhoshirwaen.

Iau 23 – Turn glaw trwy’r dydd.

Gwener 24 – Turn.

Sadwrn 25 – Turn. Glaw mawr. Trip Nebo i’r Bermo.

Sul 26 – Williams Ty Mawr am 6, un yn perthyn i Thomas. Cyfarfod Gweddi am 10. Am 2 Tan y Foel mab Post Edeyrn.

Llun 27 – Turn.

Mawrth 28 – Turn.

Mercher 29 – Mynd i dref o flaen y Rotitor ( auditor ?) efo William Ty Rhyd.

Iau 30 – Turn.

Gwener 31 – Mownti yn dref, finnau yn yr Erw yn gosod y grat.

 

Medi.

Sadwrn 1 – Turn. Pau £2/12/8d. Te yn yr ysgol gan Tan y Foel MC.

Sul 2 -  Evans Nebo am 10. Cyfarfod gweddi am 6.

Llun 3 – Turn.

Mawrth 4 – Turn.

Mercher 5 – Turn.

Iau 6 – Turn.

Gwener 7 – Turn.

Sadwrn 8 – Turn. Cario haidd yn Tan y Ffordd.

Sul 9 – Cyfarfod Gweddi am 10. Mynd i Uwchmynydd i wrando ar Hugh Hughes yn Salem am 6.

Llun 10 -  Turn. Yn Ty Croes Bach yn cario ceirch cae tu ucha i’r ty.

Mawrth 11 – Turn.

Mercher 12 – Mynd i Llanbabo i angladd modryb Elin. ( 1921 symud ei long.)

Iau 13 – Turn ar yr inglein yn cae Ty Croes Bach.

Gwener 14 – Turn.

Sadwrn 15 – Turn. Mynd i Aberdaron am ro i’r capel, y trolia wedi mynd yn rhy fuan ar y teit.

Sul 16 – Evans Nebo am 10.

Llun 17 – Turn.

Mawrth 18 – Turn.

Mercher 19 – Turn.

Iau 20 – Turn gollwng cerrig i lawr i Ty Croes Bach.

Gwener 21 – Turn gollwng eto.

Sadwrn 22 – Turn llwytho motor, codi fyny. Gorffen cael yr yd yn Tan y Ffordd.

Sul 23 – Evans Nebo am 10. Glaw mawr yn y bore amser mynd i capel.

Llun 24 – Turn llwytho motor.

Mawrth 25 – Gwynt mawr a glaw. Hanner turn yn llwytho motor, mynd o’r un Penrhyn, motor yn nol llwyth yn pnawn.

Mercher 26 – Turn.

Iau 27 – Turn.

Gwener 28 – Turn.

Sadwrn 29 – Turn. Yn Tyddyn Morthwyl yn symentio cefn y ty. Pobl Ty Fair yma. Ellin Bryn Difyr yn nol Hugh efo Ismael o Caernarfon.

Sul 30 – Evans Nebo am 10. Mervyn Owen o Glynnog am 6.

Hydref

Llun 1 – Dyrnu yn Ty Croes Bach. Turn llwytho y motor.

Mawrth 2 – Turn Motor yn cau tanio magnito.

Mercher 3 –Turn 2 lwyth i’r motor. Angladd Tom Plas yn Rhiw.

Iau 4 – Turn llwyth i’r motor. Eliza a Martha Garreg Lefain wedi mynd i edrych am Sarah.

Gwener 5 – Turn llwyth.

Sadwrn 6 – Turn fi a Sam yn torri y draen wrth y capel..

Sul  7 -  Myfyriwr o Glynnog am 6. Cyfarfod Gweddi am 10, M Thomas. Elis Jones, Thomas Williams Griff Thomas.

Llun 8 – Turn.2 lwyth motor. Bob yn y Sarn . Meri a’r wraig yma.

Mawrth 9 – Turn 2 lwyth.

Mercher 10 – Turn 1 llwyth. Robert Syntyr yn mynd a’i wlan i’r dref.

Iau 11 – Turn 2 lwyth. Gwneud rhaffa ar y gwellt yn Tan y Ffordd. Teit 21 – 1 yn y bore.

Gwener 12 – Turn. Y cwmni yn y gwaith pnawn.

Sadwrn 13 – Turn yn gollwng 3 wagen i lawr gorffen, llwytho motor, codi fyny wedyn. Bodwyddog yn gorffen cael yr yd. Yn Tan y Ffordd yn gwneud sleusod (?) i’r heffar yn yr eil.

Sul 14 -  Evans Nebo am 10. Thomas BA Cricieth am 2 a 6.

Llun 15 – Diolchgarwch.

Mawrth 16 – Turn llwyth motor. Penarfynydd yn cario haidd Cae Crwth.

Mercher 17 – Turn. Neli yn mynd at Morris. Jini Clwt y Bont yn dod yma

Iau 18 – Turn. Neli yn gadael Pwllheli.

Gwener 19 – Turn.

Sadwrn 20  – Turn. Mynd i ocsiwn Castellmarch Mawr. Llythyr o Surrey.

Sul 21 – Evans Pisgah am 10. Dim capel dan annwyd.

Llun 22 – Dim gwaith dan annwyd.

Mawrth 23 – Adref bore, hanner turn. R T Jones AS ynyr ysgol. Llanw 6.26.

Mercher 24 – Turn. Bob Bronheulog. Bodwyddog dyrnu.

Iau 25 – Turn. Harry Thomas yn dal cloman yn yr efail Nant. Robert Seaview yn priodi.

Gwener 26 – Turn Pau £2/12/8d.

Sadwrn 27 – Gwynt a glaw o’r de, terfysgu. Gwn mawr am 11 am.

Sul 28 -  Glyn Roberts am 2 a 6.

Llun 29 – Turn llwyth motor. Glaw.

Mawrth 30 – Turn. Glaw bore.

Mercher 31 – Turn 2 lwyth, motor wedi cau a tanio yn lon Ty Canol.

 

Tachwedd

Iau 1 – Turn.

Gwener 2 – Turn 1 llwyth.

Sadwrn 3 – Turn. Roberts a Harry yn mynd i Gaernarfon efo Ismael , Willie Clwt y Bont yn dod yma. John Evans yn dod yma ar gefn nos mam yn mygu.

Sul 4 – Aneurin Llanaelhaearn am 2 a 6.

Llun 5 – Turn. Diwrnod braf.

Mawrth 6 – Turn.

Mercher 7 – Turn.

Iau 8 – Turn. Lleuad newydd 3.27 pm.

Gwener 9 – Turn Pau £2/12/8d

Sadwrn 10 -  Turn. Gosod ffenast yn y llofft bach yn Ael y bryn.

Sul 11 -  Evans Hebron am 10 . Canu ‘Cofia’n Gwlad Benllywydd Tirion’ wrth y gof golofn a rhoid rhith arni a dau funud o ddistawrwydd.

Llun 12 – Mynd i’r ffair efo Ismael.

Mawrth 13 – Turn. Glaw trwy’r dydd. Eliza yn mynd i Tan y Ffordd mam yn ei gwely.

Mercher 14 – Turn. Mam yn sal nol y Dr yn y nos Bob a Tedi efo moto beic.

Iau 15 – Dim gwaith wedi bod trwy y nos yn Tan y Ffordd mam yn sal.

Gwener 16 – Turn.

Sadwrn 17 – Turn. Marw Wmffra Rhydbengan.

Sul 18 – Joseff Jones Nefyn cynt am 2 Nebo. Yn Tan y Ffordd nos mam yn fyglyd, Eliza yno drwy’r nos.

Llun 19 – Turn agor y bont o dan y lein yn ymyl Bodwyddog yn y bore. Eliza yn dod adref yn sal o Tan y Ffordd.

Mawrth 20 – Hanner. Eliza yn sal.

Mercher 21 – Turn dechrau ar y myc.

Iau 22 – Turn Pau £2/7/8d

Gwener 23 – Pnawn hanner. John Evans yn fy nol o’r gwaith mam yn sal. Rhew caled.

Sadwrn 24 – Turn. Rhew caled.

Sul 25 – Dim capel yn Tan y Ffordd.

Llun 26 – Turn yn lefel fyc. Dynion yn siarad dros R T Jones yn yr ysgol.

Mawrth 27 – Turn ar y lefel eto.Newydd fod gwraig Joni Siop wedi marw.

Mercher 28 – Turn. Eliza yn Tan y Ffordd bob dydd.

Iau 29 – Turn.

Gwener 30 – Turn fi a Harry Thomas yn mynd i’r Nant i hwylio i osod y pwmp.

 

Rhagfyr.

Sadwrn 1 – Turn yn y Nant eto. RT Jones cyn AS yn yr ysgol.

Sul 2 – Bachgen o Glynnog. Eliza yn mynd i Tan y Ffordd yn y bore.

Llun 3 – Turn yn y Nant. Bob yn mynd i’r dre i bostio i R T Jones.

Mawrth 4 – Turn yn y Nant. Bob yn mynd i’r dref eto.

Mercher 5 – Turn.

Iau 6 – Turn. Diwrnod fotio.

Gwener 7-Turn Pau £2/12/8d

Sadwrn 8 – Turn. Yn Tyddyn Morthwyl pnawn.

Sul 9 – Evans Hebron am 10 yn Nebo.

Llun 10 – Turn gollwng cerrig i’r lon yn y bore, codi fyny yn y pnawn. Anfon llythyr am y llun i Newcastle. .

Mawrth 11 –  Turn codi fyny bore motor yn nol llwyth pnawn. Marw gwraig Ty Rhedyn.

Mercher 12 -  Turn. Cael 4 cant o lo.

Iau 13 – Turn llwyth i’r motor.

Gwener 14 – Turn.

Sadwrn 15 – Turn yn dechrau codi cerrig yn y lefel uwchben Twll craen. Dwy flynedd i’r 16 o’r mis yma y collodd Isaac druan. Nid eith hwn ddim yn angof tra’r hyn i’r bedd.

Sul 16 – Evans Pisgah am 6 yn Nebo.

Llun 17 – Turn.

Mawrth 18 – Turn llwytho’r motor pnawn.

Mercher 19 – Turn.

Iau 20 – Turn llwyth i’r motor. Pau £2/17/8d. Anfon llythyr i Nel.

Gwener 21 – Eliza ar ei thraed efo mam. Turn. Mynd i’r Pwyllgor i Llangwnadl.

Sadwrn 22 – Turn yn clirio pridd o flaen y capel pnawn efo Richard Sgubor Isa, ac Evan Jones Salfyr, mae y ddau yma efo trol Meillionydd.

Sul 23 -  Rev Glyn Roberts am 2 a 6. Thomas fy mrawd efo moto yn Tan y Ffordd.

Llun 24 – Dim gwaith.

Mawrth 25 – Buwch Trewan wedi dod a llo erbyn y bore. Neigwl ganol yn dod a llo 11 am.

Mercher 26 – Turn. Bwrrw nos.

Iau 27 – Turn.

Gwener 28 – Turn.

Sadwrn 29 – Dim gwaith wedi cael annwyd.

Sul 30 – Evans am 2 a 6.

Llun 31 – Turn. Llun Isaac yn dod yma o South Shields.

Diolch yn fawr i Mr E Morris.

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com