Dyddiadur

 Griffith Thomas

Ael y Bryn

"1916"

 

Ionawr

Sul 30 – Thomas Tyn Llan yn cael corff yn Porth Ysgo.

Llun 31 – Turn arall cael y tancia dwr, yr ungen oll i lawr trwy y chwarel fawr.

Chwefror

Mawrth 1 – Turn yn lefel, fi sydd yn mynd o dan y chwarel fawr.

Mercher 2 – Turn. Pwyllgor cyntaf y Cyfarfod Llenyddol.

Iau 3 – Turn. Gwynt a glaw.

Gwener 4 – Turn. Pau £2-2/4d. Nol sgidia i Bob a Isaac o’r Sarn.

Sadwrn 5 – Turn dan bedwar.

Sul 6 – John Price Cricieth am 2.

Llun 7 – Turn.

Mawrth 8 – Turn.

Mercher 9 – Turn.

Iau 10 – Turn.

Gwener 11 – Turn. Gwerthu y fuwch goeswen.

Sadwrn 12 – Turn.

Sul 13 – Neven am 2. Turn am ddeg nos. EW wedi colli.

Llun 14 – Turn EW wedi colli.

Mawrth 15 – Turn EW wedi colli.

Mercher 16 – Gwynt oer. Eliza a mam wedi mynd i’r dref. Cael llythyr o’r south.

Iau 17 – Turn. Anfon llythyr i’r south.

Gwener 18 – Turn Pau £2-2/4d.

Sadwrn 19 – Yn Tan y Ffordd yn llyfnu tail.

Sul 20 – Jones Rhiw.

Llun 21 – Turn Parry wedi colli.

Mawrth 22 – Turn. Parry wedi colli. Y Compani yn y gwaith.

Mercher 23 – Turn Rhewi yn galed.

Iau 24 – Turn Rhewi yn galed.

Gwener 25 – Turn. W Roberts yn nol y dreth. Ocsiwn Plas yn Rhiw.

Sadwrn 26 -  Dim mynd i’r gwaith, dan annwyd.

Sul 27 – Mostyn Jones am 2. Sul braf. Eliza yn ei gwely efo cricymala yn ei phenglin.

Llun 28 – William Ty Croes yn redig yn Tan y Ffordd. Turn o bedwar dan hanner nos.

Mawrth 29 – Bwrrw eira heddiw. Turn.

 

Mawrth

Mercher 1 – Turn Roberts yn dod i ddweud fod llong fory.

Iau 2 – Llwytho SS Madie 52 round.

Gwener 3 – Turn. Pau £2-4-0d

Sadwrn 4 – Eliza yn ei gwely gan boen yn ei chefn. Dim gwaith.

Sul 6 – Dim capel Eliza yn sal. Dim gwaith.

Llun 7 – Turn Parry yn mynd adref dri o’r gloch ei wraig yn esgor.

Mawrth 8 – Turn. EW a Parry yn colli.

Mercher 8 –  Turn Parry yn colli.

Iau 9 – Y trax yn dod i Penarfynydd. Y ddafad yn dod a dau oen. Parry wedi colli.

Gwener 10 Turn. Parry wedi colli. Tywydd rhew caled.

Sadwrn 11 –

Sul 12 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6.

Llun 13 – Turn y dydd.

Mawrth 14 – Turn.

Mercher 15 – Dyrnu yn Penarfynydd.

Iau 16 – Turn. Palu y fordor diwrnod braf.

Gwener 17 – Pau £1-17/6d.

Sadwrn 18 – Turn.

Sul 19 – John Price am 2.

Llun 20 – Turn o bedwar dan ddeuddeg.

Mawrth 21 – Turn.

Mercher 22 – Turn.

Iau 23 – Turn.

Gwener 24 – Turn.

Sadwrn 25 – Turn. EW wedi colli.

Sul 26 -  RM Williams Cricieth. Isaac yn nol ffisig i’w fam. Turn dechrau 10. EW wedi colli.

Llun 27 – Turn hanner nos.

Mawrth 28 – Turn.

Mercher 29 – Turn.

Iau 30 – Turn. Cael llythyr o’r south.

Gwener 31 – Turn. Pau £2-4/4d

 

Ebrill

Sadwrn 1 – Diwrnod braf rhychu yn Pwllmelyn.

Sul 2 – Mostyn Jones am 2 a 6. Diwrnod braf

Llun 3 – Mam yn mynd i’r dref at y treibiwnwal hefo Dick. Turn dydd.

Mawrth 4 – Turn.

Mercher 5 – Turn.

Iau 6 – Turn.

Gwener 7 – Turn. Dechrau rhychu  Cae pig Tan y Ffordd.

Sadwrn 8 – Turn. Tyddyn Corn wedi colli. Gorffan rhychu yn Tan y Ffordd.

Sul 9 – Jones Rhiw am 6.

Llun 10 – Turn am 4pm.

Mawrth 11 – Plannu tatws yn Tan y Ffordd, fi a EW wedi colli. Dick yn cael ticed tren i fynd i Fangor.

Mercher 12 – Turn.

Iau 13 – Turn.

Gwener 14 – Turn Pau £2-7/4d.

Sadwrn 15 – Gorffan plannu tatws. Turn. Parry wedi colli i fynd i nol glo efo mul Tyn Mynydd.

Sul 16 – Glaw bore heddiw. Williams Neven am 2 a 6. Turn hanner EW wedi colli.

Llun 17 – Turn.

Mawrth 18 – Turn. EW wedi colli y fuwch wrth ddod a llo.

Mercher 19 – Turn.

Iau 20 Turn.

Gwener 21 – Turn.

Sadwrn 22 –

Sul 23 – Bachgen o’r coleg.

Llun 24 – Glaw a niwl drwy’r dydd. Anfon llythyr i’r south.

Mawrth 25 – Turn.

Mercher 26 – Turn.

Iau 27 – Turn.

Gwener 28 – Turn. Pau £2-3/4d.

Sadwrn 29 – Turn.

Sul 30 – W Jones Owen Dinas.

 

Mai

Llun 1 – Turn o 4 dan 12.

Mawrth 2 – Turn.

Mercher 3 – Turn. Derbyn y bocs wyau o’r south.

Iau 4 – Glaw wrth fynd i’r gwaith.

Gwener 5 – Y fuwch bach yn dod a llo. Glaw drwy’r dydd. Turn.

Sadwrn 6 – Turn.

Sul 7 – John Preis Cricieth. Turn dechrau hanner nos. Ianto wedi colli.

Llun 8 – Turn chwarter. Tywydd gwlyb.

Mawrth 9 – Dod adra 6 y bora i fynd i’r treibwnial. Prynu stof baraffin.

Mercher 10 – Fi a mam yn mynd i’r treibiwnial i Pwllheli, pasio i Dick fynd o flaen y doctor. Glaw wrth fynd. Turn.

Iau 11 – Rowlio tatws. Turn Ianto wedi colli.

Gwener 12 - Glaw trwy’r dydd. Dick yn cael papur i fynd i Fangor. Pau £2-3/4d.

Sadwrn 13 –

Sul 14 – Mostyn Jones am 2 a 6. Sul glawog. Dick yn mynd i Bwllheli i fod yn barod i fynd i Fangor.

Llun 15 – Dick yn dod yn ol o Fangor. Marw Dewyrth School. Turn.

Mawrth 16 – Turn.

Mercher 17 – Turn.

Iau 18 – Turn. Redig y tir rwdins. Diwrnod poeth.

Gwener 19 Turn.

Sadwrn 20 –

Sul 21 – Cyfarfod ysgol Pisgah.

Llun 22 – Turn am 4 y pnawn.

Mawrth 23 – Turn. Niwl.

Mercher 24 – Turn.

Iau 25 – Turn. Glaw trwy’r dydd.

Gwener 26 – Turn. Pau £2-2/4d. Huw Jones yn mynd am y maes mawr i werthu yr wyn.

Sadwrn 27 -  Turn. William Tyddyn Corn heb fod i fewn ei chwaer wedi marw yr oedd yn byw yn Safn Pant. EW wedi colli.

Sul 28 – JM Williams Neven. Sul braf. Dim gwaith disgwyl llong.

Llun 29 – Llenwi glo y bore, cario coed efo John Nant at siafft Tyn Fron dan ddau. Llong yn dod 6pm llwytho yr Agnes Ellen.

Mawrth 30 – Gorffen yr Agnes Ellen erbyn deg 53 round. EW wedi colli. Turn hanner nos.

Mercher 31 - Turn.

 

Mehefin

Iau 1 – Turn.

Gwener 2 – Turn. EW wedi colli wedi bod yn claddu hogan Cae Mur. Nell yn cychwyn i briodas Mary merch Charles.

Sadwrn 3 – Pau Isaac 15/-. Fi a Nedw yn torri eithin ar y tan yn Parc Conion.

Sul 4 – Jones Rhiw. Glaw mawr.

Llun 5 – Turn yn mynd a’r rolar o’r Nant i Tyn Fron.

Mawrth 6 – Turn efo y sylfeuar yn lefelu yn Nant.

Mercher 7 – Turn efo’r sylfeuar.

Iau 8 – Turn efo’r sylfeuar. Pau £2-7/4d.

Gwener 9 -Turn yn y lefel ddwr. Cymanfa MC Tudweiliog.

Sadwrn 10 – Turn.

Sul 11 – Cyfarfod gweddi am 6.

Llun 12 – Turn yn dechrau 4 dan 12.

Mawrth 13 – Turn.

Mercher 14 – Turn.

Iau 15 – Mynd i’r Nant at 7 disgwyl stemar, Turn yn siafft Tyn fron. Pau Isaac £2- 5/-Gwener 16 – Chwarter bora yn Tyn Fron. Llwytho Catherine pnawn 47 rounds. Dick yn mynd i treibiwnal.

Sadwrn 17 – Turn yn y siafft. Sychwynt caled.

Sul 18 – Cyfarfod ysgol blynyddol. Mynd i’r Tyddyn i’r cyfarfod ysgol cyntaf. Sul oer, sychwynt caled.

Llun 19 – Turn yn y siafft.

Mawrth 20 – Turn yn y siafft. Pysgota Gwrachod dal 5.

Mercher 21 – Turn yn y siafft dechrau bedwar, Robert Evans a Parry yn dechrau yma. Colli fy nghyllell.

Iau 22 – Glaw trwm heddiw. Isaac wedi colli trichwarter. Turn EW wedi colli ar ol bod yn diffod y tan. Pau “-9/4d.

Gwener 23 – Turn.

Sadwrn 24 – Turn.

Sul 25 – Hughes Fawr yn Aberdaron.

Llun 26 – Turn y dydd. Pysgota gyda’r nos Owen Owens a finnau, Isaac a Dick, dal 58 o fecryll.

Mawrth 27 – Turn. Hugh Fawr yn darlithio yn Aberdaron ar y pedwar gallu.

Mercher 28 – Llwytho Conovion (?) 28 round. Chwarter yn y siafft. Pysgota efo Dick a Bodgrigin dal 50 o Fecryll.

Iau 29 – Turn yn rhoid y pwmp yn is i lawr yn y siafft.

Gwener 30 – Turn yn y siafft. Cael llythyr o’r south.

 

Gorffennaf

Sadwrn 1 – Turn yn y siafft. Eliza wedi cael llythyr oddiwrth ei chwaer yn Ninbych. Clirio yr huol gyda’r nos.

Sul 2 – JM Williams Neven. Mynd a’r fuwch ddu at y tarw.

Llun 3 – Llwytho SS Elizabeta 99 round.

Mawrth 4 – Mynd i Chwilog i edrych merlan i mam.

Mercher 5 – Turn am 4 pm. Mam yn mynd i brynu y ferlan i Ty Corniog.

Iau 6 – Turn pau £2-8/7d

Gwener 7 – Turn.

Sadwrn 8 – Turn OP wedi colli. Dick yn, mynd i nol y ferlan.

Sul 9 – John Price Cricieth. Mynd i Meillionydd i nol te a cychio haid o wenyn.

Llun 10 – Turn y dydd yn y siafft.

Mawrth 11 – Turn mynd i’r Benallt.

Mercher 12 – Turn dechrau chwech y bore dan ddau.

Iau 13 – Turn.

Gwener 14 – Turn.

Sadwrn 15 – Turn.

Sul 16 – Jones y Rhiw am 2.

Llun 17 – Turn am 2. EW wedi colli.

Mawrth 18 – Turn.

Mercher 19 – Turn Eliza a mam yn y dref. EW wedi colli efo’i gefn.

Iau 20 – Cario gwair yn Tan y Ffordd 14 o lwythi, caeau next i Conion.

Gwener 21 – Pau £2-4/6d. Turn EW wedi colli.

Sadwrn 22 – Mynd i Nant am 6 y bore disgwyl llong. Y llong yn dod un o’r gloch llwytho dan ddeg 62 rounds SS Florence. EW wedi colli. Cael £2-0-0 gan yr owner.

Sul 23 – Hugh Jones Cricieth. Y gwenyn yn codi.

Llun 24 – Turn chwech dan ddau.  Cario y clofar yn pen isa cae capel 6 llwyth.

Mawrth 25 – Turn. Pysgota dal 32 fi, Nedw a RE.

Mercher 26 – Turn. Nol llwyth o cae big. O Ffrainc newydd ddrwg fod William Ty Uchaf wedi ei ladd.

 Iau 27 - Turn. Dau lwyth cae pig. Yr hogia yn mynd i godi siafft. Wythnos boeth.

Gwener 28 – Turn.

Sadwrn 29 – Turn. Pysgota fi Bob Nedw a RE dal 160 o fecryll.

Sul 30 – Mostyn Jones. Cyfarfod gweddi am 10. Sul poeth.

Llun 31 – Turn dechrau am 6 y bore. Yr hogiau eraill yn coedio’r siafft.

 

Awst

Mawrth 1 – Turn. Y gwenyn yn codi.

Mercher 2 – Turn o 6 dan 4. Gwenyn yn denig i’r Nant.

Iau 3 – Ocsiwn Ty’r School ! (dewyrth)

Gwener 4 – Turn. Pau £2-6/0

Sadwrn 5 – Turn. Y gwenyn wedi codi. Claddu Morgans Tyn Llyn. Diwrnod poeth. Isaac wedi mynd i’r dref.

Sul 6 – Jones Rhiw. Mynd i Tan y Ffordd i nol ffowndaliwn ar y gwenyn.

Llun 7 – Rhoid y gwenyn ar y fframs yn y trydydd cwch o’r waelod.

Mawrth 8 – Turn.

Mercher 9 – Turn.

Iau 10 – Turn.

Gwener 11 – Turn.

Sadwrn 12 – Turn. Cael order i fynd i siafft Tyn Fron.

Sul 13 – RM Williams Cricieth am 2. Cyfarfod gweddi am 6. Dechrau bwrrw glaw.

Llun 14 – Turn yn siafft Tyn Fron.

Mawrth 15 – Bwrrw glaw. Turn mynd i siafft Tyn Fron am ddwy awr dechrau 5.

Mercher 16 – Mynd i bysgota. SS Elizabeta yn dod i lwytho rhoi deg round ynddi.

Iau 17 – Gorffan llwytho. Pau £2-2/4d.

Gwener 18 – Turn yn y twll dwr.

Sadwrn 18 – Turn.

Sul 20 – John Price. Cyfarfod gweddi am 6.

Llun 21 – Turn o saith dan dri. Disgwyl llong.

Mawrth 22 – Turn o saith dan dri. Anfon am y maes llafur.

Mercher 23 – Turn o saith dan dri. Bwrrw glaw o’r dwyrain.

Iau 24 – Turn.

Gwener 25 – Dwr newydd. Turn.

Sadwrn 26 – Turn. Dick yn nol dau fag o flawd o Bengroeslon.

Sul 27 – JM Williams Neven.

Llun 28 – Turn.

Mawrth 29 – Turn.

Mercher 30 – Turn

Iau 31 – Dwr fan ucha 19. Pau £2-4/7d.

Medi

Gwener 1 – Turn. Yr ingen dyllu wedi torri.

Sadwrn 2 – Rhoid y gwenyn yn cwch Tyddyn Meirion. Turn o bedwar dan 12. Torri yd yn Tan y Ffordd. Dick yn cael papur i fynd i Fangor.

Sul 3 – Sul glawog gwyntog neb wedi bod yn capel.

Llun 4 – Turn y dydd. Dechrau corddi mel Ael Bryn.

Mawrth 5 – Turn. Corddi mel yn Meillionydd.

Mercher 6 – Hanner y bore. Llwytho Agnes Ellen yn pnawn 60 rounds.

Iau 7 – Turn EW wedi colli. nol y cwch o Porth Cadlan.

Gwener 8 – Turn.

Sadwrn 9 – Turn. Cynill yn Tan y Ffordd.

Sul 10– Mynd i Uwchmynydd.

Llun 11 – Llwytho y Florence 63 round. Nol Captain o Bwllheli ( Henry Parry tad Eliza.)

Mawrth 12 – Turn EW wedi colli. Marw Robert Parry Ty’r Efail.

Mercher 13 – Turn.

Iau 14 – Turn.

Gwener 15 – Captain yn mynd i Aberdaron heb ei lyfr pensiwn. Turn Pau £2-10/6d.

Sadwrn 16 – Pysgota efo Isaac a Nedw.

Sul 17 – WO Evans Pothmadog. Glaw mawr trwy’r dydd.

Llun 18 – Turn 8 dan 4.

Mawrth 19 -  Turn. Sychwynt o’r gogledd.

Mercher 20 – Cario yd Tan y Ffordd i Ty Croes Bach i ddyrnu.

Iau 21 – Turn Dyrnu yn Ty Croes Bach a dyrnu ceirch yn Ty Canol.

Gwener 22 – Turn. Dechrau 7 disgwyl y Florence.

Sadwrn 23 . Turn dan dri. Pysgota efo Isaac a Nedw dal 20 macrell.

Sul 24 – R Conwy Pritchard.

Llun 25 – Turn o 4 dan 12.

Mawrth 26 – Turn

Mercher 27 – Turn.

Iau 28 – Turn. Pau £ 2-0-0.

Gwener 29 – Turn o 7 dan 5. Disgwyl yr Agnes Ellen.

Sadwrn 30 – Llwytho’r Agnes Ellen 57 round. Isaac yn dal mecryll efo Dick a Now bach.

 

Hydref

Sul 1 – Cyfarfod gweddi 2 a 6.

Llun 2 – Turn. Yr Hogiau yn mynd i ddadlwytho y traxion i Pwllheli.

Mawrth 3 – Turn ar inglain Benallt yn gosod slipars.

Mercher 4. – Turn efo Thomas ar inglain. Y traxion yn dod i’r gwaith.

Iau 5 – Talu am y Gwyliedydd. Turn yn y Nant.

Gwener 6 – Turn. Nol sgidia i mi a Isaac a dau bar i Bob a par sul i Eliza.

Sadwrn 7 – Turn.

Sul 8 – Williams Neven, yr un bregeth ac yn Uwchmynydd !

Llun 9 – Turn o 4 dan 12 .

Mawrth 10 – Turn, EW wedi colli.

Mercher 11 – Dwr fan ucha 20ft 2 Turn.

Iau 12 – Turn. Dechrau efo’r ingen dyllu eto. Pau £2-9/4d.

Gwener 13 – Niwl a glaw heddiw.

Sadwrn 14 – Turn EW wedi colli.

Sul 15 – John Williams Neven.

Llun 16 – Diolchgarwch.

Mawrth 17 – Turn. Claddu hogan Wil Jones Aberdaron. Cyfarfod gweddi bob nos.

Mercher 18 – Turn. Eliza a mam wedi mynd i’r dre. Mam yn cael ei ffeinio heb leinsiad car.

Iau 19 – Turn. John Pugh yn gweddio yn Pisgah.

Gwener 20 – Turn.

Sadwrn 21 – Turn.

Sul 22 – Cyfarfod gweddi.

Llun 23 – Turn. Fi a Hugh Thomas yn codi cerrig yn Mynydd Graig.

Mawrth 24 – Turn. Tynnu y fframs gwenyn yn Meillionydd.

Mercher 25 – Turn. Cyrnu y gwenyn cwch Penarfynydd.

Iau 26 – Turn. Gwynt mawr o’r dwyrain chwalu teysydd Penarfynydd.

Gwener 27 – Hannar. Glaw.

Sadwrn 28 – Hanner. Mynd i tan y Ffordd i wneud pen das geirch.

Sul 29 – John Price Cricieth.

Llun 30 – Turn. Pau £2-3/4d.

Mawrth 31 – Turn.

 

Tachwedd

Mercher 1 – Turn.

Iau 2 – Turn. Tarw i’r fuwch fach ddu.

Gwener 3 – Dim gwaith gwynt a glaw.

Sadwrn 4 – Turn yn Nant. Bag o flawd £1-13/0 o Talafon. Nol y pot menyn o siop newydd T Hughes.

Sul 5 – Conwy Pritchard.

Llun 6  - Turn o 4 dan 12. EW a’r Erw heb fod mewn. Mynd a’r ddafad at y myharen i Parc.

Mawrth 7 – Cael mast cwch yn froc mor. Turn. Marw ewythr Tan Graig.

Mercher 8 – Turn.

Iau 9 – Turn. Anfon llythyr i’r south.

Gwener 10 – Turn. Pau £2-2/4d.

Sadwrn 11 – Colli chwarter efo’r cynhebrwng.

Sul 12 – Cyfarfod gweddi.

Llun 13 – Turn y dydd.

Mawrth 14 – Turn yn tramio.

Mercher 15 – Turn yn tramio.

Iau 16 – Turn.

Gwener 17 – Turn.

Sadwrn 18 – Turn.

Sul 19 – JH Jones Rhiw.

Llun 20 – Turn. O 4 dan 12. Charles yn dechrau yn y gwaith isa.

Mawrth 21 – Turn. Dechrau gyrru y lefel isa.

Mercher 22 – Turn. EW wedi mynd i’r dre yng nghylch gwlan.

Iau 23 – Turn.

Gwener 24 – Turn. Pau £2-6/4d.

Sadwrn 25 – Turn.

Sul 26 – John Price.

Llun 27 – Turn y dydd. Gosod y wins bach (winch) i windio efo stem yn Nant.

Mawrth 28 – Turn y dydd. Claddu Thomas Mur Poeth. Torri fy ngwallt yn y llythyr.

Mercher 29 – Turn.

Iau 30 – Turn.

Rhagfyr

Gwener 1 – Turn.

Sadwrn 2 – Turn. Mynd a drym yr ingen oil at Groeslon i’w gyrru i ffwrdd i drwsio. Dick yn cael gwarant i fynd i Fangor yr ail ddydd o Ionawr.

Sul 3 – JM Williams Nefyn am 2.

Llun 4 Tyrn yn y lefel from 4 til 12.

Mawrth 5 – Turn eto. Nel yn mynd i Abersoch.

Mercher 6 – Turn.

Iau 7 – Turn EW wedi colli. Claddu Thomas Bodwyddog Bach. Marw Thomas Owen Shop Isaf. Evan Hughes Siop Newydd yn mynd yn soldier.

Gwener 8 – Turn. Pau £2-7/4d.

Sadwrn 9 – Turn.

Sul 10 – JLl Jones Rhiw. Cyfarfod gweddi am 6.

Llun 11 – Turn.

Mawrth 12 – Turn.

Mercher 13 – Turn.

Iau 14 – Turn. Anfon llythyr at Nel. Eliza yn talu am y menyn yn Meillionydd.

Gwener 15 – Turn. Eliza wedi mynd i Langwnadl i’r coparetyf.

Sadwrn 16 – Turn.

Sul 17 – R M Williams heb ddod. Cyfarfod gweddi am 2 a 6.

Llun 18 – Turn 4 dan 12.

Mawrth 19 – Turn. William Bodlondeb yn dod a chwarter mochyn yma am £1-15/10d

Mercher 20 – Turn.

Iau 21 – Turn. Mynd at y traxion i Tocia.

Gwener 22 – Turn y dydd dechrau 4. Disgwyl y llong. Pau £2-7/4d.

Sadwrn 23  - Turn o saith dan dri. Disgwyl y llong.

Sul 24 – Joseff Jones cynt o Nefyn.

Llun 25 –

Mawrth 26 – Turn yn y lefel dydd. Thomas Abererch yn Tan y Ffordd.

Mercher 27 – Turn eto. Eliza a Dick yn mynd at Nel i Aberscoh.

Iau 28 – Turn.

Gwener 29 – Turn.

Sadwrn 30 – Turn. Marw hen lanc sef Griffith Griffiths, Meillionydd Bach.

Sul 31 – Cyfarfod gweddi am 2 a 6.

 ~~~~~~~~~~~~~~~

Diolch yn fawr i Mr E Morris.   

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com