Dyddiadur

 Griffith Thomas

Ael y Bryn

"1917"

 

Ionawr

Llun 1 – Turn o bedwar dan hanner nos. Nel yn dod o Abersoch.

Mawrth 2 – Turn.

Mercher 3 – Turn.

Iau 4 – Turn. Claddu hen lanc Meillionydd Bach. EW wedi colli.

Gwener 5 – Glaw heddiw. Mam yn mynd a’r moch i Sarn. Pau £2-3/4d.

Sadwrn. 6 – Turn.

Sul 7. – Conwy Pritchard heb ddod. Cyfarfod ysgol Tyddyn.

Llun 8 – Turn EW wedi colli. Gwynt oer o’r gogledd.

Mawrth –9 – Turn.

Mercher 10 – Turn. Yr Erw wedi colli i deilo. Robert Penarfynydd yn dechrau redig y dryll yn dyndir.

Iau 11 – Turn. Claddu Richard hogyn Efail Rhos a ddaeth adref efo diptheria.

Gwener 12 – Turn. Pawb i mewn disgwyl y Catherine i lwytho 8. Mynd ar cardan i Terfyn.

Sadwrn.13 - Turn. Pawb i fewn disgwyl y llong. Newydd fod Dafydd Pisgah wedi ei glwyfo yn Ffrainc.

Sul 14 – John Price. Cyfarfod gweddi am 6. Darllen papur Anne Jones Bryn Morfa.

Llun 15 – Rhew caled. Turn o 4 dan12. Dick yn cael papur i fydn i Fangor difiau.

Mawrth 16 – Rhew caled. Turn.

Mercher 17 – Mam a Dick yn mynd i dre. Turn.

Iau 18 – Dick yn cael teligram i fynd i Fangor. Dick yn cychwyn efo y tren 4 o Bwllheli. Turn. Pau £2-9/4d.

Gwener 19 – Dick yn Wrexam. Turn. Rhew caled.

Sadwrn 20 – Turn. Dick yn dod yn ol nos Sadwrn.

Sul 21 – Jones Rhiw am 2 a 6. Sul oer rhew caled.

Llun 22 – Turn yn y lefel. Mam a Eliza yn mynd i Pig y Parc. Dick yn mynd i’w cyfarfod efo cart. Parry yn dechrau pregethu.

Mawrth 23 – Turn.

Mercher 24 – Turn. Tywydd caled.

Iau 25 – Turn.

Gwener 26 – Turn. Tywydd caled.

Sadwrn 27 – Tywydd oer caled, gwynt o’r dwyrain.

Sul 28 – Dim capel, Sul oer. Charles yma yn ysgrifenu llythyr i Caernarvon am gardyn doctor.

Llun 29 – Turn 4 dan 12.

Mawrth 30 – Turn. Rhew caled. Dyrnu yn Tan y Ffordd.

Mercher 31 – Turn. Rhew caled.

 

Chwefror

Iau 1 – Turn.

Gwener 2 – Llwytho SS Elizabeta 64. Mynd i lawr at 6 y bore dod at y stage am 8 o’r gloch. Pau £2-7/4d.

Sadwrn 3 – Turn.

Sul 4 – Dim capel yn sal. Marw gwraig Treheli. Bwrrw eira.

Llun 5 – Dim gwaith yn sal.

Mawrth 6 – Dim gwaith eto sal. Llythyr o’r south. Rhew caled.

Mercher 7 – Dim gwaith.

Iau 8 – Dim gwaith.

Gwener 9 – Dim gwaith. Claddu gwraig Treheli.

Sadwrn 10 – Dim gwaith, oer a caled.

Sul 11 – RM Williams Cricieth. Sul oer a caled.

Llun 12 – Turn o 4 dan 12. Dechrau talu i’r Gymdeithas gynilo y Llywodraeth.

Mawrth 13 Turn. Rhew caled.

Mercher 14 – Turn Rhew caled. Robert Evan wedi colli pum turn ei fam wedi marw.

Iau 15 – Tri chwarter yn y fargen. Dechrau llwytho Agnes Ellen 36 round. Pau £1-4/0d

Gwener 16 – Gorffan llwytho Agnes Ellen 54 round. Yna chwarter yn y gwaith. Fi a Morice yn hel enwau at y Gymdeithas Llywodraeth.

Sadwrn 17 – Bwrrw glaw neithiwr. Turn fi a Hugh Thomas. Turn hanner yn llwytho Agnes Ellen.

Sul 18 – Williams Nevin.

Llun 19 – Turn yn y lefel o 8 dan 4. Rhoid 15/- i Isaac yn y Llywodraeth. Bwrrw glaw.

Mawrth 20 – Turn.

Mercher 21 – Turn.

Iau 22 – Turn EW wedi colli i hen flwch heuar (haearn). Cael llythyr o’r South.

Gwener 23 – Turn. Glaw heddiw. Anfon llythyr i’r south.

Sadwrn 24 – Turn.

Sul 25 – Conwy Prutchard.

Llun 26 – Turn 4 dan 12. Dechrau redig yn Tan y Ffordd.

Mawrth 27 – Turn.

Mercher 28 – Turn.

 

Mawrth

Iau 1 – Turn.

Gwener 2 – Redig tyndir cae o flaen drws. Turn. Pau £2-10/-.

Sadwrn 3 – Eliza yn mynd at Mary i Ffourcrosses. Turn EW wedi colli.

Sul 4 -  Jones Rhiw am 2 a 6. Sul oer, bwrrw eira.

Llun 5 – Turn y dydd. Arian yn War Loan 15/6d a rhoddi 6d fy hunan.

Mawrth 6 – Turn. Torri fy ngwallt.

Mercher 7 – Turn. Yr ingen dyllu newydd yn dechrau heddiw.

Iau 8 – Turn. Rhew caled. Y lleuad yn llawn.

Gwemer 9 – Turn. Bwrrw eira. Torri gwallt Dick.

Sadwrn 10 – Turn. Bwrrw glaw o’r dwyrain. Dwr yn fan uchaf 19.3.

Sul 11 – Sul gwag. Sul braf. Thomas Brynhyfryd adra. Cyfarfod gweddi am 2 a 6. Hugh Jones Cricieth heb ddod. Rhannu evelopes am y tro cyntaf yn Pisgah.

Llun 12 – Turn 4 dan 12 . Arian yn y war loan 1/-.

Mawrth 13 – Turn.

Mercher 14 – Turn. Redig yn Tyn Morthwyl.

Iau 15 – Turn. Redig yn Tyn Morthwyl.

Gwener 16 – Llythyr o’r south. Turn. Pau £2-7/4d. Gorffan palu yr ardd.

Sadwrn 17 – Turn o 8 dan 4. Stopio gweithio saifft pnawn Sadwrn.

Sul 18 – John Price. Yr hogiau yn dechrau 12 nos sul.

Llun 19 – Turn y dydd. Arian yn war loan 1/-.

Mawrth 20 – Turn.

Mercher 21 – Turn.

Iau 22 – Turn. Rhew caled heddiw.

Gwener 23 – Lleuad newid. Turn. Rhew bore heddiw. Eliza a Ellen Bryndifir yn mynd i coparetyf.

Sadwrn 24 _ Turn.

Sul 25 – Jones Rhiw. Yn Tan y Foel yn gwrando ar Ffowc Roberts yn pregethu. Dwr fan uchaf 20 –10. EW wedi colli. Turn hanner nos dan 8

Llun 26 – Turn o 4 dan 12. Bwrrw eira a rhew heno.

Mawrth 27 – Dick a Tedi yn torri llwyth eithin yn Congol. Turn.

Mercher 28 – Turn.

Iau 29 – Turn.

Gwener 30 – Plannu penanionod. Rhychu y fordor. Pau £2-7/4d.

Turn.

Sadwrn 31 – Dechrau rhychu y clwt mawr, rhychu y darn uchaf cae heuwal Tan y Ffordd.

 

Ebrill

Sul 1 – W Jones Owen. Eira heddiw.

Llun 2 – Eira mawr heddiw eto. Eliza yn mynd i’r Parc yr hesbin wlanog wedi dod ac oen, a dwy ddafad arall wedi dod ac wyn. Rhoi y defaid i fewn i gyd heno yn yr heuwal. Turn RE a WO.

Mawrth 3 – Turn. Yr hen Wenno yn dod a dau oen.

Mercher 4 – Turn.

Iau 5 – Turn.

Gwener 6 – Turn.

Sadwrn 7 – Turn.

Sul 8 – Williams Nevin. Cyfarfod ysgol Tan y Foel.

Llun 9 – Diwrnod oer dim gwaith. Turn dechrau hanner nos EW wedi colli.

Mawrth 10 – Turn o 4 dan 12.

Mercher 11 – Turn.

Iau 12 – Turn. Plannu tatws yn cae heuwal Tan y ffordd.

Gwener 13 – Plannu tatws yn y clwt wrth gwt yr ieir. Turn Pau £2-7/4d.

Sadwrn 14 – Bwrrw eira. Yr heffar yn dod o beudy gwair.

Sul 15 – Conwy Pritchard.

Llun 16 – Turn y dydd. Arian yn war loan 3/-

Mawrth 17 – Tutn. Claddu William Pencae.

Mercher 18 – Turn.

Iau 19 – Turn.

Gwener 20 – Turn. Plannu y rhes yn y clwt mawr. Diwrnod braf. Dick yn rhychu a teilo cae dan ty Tan y Ffordd.

Sadwrn 21 – Turn EW yn colli. Gorffan plannu tatws yn Tan y Ffordd.

Sul 22 – RW Williams Cricieth. Turn dechrau haner nos dan wyth y bore EW yn colli.

Llun 23 – Turn o 4 dan 12. Arian yn y war loan 1/-.

Mawrth 24 – Gorffan plannu tatws Ael Bryn. Turn. Tedi yn dechrau yn pnawn yn y mynydd.

Mercher 25 – Turn.

Iau 26 – Turn.

Gwener 27 – Fi a Eliza yn mynd efo’r car (trol) i coparetyf. Pau £2-7/4d. Turn.

Sadwrn 28 – Heu cae pig Tan y ffordd. Diffod tan yn mynydd Ysgo. Angladd David Pwlldefaid Shop.

Sul 29 -  John Price.

Llun 30 – Turn y dydd.

 

Mai

Mawrth 1 – Turn.

Mercher 2 – Turn.

Iau 3 – Turn. Tywydd sych.

Gwener 4 – Turn.

Sadwrn 5 – Turn. Gwynt caled. Disgwyl llong bore llun SS Tinto.

Sul 6 – Jones Rhiw. Dim gwaith disgwyl llong.

Llun 7 – Llwytho SS Tinto 290 dan 5 y bore. EW wedi colli Tywydd sych.

Mawrth 8 – Turn 4 dan 12 . Gosod long line.

Mercher 9 – Turn. Dal lledan a Draenog.

Iau 10 – Turn Pau “2-7/4d.

Gwener 11 – Turn.

Sadwrn 12 – Bwrrw glaw pnawn a drwy’r nos.

Sul 13 – Sul gwag. Cyfarfod gweddi am 2 a 6.

Llun 14 – Mynd i’r ffair.

Mawrth 15 – Turn 8 dan 4.

Mercher 16 – Turn.

Iau 17 – Isaac yn mynd i Meillionydd. Turn.

Gwener 18 – Turn. Glaw trwy’r nos bron.

Sadwrn 19 – Turn. Diwrnod poeth. Isaac yn mynd yn was priodas i William mab Charles.

Sul 20 – Williams Nevin. Thomas fy mrawd yma. Turn dechrau am 12 nos Sul glaw drwy’r nos EW wedi colli.

Llun 21 – Arian y war loan 4/-. Turn o 4 dan 12.

Mawrth 22 – Niwl heddiw Turn. Priddo tatws.

Mercher 23 – Turn.

Iau 24 – Turn. Pau £2-13/4d. Y pau cyntaf efo coron.

Gwener 25 – Turn. Priddo tatws.

Sadwrn 26 – Chwynu tatws. Diwrnod braf. Clirio yr heuwal. Bwrrw glaw trwm a trannau drwy’r nos.

Sul 27 – John Price.

Llun 28 – Dim gwaith.

Mawrth 29 – Turn y dydd.

Mercher 30 – Turn.

Iau 31 – Turn, glaw trwy’ r dydd.

 

Mehefin

Gwener 1 – Turn. Cael clorian newydd o’r Sarn.

Sadwrn 2 – Turn. Cael planc yn Porth Llawenan 20 troedfadd o hyd a 4 o dew, troedfadd o led.

Sul 3 – Hugh Jones Cricieth am 6, yn methu dod  at 2 trwy y glaw.

Llun 4 – Turn. EW wedi colli efo y fuwch yn dod a llo. William Llainfatw yn dechrau yn pnawn. Cael y planc yn Porth wyn o dan y mynydd, 32 feet o hyd.

Mawrth 5– Turn.

Mercher 6– Turn. Heffar Pantygwair yn dod a llo. Tywydd gwlyb.

Iau 7– Hel llymriaid, glaw a trannau. Dal salmon ar y gefnen. Turn. Pau £2-14/4d.

Gwener 8 – Niwl a glaw.

Sadwrn 9 – Golchi y cwch.

Sul 10 -  Davies Abersoch yn horeb.

Llun 11 – Turn y dydd. Dick yn golchi defaid.

Mawrth 12 -  Turn y dydd.

Mercher 13 – Turn. Nol y wagenni o Bontabergial i Groeslon i lwytho y graenda i’r trolion.

Iau 14 – Turn.

Gwener 15 – Turn. Peintio’r cwch.

Sadwrn 16 – Turn o 8 dan 6 yn gosod y pwmp. Charles yma yn torri grug.

Sul 17 – John Price am 2. Turn hanner nos.

Llun 18 – Arian y war loan 4/-. Turn 4 dan 12. Golchi defaid yn Tan y Ffordd.

Mawrth 19 – Danfon y fuwch bach i Bont Llangwnadl. Turn. John P Jones yn Pisgah.

Mercher 20 – Cneifio yn Tan y Ffordd. Dick yn nol yr ingen dorri gwair. Turn Glaw drwy’r dydd.

Iau 21 – Turn.

Gwener 22 – Turn. Pau £2-19/4d.

Sadwrn 23 – Trwsio’r drol yn Tan y Ffordd. Cneifio’r ddafad yn y comis. (defaid).

Sul 24 – Sul gwag. Glaw mawr bore. Cyfarfod gweddi am 2 a 6.

Llun 25 – Turn y dydd.

Mawrth 26 – Turn.

Mercher 27 – Turn.

Iau 28 – Turn. Eliza a mam wedi mynd i’r ffair, prynu sospan fach.

Gwener 29 – Turn. Lansio y cwch mawr. Marw  Evan Griffith Gors Aberdaron.

Sadwrn 30 – Llwytho Agnes Ellen 56 round. Pysgota dal 12 macrell.

 

Gorffennaf

Sul 1 – Conwy Pritchard. Turn hanner nos.

Llun 2 – Turn 4 dan 12. Tarw i heffar Pantygwair.

Mawrth 3 – Pysgota dal 40 macrell. Turn.

Mercher 4 – Pysgota Jones a William Owen efo ni. Llwytho y Pilgrim 12 round. Turn.

Iau 5 – Turn. Llwytho Conovan 29 round.

Gwener 6 – Turn Pau £2-18/-. Llwytho llong Robert Jones Edeyrn. Tryfan.

Sadwrn 7 – Llwytho SS JJ Monks. 60 round.

Sul 8 – Hugh Jones Cricieth am 2 a 6.

Llun 9 – Turn y dydd.

Mawrth 10 – Turn y dydd.

Mercher 11 – Turn.

Iau 12 – Turn.

Gwener 13 – Turn.

Sadwrn 14 – Turn.

Sul 15 – Sul gwag. Cyfarfod gweddi am 2 a 6.

Llun 16 – Turn y dydd. Ar lein efo Griffith Bron Garnedd, disgwyl llong. Turn dechrau 11. EW wedi colli.

Mawrth 17 – Turn o 4 dan 12 .

Mercher 18 – Glaw mawr heddiw. Turn.

Iau 19 – Turn.

Gwener 20 – Turn.

Sadwrn 21 – Hanner turn bore. Disgwyl llong. Eliza a Bob yn mynd i’r dre i dreibiwnal Isaac.

Sul 22 – John Price.

Llun 23 – Turn y dydd.

Mawrth 24 – Turn.

Mercher 25 – Mam a Dick yn danfon gwlan. Tri chwarter yn y lefel. Dechrau llwytho SS Florence.

Iau 26 – Gorffan llwytho 3.45  65 round. Hanner yn y lefel a llwytho y traxion.

Gwener 27 –

Sadwrn 28 –

Sul 29 – Jones Rhiw am 2. Turn hanner nos.

Llun 30 – Llwytho y Tryfan dan hanner awr wedi un ar ddeg. Haner o naw dan dri.

Mawrth 31 – Turn yn dechrau saith  disgwyl llong.

 

Awst

Mercher 1 – Turn o 4 dan 12 . hogiau dydd yn llwytho Pilgrim. 12 round.

Iau 2 – Llwytho SS Florence 51 round ar stop hanner awr wedi deg hyd ddau lein wedi torri ar y stage, stopio hanner awr wedi saith.

Gwener 3 – Turn dechrau am 4 y bore, trwsio y pier. Dechray llwytho dau dan hanner awr wedi tri. Llwytho y traxion dan 5.

Sadwrn 4 – Pysgota, fi, Dick , Lewis a Griffith Pwll Melyn a Dafydd Penmynydd.

Sul 5 – John Roberts y Penrhyn am 2. Cyfarfod gweddi am 6.

Llun 6 – Turn y dydd.

Mawrth 7 – Turn. Hogiau Penrhyndeudraeth yn dechrau.

Mercher 8 – Turn. Glaw. Mam a Eliza yn mynd i dre i brynu mothballs.

Iau 9 – Turn a hanner dechrau saith dan 2. Disgwyl llong.

Gwener 10 – Turn.

Sadwrn 11 – Turn. Tarw i’r heffer frith. Isaac yn mynd i Nefyn i’r Syrcas.

Sul 12 – RM Williams heb ddod. Cyfarfod gweddi am 2.

Llun 13 – Turn o 4 dan 12.

Mawrth 14 – Turn. Cael corff o dan allt Treheli. Dynion Llanfrothen yn dod yma a Hugh llwytho.

Mercher 15 – Turn.

Iau 16 – Turn. Dick yn mynd efo cwch i Porth Curiad.(Ceiriad)

Gwener 17 – Glaw. Turn. Pau £3-11/10d.

Sadwrn 18 – Turn.

Sul 19 – Jones y Rhiw. Turn hanner nos dan wyth y bore. EW wedi colli.

Llun 20 – Turn. Gwlyb.

Mawrth 21 – Turn. Gwlyb.

Mercher -22 Turn EW wedi colli, gwlyb.

Iau 23 – Turn.

Gwener 24 – Turn.

Sadwrn 25 – Gwr Bronllwyd yn cael William Jones y Glwyd wedi marw ar y ffordd.

Sul 26 – Griffith Jones Capel Carmon.

Llun 27 – Turn y dydd, gwlyb.

Mawrth 28 – Turn, gwlyb.

Mercher 29 – Turn.

Iau 30 – Turn.

Gwener 31 – Turn Pau £3-19/4d. Teulu Port yma. Bwrrw glaw.

 

Medi

Sadwrn 1 -  Turn.

Sul 2 – Cyfarfod ysgol Pisgah.

Llun 3 – Turn 4 dan 12.

Mawrth 4 –Turn.

Mercher 5 – Turn.

Iau 6 – Llwytho y Florence 63 round.

Gwener 7 – Llwytho yr Annie 64 round.

Sadwrn 8 – Turn o 4 dan 12.

Sul 9 – John Price Cricieth. Turn o hanner nos dan 8.

Llun 10 – Mr Hagan yma yng nghylch y Belan gotten, y fi yn prynu y bocs am 7/6d. Turn.

Mawrth 11 – Turn.

Mercher 12 – Turn.

Iau 13 – Turn.

Gwener 14 – Turn. Pau £3-14/4d. Corddi mel yn Meillionydd.

Sadwrn 15 – Corddi mel.

Sul 16 – Jones Owen Dinas am 2 a 6.

Llun 17- Fi a E Williams yn mynd i’r gynhadledd i Bwllheli.

Mawrth 18 – Turn y dydd.

Mercher 19 – Turn.

Iau 20 – Turn.

Gwener 21 – Turn.

Sadwrn 22 – Turn.

Sul 23 – Jones am 2 a Jervis am 6.

Llun 24 – Turn o 4 dan 12.

Mawrth 25 – Turn.

Mercher 26 – Turn.

Iau 27 – Turn.

Gwener 28 – Cario yd yn Tan y Ffordd.

Sadwrn 29 – Diwrnod braf. Turn.

Sul 30 – Hugh Jones Cricieth. Cyfarfod gweddi am 6. Turn hanner nos dan 8.

 

Hydref

Llun 1 – Turn.

Mawrth 2 – Yr Efengylwyr yn Pisgah. Turn yr Erw wedi colli i ddyrnu.

Mercher 3 – Mam a Eliza a Bob wedi mynd i’r dre. Gorffan cario yn Penarfynydd. Turn.

Iau 4 – Turn. Talu am Y Gweliedydd.

Gwener 5 – Turn. R Evans wedi colli yn sal. EW mynd i Chwilog. Erw wedi mynd i ocsiwn Plas Newydd.

Sadwrn 6 – Dyrnu yn Ty Croes Bach.

“Tudalennau ar goll”

Sul 21 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6. Conwy Pritchard heb ddod. Turn hanner nos.

Llun 22 – Turn.

Mawrth 23 – Turn.

Mercher 24 – Turn.

Iau 25 – Turn.

Gwener 26 – Turn.

Sadwrn 27 – Dyrnu yn Ty Croes Mawr. Fi a Sion yn hela mynydd Meillionydd. Hugh Garth yn dod adra o Ffrainc.

Sul 28 -  Jones y Rhiw. Cyfarfod gweddi am 6.

Llun 29 – Turn o 8 dan 4.

Mawrth 30 – Turn. Bob yn talu £1-7/4d yn Talafon.

Mercher 31 – Turn.

 

Tachwedd

Iau 1 – Turn.

Gwener 2 – Turn.

Sadwrn 3 – Turn.

Sul 4 – John Price Cricieth.

Llun 5 – Turn 4 dan 12.

Mawrth 6 – Hel tatws yn Tan y ffordd.

Mercher 7 – Turn.

Iau 8 – Turn.

Gwener 9 – Dim gwaith. Eliza a mam yn troi y car yn Groeslon, Graig Ewig.

Sadwrn 10 – Pau £3 –17/4d. Turn.

Sul 11 – Dim capel Eliza yn ei gwely wedi brifo. Turn dechrau 10 dan 6 y bore.

Llun 12 – Turn.

Mawrth 13 – Doctor yn rhoid braich Eliza yn ei lle.

Mercher 14 – Turn.

Iau 15 – Turn. William Mynytho yn nol ei ddillad wedi cyflogi i Crugan.

Gwener 16 – Doctor a’r nyrs yma. Turn. Isaac yn mynd i’r Hendy.

Sadwrn 17 -  Disgwyl llong. SS Florence yn methu aros wrth y stage i lwytho.

Sul 18 – Dim capel.

Llun 19 – Turn y dydd.

Mawrth 20 – Turn. Nol dau alwyn o oil i Dyddyn Corn.

Mercher 21 – Turn. Anfon llythyr i’r south.

Iau 22 – Turn. Isaac yn cael ei lyfr banc o Lundain.

Gwener 23 – Turn Pau £3-11/4d.

Sadwrn 24 - Turn. Thomas Pisgah yn priodi. Baco 8 – 4.

Sul 25 – Conwy Pritchard am 2. Dim capel.

Llun 26 – Turn 4 dan 12 .

Mawrth 27 – Turn.

Mercher 28 – turn.

Iau 29 – Turn.

Gwener 30 - Turn.

 

Rhagfyr

Sadwrn 1 – Turn.

Sul 2 – Turn dechrau 12.

Llun 3 – Turn.

Mawrth 4 – Turn.

Mercher 5 – Turn.

Iau 6 – Turn.

Gwener 7 – Turn.

Sadwrn 8 – Mynd i Meillionydd i lapio ar y gwenyn.

Sul 9 – Cyfarfod gweddi.

Llun 10 – Turn y dydd.

Mawrth 11 – turn y dydd.

Mercher 12 – Turn. Mr Wright yn syrthio yn siafft Ty Canol.

Iau 13 – Turn.

Gwener 14 – Turn.

Sadwrn 15 – Turn.

Sul 16 – John Price. Bwrrw eira, y ddau William yn mynd i’r gwaith hanner nos.

Llun 17 – Turn 4 dan 12.

Mawrth 18 – Turn.

Mercher 19 – Turn, yn mynd i’r Nant at 8, cael chwarter am fynd i ddisgwyl llong.

Iau 20 – turn Pau £4-1/1d.

Gwener 21 – Turn.

Sadwrn 22 – Turn.

Sul 23 – William P Roberts Pwllheli am 2 a 6.

Llun 24 – Mynd i’r Nant at saith disgywl llong. Mynd i Aberscoch pnawn, fi, Dick, Charles a Robert Syntyr i dynnu y cwch.

Mawrth 25 –

Mercher 26 – Turn o hanner nos dan 8. Dechrau redig yn Tan y Ffordd.

Iau 27 – Turn 12 dan 8.

Gwener 28 – Turn 12 dan wyth.

Sadwrn 29 – Turn o 4 dan 12. Yn lle y turn ddaru ni golli efo llong.

Sul 30 _ EO Lloyd Porthmadog.

Llun 31 – Turn y dydd.

 ~~~~~~~~~~~~~~~

Diolch yn fawr i Mr E Morris.   

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com