Dyddiadur

 Griffith Thomas

Ael y Bryn

"1921"

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~

Ionawr.

Sul 2 – Turn 8 dan 4.

Llun 3 – Turn.

Mawrth 4 – Turn.

Mercher 5 – Turn a hanner yn symud y pwmp.

Iau 6 – Turn.

Gwener 7 – Turn. Pregeth yn Tan y Foel.

Sadwrn 8 – Hanner turn. Fi a Owen Carreglefain yn mynd i Talafon i nol negas o’r coperetyf.

Sul 9 -  Jones Rhiw am 2. Turn 12 dan 8.

Llun 10 – Stilo cyllill y felin Tan y Ffordd.

Mawrth 11 – Isaac yn mynd i ffwrdd i Swansea at yr SS Afon Lledi. Turn.

Mercher 12 -  Glaw mawr bore heddiw. Turn.

Iau 13 -  Rhewi neithiwr. Turn. Pau £6/14/11d

Gwener 14 – Turn. Llythyr oddiwrth Isaac o swansea.

Sadwrn 15 -  Anfon strap i Isaac i Swansea.

Sul 16 -  John Lewis Pwllheli, turn 4 dan 12.

Llun 17 – Gwynt a glaw heddiw. Turn.

Mawrth 18 – Gwynt mawr o’r north west. Turn.

Mercher 19 – Turn.

Iau 20 – Turn.

Gwener 21 – Turn.

Sadwrn 22 -  Turn mynd hanner nos ingactior (?) wedi drysu gan Thomas.

Sul 23 -  WR Jones Cricieth.

Llun 24 – Turn y dydd. Llythyr gan Isaac o Bordeaux Ffrainc. Angladd Henry Ty Newydd Rhydlios.

Mawrth 25 – Turn. Angladd Wil Tynllan.

Mercher 26 -  Turn. Eliza a mam wedi mynd i’r dre efo car Tan y Ffordd.

Iau 27 – Turn. Pau £6/4/6d

Gwener 28 Turn. Anfon llythyr at Isaac.

Sadwrn 29 –

Sul 30 – TH Evans am 2 a 6. Turn am 12 dan 8.

Llun 31 -   Yn Min y Don efo Evan Jones yn gosod y giatiau. Turn

 

Chwefror.

Mawrth 1 -  Yn Tan y Graig efo O Parry yn gosod popty. Turn.

Mercher 2 – Llythyr oddiwrth Isaac o Llanelly. Turn. Ty bach.

Iau 3 – Turn.

Gwener 4 – Turn.

Sdawrn 5 –

Sul 6 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6. Turn dan 12.

Llun 7 – Rhybudd y cyflog yn mynd o 10/6d i 8/8d yn Nant. Hel eithin yn parc Meillionydd.

Mawrth 8 – Turn. Eisteddfod Rhos.

Mercher 9 – Turn. Isaac yn dod adref yn sal o Llanelly.

Iau 10 –  Turn Tywydd sych.

Gwener 11 – Turn. Tywydd sych. Pau £6/8/8d

Sadwrn 12 -  Diwrnod braf. Dick yn gorffen redig tyndir pen ucha cae capal, Isaac yn anfon y papur cyntaf i Sam Jones.

Sul 13 -  Gwilym Roberts am 2 Cyfarfod gweddi am 6. Turn y dydd.

Llun 14 – Llwytho y Briarfield.

Mawrth 15 – Turn. Gorffan llwytho y Briairfield 86 rounds 500 tons.

Mercher 16 – Turn Dechray llwytho yr SS Silverfield.

Iau 17 – Turn gorffan llwytho y 4 round. Diwrnod braf.

Gwener 18 – Diwrnod braf. Turn. Fi a Bob yn gorffan palu y fordor dan y gegin. Isaac yn anfon 2 bapur i Sam Jones.

Sadwrn 19 – Hanner bora. Hel llwyth o eithin yn parc pnawn. Yn tan y Ffordd nos.

Sul 20 -  Bob Humphreys Llanbedrog am 2. Turn 12 dan 8.

Llun 21 – Llwytho y Mayflower. Plannu tatws a penanionod yn y fordor wrth gwt yr ieir. Turn mynd i lawr 10 dan 8.

Mawrth 22 – Gorffan llwytho. Turn a hanner yn pwmpio 8 dan 8 bora mercher. Llythyr o’r South.

Mercher 23 – Turn.

Iau 24 – Pau £6/1.3d.

Gwener 25 – Turn.

Sadwrn 26 – Turn 4 dan 12 yn lle Thomas yn llwytho SS Jane Summerfield.

Sul 27 -  Evans Rhiw am 2 a 6. Turn 12 dan 8 yn lle Thomas.

Llun 28 -  Gorffan llwytho SS Jane Summerfield.

 

Mawrth.

Mawrth 1 – Turn 4 dan 12.

Mercher 2 – Turn.

Iau 3 – Turn.

Gwener 4 – Turn.

Sadwrn 5 – Hel eithin yn y parc.

Sul 6 -  EW lloyd porthmadog. Evans wedi ffeirio efo gweinidog Batys Rhoshirwaun.  Turn y dydd.

Llun 7 – Turn.

Mawrth 8 – Turn. John Pugh Jones yn darlithio yn Pisgah.

Mercher 9 – Turn. Isaac heb gael papur doctor yr wythnos yma.

Iau 10 – Turn.

Gwener 11 – Turn. Pau £5/11/11d.

Sadwrn 12 – Hanner. Llythyr o’r South yn dweud fod John Pritchard Sir Fon wedi marw.

Sul 13 – Bachgen yn lle Jones Cricieth am 2 a 6. Gwn mawr Hugh Jones yn taflud bella. Hugh Talalfon yn cael yr arian a Hugh Jones y tro o’r blaen.

Llun 14 – Turn.

Mawrth 15 – Turn.

Mercher 16 – Turn.

Iau 17 – Turn.

Gwener 18 – Turn.

Sadwrn 19 – Torri gwiail i wneud cewyll yn cae dan pwll isa Ty Croes. Glaw mawr heddiw. Cyfarfod gan y plant yn yr ysgol.

Sul 20 – Evans am 2 – Turn 4 dan 12.

Llun 21 – Sam yn talu arian insurance Isaac. Turn.

Mawrth 22 – Turn.

Mercher 23 – Turn.

Iau 24 – Pau £5/1/7d. Turn. Nol sinc o’r coperetyf.

Gwener 25 – Turn.

Sadwrn 26 – Thomas a Lewis yn rhoi ingector newydd i’r foilar.

Sul 27 -  Bob Humphreys Llanbedrog am 2 a 6. Turn 8 dan 4.

Llun 28 – Turn.

Mawrth 29 – Turn.

Mercher 30 -  Turn. Williams Portdinorwig yn y Nant.

Iau 31 – Turn. Tywydd braf.

 

Ebrill.

Gwener 1 – Turn. Isaac yn gorffan plannu y fordor dan y gegin.

Sadwrn 2 –

Sul 3 – Evans am 10. Turn.

Llun 4 – Turn.

Mawrth 5 – Turn.

Mercher 6 – Turn.

Iau 7 – Turn. Pau £5/1/7d

Gwener 8 – Turn.

Sadwrn 9 – Gorffan plannu tatws yn y clwt mawr Ael y Bryn.

Sul 10 – Ellis O lloyd. Thomas yn Tan y Ffordd. Turn 4 dan 12.

Llun 11 – Gorffan plannu yn Tan y Ffordd pen isa cae capel. Turn. Streic fawr y glo.

Mawrth 12 – Pwmp ar ingector newydd wedi drysu gan Thomas, neb yn gweithio heddiw. Turn.

Mercher 13 – Yn gorffan rhoi y landar yn Pen yr Ogo.

Iau 14 – Oer iawn heddiw.Turn.

Gwener 15 – Bwrrw Cenllysg, eira. Turn.

Sadwrn 16 -  Cnwd o eira heddiw.

Sul 17 -  Gwilym Roberts. Turn 8 dan 4.

Llun 18 – Turn.

Mawrth 19 – Turn.

Mercher 20 – Turn.

Iau 21 – Turn. Pau £5/3/7d.

Gwener 22 – Turn.

Sadwrn 23 – Hanner

Sul 24 -  Bachgen yn lle Jones Cricieth am 2. Turn 12 dan 8.

Llun 25 – Turn.

Mawrth  26  – Turn a turn hanner.

Mercher 27 -  Codi y pwmp. Glo wedi darfod oherwydd y streic. Tywydd bach yn oer.

Iau 28 -  Rhoi paent dwr yn Ael Bryn.

Gwener 29 – Mynd i angladd Maggie hogan Griffith Elis Teiliwr. Mynd i Rhoshirwaun heno.

Sadwrn 30 -  Yn Pen’r Ogo yn tyllu i roid landars yn y ffrynt.

Mai.

Sul 1 – Jones Gorffwysfa Rhiw.

Llun 2 – Hanner. Yn Pen’r Ogo yn pigo y calch i osod landeri.

Mawrth 3 – Gosod landars yn Syntyr. Bwrrw glaw yn y nos.

Mercher 4 -  Codi cerrig a papuro room fawr.

Iau 5 – Gorffan gosod landars yn Pen ‘r Ogo.

Gwener 6 – Pau £4/9/8d dan arian 10 i fod.. Mynd i Rhoshirwaun

Sadwrn 7 -  Codi cerrig at y gegin Ael Bryn. Mae fy mrawd yn Tan y Ffordd heno.

Sul 8 -  WR Jones Cricieth am 2.

Llun 9 – Mynd i Uwchmynydd efo y car.

Mawth 10 – Palu tatws. Evans yn mynd i angladd gwraig John Gwthrian Aberdaron.

Mercher 11 – Bob a Dick yn mynd i Glwt y Bont.

Iau 12 -  Angladd Elin y Fryndol, gwraig Sion William Fachan Aberdaron. Glaw o’r dwyrain heddiw.

Gwener 13 – Ffair Pwllheli. Diwrnod braf. Mynd i Rhoshirwaun dim arian yno punt a deg swllt i fod.

Sadwrn 14 – Bwrrw bore heddiw a pnawn.

Sul 15 – Rev Gwilym Roberts Gweinidog.

Llun 16 – Tynnu y wier bigog yn y parc.

Mawrth 17 – Codi tyfod (?) tywod.

Mercher 18 -  Mynd at y doctor i Botwnnog drwg yn fy nghefn. William Roberts yma yn talu 8/8d. Gweinidog Enlli yma.

Iau 19 –

Gwener 20 – Mynd i Rhoshirwaun i nol arian allan o waith at Caradog Jones £1/15/0d. Tywydd sych.

Sadwrn 21 – Petaswn ni yn cael yr arian i gyd mi fasa ni yn cael £2/17/6d.

Sul 22 -  JH Evans am 2 a 6

Llun 23 – Eliza a fi yn mynd i’r ffair efo ferlan fach a car Tan y Ffordd.

Mawrth 24 – Mynd at y doctor fy nghefn yn ddrwg. Jerri yn rhoi coed yn y cwch. Tywydd sych.

Mercher 25 – Fy nghefn yn ddrwg iawn heddiw.

Iau 26 – Adra fy nghefn yn ddrwg.

Gwener 27 – Mynd i Rhoshirwaun i nol arian £1/1/3d. Bwrrw dipin yn nos.

Sadwrn 28 – Mynd i ocsiwn Talafon Llangwnadl. Bwrrw yn y nos.

Sul 29 – Hugh Jones Cricieth. Gwynt oer  o’r de a golwg glaw.

Llun 30 – Dick yn paentio y cychod, fy nghefn yn well dyddie yma.

Mawrth 31 –

 

Mehefin.

Mercher 1 –

Iau 2 -  Williams i fod yn Rhoshirwaun. Mynd i Rhoshirwaun at Williams Portdinorwic. Pysgota gwrachod dal dwy.

Gwener 3 – Derbyn llyfra misol  bil £1/9/4d. Dim mynd i Rhos heno.

Sacdwrn 4 – Y gwn mawr heddiw. Hugh Jones yn cael y pres am daflyd 5/-.

Sul 5 -  Ellis Owen Lloyd Porthmadog.

Llun 6 – Tywydd sych.

Mawrth 7 –

Mercher 8 – Tywydd sych.

Iau 9 – Mynd i’r gymanfa i Bwllheli.

Gwener 10 – Tarw i’r heffar. Tywydd sych. Derbyn dwy bunt yn siop newydd o arian diwaith.

Sadwrn 11 – Priddo tatws yn Tan y Ffordd darn isa cae heuwal a darn isa cae capel.

Sul 12 – WR Jones Cricieth.

Llun 13 – Bwrrw ychydig bora heddiw.

Mawrth 14 – O Enlli angladd Catherine, gwraig Robert Grepach.

Mercher 15 – Tywydd sych.

Iau 16 – Tywydd sych.

Gwener 17 –

Sadwrn 18 – Derbyn punt gan Lewis yn y Siop newydd a llenwi’r fform.

Sul 19 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6. Marw Eliza Tai Refail.

Llun 20 – Yn Meillionydd yn rhoi fframs i’r gwenyn.

Mawrth 21 – Nel a Dick yn sal. Rhoid calch wrth ffenast Elin Wmffra.

Mercher 22 – Tywydd sych.

Iau 23 – Angladd Eliza Tai Refail. Golchi defaid yn Tan y Ffordd.

Gwener 24 – Cael punt gan Lewis yn Siop Newydd. Talu 3/- arian undeb i Lewis, Bob 1/6d.

Sadwrn 25 –

Sul 26 – Evans am 10 ysgol am 2. Talu am y set yn y capel i Owen Griffith 2/6d.

Llun 27 – Anfon am fil o envelopes ac am ac un llyfr ..(?) 2/6d.

Mawrth 28 – Tywydd poeth sych.

Mercher 29 – Cario gwair yn Tan y Ffordd.

Iau 30 – Cario gwair yn Ty Croes.

 

Gorffennaf.

Gwener 1 – Cael punt gan Lewis yn Siop Newydd.

Sadwrn 2 -  Fi, Isaac a Tedi yn mynd i bysgota mecryll, mynd at ynysoedd efo cwch melyn.

Sul 3 – Bob Humphreys Llanbedrog am 2 a 6. Tywydd poeth a sych.

Llun 4 -  Cario gwair yn Tan y Ffordd darn isa cae nesa i Conion a hanner cae dan ty.

Mawrth 5 –

Mercher 6 – Gorffan cael y gwair yn tan y Ffordd. Decharu cyfarfod Nebo.

Iau 7 -  Mynd i Dyffryn Botwnnog i nol gwely plu am £3/5/0d.  Cyfarfod Nebo pregethu ar gau Penbwlch.

Gwener 8 – Bob yn cael dim ond 5/- yn lle 10/-. Gan Lewis. Cael £1 gan Lewis.

Sadwrn 9 –

Sul 10 – Hugh Hughes Cricieth am 2 a 6.Isaac yn mynd ffwrdd at yr Afon Lledi i South Dick yn ei ddanfon i Fangor.

Llun 11 – Griffith y Ffor yn mynd at Isaac. Diwrnod poeth paentio y siwr. Bob yn gorffan cario gwair efo John Parry.

Mawrth 12 –

Mercher 13 – Paentio ffenestri Ael y Bryn.

Iau 14 – Torri gwair yn Baron Hill.

Gwener 15 – Dim arian i Bob. Cario gwair baron Hill. Bwrrw glaw a trana. Cael 15/- gan Lewis G Jones yn Siop newydd. Dim arian i Bob.

Sadwrn 16 – Bwrrw glaw heddiw. Un swllt ar ddeg a chwech i fod i Bob. Coron yn fyr y tro o’r blaen a 7/6d yr wythnos yma.

Sul 17 -  Gwilym Roberts am 10. Cyfarfod ysgol yn y Tyddyn. Dim gwasanaeth yn Pisgah.

Llun 18 – Clirio lle y gegin.

Mawrth 19 – Clirio lle i’r gegin.

Mercher 20 – Dechra codi y gegin.

Iau 21 – Etto.

Gwener 22 – Etto. Cael arian gan Lewis 15/-, dim i Bob 19/- i fod.

Sadwrn 23 – Etto.

Sul 24 – Rev Thomas Elis Aberdaron.

Llun 25 – Codi y gegin.

Mawrth 26 – Codi y gegin.

Mercher 27 – Eliza a Nell yn mynd i’r dre. Codi y gegin. Cael llythyr gan Isaac o Swansea.

Iau 28 – Gweithio yn y gegin. Rigeta Aberdaron. Terfysg mawr a glaw.

Gwener 29 – Ar y gegin. Cael arian gan Lewis 15/-. Dim i Bob.

Sadwrn 30 –  Mynd i Berch i fwrrw’r Sul.

Sul 31 – Yn y Berch heddiw. Glaw drwy’r dydd.

 

Awst.

Llun 1 – Dod adra o Berch. Bwrrw glaw.

Mawrth 2 – Ar y gegin. Bwrrw bora.

Mercher 3 – Nell yn priodi. Fi, Bob a Richard yn dre.

Iau 4 – Ar y gegin. Bwrrw bora. Bwrrw glaw. Tynnu y cychod i fyny’r ardd.

Gwener 5 – Bwrrw glaw trwy’r dydd.

Sadwrn 6 – Ar y gegin. Mynd i Frondeg i nol 15/-, dim i Bob.

Sul 7 -  Gwilym Roberts am 10. Glaw mawr.

Llun 8 – Ar y gegin.

Mawrth 9 – Ar y gegin yn gosod y cwpwl sprysus (?)

Mercher 10 – Ar y gegin.

Iau 11 – Bwrrw glaw.

Gwener 12 – Ar y gegin. Pysgota efo Elis Jones. Arian gin Lewis 15/-.

Sadwrn 13 – Ar y gegin.

Sul 14 – G Lloyd yn lle WR Jones.

Llun 15 – Gorffan y corn.

Mawrth 16 – Glaw.

Mercher 17 – Yn dre yn chwilio am lechi i doi y gegin.

Iau 18 – Ras cwn Ty Canol.

Gwener 19 – Ar y gegin yn rhoid lintar wrth y drws. Baco oddiwrth Isaac. Arian gan Lewis 15/-. Bob £2/10/0d.

Sadwrn 20 – Gorffan llefelu ar y lintar traws ar ffenast, a rhoid lintar yn barod i dorri drws..

Sul 21 – Jones Rhiw am 2 a 6 y tro olaf cyn mynd i Sir Fon.

Llun 22 – Ar y gegin.

Mawrth 23 – Ar y gegin

Mercher 24 – Ar y gegin.

Iau 25 – Ar y gegin.

Gwener 26 -  Clirio llawr yr eil. Arian gan Lewis 15/-. Bob 7/6d.

Sadwrn 27 -  Codi wal y lon i’r eil.

Sul 28 -  Evans Rhiw am 2. Cyfarfod gweddi am 6.30. Marw William Thomas Tyn Llan.

Llun 29 – Codi wal yr eil.

Mawrth 30  – Codi wal yr eil.

Mercher 31 – Yn dre yn chwilio am lechi i doi y gegin.

 

Medi.

Iau 1 – Angladd William Thomas Tyn Llan.

Gwener 2 – Gorffan walio yr eil. Cael 15/- gan Lewis. Bob 3/9d.

Sadwrn 3 – Hel y mynydd efo William Ty Rhyd. Pysgota dal un ar hugain ar bymtheg + 5.

Sul 4 – Evans mynd i Nevin am 2 a 5. Cyfarfod gweddi am 2 a 6.

Llun 5 – Pysgota.

Mawrth 6 – Pysgota.

Mercher 7 -  Mynd i Porthmadog i chwilio am lechi.

Iau 8 – Cael gair oddiwrth Williams o’r dre fod llechi yno. Gwneud dor y gegin.

Gwener 9 – Gosod y ddor gegin. Cael arian gan Lewis Jones yn Siop newydd 15/-.

Sadwrn 10 – Y gwn mawr 5/-.

Sul 11 – Evans am 2 a 6.

Llun 12 – Mynd i dre i nol llechi i doi y gegin. Evans Fawr yn symud i Tyn Mynydd.

Mawrth 13 -  Coedio y gegin. Arian oddiwrth Isaac £10. Symud i’r SS Stevenstone London.

Mercher 14 – Dechra toi y gegin.

Iau 15 – Toi etto.

Gwener 16 – Gorffan toi. Arian gan Lewis 15/-.

Sadwrn 17 -  Gwneud ffram drws a drws ar yr eil yn cefn y ty.

Sul 18 – Bob Humphreys Llanbedrog. Hel yr arian misol heno.

Llun 19 – Gwneud yr eil yn barod i’w thoi.

Mawrth 20 – Etto.

Mercher 21 – Toi yr eil.

Iau 22 – Mynd i Aberdaron i ofyn am foto i fynd i Nevin.

Gwener 23 – Cael resipt am y llyfra. Rhoid syment ar ben y gegin. Arian gan Lewis 15/-.

Sadwrn 24 – Trwsio coed sydd ar dalcen y ty a’i peintio. Cael llyhtyr gan Isaac o Antwerp.

Sul 25 – WR Jones Cricieth am 2. Pasio i gymeryd moto Tocia i fynd i Nevin.

Llun 26 – Gwneud ffenast yr eil. Pysgota, mecryll mawr.

Mawrth 27 –

Mercher 28 – Anfon llythyr i Isaac i Caerdydd.

Iau 29 – Ocsiwn Hendy.

Gwener 30 -. Tynnu y cwch i’r ardd. Arian gan Lewis Jones 15/-.

 

Hydref.

Sadwrn 1 – Pysgota gwrachod.

Sul 2 – Sul y cyfarfod cyllidol. Yn sal heb fod yn y capel.

Llun 3 – Yn fy ngwely yn sal heddiw.

Mawrth 4 – Yn fy ngwely dan gyda’r nos, dipin yn well. Bwrrw glaw.

Mercher 5 -  Mam yn prynu moch bach yn dre. Sal, codi gyda’r nos.

Iau 6 – Bob a Nell a Morris yn mynd i cyfarfod cyllidol Nevin. Codi yn y bore heddiw.

Gwener 7 – Arian gan Lewis Jones 15/-, yr oll yn £16/11/8d.

Sadwrn 8 – Gorffan ffenast yr eil.

Sul 9 – Joseff Jones Nevin gynt am 2. Ei destun oedd y darn arian.

Llun 10 – Cau a rhoid carreg ar ben y cil wrth y gegin.

Mawrth 11 – Eliza wedi mynd i Aberdaron, Jini yn wael.

Mercher 12 – Tynnu y cwt glo a dechrau y gegin fach.

Iau 13 – Gwneud gegin bach wrth gwt y mochyn.

Gwener 14 – Ocsiwn goed yn Sarn. Arian gan Lewis Jones 7/6d.

Sadwrn 15

Sul 16 –  Evans am 2 a 6. Am 2 yn Tan y Foel yn gwrando ar Tomi Pistill ‘Yr Arglwydd yw fy Mugail’. Am 6 yn Pisgah.

Llun 17 – Dydd diolch am y cynhaeaf.

Mawrth 18 – Anfon llythyr i Isaac. Eliza yn mynd i Ty Fair.

Mercher 19 – Yn Meillionydd yn tynnu mel a gweld y chwarel i godi cerrig at Plas Newydd.

Iau 20 – Arian oddiwrth Isaac £6 punt.

Gwener 21 -  Y traxion yn dod i Ty Croes Mawr. Yn yr ysgol yn disgwyl John Thomas Tal y Sarn ynglyn arian o’r gwaith.

 Sadwrn 22 -  Bwrrw glaw heddiw.

Sul 23 – Cyfarfod ysgol. Parch J Gwilym Roberts yn holi. Casgliad nos 3/4d

Llun 24 – Dyrnu yn Ty Croes Mawr.

Mawrth 25 – Yn Meillionydd yn gosod y popty.

Mercher 26 – Pysgota gwrachod. Bore poeth.

Iau 27 – Yn Ty Croes Bach yn trwsio pen y stabal.

Gwener 28 – Yn Groeslon yn gwneud stolion i’r gwartheg. Llythyr oddiwrth Isaac.

Sadwrn 29 – Yn Groeslon etto. Anfon llythyr i Isaac i Dieppe Ffrainc.

Sul 30 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6. Sul braf.

Llun 31 – Yn ffair. Ocsiwn Nant y Carw, dod adra heibio Ty Fair.

 

Tachwedd.

Mawrth 1 -  Rhoid syment yn yr eil a’r gegin.

Mercher 2 – Glaw heddiw.

Iau 3 –

Gwener 4 –

Sadwrn 5 –

Sul 6 – WR Jones Cricieth am 2 a 6. Sul oer gwynt o’r gogledd.

Llun 7 –

Mawrth 8 – Cael postcard oddiwrth Isaac o Newport, hwylio ddoe am Bordeaux.

Mercher 9 – Anfon llythyr i’r South. Yn y Groeslon yn gosod cledrenni yn y beudy.

Iau 10 – Yn y Groeslon yn rhoi syment yn y preseb.

Gwener 11 – Adra, ffair. Dim arian gan Lewis.

Sadwrn 12 – Pysgota gwrachod.

Sul 13 – Joseff Jones am 2 a 6. Ysgol am 10 Casgliad yn 1/6d.

Llun 14 – Bwrrw glaw trwy’r dydd. Dechra gwneud y ferfa.

Mawrth 15 -  Yn Meillionydd yn ail osod y popty.

Mercher 16 – Yn y dre yn chwilio am gylch. Llythyr oddiwrth Isaac o Bordeaux.

Iau 17 – Gwneud ty bach Ty Croes Bach.

Gwener 18 – Dim arian gan Lewis G Jones. Gosod clo newydd ar ddrws y Groeslon.

Sadwrn 19 – Adra yn gwneud set ty bach Ty Croes Bach.

Sul 20 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6.

Llun 21 – Bwrrw glaw.

Mawrth 22 – Yn Ty Croes Bach yn pnawn.

Mercher 23 – Isaac yn anfon £8 adref.

Iau 24 –

Gwener 25 – Derbyn £1/10/0d gan Lewis G Jones y tal cyntaf. Bob 13/9d.

Sadwrn 26 – Eliza yn mynd i Aberdaron i fwrrw’r Sul ac i wrando ar Richard Jones BA yn Horeb.

Sul 27 Evans am 2. Richard Jones BA yn Horeb dan nos fawrth.

Llun 28 –

Mawrth 29 -  Anfon yr advance 2/- i Sam Jones Edeyrn.

Mercher 30 – Anfon llythyr i Isaac.

 

Rhagfyr.

Iau 1 –

Gwener 2 – Yn Carreg Lefain yn gwneud drws y lle corddi. Arian gan Lewis G Jones 15/-, Bob 7/6d.

Sadwrn 3 – Yn Careg Lefain etto. Marw John Griffith Shop Pencaerau.

Sul 4 -  John Lewis Pwllheli am 2 a 6.

Llun 5 – Bwrrw glaw. Cwrdd plwy ar gownt Siafft Tyn Fron.

Mawrth 6 – Llythyr gan Isaac o Gaerdydd.

Mercher 7 – Eliza yn mynd i’r dre i newid ei sgidia.

Iau 8 – Mam yn cwyno gan ei chefn. Angladd John Griffith, Siop Pencaerau..

Gwener 9 -  Llythyr gan Isaac. Arian gan Lewis G jones 15/-, Bob 7/6d.

Sadwrn 10 –

Sul 11 – WR Jones Cricieth. Talu am set i O Griffith 2/6d.

Llun 12 – Hefo Owen Carreg Lefain yn torri drws cefn.

Mawrth 13 -  Pawb o flaen y Treibiwnal yn y dre.

Mercher 14 -  Anfon llythyr at Isaac. Anfon 11/4d am y llyfrau misol a’r ordor lyfrau am y flwyddyn 1922, 6 Eurgrawn, 13 Winllan, 12 Dyddiadur.

Iau 15 -  Yn Ysgo yn ail osod y popty.

Gwener 16 – Fi a Robert Syntyr yn mynd i’r Sarn i newid y postal order 15/-. Derbyn gan Lewis G Jones 15/-. Bob 7/6d. Baco oddiwrth Isaac o Blyth.

Sadwrn 17 – Y gwn mawr heddiw, dyn newydd ( Ofni mai yn nos Sadwrn yma neu nos Sul y collwyd Isaac druan )

Sul 18 -  T Gwilym Roberts gweinidog. ( Ofni mai o bobty y Sul yma y collodd Isaac bach yn North Sea hefo yr SS Stevenstone )

Llun 19 – Yn Tan y Ffordd yn gwneud stol rhwng y fuwch Trewan a fuwch sal.

Mawrth 20 – Darlith yn Pencaerau i Thomas Tyn Llan. Gwynt cryf drwy’r wythnos yma.

Mercher 21 – Llythyr o’r South. Gwynt. Tedi a Gruff Pwllmelyn a Bob bach a Ianto dew yn derbyn 5/- diwaith.

Iau 22 – Nol cant o lo o Seaview.

Gwener 23 – Anfon pwdin i Isaac i Gaerdydd. Nol yr wydd o Meillionydd. Derbyn gan Lewis Jones 15/-.

Sadwrn 24 – Yn gosod y sein wrth ben y drws yn Siop Newydd. Prynu hannar sachad i’r ieir yn Seaview.

Sul 25 – Post yn rhannu llythyrau heddiw. Cyfarfod gweddi am 2 a 6.

Llun 26 –

Mawrth 27 – Disgwyl llythyr heddiw gan Isaac.

Mercher 28 -  Dim llythyr heddiw, mewn ofna.

Iau 29 -  Gweld hanes llong Isaac yn y papur ar ol ei hamser, anfon teligram yn ei chylch i Gaerdydd.

Gwener 30 Teligram heddiw yn dweud nad oedd dim o’i hanes ar ol iddi hwylio 16 o’r mis yma.

Sadwrn 31 – Nos sadwrn ola’r flwyddyn ac yn nos Sadwrn du digalon. Richard Ty Fry Yma.

 

Diolch yn fawr i Mr E Morris.

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com