Dyddiadur

 Griffith Thomas

Ael y Bryn

"1918"

 

Ionawr

Mawrth 1 – Llwytho SS Madey (Maddie).

Mercher 2 – Turn yn llenwi, fi a EW. Pau £3-7/-.

Iau 3 – Turn.

Gwener 4 – Turn.

Sadwrn 5 – Turn.

Sul 6 -  Sul o ymostyngiad. Cyfarfod am ddeg y bore.

Llun 7 – Turn o 4 dan 12.

Mawrth 8- Llwytho yr Agnes Ellen 56 rounds. Bwrrw eira.

Mercher 9 – Turn o 4 dan 12 .

Iau 10 – Turn.

Gwener 11 – Turn.

Sadwrn 12 – Turn.

Sul 13 –  Cyfarfod am 2 a 6. Turn o hanner nos dan 8.

Llun 14 – Bwrrw glaw.

Mawrth 15 Turn.

Mercher 16 – Turn .

Iau 17 – Turn.

Gwener 18 – Mynd a’r moch i Sarn. Prynu sgidia i mi ac Isaac a WRW. Turn Pau £3-11/4d.

Sadwrn 19 - Redig tyndir yn Tyn Gamfa.

Sul 20 – Conwy Pritchard am 2. Dim capel gwlau.

Llun 21 – Turn.

Mawrth 22 – Turn, Tywydd gwlyb.

Mercher 23 – Turn. Mam a Dick wedi mynd i’r dre.

Iau 24 – Turn.

Gwener 25 – Turn.

Sadwrn 26 – Turn.

Sul 27 – John Price Cricieth.

Llun 28 – Turn o 4 dan 12.

Mawrth 29 – Turn.

Mercher 30 – Turn.

Iau 31 – Turn. Pau £3-19/4d.

 

Chwefror

Gwener 1- Turn.

Sadwrn 2 Turn.

Sul 3 – Jones Rhiw am 2. Turn o 12 dan 8.

Llun 4 – Turn.

Mawrth 5 – Turn.

Mercher 6- Turn. Claddu John Parry Bodwyddog.

Iau 7 – Turn.

Gwener 8 – Gorffan redig yn Tan y Ffordd. Turn.

Sadwrn 9 – Gorffan codi y wal yn ty gwair Tan y Ffordd. Claddu Ellen Llanllawen.

Sul 10 – Cyfarfod gweddi am 2.

Llun 11 – Turn y dydd.

Mawrth 12 – Turn.

Mercher 13 – Turn.

Iau 14 – Turn.

Gwener 15 – Turn Pau £3-19/4d.

Sadwrn 16

Sul 17 – Lloyd Porthmadog am ddau a bachgen o Bwllheli am 6 a gyfarfyddwn yn y Rhondda.

Llun 18 – Turn 4 dan 12.

Mawrth 19 – Turn.

Mercher 20 – Turn.

Iau 21 – Turn.

Gwener 22 –

Sadwrn 23 -

Sul 24 – Conwy Pritchard. Turn dechrau hanner nos.

Llun 25 – Turn.

Mawrth 26 – Turn.

Mercher 27 – Turn.

Iau 28 -  Angladd Catherine Mary Tan yr Ardd. Bwrrw eira.

 

Mawrth

Gwener 1 – Pau £3’11/4d. Turn. Marw Mary Roberts Carreg Lefain Bach.

Sadwrn 2 – Yn Bryn Teg yn gosod popty.

Sul 3 – Jones y Rhiw am 2 a 6.

Llun 4 – Llwytho SS Madey 50 round.

Mawrth 5 – Hanner y bore Llwytho SS Anne. Marw John Roberts Carreg Lefain Bach.

Mercher 6 – Gorffan llwytho Anne 64 round. Mynd i’r lefel am dri.

Iau 7 – Dim gwaith. Angladd Mary Roberts Carreg Lefain Bach.

Gwener 8 – Turn.

Sadwrn 9 – Turn. Angladd John Roberts Carreg Lefain Bach.

Sul 10 – Jarvis am 2.

Llun 11 – Turn o 4 dan 12.

Mawrth 12 – Turn.

Mercher 13 – Turn.

Iau 14 – Llwytho SS Anne 69 round.

Gwener 15 – Dick a Nedw wedi mynd i’r ffair. Turn. Pau £3-11/4d.

Sadwrn 16 – Turn y dydd yn disgwyl yr SS Maddie. Marw y fuwch felan.

Sul 17 – Jarvis. Turn o hanner nos dan 8.

Llun 18 – Turn.

Mawrth 19 – Turn.

Mercher 20 – Turn.

Iau 21 – Turn.

Gwener 22 – Plannu tatws yn y clwt wrth gwt yr ieir. Turn.

Sadwrn 23 – Fi a Evan Williams yn cerdded tai am addewidion i gael ty i’r gweinidog yn Rhiw.

Sul 24 – Hugh Jones Cricieth.

Llun 25 – Turn y dydd.

Mawrth 26 –  Llwytho y Florence. Pau £3-19/4d.

Mercher 27 – Turn.

Iau 28 – Turn.

Gwener 29 – Stopio dan dydd mawrth.

Sadwrn 30 – Bwrrw glaw. Mynd a’r defaid i’r Comins.

Sul 31- Ismael Evans am 2 a 6.

 

Ebrill

Llun 1 – Cyfarfod chwarter yn Pisgah.

Mawrth 2 – Turn o 4 dan 12.

Mercher 3 – Fi a Eliza yn mynd i’r dre. Llwytho yr SS Anne. 350 Tynnu fy nanedd - dim gwaith.

Iau 4 – Llwytho Agnes  Ellen 300.

Gwener 5 – Gorffan plannu y fordor. Turn o 4 dan 12.

Sadwrn 6 – Turn o 4 dan 12. Cwch ac un dyn yn dod i Aberdaron. Fanodd.

Sul 7 – Conwy Pritchard. Sul oer. Turn hanner nos dan 8.

Llun 8 – Rhychu tatws yn cae dan ty Tan y Ffordd. Diwrnod braf. Turn.

Mawrth 9 – Turn. Teilo tatws yn Tan y Ffordd. Bwrrw glaw amser bwyta.

Mercher 10 - Mynd i lwytho SS Anne 66 round o 7 dan wyth bore. 

Iau 11 – Turn.

Gwener 12 – Turn.

Sadwrn 13 – Yn llanw fform am gig moch yn Llangwnadl.

Sul 14 – RH am 2. Cyfarfod gweddi am 6.

Llun 15 – Llwytho’r SS Madey 49 round.

Mawrth 16 – Turn. Dechrau plannu y clwt mawr.

Mercher 17 – Llwytho yr SS Anne 67 round.

Iau 18 – Turn.

Gwener 19 – Turn yn gweithio dan 5 yn disgwyl Y Madey (Maddie ?)

Sadwrn 20 – Llwytho SS Madey 49. Stopio Thomas Williams a WJ Williams Y ddau o Benygroes.

Sul 21 – Jones yn lle John Price.

Llun 22 – Turn o 4 dan 12.

Mawrth 23 – Llwytho SS Anne 66 rounds.

Mercher 24 – Turn dan 12.

Iau 25 –  Turn dan 5 disgwyl y Florence.

Gwener 26 – Llwytho’r SS Florence 64 round. Pau £3-18/1d.

Sadwrn 27 – Turn o 4 dan 12.

Sul 28 – Jones Rhiw. Turn hanner nos dan 8 y bore.

Llun 29 – Turn 12 dan 8.

Mawrth 30 – Llwytho SS JJ Monks. Turn 12 dan 8.

 

Mai

Mercher 1 – Turn 12 –8.

Iau 2 – Turn.

Gwener 3 – Turn. Bwrrw glaw mawr.

Sadwrn 4 –

Sul 5 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6.

Llun 6 – Turn y dydd.

Mawrth 7 – Turn. Isaac a Wil a Robin Bach yn cychwyn am Fangor.

Mercher 8 – Turn.

Iau 9 – Llwytho SS JJ Monks 55 round. Pau £3 –17/4d.

Gwener 10 – Turn yn rhedeg trwy’r lefel.

Sadwrn 11 – Turn yn llanw.

Sul 12 – Jones Rhiw am 6. Cyfarfod gweddi am 6.

Llun 13 – Turn 4 dan 12.

Mawrth 14 – Turn.

Mercher 15 – Turn.

Iau 16 – Turn.

Gwener 17 – Turn.

Sadwrn 18 – Turn y dydd, disgwyl am llong. Bob yn mynd i Namor efo WR.

Sul 19 – Hugh Jones Cricieth.

Llun 20 – Turn yn dechrau hanner nos.

Mawrth 21 – Turn. Rhoi gwaith i’r gwneyn.

Mercher 22 – Llwytho SS JJ Monks 55 rounds. Noson fawr mellt bob eiliad.

Iau 23 – Glaw trwy’r dydd. Angladd William Owen Bryntirion.

Gwener 24 – Turn.

Sadwrn 25 – Pau £3-18/10. Un wythnos yn y pau yma am saith swllt. Llwytho SS Florence 60 round, glaw mawr

Sul 26 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6.

Llun 27 – Llwytho SS Anne 66 round. Rhoi gwaith i’r gwenyn.

Mawrth 28 – Llwytho Agnes Ellen 300 tons dechrau dri. Tri chwarter yn y gwaith.

Mercher 29 – Llwytho Y Florence 200. Clirio cerrig.

Iau 30 - Turn

Gwener 31 – Turn.

 

Mehefin

Sadwrn 1 – Turn.

Sul 2 – Owen Ty Llwyd yn Pisgah am 2. Cyfarfod gweddi am 6.

Llun 3 – Turn  4 dan 12 .

Mawrth 4 – Turn.

Mercher 5 – Turn yn Benallt o saith dan 5 llanw.

Iau 6 – Turn yn Benallt.

Gwener 7 – Turn yn y Benallt. Pau £-19/10d.

Sadwrn 8 – Turn yn y Benallt. Eliza a Bob yn mynd i’r coparetyf. Wyau dan yr iar. Nedw a fi yn mynd i bysgota dal 12 macrell.

Sul 9 – RM Williams. Glaw mawr bore.

Llun 10 – Turn yn llenwi yn Benallt.

Mawrth 11 – Turn yn llenwi yn Benallt eto.

Mercher 12 – Turn eto yn Benallt. Dechrau cyfarfod Pregethu Pisgah.

Iau 13 – Cyfarfod Pisgah R Von Owen a Conwy Pritchard. Turn.

Gwener 14 – Turn. Cael fform i’w llenwi o Wrexam.

Sadwrn 15 – Turn.

Sul 16 – Thomas Ellis O Aberdaron. Heffar Daniel yn dod a llo.

Llun 17 – Turn yn gorffen clirio yn Benallt.

Mawrth 18 – Turn yn llanw yn Nant. Glaw drwy’r dydd.

Mercher 19 – Turn.

Iau 20 – Turn.

Gwener 21 – Turn. Pau £4-3/4d.

Sadwrn 22 – Turn.

Sul 23 – Ellis O Lloyd o Borthmadog. Cyfarfod gweddi am 6.

Llun 24 – Turn o 4 dan 12.

Mawrth 25 – Turn.

Mercher 26 – Turn y dydd. Pobl ddiarth yn y gwaith.

Iau 27 – Turn. 4-12.

Gwener 28 – Turn.

Sadwrn 29 – Turn. 110/- i Isaac.

Sul 30 – Jones yn lle John Price. Turn hanner nos dan 8 y bore.

 

Gorffennaf

Llun 1 – Turn.

Mawrth 2 – Turn.

Mercher 3 – Turn.

Iau 4 – Turn.Pau £4-3/4d. Llwytho Agnes Ellen 58 round.

Gwener 5 – Turn.

Sadwrn 6 – Cario gwair darn isa cae heuwal Tan Y Ffordd.

Sul 7 – Jarvis am 2.

Llun 8 – Turn.

Mawrth 9 – Turn. Cario gwair y darn cae nesa i Conion cae pig.

Mercher 10 – Turn.

Iau 11 – Llwytho Agnes Ellen 45 round,  mynd i ffwrdd cyn ei gorffan.

Gwener 12 – Turn, tywydd gwlyb.

Sadwrn 13 – Turn, tywydd gwlyb.

Sul 14 – R C Pritchard am 2 a 6.

Llun 15 – Turn.

Mawrth 16 – Turn.

Mercher 17 – Turn.

Iau 18 – Turn. Pau £4-11/2d tywydd gwlyb yn dal.

Gwener 19 – Turn.

Sadwrn 20 – Turn.

Sul 21 - Cyfarfod gweddi am 2 a 6. Turn o hanner nos dan wyth. Bwrrw trwy y nos.

Llun 22 – Turn.

Mawrth 23 – Turn.

Mercher 24 – Turn.

Iau 25 – Turn. Cario gwair yn darn ucha cae capel wedi ei dorri ers pythefnos a cario yn Tyn Morthwyl.

Gwener 26 – Turn.

Sadwrn 27 – Nol y cwch o Abersoch.

Sul 28 – Chambers o Lerpwl.

Llun 29 – Turn y dydd.

Mawrth 30 – Llwytho Agnes Ellen.

Mercher 31 – Turn Pau £4-11/2d

 

Awst

Iau 1 – Turn.

Gwener 2 – Turn  Llwytho SS Catherine 44 round.

Sadwrn 3 – Turn.

Sul 4 – Dim capel. Turn yn lle hogiau Llanfrothen.

Llun 5 – Turn.

Mawrth 6 – Thomas fy mrawd yma.

Mercher 7 – Trefnu yr ail sul gwienidog. Turn.

Iau 8 – Cysgu trwy y dydd. Jini Clwt Y Bont a Willie yma.

Gwener 9 – Gosod popty yn Tyn Morthwyl. Turn 4 dan 12.

Sadwrn 10 – Turn 3 dan 11.

Sul 11 – Sul gwag. Turn dan 8.

Llun 12 – Turn.

Mawrth 13 – Turn.

Mercher 14 – Turn.

Iau 15 – Turn. Pau £4-10/4d.

Gwener 16 – Turn.

Sadwrn 17 – Gormod o wynt i bysgota.

Sul 18 – Ellis Owen Lloyd Porthmadog.

Llun 19 – Turn.

Mawrth 20 – Turn.

Mercher 21 – Turn.

Iau 22 – Turn.

Gwener 23 – Turn.

Sadwrn 24 – Turn. Dick yn torri haidd yn Tan y Ffordd.

Sul 25 – Owen Owens Ty Llwyd. Glaw mawr.

Llun 26 – Pau £4 –10/4d.

Mawrth 27 – Glaw meddwl mynd i Ffatri. Turn.

Mercher 28 – Turn.

Iau 29 – Mynd i’r Ffatri Prynu clocsia.

Gwener 30 – Turn.

Sadwrn 31 – Turn.

 

Medi

Sul 1-  Hugh Jones Cricieth. Turn 12 dan 8.

Llun 2 – turn.

Mawrth 3 _ Turn.

Mercher 4 – Turn.

Iau 5 – Turn. Marw Griffith Jones Ty Rhedyn.

Gwener 6 – Turn. Yn meillionydd yn tynnu mel.

Sadwrn 7 – Pair ar y gwenyn yn Meillionydd.

Sul 8 – Jarvis am 2.

Llun 9 Turn y dydd.

Mawrth 10 – Turn.

Mercher 11 – Turn.

Iau 12 -  Turn. Pau £4-10/4d.

Gwener 13 - Turn. Gorffan cario yr yd yn Tan y Ffordd. Pawb wedi mynd i’r Sasiwn blaw fi a Erw.

Sadwrn 14 – Turn. Nol y jar oil 134.

Sul 15 – Pregethwr Baptist Rhos yn Pisgah.

Llun 16 – Turn.

Mawrth 17 – Turn.

Mercher 18 – Turn, tywydd gwlyb.

Iau 19 – Turn.

Gwener 20 – Turn tywydd gwlyb.

Sadwrn 21 – Hannar. Mynd i dynnu y cychod noson fawr, dwr yn Tyn y Borth.

Sul 22 – Rw Jones Cricieth nos. Turn 12 dan 8.

Llun 23 – Turn.

Mawrth 24 – Turn.

Mercher 25 – Turn. Marw Owen bach Tan y Graig.

Iau 26 – Turn.

Gwener 27 – Turn. Pau £3-19/4d.

Sadwrn 28 – Gorffan torri yd y Parc.

Sul 29 – Jarvis.

Llun 30 – Mynd i’r dre cyfarfod chwarter.

 

Hydref

Mawrth 1 – Angladd Owen bach Tan y Graig. Turn yn llwytho yr Agnes Ellen.

Mercher 2 – Turn.

Iau 3 -

Gwener 4 –

Sadwrn 5 –

Sul 6 – EJ Parry Abermaw.

Llun 7 – Turn 4 dan 12.

Mawrth 8 – Turn.

Mercher 9 – Turn.

Iau 10 – Turn. Pau £4-3/4d. Isaac ac Evan Ysgo yn cael corff yn Porth Ysgo.

Gwener 11 – Turn.

Sadwrn 12 _ Turn.

Sul 13 – Turn 12 dan 8.

Llun 14 – Turn.

Mawrth 15 – Turn.

Mercher 16 – Turn. Llythyr oddiwrth Williams America.

Iau 17 – Turn.

Gwener 18 _ Turn.

Sadwrn 19 – Cael llythyr o’r south.

Sul 20 – EO Lloyd am 2.

Llun 21 – Turn yn llwytho SS Anne. Turn yn Benallt yn llwytho cerrig.

Mawrth 22 – Turn yn pigo yn yr iard.

Mercher 23 – Turn yn pigo.

Iau 24 – Llwytho SS Catherine. 42 round. Pau £4-1/4d.

Gwener 25 – Turn yn pigo.

Sadwrn 26 – Turn yn pigo. Fannodd ar Bob.

Sul 27 – Conwy Pritchard heb ddod. Cyfarfod gweddi am 2 a 6.

Llun 28 – Turn, Y dydd yn pigo yn yr iard.

Mawrth 29 – Turn.

Mercher 30 – Turn.

Iau 31 – Mynd i Ffair Sarn.

 

Tachwedd

Gwener 1 – Turn.

Sadwrn 2 – Turn.

Sul 3 – Robert W Jones Cricieth. Sul braf.

Llun 4 – Diolch am y cynhaeaf. Glaw bore. Marw Katie Tyn Gamfa.

Mawrth 5 – Turn.

Mercher 6 – Turn.

Iau 7 – Turn.

Gwener 8 – Turn.

Sadwrn 9 – Hanner . Angladd Katie Tyn Gamfa.

Sul 10 –

Llun 11 – Turn 4 dan 12.

Mawrth 12 – Turn.

Mercher 13 – Turn.

Iau 14 – Turn y dydd. Disgwyl llong.

Gwener 15 – Turn.

Sadwrn 16 Turn.

Sul 17 – John Pydeilus yn Pisgah. Marw Edwart Bodsara.

Llun 18 – Conwy Pritchard yn gaddo eto dod i bregethu.

Mawrth 19 – Llwytho SS JJ Monks. 54 round. Pau £3-14/4d.

Mercher 20 – Turn 4 dan 12.

Iau 21 – Turn.

Gwener 22 – Turn.

Sadwrn 23 – Turn.

Sul 24 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6.

Llun 25 – Turn.

Mawrth 26 – Turn.

Mercher 27 – Turn. Mam yn prynu moch bach yn dre.

Iau 28 – Turn.

Gwener 29 – Turn.

Sadwrn 30 – Turn. William Roberts Penial Terrace yn ymadael.

 

Rhagfyr

Sul 1 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6.

Llun 2 – Turn y dydd.

Mawrth 3 – Turn. Pau £4 – 3/4d.

Mercher 4 – Turn. Mynd i Sarn i lwytho y traxion.

Iau 5 – Mynd i Sarn y wagon goed ddim yn dod.

Gwener 6 – Turn.

Sadwrn 7 – Turn. Y Fanodd.

Sul 8 – Dim capel wedi cael annwyd.

Llun 9 – Dim gwaith.

Mawrth 10 – Dim gwaith.

Mercher 11 – Cael llythyr oddiwrth William Roberts.

Iau 12 – Anfon llythyr i W Roberts Nantmor.

Gwener 13 – Daeargryn gyda’r nos. Dim gwaith.

Sadwrn 14 – William R Williams yn madael. Dim gwaith. Diwrnod lecsiwn.

Sul 15 – Glaw trwy’r dydd.

Llun 16 – Turn y dydd.

Mawrth 17 – Turn.

Mercher 18 – Turn.

Iau 19 – Turn. Pau £2-1/4d.

Gwener 20 – Turn.

Sadwrn 21 – Turn.

Sul 22 – Conwy Pritchard am 2 a 6. Glaw drwy’r dydd.

Llun 23 – Turn yn llwytho coed ar y traxion yn Sarn.

Mawrth 24 – Turn yn rhedeg cerrig allan.

Mercher 25 – Yr ocsiwn yn yr ysgol at gael present i’r soldiers.

Iau 26 – Turn.

Gwener 27 – Turn.

Sadwrn 28 – Turn.

Sul 29 - Turn.

Llun 30 –  

Mawrth 31-

 ~~~~~~~~~~~~~~~

Diolch yn fawr i Mr E Morris.   

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com