Dyddiadur

 Griffith Thomas

Ael y Bryn

"1919"

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~

Ionawr.

Mercher 1 – Turn o 4 dan 12. Glaw mawr trwy’r dydd. Pau £3/16/4d.

Iau 2 – Turn.

Gwener 3 – Turn.

Sadwrn 4 – Turn

Sul 5 – JTW Pistill am 2. cyfarfod gweddi am 6. Punt i Isaac.

Llun 6 – Yn Tan Foel yn gwrando ar Ffoulk Roberts Rhydbach. Turn.

Mawrth 7 – Turn. Tywydd gwlyb.

Mercher 8 – Turn. Tywydd gwlyb.

Iau 9 – Turn yn gosod ffordd i gael cerrig i afael y wagon. Gwynt mawr heddiw. Parch Robert Roberts Rhyd yn Tan y Foel.

Gwener 10 – Turn. Owen Jones Mountainan yn pregethu yn Nebo.

Sadwrn 11 – Turn.

Sul 12 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6. Punt i Isaac.

Llun 13 -  Turn o 4 dan 12.

Mawrth 14 – Turn. Tywydd gwlyb.

Mercher 15 – Turn. Tywydd gwlyb.

Iau 16 – Turn. Tywydd gwlyb.

Gwener 17 – Turn. Pau £4/3/4d.

Sadwrn 18 –

Sul 19 – WR Jones Cricieth am 2. Eliza yn sal.

Llun 20 – Turn yn dramio trwy y twll. Tywydd gwlyb.

Mawrth 21 – Turn.

Mercher 22 – Turn.

Iau 23 – Turn.

Gwener 24 – Turn.

Sadwrn 25 – Turn.

Sul 26 – John Williams Ty Newydd. Mynd i bympio yn lle Sam hanner nos.

Llun 27 – Pympio yn lle Sam.

Mawrth 28 – Pympio. Cael chwarter am lwytho’r Agnes Ellen.

Mercher 29 – Dim gwaith.

Iau 30 – Turn o 4 dan 12. Pau £4/3/4d.

Gwener 31 – Turn. Rhew caled.

 

Chwefror.

Sadwrn 1 – Turn.

Sul 2 -  RO Pritchard. Mynd i Benycaerau i wrando ar John Roberts Penrhyn.

Llun 3 – Turn.

Mawrth 4 – Turn.

Mercher 5 – Turn.

Iau 6 – Turn.

Gwener 7 – Turn. Rhew caled.

Sadwrn 8 – Turn. Rhew caled.

Sul 9 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6. Rhew caled.

Llun 10 – Turn o 4 dan 12.

Mawrth 11 – Marw Wil Ty Fry.

Mercher 12 – Turn.

Iau 13 – Turn. Pau £4/5/4d

Gwener 14 –  Turn..

Sadwrn 15 – Angladd Will Parry. Fi, Eliza a Nel yn mynd. Glaw mawr.

Sul 16 -  JT Williams Pistill. Cyfarfod gweddi am 2 a chwech.

Llun 17 – Turn y dydd.

Mawrth 18 – Turn.

Mercher 19 – Turn.

Iau 20 – Turn.

Gwener 21 – Turn.

Sadwrn 22 –

Sul 23 – Mynd i Ty Fry i edrych am Richard.

Llun 24 – Turn o 4 dan 12. Punt i Isaac.

Mawrth 25 – Turn.

Mercher 26 – Turn.

Iau 27 – Turn.Llwytho SS Madey 50 round. Pau £3/16/4d.

Gwener 28 – Turn.

 

Mawrth.

Sadwrn 1 – Turn o 7 dan 3. Disgwyl llong. Marw Sion Griffith Carreg Lefain.

Sul 2 – WR Jones Cricieth.

Llun 3 – Turn y dydd. Cyfarfod yn yr ysgol i gael arian i gael presant i’r Soldiars

Mawrth 4 – Turn.

Mercher 5 – Turn.

Iau 6 – Hanner. Angladd Sion Griffith Carreg Lefain.

Gwener 7 – Turn.

Sadwrn 8 – Turn.

Sul 9 – Owen Lewis bachgen wedi bod yn Ffrainc am dair mlynedd.

Llun 10 – Turn yn pympio criga. Yn sal. Bwrrw glaw drwy’r dydd. Bob yn talu yr Undeb 6/-.

Mawrth 11 – Bwrrw glaw mawr eto drwy’r dydd. Turn yn pympio eto. Bwrrw eira. Wal y llyn yn torri.

Mercher 12 – Bwrrw eirlaw heddiw eto. Turn yn pympio.

Iau 13 – Turn pympio. Pau £3/19/10.

Gwener 14 – Turn yn pympio. Prynu chwarter o fecon yn yr Efail Bwlch Clawdd.

Sadwrn 15 – Turn yn pympio.

Sul 16 – Joseff Davies Llaniestyn. Sul braf.

Llun 17 – Turn y dydd yn pympio. Mynd a’r fuwch frith i’r Sarn. Turn Dechra hanner nos yn pympio.

Mawrth 18 – Turn. Pympio

Mercher 19 – Turn. Pympio

Iau 20 – Turn Pympio.

Gwener 21 – Turn. Pympio.

Sadwrn 22 – Turn Pympio.

Sul 23 – Hugh Hughes Cricieth. Am 2 a 6. Marw Betsan Bryntirion. Turn yn pympio  4 dan 12 . Hugh Owen yn dechrau..

Llun 24 – Turn. Rhew caled. Mast yn nofio gyferbyn a Porth Cwn ac yn sownd.

Mawrth 25 – Codi yn fore i fynd i olwg y mast i Porth Cwn. Turn o 4 dan 12.

Mercher 26 – Rhew caled. Turn.

Iau 27 – Turn. Pau £4/12/1d. Sachad o India corn i Tan y Ffordd. Angladd Betsan Bryntirion.

Gwener 28 – Turn. Bwrrw eira.

Sadwrn 29 – Turn. Gorffen palu y fordor.

Sul 30 – Jones y Rhiw o ysgol Clynnog.

Llun 31 – Turn o 6 dan 4 yn pympio. Bwrrw eira.

 

Ebrill.

Mawrth 1 – Turn yn pympio. Eira tew. Disgwyl y Florence.

Mercher 2 – Turn yn pympio. Llwytho’r SS Florence dod yma ddeg y bore.

Iau 3 -  Turn yn pympio. Diwrnod braf.

Gwener 4 – Turn yn pympio. Diwrnod braf.

Sadwrn 5 – Turn yn pympio. Diwrnod braf.

Sul 6 – Robert Jones MC Chwilog. Turn 12 dan 8.

Llun 7 – Turn.

Mawrth 8 – Turn.

Mercher 9 – Turn.

Iau 10 – Turn.

Gwener 11 – Marw Dr Thomas. Pau £4/10/4d. Yn Ty Corn yn gosod y popty.

Sadwrn 12 – Gorffan palu yr ardd.

Sul 13 – Owen Ty Llwyd am 2 a 6. Ysgol bore. Turn pympio o 4 dan 12.

Llun 14 – Turn.

Mawrth 15 – Turn.

Mercher 16 – Turn. Plannu y clwt wrth gwt yr ieir. Rhoid goreu i faco.

Iau 17 – Turn. Glaw drwy’r dydd. Pawb yn stopio dan bora mawrth.

Gwener 18 – Turn. Gorffan plannu y forder.

Sadwrn 19 Gorffan rhychu y clwt mawr. Turn.

Sul 20 – E Lloyd Porthmadog

Llun 21 – Turn yn pympio y dydd.

Mawrth 22 – Turn. Rhychu tatws yn pen ucha cae dan ty Tan y Ffordd.

Mercher 23 – Turn pympio. Llwytho Agnes Ellen 55 round. Gorffan plannu cae dan ty.

Iau 24 – Turn pympio. Llwytho SS Seala 69 round. Gorffan plannu tatws yn Ael y Bryn.

Gwener 25 – Turn. Teilo chwech rhes dail i cae nesa i Conion. Pau £4/10/4d. Isaac yn sal yn Cadlan.

Sadwrn 26 – Gwynt oer o’r gogledd. Gorffan plannu tatws yn cae nesa i Conion. Diwrnod oer.

Sul 27 – Roberts Pen y Groes am 2.Eliza yn mynd i Cadlan Isaac yn sal. Bwrrw eirlaw trwm heddiw. Turn 12 dan 8. Eira yn lluwchio wrth fynd lawr.

Llun 28 – Turn

Mawrth 29 – Turn.

Mercher 30 Turn.

 

Mai

Iau 1 – Turn.

Gwener 2 – Turn.

Sadwrn 3 – Turn.

Sul 4 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6. Sul niwlog. Marw Capten Parry fy nhad yng nghyfraith.

Llun 5 – Turn o 4 dan 12.

Mawrth 6 – Turn.

Mercher 7 – Turn. Pau £4/10/4d.

Iau 8 – Turn. Angladd H Parry.

Gwener 9 – Turn. Llwytho SS Elizabeta.

Sadwrn 10 – Turn. Rhoid plwm dan ffenast.

Sul 11 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6. Pympio dan 4.

Llun 12 – Turn.

Mawrth 13 – Mynd i ffair.

Mercher 14 – Turn.

Iau 15 – Turn.

Gwener 16 – Turn.

Sadwrn 17 – Turn.

Sul 18 – Dyn diarth am 2. Cyfarfod gweddi am 6. Turn o 12 dan 8.

Llun 19 – Turn.

Mawrth 20 – Turn. Bwrrw glaw.

Mercher 21 – Mynd i ffair Sarn i chwilio am heffar. Turn.

Iau 22 – Turn.

Gwener 23 – Turn. Pau £4/3/4d.

Sadwrn 24 – Turn.

Sul 25 – WR Jones Cricieth.

Llun 26 – Turn.

Mawrth 27 – Turn.

Mercher 28 – Turn. Mam yn prynu tri o foch yn dre.

Iau 29 – Turn yn pympio. Llwytho SS Agnes Ellen.

Gwener 30 – Turn.

Sadwrn 31 – Turn.

 

Mehefin.

Sul 1 – Owen Ty Llwyd am 2. Sychwynt.

Llun 2 -  Turn y dydd. Yr erw wedi talu Bob 1/6d. Marw Jeni Pwllmelyn.

Mawrth 3 – Turn.

Mercher 4 – Bwrrw glaw bora. Turn. Pau £4/10/4d.

Iau 5 – Turn.

Gwener 6 – Turn. Angladd Jeni Pwllmelyn.

Sadwrn 7 – Turn.

Sul 8 -  WR Jones.

Llun 9 – Turn 12 dan 8.

Mawrth 10 – Turn.

Mercher 11 – Turn.

Iau 12 – Turn. Glaw mawr. Defaid oedd wedi cneifio yn marw.

Gwener 13 -  Turn.

Sadwrn 14 – Turn.

Sul 15 – John Lewis Pwllheli am 2. Pympio 4 dan 12.

Llun 16 – Cneifio yn Tan y Ffordd. Turn 4 dan 12.

Mawrth 17 – Turn.

Mercher 18 – Turn. Marw Sian y Terfyn.

Iau 19 – Turn

Gwener 20 – Turn. Pau £4/3/4d

Sadwrn 21 – Turn.

Sul 22 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6.

Llun 23 – Turn y dydd.

Mawrth 24 – Turn.

Mercher 25 – Turn.

Iau 26 – Turn.

Gwener 27 – Marw Thomas Fourcrosses Rhiw. Mynd am dro efo motor i Caernarfon.

Sadwrn 28 - Turn.

Sul 29 – Bachgen o Dolwyddelan am 2 a 6. Turn 12 dan 8.

Llun 30 – Turn.

 

Gorffennaf.

Mawrth 1 – Angladd Thomas Ffor. Turn.

Mercher 2 – Turn.

Iau 3 – Turn. Pau £4/10/4d.

Gwener 4 – Turn.

Sadwrn 5 – Turn.

Sul 6 -  Jones Rhiw am 2 . Cyfarfod Undebol yn Tan y Foel i ddiolch am yr heddwch.

Llun 7 – Turn 4 dan 12.

Mawrth 8 – Turn.

Mercher 9 – Turn.

Iau 10 – Turn.

Gwener 11 – Cario gwair yn Tan y Ffordd. Turn.

Sadwrn 12 – Llwytho SS Anne. Turn.

Sul 13 – John Roberts Penrhyn.

Llun 14 – Turn y dydd.

Mawrth 15 – Turn.

Mercher 16 – Turn.

Iau 17 – Turn.

Gwener 18 – Turn. Mrs Newman a’i merch yn dod yma o Gaer.

Sadwrn 19 – Turn te yn yr ysgol i ddathlu’r heddwch.

Sul 20 -  WR Jones Cricieth. Turn o 12 dan 8 bora.

Llun 21 – Turn.

Mawrth 22 – Turn.

Mercher 23 – Turn.

Iau 24 – Turn.

Gwener 25 – Turn. Dechrau llwytho SS Opher.

Sadwrn 26 – Llwytho SS Opher 55o dunelli. Dod allan ar streic yn y gwaith isa.

Sul 27 – Mynd i Aberdaron efo car. Tywydd poeth.

Llun 28 – Turn o 4 dan 12.

Mawrth 29 – Turn.Gorffen cael y gwair yn Tan y Ffordd. Tywydd poeth.

Mercher 30 – Turn. Tywydd poeth.

Iau 31 – Turn. Tywydd poeth.

 

Awst.

Gwener 1 – Turn. Pau £4/10/4d.

Sadwrn 2 – Turn yn codi pwmp yn Nant.

Sul 3 -  William Humphreys Llanbedrog.

Llun 4 – Tywydd poeth. Ar streic.

Mawrth 5 – 

Mercher 6 –

Iau 7 –

Gwener 8 – Tywydd poeth. Ar streic.

Sadwrn 9 – Cario rhedyn o’r parc.

Sul 10 – Griffith John Owen am 6.

Llun 11 – Thomas G Ellis, gyntaf nos Lun.

Mawrth 12 – Pysgota dal 260.

Mercher 13 – Pysgota dal 140.

Iau 14 – Torri eithin yn yr allt.

Gwener 15 – Mynd i’r ffatri Saethon.

Sadwrn 16 – Toi y das wair. Tywydd poeth.

Sul 17 -  Cyfarfod gweddi am 2 a 6.

Llun 18 –

Mawrth 19 –

Mercher 20 – Mynd i’r dre fi, mam a John.

Iau 21 –

Gwener 22 –

Sadwrn 23

Sul 24 – Conway Pritchard am 2.

Llun 25 – Tacluso y das eithin.

Mawrth 26 – Pau wythnos £2/7/5d. Mynd i’r Groeslon i gyfarfod Styb.(?) Setlo i weithio.

Mercher 27 – Turn yn gosod y pwmp. Turn yn dechrau hanner nos dan bedwar.

Iau 28 – Bwrrw glaw.

Gwener 29 – Turn.

Sadwrn 30 – Turn.

Sul 31 – Symud y pwmp i lawr hanner dydd dan hanner nos.

 

Medi.

Llun 1 – Turn dechrau 4 dan 12.

Mawrth 2 – Turn.

Mercher 3 -   Turn. Treial Morice Meillionydd Bach. Ned (?) yn casgu (?)

Iau 4 – Bwrrw glaw. Trip Tan y Foel. Turn. Clwydda blin wedi ei ddweud.

Gwener 5 – Turn. Tarw i’r ddynewad ddu.

Sadwrn 6 – Tipio defaid. Turn.

Sul 7 – Turn yn pympio.

Llun 8 – Turn.

Mawrth 9 – Turn. Gorffan pwmpio ar ol y streic.

Mercher 10 – Turn yn chwythu y foelar a’i glanhau tu fewn, valf newydd wrth y boilar.

Iau 11 – Turn. Pau £4/14/3d. Hanner diwrnod yn fyr. Yn Llywenan yn cael te ar y ffordd o’r gwaith.

Gwener 12 – Turn.

Sadwrn 13 – Turn. Drill y gwn mawr. Tomi ‘Berch yma.

Sul 14 -  Turn 12 dan 8.

Llun 15 – Cynull yr haidd yn Tan y Ffordd. Turn 12 dan 8.

Mawrth 16 – Turn. Tywydd poeth.

Mercher 17 – Turn cynull yr haidd yn Dryll Penarfynydd.

Iau 18 –  Turn .Thomas yn torri tap y botel ar y foelar

Gwener 19 – Mynd i Benrhyn Canol i weld yr heffar. Turn.

Sadwrn 20 – Gwynt oer o’r gogledd.

Sul 21 – Turn 4 dan 12.

Llun 22 – Turn.

Mawrth 23 – Mynd i ffair Sarn.

Mercher 24 – Turn.

Iau 25 – Pau £5/18/11d. Turn. Hoilio drws Tyddyn Simsan.

Gwener 26 – Turn.

Sadwrn 27 – Cario ceirch yn Tan y Ffordd. Turn.

Sul 28 – Turn y dydd.

Llun 29 – Gorffan cario yd yn Tan y Ffordd.

Mawrth 30 – Turn. Yn yr Erw yn rhoi syment yn llofft y beudy.

 

Hydref.

Mercher 1 – Turn.

Iau 2 – Turn.

Gwener 3 – Turn.

Sadwrn 4 – Turn. Sam Pryddarch yn ymadael.

Sul 5 – Jones Rhiw am 2 a 6. Turn o 12 dan 8.

Llun 6 – Turn.

Mawrth 7 – Turn.

Mercher 8 – Mynd i’r dre Mam, fi ac Eliza. Turn.

Iau 9 – Turn.

Gwener 10 – Turn. Pau £5/6/7d.

Sadwrn 11 – Turn. Cwn Penrhyn.

Sul 12 – Thomas G Roberts gweinidog tro cyntaf. Turn o 4 dan 12.

Llun 13 – Turn.

Mawrth 14 – Turn. Yr Erw wedi codi wal yr heuwal.

Mercher 15 – Turn.

Iau 16 – Turn.

Gwener 17 – Turn. Ocsiwn Plas Newydd.

Sadwrn 18 – Turn.

Sul 19 – Turn y dydd.

Llun 20 – Turn. Diolchgarwch.

Mawrth 21 – Turn.

Mercher 22 – Turn.

Iau 23 – Turn. Pau £5/5/4d. Glaw mawr heno.

Gwener 24 – Turn.

Sadwrn 25 – Turn. Rhoid leins i’r cloc.

Sul 26 -  John Williams, Gorffwysfa gynt. Y Sul cyntaf i’r Beibl Newydd. Turn 12 dan 8 y bora.

Llun 27 – Yn Tan y Ffordd yn rhoi coed rhwng y ddwy fuwch. Turn.

Mawrth 28 – Mynd i ocsiwn Talysarn. Turn.

Mercher 29 – Turn. Llwytho’r Mayflower.

Iau 30 – Turn. Tywydd sych.

Gwener 31 – Turn. Mynd i ocsiwn Meyllteyrn.

 

Tachwedd.

Sadwrn 1 – Turn.

Sul 2 – Turn 4 dan 12.

Llun 3 – Turn.

Mawrth 4 – Turn. Llwytho stemar Eborth.

Mercher 5 – Turn. Pau £5/14/4d

Iau 6 – Turn. Tywydd sych.

Gwener 7 – Dyrnu yn Ty Croes Mawr. Diwrnod braf. Turn.

Sadwrn 8 -  Turn. Bwrrw eira. Mellten yn mynd i’r Henllys Llanbedrog. Mynd i  nol yr heffar o Neigwl Ganol.

Sul 9 – Turn y dydd.

Llun 10 – Dyrnu yn Tan y Ffordd.

Mawrth 11 – Turn.

Mercher 12 – Turn.

Iau 13 – Turn. Rhew caled.

Gwener 14 – Turn. Llwytho’r Anne.

Sadwrn 15 – Turn.

Sul 16 – Bwrrw glaw heddiw. Turn 12 dan 8 bora.

Llun 17 – Turn.

Mawrth 18 – Ocsiwn Bodwyddog. Turn.

Mercher 19 – Turn. Y Dinesydd cyntaf.

Iau 20 – Turn.

Gwener 21 – Ocsiwn Tyn Llan Rhiw Rectory.

Sadwrn 22 – Turn.

Sul 23 – Turn 4 dan 12.

Llun 24 – Turn.

Mawrth 25 – Turn.

Mercher 26 – Turn.

Iau 27 – Turn.

Gwener 28 – Bwrrw eira, diwrnod tywyll golau y lamp ddau o’r gloch.

Sadwrn 29 – Cael baco o’r South oddiwrth Hugh Jones. Turn.

Sul 30 – Jones Rhiw am 6. Turn y dydd.

 

Rhagfyr.

Llun 1 – Turn y dydd. Angladd Abram Frondywydd.

Mawrth 2 – Turn.

Mercher 3 – Turn. Eliza yn mynd i’r dre. £30 i banc.

Iau 4 – Turn. Pau £5/9/0d

Gwener 5 – Turn. Bwrrw glaw trwm bora.

Sadwrn 6 – Turn.

Sul 7 -  Joseff Davies Llaniestyn. Ysgol am 10 y bora. Turn o 12 dan 8.

Llun 8 – Turn.

Mawrth 9 – Turn.

Mercher 10 – Turn.

Iau 11 – Turn. Glaw mawr. Drama yn y dre.

Gwener 12 – Nol y defaid o’r comins. Talu am y Gweliedydd. Turn.

Sadwrn 13 – Glaw mawr heddiw. Turn.

Sul 14 – WR Jones Cricieth. Ysgol am 10. Turn o 4 dan 12.

Llun 15 – Turn.

Mawrth 16 – Turn.

 Mercher 17 – Turn.

Iau 18 – Turn.

Gwener 19 – Turn. Derbyn reset am y llyfra.

Sadwrn 20 – Turn. Y gwn mawr.

Sul 21 -  RM Williams Cricieth.

Llun 22 – Turn y dydd.

Mawrth 23 – Turn.

Mercher 24 – Turn. Gwaith yn stopio dan dydd llun.

Iau 25 – Turn. Ocsiwn yn yr ysgol.

Gwener 26 – Turn.

Sadwrn 27 – Turn.

Sul 28 – John Williams Ty Newydd am 2. Glaw mawr. Turn o 12 dan 8.

Llun 29 – Clywed fod Mrs Evans wedi marw. Evans yn dod i Ty Newydd. Cael cyrs a rhaff yn froc mor o dan y mynydd. Turn.

Mawrth 30 – Turn. John Gorne wedi gwlychu.

Mercher 31- Turn. Pau £5/14/10d.

 

Diolch yn fawr i Mr E Morris.

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com