Dyddiadur

 Griffith Thomas

Ael y Bryn

"1915"

 

Ionawr

Sul 3 – R M Williams Cricieth. Wil Terfyn yma yn nos. Shift, stop yn torri.

Llun 4 _ Hela efo fferet Dick (ei frawd) dal tair. Shift.

Mawrth 5 – Hela efo Dick dal pedair. Shift. Cyflwyno y presant i Williams yn Pisgah.

Mercher 6 – Shift.

Iau 7 – Glaw trwy y dydd Pau £2-14-4. Shift.

Gwener 8 – Shift E W wedi colli.

Sadwrn 9- Anrhegu Williams yn yr ysgol.

Sul 10- Dim capel glaw a gwynt drwy’r dydd.

Llun 11 – Shift. Parry wedi colli chwarter.

Mawrth 12 – Shift. Cael llythyr oddiwrth Nel (merch) yn dweud ei bod yn sal. Seiat ddiweddaf efo Williams , fi a R.Owen,William Jones, Mary Tyn Gamfa, Catherine Refail, a Margaret , Maria, Eliza a Barbera, Catherine Owens a Kate Jane Hughes a morwyn Meillionydd.

Mercher 13.- Shift. Hugh Jones Trip yn marw 92 oed.

Iau 14 – Shift.Williams yn pregethu yn Tan y Foel cyn mynd i’r America. Ioan 3ydd Bennod 3 – 5 adnod.

Gwener 15 – Shift.

Sadwrn 16 – Shift Pwyllgor Ras Cwn yn anrhegu Williams yn yr ysgol £5.

Sul 17 – Casgliad yn yr ysgol 1/-.Naven am 2. Shift nos.

Llun 18 – Angladd Hugh Jones Trip, y Fi a E Williaams yn hel arian at y Belgiam 14/3. Shift.

Mawrth 19 – Shift. Llong ddiarth wedi angori yn Graig Ddu. Dick a Rolant Tyn Cae yn colli y fferet.

Mercher 20 – Dim gwaith, yr hogiau wedi tynnu baw.

Iau 21- Shift. Griffith Ty Rhedyn yn cael y ddwy fferet.

Gwener 22 – Shift. E Williams wedi colli llawer. Mynd adra amser swper.

Sadwrn 23 – Mynd i’r Berch i edrych am Isaac. Williams y pregethwr yn mynd o Bwllheli efo’r tren 4 am Landudno.

Sul 24 – Merfyn Jones am 2.Sul braf tipin o rew.

Llun 25 – Shift. Cael llythyr oddiwrth Nel yn dweud ei bod yn mendio. E W yn tipio pnawn.

Mawrth 26 – Shift. E W yn tipio pnawn, finnau yn dramio.

Mercher 27 – Shift Evan Williams yn tipio, finnau yn dramio.

Iau 28 – Shift. Evan Williams yn tipio.

Gwener 29 – Shift.

Sadwrn 30 – Shift. Gwneud plismyn yn Rhiw. Owen Owens, Tyn Fron, Carreg Lefain a finnau,Richard Roberts, Thomas y Fawr, Pwllmelyn, Evan Salfyr, John Talafon, Jones School neu mewn geiriau eraill “Dewyrth”

Sul 31 – W G hughes. Shift am 6.

 

Chwefror

Llun 1 – Shift.

Mawrth2 – Shift

Mercher 3 – Shift.

Iau 4 Shift Pau £2 . 15 .0.

Gwener 5 – Shift. E W wedi colli.

Sadwrn 6 – Nol coed o Graig Ddu.

Sul 7 – Sul gwag. Dim ysgol . Glaw.

Llun 8 – Shift Parry wedi colli. Nol coed efo T Hugh Garth.

Mawrth 9 – Shift. Nol coed o’r Garth.

Mercher 10 – Shift. Nol coed .

Iau 11- Shift Talu £2-6-0 i Evan Coparetyf.

Gwener 12 – Shift. Anfon llythyr i Nel. Sach i’r ieir.

Sadwrn  13 – Shift. Nol coed i’r Garth. Hugh dod yma i nol india corn bras.

Sul 14 – Casgliad yr Ysbytai am 6pm. Hugh Hughes Cricieth. Shift am 10 nos.

Llun 15 – Shift. Rhoi shafft newydd i pwmp yn y Nant.

Mawrth 16 – Shift nos.

Mercher 17 – Shift.

Iau 18 – Shift. EW wedi colli hanner.

Gwener19 – Shift. Pau £2-15-0. Talu am fy sgidia yn Sarn.

Sadwrn 20 - Anfon llythyr i Nel.

Sul 21 – Annwyd heb fod yn y capel. Mab Edward Jones yn pregethu yn Pisgah.

Llun 22 – Shift.

Mawrth 23 –  Shift.

Mercher 24 – Shift. Mam a Dick wedi mynd i’r dref  prynu dau lorp trol. Wil Penclawdd wedi colli. E W wedi colli mynd i’r dref  i ddewis pregethwr.

Iau 25 – Shift. Parry wedi colli chwarter, Wil wedi colli.

Gwener 26 – Shift

Sadwrn 27 – Shift.

Sul 28- Bachgen Ffynnongroyw ar brawf. Shift nos.

 

Mawrth

Llun 1 – Shift.

Mawrth 2 – Shift.

Mercher 3 – Shift mam wedi mynd i’r dre i brynu moch bach.

Iau 4 – Cael llythyr oddiwrth Wil Ty fry, Shift.

Gwener 5 – Shift  Pau £ 2-7-10.

Sadwrn 6 – Hel eithin Bryn Fran ar ol codi, agor tyndir efo John Parry. Mynd i Dyn Gamfa i ddanfon arian, EW.Thomas Ty Fry yma yn cysgu.

Sul 7 – Casgliad yn yr ysgol. Y fi ac Eliza mynd efo Thomas Ty Fry i Abersoch i edrych amdan Captain ( Henry Parry tad Eliza)

Llun 8 – Dechrau palu yr ardd. Llythyr oddiwrth Williams o’r America

Mawrth 9 – Shift, Parry wedi colli.

Mercher 10 – Shift. Parry wrth y dydd.

Iau 11 – Shift Cael llythyr oddiwrth William Clwt y Bont o Essex.

Gwener 12 – Hannar. Dick yn fy nol at y ddafad. Cael llythyr oddiwrth Nel.

Sadwrn 13 -  Yn Tyn Gamfa efo ddafad. Pwllmelyn a Mari Ffor yn prynu yr wyn.

Sul 14 – Dim capel dim pregethwr. Eliza yn Llawenan ar ei thraed y wraig yn wael iawn. Marw Ellen gwraig Llawenan a Griffith Jones Groeslon. Shift.

Llun 15 – Shift

Mawrth 16 – Shift

Mercher17 – Shift. Dick wedi mynd i’r dre i nol glo.

Iau  18 – Angladd Griffith Jones y Groeslon. Bwrw cawodydd eira. Pau £ 2-1-4. Anfon llythyr at William Clwt y Bont.

Gwener 19 – Shift. Claddu gwraig Llawenan.

Sadwrn 20 – Nol gwair o’r Syntyr. Mynd i llwytho ‘ Kathrina’ am dri yn pnawn.

Sul 21 – Esiah 13-2-2

Llun 22 – Gorffan llwytho Kathrina 207 rounds.Plannu tatws.

Mawrth 23 – Shift.

Mercher 24 – Shift.

Iau 25 – Shift. Rhaff y pwmp wedi torri.

Gwener 26 – Shift.

Sadwrn 27 – Shift.

Sul 28 – Cyfarfod ysgol Horeb. W G Hughes Cricieth yn holi. Shift.

Llun 29 – Dim gwaith, lle wedi boddi.

Mawrth 30 – Dim gwaith.

Mercher 31 – Shift. Cael llythyr o’r South.

 

Ebrill

Iau 1 Shift  Pau £ 2- 8-7

Gwener 2 – Shift. Gorffen plannu y forder, dod yn law.

Sadwrn 3 – Glaw a niwl. Anfon llythyr i Wil Ty Fry i Glasgow. Torri cynffon merlyn Tan Ffordd.

Sul 4 – Dewis dau yn Arolygwyr E Hughes a W jones ar gyfer mynd i’r cyfarfod ysgolion.

Llun 5 – Nol corn i’r ieir a bag o flawd a gwair o Tocia Bach.

Mawrth 6 – Shift

Mercher 7 – Shift

Iau 8 – Shift

Gwener 9 – Rhychu yn Tan Ffordd Ocsiwn Tir Felin. Glaw.

Sadwrn 10 – Shift. Nol gwair o Tir Felin pnawn. Anfon postcart i Nel. Glaw

Sul 11 – Casgliad yn yr ysgol 4d. Cyfarfod Gweddi am 6. Tri Sowldiwr o Bodwyddog yn y capel am 6.

Llun 12 – Shift.

Mawrth 13 – Shift.

Mercher 14 – Shift.

Iau 15 – Shift.

Gwener 16 – Shift. Pau £ 2 – 10 –0

Sadwrn 17 – Gorffen plannu tatws. Mynd i cyfarfod yn yr ysgol. Talu am beintio Tan y Foel. MC.

Sul 18 – Jones Owen Dinas.

Llun 19 – Shift

Mawrth 20 – Shift

Mercher 21 – Shift  Anfon llythyr i’r South

Iau 22 – Shift. Mam yn anfon wyau i’r South. Cael llythyr o’r South.

Gwener 23 – Shift. Cael llythyr oddiwrth Nel yn dweud ei bod yn sal.

Sadwrn 24 – Shift. Anfon llythyr i Nel. Glaw mawr.

Sul 25 – Mostyn Jones am 2. Shift.

Llun 26 – Mynd yn ol disgwyl llong. Richard a Lewis yn llenwi am dri chwarter.

Mawrth 27 – Llwytho’r Elizabeta 73 round.

Mercher 28 – Shift. Eliza a Bob yn mynd i Caer. Claddu John Caer mab fy ewythr William.

Iau 29 – Llythyr o Caer. Shift.

Gwener 30 – Llwytho Katherine dechrau am 5 pnawn 23 round. Pau £2-10-1.

 

Mai

Sad 1- Mynd i lawr at 5 y bore, llong ddim yn dod at y pier glaw. Anfon llythyr at Eliza i Gaer,

Sul 2 – Cyfarfod gweddi Jones wedi ffeirio efo Neven hwnnw ddim yn dod.

Llun 3 – Llwytho Katherine, dau gant ond 2 round, tri chwarter yn y lefel, fi yn llanw am hanner.

Mawrth 4 – Shift dau yn llenwi drwy’r dydd.

Mercher 5 – Shift dau yn llenwi drwy’r dydd.

Iau 6 – Shift Fi a E William yn llenwi pnawn. Germany yn sincio’r SS Lusitania 1500 yn boddi.

Gwener 7 – Shift R Jones a W Evans yn llenwi, finnau a Lewis pnawn. Sam yn rhoid peipia pwmp newydd. T Hugh yn taflyd lawr pnawn.

Sadwrn 8 – Shift.

Sul 9 – R Williams am 6. Shift nos.

Llun 10 – Shift.

Mawrth 11 – Shift EW wedi colli fuwch yn dod a llo.

Mercher 12 – Shift.

Iau 13 – Mynd i’r ffair.

Gwener 14 – Shift Pau £ 2 – 8 – 7. Glaw.

Sadwrn 15 – Y Gwn mawr 2/6.

Sul 16 – Casgliad yn yr ysgol 10/-, cyfarfod gweddi . Glaw trwm yn nos.

Llun 17 – Ellis W davies  a Hugh Pritchard yn yr ysgol isio pobl listio Shift.Robert Syntyr a Griffith Tyn Lon a hogia Sam a Hugh Jones yn dechrau. Glaw trwy’r dydd.

Mawrth 18 – Shift Diwrnod braf chwnu y drain ar ben y clawdd.

Mercher 19 – Shift. Disgwyl llong, yr hogia yn collli hanner nos fawrth. Isaac (Mab) nol ei gist.

Iau 20 – Shift

Gwener 21 – Shift

Sadwrn 22 – Llwytho SS Elizabeta 62 round.

Sul 23 – W J Morris Neven am 6. Shift.

Llun 24 – Llwytho Agnes Ellen 56 round.

Mawrth 25 – Shift. Priddo tatws cynnar.

Mercher 26 – Shift EW wedi mynd i dre, Eliza wedi mynd i’r dre, prynu dillad newydd i mi.

Iau 27 – Shift Sychwynt caled.

Gwener 28 – Gorffan palu tatws diweddar. Shift, Hel llymriaid. Pau £ 2 – 11- 10

Sadwrn 29 – Gosod y gefnen a dal tri draenog a dwy ledan. Sychwynt caled.

Sul 30 – Jones Rhiw am 2.

Llun 31 – Llwytho’r SS Catherine 46 round.

 

Mehefin

Mawrth 1 – Shift.

Mercher 2 – Shift EW wedi colli y mwrthwl

Iau 3 – Shift.

Gwener 4 -Shift

Sadwrn 5 – Shift.

Sul 6 – Sul gwag. Shift nos.

Llun 8 – Mynd i chwnu tatws Tan y Ffordd Bora. Shift.

Mawrth 9 – Shift.

Mercher 10 – Shift. Tywydd sych.

Iau 11 – Mynd i Gymanfa Aberdaron.

Gwener 12 – Shift R Evans yn sal Pau £ 3-0-6.

Sadwrn 12 – Golchi defaid Tan y Ffordd.

Sul 13 - W G Hughes y tro olaf. Cyfarfod ysgol yn Tan yFoel.

Llun 14 – Shift Hugh a Griffith a Robert Evans wedi collli cyneio y ddafad yn parc Plas Newydd.

Mawrth 15 – Shift. Hugh Jones  yn llanw. EW wedi colli hanner i olchi defaid.

Mercher 16 – Shift E W wedi mynd adref 9 y bore i gyneio. Tywydd sych.

Iau 17 – Llwytho Agnes Elin 58 round.

Gwener 18 – Shift.

Sadwrn 19 – Shift. Mynd i Efail newydd i chwilio am feic i Isaac.

Sul 20. -  Ismael Evans yn Horeb. Shift nos.

Llun 21 – Llwytho SS Florence 360. Y gwenyn wedi codi.

Mawrth 22 – Mynd ar gwenyn i Meillionydd. Shift.

Mercher 23 – Bwrrw Glaw Shift.

Iau – 24 Shift.

Gwener 25 – Glaw mawr Isaac yma yn cysgu. Gorffan priddo tatws Tan Y Ffordd. Shift Pau £2 – 15 – 11.

Sadwrn 26 – Nol y cwch o Pencaerau.

Sul 27 – Sul gwag H H Cricieth heb ddod.

Llun 28 – Shift. Stamp diwedda June 28 ar gardyn gefais yn Ionawr 1915.

Mawrth 29 – Shift.

Mercher 30 – Shift. EW a Hugh Garth wedi mynd adra i gario gwair.

 

Gorffennaf

Iau 1 – Adra yn gosod y drws. RE wedi mynd i ddanfon yr wyn mawr. Gwenyn yn codi haid i Rowland.

Gwener 2 – Shift.

Sadwrn 3 – Shift. Glaw.

Sul 4 – Mostyn Jones am 2. Eliza wedi mynd am dro i Tan y Ffordd. Cysgu yn hir colli yr ysgol. Gwenyn yn codi o cwch Penarfynydd.

Llun 5 – Shift.

Mawrth 6 – Shift

Mercher 7 – Shift

Iau 8 – Shift.

Gwener 9 – Shift Pau £ 2 – 16 –0.

Sadwrn 10 – Nol y cwch o Borthysgo i Rhiw. Mynd i nol beic Isaac i Efailnewydd £ 5 – 15 –o.

Sul 11 – Humphries Llanbedrog 2 a 6.

Llun 12 – Shift.

Mawrth 13 – Shift.

Mercher 14 – Shift.

Iau 15 – Shift. Colli chwarter cysgu. EW wedi colli.

Gwener 16 – Mr Evans Llanfair yma. Mynd i Meillionydd i roi gwaith i’r gwenyn.

Sadwrn 17 – Shift. Pysgota efo Owen Owens a Nedw. Llwynog wedi bod yn Brynfran.

Sul 18 – Jones Rhiw am 2 a 6. Shift EW wedi colli.

Llun 19 – Shift EW wedi colli.

Mawrth 20 – Shift.

Mercher 21 – Shift Yr injan oil yn cael ei chychwyn, y pwmp oedd i bympio oil iddi oedd wedi torri.

Iau 22 – Yn Tan y Ffordd yn cau wal wrth yr rhiwal. Shift

Gwener 23 – Shift Pau £ 2 – 16- 0.

Sadwrn 24 – Pysgota.

Sul 25 – Neven am 2 Cwrdd gweddi am 6 Evans Llanfair yma.

Llun 26 – Shift. Hugh Jones a William yn llanw y bora Sam a R Evans pnawn

Mawrth 27 – Shift.

Mercher 28 – Shift.

Iau 29 – Hanner bora. Llwytho  SS J J Monk 310 tunnell.

Gwener 30 – Colli chwarter cyntaf. EW wedi colli.

Sadwrn 31 – Shift. Rhoid hwyliau ar y cwch mawr , dal wyth o fecryll.

 

Awst.

Sul 1 – Cyfarfod Ysgol Tyddyn. Jones Rhiw am ddau.

Llun 2 – Shift.

Mawrth 3 – Shift.

Mercher 4 – Shift.

Iau 5 – EW yn dechrau amser swper.

Gwener 6 – Shift Pau £ 2 -19-0

Sadwrn 7 – Mynd i bysgota yn y bore O Parry , R E a Dick., gwlychu dat y croen.

Sul 8 – R J Parry Caergybi ei gylchdaith Penygroes am 10.

Llun 9 – Mynd efo motor i Landudno.

Mawrth 10 – Colli chwarter, EW colli diwrnod.

Mercher 11 – Shift.

Iau 12 – Shift.

Gwener 13 – Shift

Sadwrn 14 – Shift. Symud y ddafad o Tynymuriau.

Sul 15 – Jones Rhiw am 2. Shift.

Llun 16 – Shift Pysgota 80 macrall. EW wedi bod yn y ffatri.

Mawrth 17 – Colli chwarter pysgota 80 macrall.

Mercher 18 – Colli disgwyl stemar.

Iau 19 – Ras cwn. Colli.

Gwener 20 Llwytho Catherine 50 rounds. Pau £2-4-7.

Sadwrn 21 – Pysgota Nedw a finnau a R E a dal trigainarddeg a deg.

Sul 22 – Cyfarfod gweddi 2 a 6. Sul braf Bob Berch yma (brawd).

Llun 23 – Llwytho Agnes Ellen 59 round. Torri haidd Tan y Ffordd.

Mawrth 24 – Shift.

Mercher 25 – Shift. Llythyr o’r South. Dick a’r plant yn pysgota a Isaac Meillionydd.

Iau 26 – Dim gwaith Eliza yn sal drwy’r nos.

Gwener 27 – Shift, yn pigo myc yn yr iard.

Sadwrn 28 – Shift.Pysgota efo Nedw RE a RH,  Thomas Syntyr , Dal 90.

Sul 29 – W J Morris Neven. Shift.

Llun 30 – Llwytho yr SS Florence 69 round.

Mawrth 31 – Shift. Williams wedi colli chwarter i fynd a’r fuwch at y tarw. Pysgota fi a Robert Evans dal 200.

 

Medi

Mercher 1 – Shift. Isaac yn dod adra efo dolur gwddw.

Iau 2 – Shift. EW wedi colli. Pau £ 1-13-5 ( paid canwylla)

Gwener 3 – Shift

Sadwrn 4 – Pysgota fi a Dick a John Owen M. A.. Nol y deryn o Brynllan.

Sul 5 – Martyn Jones am 6.

Llun 6 – Shift. H Jones bora.

Mawrth 7 – Shift. Sam bora, R Evans pnawn.Paredcanwillau.

Mercher 8 – Shift. Parry llanw bora, finna pnawn.

Iau 9 – Shift.

Gwener 10 – Hanner. Dechrau llwytho SS J J Monk. Sasiwn Pwllheli.

Sadwrn 11 – Dechrau 6 am darfod llwytho 10 am 62 round. Cario yd yn Tan y Ffordd.

Sul 12 – Jones y Rhiw am 2, cyfarfod gweddi am 6. Shift.

Llun13 – Shift.

Mawrth 14 – Shift

Mercher 15 – Shift. Eliza a mam wedi mynd i dre.

Iau 16- Shift.Pau £ 2-12-1. Evan Pig Parc yn cael ei ladd ar bont Llangwnadl.

Gwener 17.- Shift.

Sadwrn 18 – Mynd i’r Nant am 10 am, disgwyl llong. Y gwn am 2pm 2/6. Diwrnod poeth iawn.( y gwn coastguard practise)

Sul 19 – R Williams Cricieth am 2.

Llun 20 – Cael llythyr o’r South.

Mawrth 21 – Shift.

Mercher 22 – Shift.

Iau 23 – Shift.

Gwener 24 – Shift.

Sadwrn 25 – Shift.Ocsiwn Ty Howel

Sul 26 – John Price Llanfyllin, Cricieth nawr. Shift EW wedi colli.

Llun 27 – Shift.

Mawrth 28 – Dechra tynnu tatws diweddar Shift.

Mercher 29.- Shift. EW wedi colli, fi a Parry a Robert yn hel i lawr.

Iau 30 – Shift. Pau £2–19 –6.

 

Hydref

Gwener 1 – Llwytho’r SS Madi, 53 round. Dechrau llwytho Agnes Ellen.

Sadwrn 2 – Dim llwytho heddiw, llong wedi mynd i ffwrdd. Bag o flawd Talafon £ 1-5-0 wedi talu, talu am un oeddan ni wedi gael i Thomas £ 1-8-0.

Sul 3 – Bachgen o Tregarth am 2.

Llun 4 – Shift.

Mawrth 5 – Shift

Mercher 6 – Shift

Iau 7 – Mynd i ocsiwn Trefaes fi a EW.

Gwener 8 – Shift.

Sadwrn 9 – Shift. Yn Meillionydd efo’r gwenyn.

Sul 10 – Jones wedi mynd adref. Cyfarfod gweddi am 2 a 6.Shift.

Llun 11 – Shift EW wedi colli.

Mawrth 12 – Shift EW wedi colli. Ocsiwn Plas newydd.

Mercher 13 – Shift. Toi y siwr.

Iau 14 – Diwrnod braf Ocsiwn Crugeran. Shift. Pau £ 2-16-6.

Gwener 15 – Shift.

Sadwrn 16 – Gyrru y gwenyn. Mynd i Langwnadl i nol canwyllau 4 paced. William Roberts yn streifio ei droed.

Sul 17 – Mostyn Jones.

Llun 18 – Cyfarfod Diolchgarwch. Eliza yn sal.

Mawrth 19 – Shift. Ocsiwn Ty Fair.

Mercher 20 – Shift.

Iau 21 – Shift. Claddu Griffith Hirwaen aelod Rhyddfrydol y Cyngor shire.

Gwener 22 – Shift yn rhedeg cerrig allan.

Sadwrn 23 – Shift yn rhedeg cerrig allan. Rhoid y merlyn yn y car am y tro cyntaf.

Sul 24 – R O Humphrey Llanbedrog. EW wedi colli shift.

Llun 25 – Shift EW wedi colli. Gosod gledreni i gwartheg yn Tan y Ffordd

Mawrth 26 – Hifo yr ingen eithin Tan Y Ffordd. Shift.

Mercher 27 – Shift. Y merlyn yn tori llorp y car wrth i Dick a mam ei ddal.

Iau 28 – Cyfarfod gweddi ymostyngol yn gofyn i’r Arglwydd stopio’r rhyfel.

Gwener 29 – Shift. Pau £2-18-2. Claddu William Deunant.

Sadwrn 30 – Gwneud lle i’r heffar yn Tan y Ffordd.

Sul 31 – Jones Rhiw dod yma o Mynytho.

 

Tachwedd

Llun 1- Shift.

Mawrth 2 -  Yn Tan y Ffordd yn rhoi palis yn cwt y moch. Dick yn nol yr heffar frech o Paradwys.

Mercher 3 – Llwytho SS Made 52 round.

Iau 4 – Shift.

Gwener 5 – Shift.

Sadwrn 6 – Shift. Yn Tan y Ffordd yn symud stol yr heffar yn yr ail. Mynd ar hen felin i Tyn Gamfa o Ty Croes Bach.

Sul 7 – John Price Cricieth. Shift nos.

Llun 8 – Shift

Mawrth 9 – Shift EW wedi colli.

Mercher 10 – Shift.

Iau 11 – Mynd i ffair glangaeaf.

Gwener 12 – Shift EW wedi colli, gwynt a glaw mawr Pau £ 2-15-6. Llythyr i W South.

Sadwrn 13 –

Sul 14 – Evans Hebron am2 a 6

Llun 15 – Shift.

Mawrth 16 – Shift.

Mercher 17 – Shift. Mam yn dod a shefl o’r dre i mi.

Iau 18 – Shift. Eliza yn sal efo cricmala.

Gwener 19 – Shift.

Sadwrn 20 – Shift.

Sul 21 – Shift. Dim capel Eliza yn sal.

Llun 22 – Shift.

Mawrth 23 – Shift.

Mercher 24 – Shift. EW wedi colli a R Evans. Claddu Sian Grepach.

Iau 25 – Shift. Pau £3-4-8.

Gwener 26 – Shift.

Sadwrn 27 – Llenwi grafel yn lon Conion.

Sul 28 – Bachgen newydd Neven am 2 a 6. WO Jones yn Tyddyn.

Llun 29 – Shift.

Mawrth 30 – Priodas Kate Ty Fry. Heffar frech Tan y ffordd wedi dod a llo un o’r gloch bore heddiw.

 

Rhagfyr.

Mercher 1 – Shift

Iau 2 – Shift Bob o dan y frech goch. Yn Ty Croes Bach yn talu £ 1-15-0 i Evan Llangwnadl.

Gwener 3 – Shift.

Sadwrn 4 – Shift, Glaw mawr pnawn.

Sul 5 – Dim capel Sul oer gwlyb. Shift.

Llun 6 – Anfon llythyr i South.

Mawrth 7 – Shift.

Mercher 8 – Shift.

Iau 9 – Shift.

Gwener 10 – Shift. Pau £ 2-13 –6. E Williams wedi colli wythnos o waith. Mynd i Borth Llywenan.

Sadwrn 11 – Bore o’r gwaith. Yn Tan y Ffordd yn rhoid y das geirch yn y ty gwair.

Sul 12 – Jones Rhiw. Bwrrw eira heddiw.

Llun 13 – Shift.

Mawrth 14 – Shift.

Mercher 15 – Shift

Iau 16 – Isaac yn dod adref o Meillionydd efo y frech goch.

Gwener 17 – Shift.

Sadwrn 18 –  Shift. Claddu Hannah Rhiwlas. Fi a Hugh Garth mynd i Langwnadl i nol canwyllau.

Sul 19 – Mostyn Jones Shift

Llun 20 – Llenwi grafel hyd lon Conion. Mostyn yn pregethu yn Pisgah heno. Shift.

Mawrth 21 – Shift.

Mercher 22 – Shift EW wedi colli.

Iau 23 – Shift. Fi a Hugh Jones mynd i Borth Llywenan yn y bore.Pau £ 2-10-4.

Gwener 24 – Hanar nos wener. Fi a Hugh Jones yn mynd i Borth Llywenan o’r gwaith

Sadwrn 25 – Chwilio am froc y bore.

Sul 26 – John Preis Cricieth.

Llun 27 - Stamp diweddaf y cardyn insurance. Gwynt a glaw mawr Shift. EW colli. Thomas fy mrawd yma. Marw Modryb Tan y Bryn.

Mawrth 28 – Colli chwarter cysgu.

Mercher 29 – Shift.

Iau 30 – Shift.

Gwener 31 – Hanner bore. Mynd i angladd Modryb Tan y Bryn.

 ~~~~~~~~~~~~~~~

Diolch yn fawr i Mr E Morris.   

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com