Dyddiadur

 Griffith Thomas

Ael y Bryn 

"1914"

 

 

Ionawr,

Iau 1 – Turn yn y lefel chwarter cyntaf fi a EW a O J John yn colchi yr ingen hefo briga. Codi cerrig am dri chwarter diwrnod i John.

Gwener 2 – Turn yn codi cerrig dan 12. Cael yr ingen bach o’r iard. Pnawn clirio i gael y runners i W J wrth y jetty. Y diwrnod a chwarter wrth y dydd. Llythyr oddiwrth Nel.

Sadwrn 3 – Turn yn lefel. Yn Tyn Gamfa pnawn yn teilo. Torri fy ngwallt yn Pwllmelyn yn y nos.

Sul 4 – Mostyn Jones 2 a 6.

Llun 5 – Turn yn y lefel mynd i’r lefel efo wagen, dwr wedi codi. Cyfarfod gweddi ddechrau’r flwyddyn.

Mawrth 6 – Turn yn y lefel. Anfon parsel i Nel.

Mercher 7 – Turn chwarter yn y lefel a tri chwarter yn codi cerrig 20 rounds.

Iau 8 – Turn yn y lefel. Pau £ 1 – 11 – 10.

Gwener 9 – Turn yn y lefel bore yn codi cerrig pnawn 12 rounds.

Sadwrn 10 – Turn yn y lefel. Cael llythyr gan Nel. Yn Tyn Gamfa yn dechrau y wal yr adwy. Thomas Ty Fry yma ar ei ffordd o Abersoch.

Sul 11 – Williams Rhiw. Cyfarfod gweddi am 6. Rhewi yn galed heno.

Llun 12 – Ellis W Davies yn yr ysgol. Turn nos.

Mawrth 13 – T L Williams yn Penebo am 2. Turn yn y nos.

Mercher 14 – Turn.

Iau 15 – Turn.

Gwener 16 – Bag Blawd wedi talu 17/6. Turn.

Sadwrn 17 – Yn Tyn Gamfa yn cau. Gwr Bryn Awel yn brifo ar lon newydd.

Sul 18 -  Cyfarfod ysgol Horeb Uwchmynydd. Casgliad Pisgah am 2. Dim capel yn fy ngwely trwy’r dydd.

Llun 19 – Turn ar y lefel. Darllen papur ar ofal yr Eglwys Nebo.

Mawrth 20 – Turn ar y lefel.

Mercher 21 – Turn ar y lefel. Anfon llythyr i Nel.

Iau 22 – Turn yn y lefel. Pau £ 2 – 0 – 1.

Gwener 23 – Turn yn y lefel. Codi cerrig , Owen Jones a John yn llenwi 21 rounds.

Sadwrn 24 – Turn yn codi cerrig fi a Evan a Owen Jones ,  15 a hanner round. John Croesfryn yn sal. Trial y gwn yn Penarfynydd 2/6.

Sul 25 – Dim capel, Sul glawog.

Llun 26 – Gweithio nos ffeirio efo Owen Jones.

Mawrth 27 – Anfon llyhtyr i Clwt y Bont. Turn.

Mercher 28 – Turn.

Iau 29 – Mynd i angladd hogyn yr hen grydd. Cael llythyr oddiwrth Nel.

Gwener 30 – Turn yn y lefel. Anfon y blows lwyd i Nel.

Sadwrn 31 – Mynd i Tyn Gamfa i nol llaeth.

 

Chwefror,

Sul 1 – Williams Rhiw.

Llun 2 _Turn y dydd yn y lefel 5 yn gweithio, John Croesfryn yn sal.

Mawrth 3 – Turn yn y lefel. Codi deg round o gerrig hanner i hanner W Griffith.

Mercher 4 – Turn yn y lefel. Llythyr oddiwrth Nel.

Iau 5– Turn yn y lefel. Pau £ 2 – 1 – 3.

Gwener 6 – Turn yn y lefel.

Sadwrn 7 – Turn yn y lefel yn codi cerrig fi a Evan a Owen Jones 23 a hanner round. Gwneud y cwpwrdd yn y bwtri.

Sul 8 – Joseff Jones Neven.

Llun 9 – Turn.

Mawrth 10 – Turn.

Mercher 11 – Turn.

Iau 12 – Turn.

Gwener 13 – Turn yn codi cerrig 34 rounds.

Sadwrn 14 – Turn yn y lefel. Mynd i Tyn Gamfa. Glaw.

Sul 15 -  Cyfarfod gweddi.

Llun 16 – Turn y fi a Evan yn mynd i godi coed i Borth yr Alm. Chwarter.

Mawrth 17 – Turn yn y lefel. Nel yn anfon te a fferins a brws siafio.

Mercher 18 – Turn yn y lefel yn bora , wier i’r pwmp, fi a Evan yn codi cerrig pnawn 16 rounds.

Iau 19 – Turn yn y lefel Pau £2 –5 –1. Pwllmelyn a’r Erw yn colli nos fercher.

Gwener 20 – Turn yn y lefel. Mynd i’r ysgol, Danial Brynodol a’r Bill Tir.

Sadwrn 21 – Turn yn y lefel. Plannu drain ar ben clawdd o dan y gegin. Anfon llythyr i Nel.

Sul 22 – Gwynt mawr heddiw. Ysgol bora ychydig yn bresennol. Gwynt a glaw drwy’r dydd. Mostyn Jones am 2pm.

Llun 23 – Turn codi coed yn Porth Ysgo a Porth yr Alm bora, yn y lefel pnawn.

Mawrth 24 – Turn yn y lefel. Cael 8/- gan EW Tyn Gamfa.

Mercher 25 – Turn yn y lefel, William yr Erw wedi mynd i’r dre. Llythyr o’r South. Cael cig o Dyn Gamfa.

Iau 26 – Turn yn y lefel, agor box powdwr.

Gwener 27 – Turn yn y lefel.Yr Erw a Pwllmelyn yn llanw, mynd i fyny at Henry Thomas ar gownt llwythi.

Sadwrn 28 – Turn yn y lefel mynd at yr hogia i glirio cerrig. Pwllmelyn a’r Erw yn llenwi. Drill y gwn yn Dryll Penarfynydd. W John yma yn cael te.

 

Mawrth.

Sul 1  – Hugh Hughes Cricieth ar brawf.

Llun 2 – Turn yn y nos. Gweithiais dan 12. Llong dydd mawrth.

Mawrth 3- Turn, dim llong. Gweithio dan hanner dydd.

Mercher 4 – Turn. Marw Mary Brynfran.

Iau 5 – Turn dechra 5 . 16 rounds. Evan Williams isio mynd i dre efo John Griffith Carreg Lefain.

Gwener 6 – Anfon llyhtyr i’r South. Turn, Evan Williams yn dod heibio yma wedi bod yn y dre.

Sadwrn 7 – Symud yr adwy yn Ty Croes Mawr. Pau £ 2 – 0- 7

Sul 8 – R Williams.

Llun 9 – Turn fi a Evan hannar i Pwllmelyn a’r Erw o saith y nos dan 12. Hanes angladd Mary Brynfran.

Mawrth 10 – Turn yn y lefel, y ddau yn gweithio heddiw, disgwyl llong.

Mercher 11 – Llwytho SS Anne 73 rounds.

Iau 12 – Turn chwarter yn y lefel codi y crud dan ginio, mynd ar ol cinio i Borth Llywenan i lusgo runner i’r allt. Codi cerrig dan 5, 20 rounds

Gwener 13 – Turn yn y lefel.

Sadwrn 14- Turn yn y lefel.

Sul 15 –Williams Rhiw 2 pm ysgol bora, Dechrau holi yr Allwedd EW.

Llun 16 – Turn yn y lefel. John Croesfryn wedi mynd i ffair newydd.

Mawrth 17 – Turn fi a Evan yn pasio o dan yr inglain wrth y mor, tri yn llenwi cerrig, Croesfryn yn dechrau. Pregeth angladdol Williams i Mary Brynfran.

Mercher 18 – Turn fi a EW efo Thomas eto. Mellten yn lladd dafad Wil.

Iau 19 – Turn efo Thomas yn gorffen yr inglein a rhoid y wageni yn ei lle ar y cryd.

Gwener 20 – Turn ar y ffordd efo Thomas ffordd Bodwyddog. Paau £ 2 – 2 – 8. Llythyr oddiwrth Nel yn dweud fod newyddion.

Sadwrn 21 – Turn yn gwneud y bont wrth yr efail yn y nant. Angladd Margaret Parc y Brenin.

Sul 22 – Ysgol bora, mynd i weld hoel y fellten i ymyl Garth. Was yn dal gwningen ar ben mynydd.

Llun 23 Turn yn y lefel. Y mae defaid y Rhiw eleni yn £ 1- 12 –0 i £ 1 – 15 – 0 y dafad yr un.

Mawrth 24 – Turn yn y lefel Siafft fawr yn rhedeg. Sam a Hugh   a Robert Syntyr a Thomas Ffor yn dod in bargen ni i’r naw nos fawrth

Mercher 25 – Turn yn y lefel. Pwllmelyn wedi mynd i’r dre efo papur ci. Anfon llythyr i Nel.

Iau 26 – Turn yn y lefel.

Gwener 27 – Turn yn y lefel. Cael te gan Nel.

Sadwrn 28 – Turn yn y lefel. Drill y gwn yn Ty Croes 2/6. Anfon llythyr i Nel. Moch bach i Dyn Gamfa.

Sul 29 – Joseff Jones Neven am 2 a 6.

Llun 30 Llysiau yr ardd yn gorffen eto. Plannu drain Turn o 4 – 8.

Mawrth 31 – Niwl a glaw. Turn o 4 – 12 , 12 – 8 bora. Buwch Llawenan yn taflud ei llestr.

 

Ebrill,

Mercher 1 Niwl eto. Dechrau palu lle i’r penionod. Turn 4 – 12, 12 – 8

Iau 2 – Plannu penionod 5 rhes o datws tair lleuad. Turn yn y lefel.

Gwener 3 – Turn yn y lefel Pau £ 2 – 0 – 7.

Sadwrn 4 – Turn yn y lefel. Croesfryn wedi colli.

Sul 5 --Ysgol bora dewis arolygwyr.Turn yn dechrau hanner nos rhaff y pwmp wedi torri.

Llun 6 – Gorffen plannu y forder a gorffen palu yr ardd. Cael cardyn Doctor o Gaernarfon. Turn yn y lefel.

Mawrth 7 – Rhoid wyau Tyn Gamfa o dan yr iar. Turn yn y lefel, codi cerrig 26 rounds. Cael y plan gan Nel.

Mercher 8 – Anfon 12 o wyau i Nel. Dechrau plan y clwt mawr. Turn yn y lefel.

Iau 9 – Turn yn y leflel rhoid rhaffau symud yn y pwmp.

Gwener 10 – Cael llythyr oddiwrth Nel yn dweud fod yr wyau wedi cyrraedd yn saff. Gorffen plannu tatws, Eliza wedi mynd i Tan y Ffordd i osod. Turn yn y lefel.

Sadwrn 11 – Palu wrth y cwt glo Nel yn Gaer.

Sul 12 – Cyfarfod ysgol Tyddyn. William yn holi fi a Griffith Owen Meillionydd yn mynd yno o Pisgah.

Llun 13 – Yn Tyngamfa yn plannu tatws, ac yn Pwllmelyn yn gwneud lle i’r ieir a marcio defaid.

Mawrth 14 – Turn y dydd o 8 dan 4 codi cerrig y bora, fi a Evan.

Mercher 15 -  Turn yn y lefel. Anfon brat i Nel.

Iau 16– Yn y lefel dan 2pm. Llwytho SS Susanna dan wyth y nos.

Gwener 17 -  Dechrau llwytho o 6 y bora dan 2 pm.

Sadwrn 18 – Turn yn y lefel dan 3 pm disgwyl llong dechrau y nos.Pau £ 1 – 15 – 9. Eliza yn Tyn Llan yn gosod tatws.

Sul 19  -

Llun 20 – Turn 4 – 12 . Yr hogiau yn madail i waith Carreg Plas

Mawrth 21 – Turn yn dechrau 5 dan 3 y bora. Tywydd poeth,. Ail osod y landar ffrynt.

Mercher 22 – Turn yn y lefel.

Iau 23 – Llwytho SS Kratta 73 rounds.

Gwener 24 – Turn yn y lefel.

Sadwrn 25 –  Gorffen y wal o flaen y ffenestr y llawr. Anfon postcard i Nel yn gylch y brat.

Sul 26 – Mostyn Jones

Llun 27 – Turn yn y lefel yn y dydd.

Mawrth 28 – Turn yn y lefel. Cael llythyr gan Nel yn dweud fod y brat wedi cyrraedd. Cywion Tyn Gamfa yn deor.

Mercher 29 – Turn yn y lefel. Gwneud cerrig yn ben mynydd i roid ar ben wal y cowt Ael Bryn.

Iau 30 – Turn yn y lefel., gwyr y nos yn llenwi cerrig, disgwyl llong. .

 

Mai.

Gwener 1 – Llwytho SS Florence dechrau 10 dan 9 y nos. Marw Humphrey Ty Fwg Aberdaron

Sadwrn 2 – Turn yn y lefel. Dechrau rhoi capin ar wal o flaen ffenest y parlwr. Pau £1 – 14 –2.

Sul 3 – Dim capel, Eliza yn sal, Bwrrw glaw dipyn heddiw.

Llun 4 – Anfon llythyr i Nel. Turn y nos. Pwllmelyn a E Williams yn cyfarfod dynion o’r Cyngor Dosbarth yng nghylch y ffordd newydd.

Mawrth 5 – Turn eto. Aml gawod. Eliza yn papuro.

Mercher 6 – Hugh Jones Chwilog yn dod yma, finnau wedi mynd i’r gwaith.

Iau 7 – Turn yn y lefel. Glaw heddiw.

Gwener 8 – Turn yn y lefel.

Sadwrn 9 – Gorffan rhoid capin ar wal y cowt, codi tyrchod efo EW Tyn Gamfa pnawn.

Sul 10 – Williams Rhiw.

Llun 11 – Turn y dydd.

Mawrth 12 – Turn y dydd. Mynd i ffair Aberdaron.

Mercher 13 – Fi a EW A Robert Pwllmelyn a John Croesfryn a Williams yr Erw yn mynd i ffair Pwllheli.

Iau 14 – Turn Pau £ 2 –1-6. Priddo tatws wrth y ty bach.

Gwener 15 – Turn. Pawb wedi mynd i ffair Sarn. Gwneud te fy hunan. Priddo tatws wrth gwt yr ieir.

Sadwrn 16 – Turn.

Sul 17 – Casgliad at yr achos . Mostyn Jones.

Llun 18 – Turn y nos.

Mawrth 19 - Turn.

Mercher 20 – Turn.

Iau 21 – Turn.

Gwener 22 – Turn . Hel llymriad y bore.

Sadwrn 23 – Codi y gefnen, gwynt oer o’r gogledd.

Sul 24 – W L Brooks Harlech.

Llun 25 – Turn y dydd. Nol y ddafad o Dyn Gamfa.

Mawrth 26 – Turn y dydd. EW heb fod yn y gwaith.

Mercher 27 – Turn. Wedi mynd i’r dre i nol coed at y gegin.

Iau 28 – Turn. Yr hesbin yn dod a oen.

Gwener 29 – Nturn. Pau £ 1 –18- 6. Niwl heddiw.

Sadwrn 30 – Turn. Hau letis yn y llacia sydd yn y Duke of York o dan y cwch gwenyn.

Sul 31 – Joseff Jones Neven.

 

Mehefin.

Llun 1 – Yn y Tyddyn yn bora efo Hugh, yn Ty Croes Bach pnawn yn tyllu pyst ty gwair.

Mawrth 2 – Turn.

Mercher 3 – Turn.

Iau 4 – Turn  Sychwynt caled ( tri diwrnod).

Gwener 5 – Thomas fy mrawd yma.

Sadwrn 6 – Drill y gwn yn Ty Croes Mawr.2/6.

Sul 7 – J H Williams am 10.

Llun 8 – Turn. Williams y Garth efo DJ Davies.

Mawrth 9 – Turn yn y lefel.

Mercher 10 – Turn yn lefel. D Jones Davies a Pwllmelyn wedi colli heddiw.

Iau 11 – Mynd i’r Gymanfa hefo’r Motor Tocia.

Gwener 12 – Turn Pau £ 1 – 18 – 0.

Sadwrn 13 – Turn .

Sul 14 – Joseff Jones Neven. Cyfarfod gweddi am 6 hel arian trwy alw y llyfr at cyfarfod pregethu.

Llun 15- Rhoid fframs y gwenyn. Turn y nos.

Mawrth 16 – Turn y nos.

Mercher 17 – Turn y nos.

Iau 18 – Cyfarfod pregethu., Roger Jones a Madog Roberts. Turn.

Gwener 19- Turn.

Sadwrn 20– Cneifio efo Wil Ty Rhyd yn Penarfynydd. Bwrrw galw.

Sul 21 – Williams Rhiw.

Llun 22 – Turn

Mawrth 23 – Turn.

Mercher 24 – Turn.

Iau 25 – Turn

Gwener 26 – Turn.

Sadwrn 27 – Turn. Pau £ 1 –14- -0. Mynd i Aberdaron yn gylch y cwch a gweld gwaith Llanllawen. Gwenyn wedi codi.

Sul 28 -  W G Hughes. Ysgol bora dim capel. Cyfarfod gweddi am 6.

Llun 29 – Turn. Owen Cadwgan heb fod yn y gwaith.

Mawrth 30 – Turn.

 

Gorffennaf.

Mercher 1 – Turn.

Iau 2 – Turn.

Gwener 3 – Turn Glaw mawr (tri diwrnod).

Sadwrn 4 – Gwneud Cwch Gwenyn. Mynd i Sarn i nol sgidia gwisgo i fi a Bob.

Sul 5 – Hugh Hughes Cricieth ar brawf am 2 a 6 . Glaw mawr heddiw, braf ar ol y glaw.

Llun 6 – Turn y dydd. Merlan Pwllmelyn yn lladd ei hun drwy redeg i wal. Gwenyn wedi codi.

Mawrth 7 – Turn y dydd, gorffan clirio 85 rounds.

Mercher –8 Turn

Iau 9 – Turn.

Gwener 10. Turn dan 4 pm mynd adra i nol te a mynd yn ol i ddadlwytho’r llong lo drwy’r nos. Gwenyn yn codi o gwch Penarfynydd heddiw.Pau £ 1-17-4

Sadwrn 11 -  dadlwytho’r llong dan hanner wedi naw y bore y gwn mawr wedyn am 5, 2/6. Enw ‘r llong y lo y Mary Gold wyrddin ( goldsworthy ?)

Sul  12 – Joseff Jones Neven.

Llun 13 – Turn y nos

Mawrth 14 – Turn .

Mercher 15 – Turn.

Iau 16 – Turn.

Gwener 17 – Cael llythyr o Chester. Turn Glaw mawr.

Sadwrn 18 – Nol y deryn o’r Garth. Glaw nos.

Sul 19 – Mostyn Jones am 2 a 6. Evan yn dechra. Glaw mawr.

Llun 20 – Turn y dydd

Mawrth 21 – Dafydd wedi colli.. W Griffith diwrnod llawn. Evan Williams wedi colli.

Mercher 22 – Dafydd wedi colli eto. Turn yn dadlwytho y Mary Goldsworthy. Owen Jones wedi mynd i ddanfon Richard. Hugh a Dicw yma yn nol wyau a tatws.

Iau 23 – Turn. D J Davies heb fod yn y gwaith eto. Eliza wedi mynd i Dy Fair i nol Blawd Ceirch.

Gwener 24 – Turn D J heb fod mewn. Pau £ 1 –17 – 8.

Sadwrn 25 – Turn. Mynd i’r dref i nol ffram gwenyn. Y lifin Office a’r plisman a’r doctos efo Ann, pasio i fynd a hi ffwrdd bora llun.

Sul 26 – T G Ellis Aberdaron. Dim Capel. Dick mynd i’r Sarn i bostio llythyr i Nel ac i Lanbedrog.

Llun 27 – Eliza mynd a Ann i Ddinbych. Turn nos.

Mawrth 28 – Turn.

Mercher 29 – Hanner turn, mynd adra hanner nos, dod yn ol at bump y bora Iau i lwytho SS Made.

Iau 30 – Llwytho tan ddau pnawn, diwrnod poeth, cario gwair yn Brynfran.

Gwener 31 – Thomas a fi, O Jones Cadwgan ac O Jones Brynteg pump yn bora.

 

Awst

Sadwrn 1-  Glaw trwy’r dydd

Sul 2 – Humphreys Llanbedrog.

Llun 3 – Turn ar y ffordd wrth Groeslon.

Mawrth 4 – Llwytho yr SS Kungay (?)

Mercher 5 – Turn ar y ffordd.

Iau 6 – Chwarter. Glaw.

Gwener 7 – Turn wrth y Groeslon. Tynnu mel o’r gwch uchaf. Pau £ 1 – 15 – 4.

Sadwrn 8 – Glaw mawr heddiw.

Sul 9 – Cyfarfod ysgol Aberdaron.

Llun 10 – Turn wrth y Groeslon.

Mawrth 11 – Turn. Y Gweliedydd cyntaf.

Mercher 12 – Turn. Tywydd poeth.

Iau 13 – Turn Tynnu mel o gwch Penarfynydd.

Gwener 14 – Turn yn Pwllmelyn hefo y gwenyn.

Sadwrn 15 – Gyrru gwenyn cwch canol. Turn.

Sul 16 – Yn Aberdaron yn y cyfarfod ysgol. Williams yn holi.

Llun 17 – Turn yn ffordd Groeslon, tywydd poeth.

Mawrth 18 – Turn, tywydd poeth.

Mercher 19 – Turn fi a’r Erw yn mynd i Nant 2 o’r gloch i lenwi grafal.

Iau 20 – Turn yn y lefel.

Gwener 21 – Turn eto, yr ingen oil yn torri. Pau £ 1–17– 4.

Sadwrn 22 – Turn eto, glaw yn pnanw.

Sul 23 – Joseff Jones Neven.

Llun 24 – Cyfarfod gweddi.

Mawrth 25 – Yn Tyn Gamfa.

Mercher 26 – Poen yn fy nghefn.

Iau 27 – Poen yn fy nghefn.

Gwener 28 – Pysgota efo cwch bach. Talafon dal un wrachan. Cael llythyr gan Nel.

Sadwrn 29 – Gosod y siwr yn Ael y Bryn.

Sul 30 – Pasio i ddechrau yr ysgol 9.30. Cyfarfod gweddi.

Llun 31 – Turn yn y lefel, RG a Dafydd heb ddod i fewn. Cyfarfod gweddi nos yn Pisgah.

 

Medi,

Mawrth 1 – Turn yn y lefel eto.

Mercher 2 – Llwytho yr Agnes Ellen, 60 ond tair, diwrnod poeth..

Iau 3 – Turn yn y lefel EW wrth y dydd yn y doman yn tipio.

Gwener 4 – Turn Pau £ 1-1 –2.

Sadwrn 5 – Turn. Yn Tan y Ffordd yn trwsio ty gwair.

Sul 6 – Williams Rhiw, sul braf, ysgol Ellis Thomas yn dechrau.

Llun 7 – Llwytho SS Catherine, dechrau 5 y nos a gorffen am 12.

Mawrth 8 – Turn yn lefel nos.

Mercher 9 – Turn yn lefel. EW heb fod i fewn. Terfysg.

Iau 10 – Llwytho SS Anne 67 rounds dechrau 2 hyd 8.

Gwener 11 – Turn yn y lefel dechrau 7 hyd hanner 11. Eliza mynd efo mam i ddanfon moch.

Sadwrn 12 – Glaw mawr Llifio pren i wneud dau port siwr.

Sul 13 – Mostyn Jones, cyfarfod gweddi am 6.

Llun 14 – Turn yn lefel.

Mawrth 15 – Turn y fi a EW yn gwneud lle i’r tanc yr ingen dyllu. Yr Erw heb fod i fewn

Mercher 16 – Pwllmelyn heb fod i fewn.

Iau 17 – Turn

Gwener 18 – Turn Pwllmelyn colli chwarter. Pau £1 – 15 – 11.

Sadwrn 19 – Turn. Y gwn yn Ty Croes mawr 2/6.

Sul 20 Cyfarfod gweddi am 2 a 6. Yn dechrau hanner nos.

Llun 21 – Hela fferet efo Pwllmelyn. Turn yn y nos.

Mawrth 22 – Turn.

Mercher 23 – Turn.

Iau 24 – Anfon llythyr i’r South.

Gwener 25 Turn John heb fod i mewn

Sadwrn 26 – Mam wedi mynd i Ddinbych. Anfon llythyr i Nel.

Sul 27 – WG Hugh. Cyfarfod gweddi am 6

Llun 28 – Turn. Yr Erw wedi colli, Pwllmelyn wedi colli.

Mawrth 29 – Turn. Erw wedi colli.

Mercher 30 – Turn.

 

Hydref,

Iau 1 – Turn yn lefel yn bora, llanw mewn. EW yn y doman. Erw wedi mynd i angladd. Marw Ann.

Gwener  2 – Hanner turn Bob yn fy nol, Ann wedi marw yn Denbich, fi a Dick mynd i Sarn Bach at Tomi.

Sadwrn  3 – Mynd i’r dref efo mam.

Sul 4 – Williams Rhiw am 2 a 6.Mynd i’r Berch fi a Thomas, yn cychwyn am Ddenbich, cysgu yn ty Bob yn Bangor.

LLun 5- Cychwyn o Fangor am Ddenbich, cysgu yn Denbich.

Mawrth 6 – Cychwyn hefo corff 10 to 10 bora cyrraedd Pwllheli am 2 claddu gyda’r nos.

Mercher 7 – Bob Caer yn mynd i ffwrdd mam a Dick a fi yn mynd i ddanfon o a Thomas i Bwllheli. Turn y nos.

Iau8 – Turn EW colli eto.

Gwener 9 - Turn EW wedi colli.

Sadwrn10 – Hela a nol dwr o gilgena.

Sul 11- Hugh Jones.

Llun 12 – Turn.

Mawrth 13 – Turn

Mercher 14 – Turn Croesfryn yn colli.

Iau 15 – Turn.

Gwener 16 – Turn Pau £ 1 – 7- 3.

Sadwrn 17

Sul 18 – Bachgen diarth Neven.

Llun 19 – Diolchgarwch.

Mawrth 20 – Turn nos. Hanner sachad i’r ieir.

Mercher 21 –Turn Pwllmelyn wedi colli.

Iau 22 – Turn. Y ddafad yn cael myrharan.

Gwener 23 – Turn.

Sadwrn 24 – Cario rhedyn efo Dick.

Sul 25 – Williams Rhiw am 2. Ysgol bora, glaw mawr. Dyn diarth oedd efo Williams am 6.

Llun 26 – Turn Ew yn llenwi am chwarter.

Mawrth 27 –  Turn Willy’r Oerfa wedi colli chwarter, Pwllmelyn yn llenwi dan naw, hel y stwff i lawr dan ddeuddeg. Te o Gaer.

Mercher 28 – Turn. Pwllmelyn colli chwarter. Heffar i Tan y Ffordd.

Iau 29 – Turn .

Gwener 30 – Turn. Croesfryn wedi mynd i ocsiwn Pen y Bont.

Sadwrn 31 – Turn. Pau £ 1 - !5 – 0. Cau yr wal wrth hiwal Ty Croes mawr yn pnawn.

 

Tachwedd,

Sul 1 – Mostyn Jones Pwllheli. Glaw, bora 8 yn yr ysgol. Mostyn yn pregethu ar y genhadaeth.Turn EW a Croesfryn heb fod mewn.

Llun 2 – Turn. Croesfryn wedi mynd i’r ffair.

Mawrth 3 – Turn.

Mercher 4 – Turn. Croesfryn wedi mynd adref yn sal. Bag o flawd o Seaview.

Iau 5 – Turn.

Gwener 6 – Turn. Gosod wires yn Bytilith dal 7.

Sadwrn 7 – Hela efo Dick a Pwllmelyn.

Sul 8 – WG Hugh Cricieth.

Llun 9 – Turn. Pwllmelyn heb fod mewn. Owen Bryteg wedi colli chwarter. Stopio hogia am beidio gweithio nos sul.

Mawrth 10 – Turn. Yr Erw wedi colli chwarter. EW wedi bod tan 9 yn tipio.

Mercher 11 – Ffair gyflogi. Cael fy watch o’r dre. Turn yr Erw a Pwllmelyn wedi mynd i’r ffair.

Iau 12 – Turn Yr Erw wedi colli hanner. Arian cwnhingod 3/8.

Gwener 13 – Turn. Will a Parry wedi colli hanner. Pau £ 1 – 10 – 0. Glaw.

Sadwrn 14 –  Turn  Bag o flawd i Tan y Ffordd. Gwneud stall y cyw yn Tan y Ffordd.

Sul 15 – Cyfarfod gweddi am 6.

Llun 16 – Turn.

Mawrth 17 – Turn. Eliza wedi mynd i Aberdaron.

Mercher 18 – Turn Pwllmelyn wedi colli.

Iau 19 – Turn O Parry wedi colli. Angladd Griffith Brynfwc.Yr Erw wedi colli hanner.

Gwener 20 – Turn yn llenwi myc a cerrig fi a E Williams.

Sadwrn 21 – Turn fi a EW yn llanw cerrig.Torri mieri yn cae Tyn Morthwyl.

Sul 22 – H Hughes bachgen o Cricieth.

Llun 23 – Turn. Nol y fudda o dy Griffith Saer, corddi mel.

Mawrth 24 – Turn. Gorffan corddi mel.

Mercher 25 – Turn.

Iau 26 – Turn yn llenwi myc bora a llenwi cerrig pnawn. EW heb fod i mewn WE wedi colli chwarter.

Gwener 26 – Turn yn tyllu. Maggie hogan Richard fy mrawd yma.

Sadwrn 27 – Turn yn tyllu, llenwi 12 wagen o’r lle rwyf i a’r Erw. Halltu y chwarter mochyn.

Sul 28-Humphreys Llanbedrog.

Llun 29 – Turn. Llythyr o’r South.

 

Rhagfyr.

Mawrth 1 – Turn. Yn dechrau nos.

Mercher 2 – Turn. Gwynt mawr bob dydd.

Iau 3 – Turn Gwynt mawr.

Gwener 4 – Turn. EW wedi colli diwrnod.

Sadwrn 5 – Turn. Rhoid tin ar y cwch gwenyn rhag ofn iddo ollwng dwr. Sachad i’r ieir.

Sul 6 -  Williams Rhiw. Marw Isaac y Rhiwlas.

Llun 7 – Turn nos..

Mawrth 8 – Turn

Mercher 9 – Turn.

Iau 10 – Angladd Isaac Rowlands. Turn. Jones y coperetyf.

Gwener 11 – Turn Pau £ 2- 15 –0.

Sadwrn 12 – Yn yr Erw yn trwsio talcen y beudy. Dick yn colli fferet.

Sul 13 – Cyfarfod ysgol, Mostyn Jonea yn holi.

Llun 14 – Turn. Dau o hogia o Fangor yma yn gosod wire i ben mynydd.

Mawrth 15 – Turn.

Mercher 16 – Turn. Dechra 5 cwch gwenyn. Anfon mel i Nel. Tri o hogia yma heno yn chwarter, cysgu.

Iau 17 -   Cael postcard gan Nel.. Llythyr o’r South yng nghylch cardyn doctor. Blawd wedi talu £ 1 – 2 – 0.

Gwener 18 – Hanner. Ocsiwn gwaith y mynydd.

Sadwrn 19 – turn. Mynd i Tan y Ffordd pnawn dechrau yn hiwal.

Sul 20 – Hughes Cricieth. Turn nos.

Llun 21 – Turn.

Mawrth 22 – Turn.

Mercher 23 – Turn.

Iau 24 –  Yn Tan y Ffordd yn gwneud yr hiwal. Pau £ 3 – 1 –2 .

Gwener 25 – Dim mynd oddyma. Porth Llywenan gyda’r nos.

Sadwrn 26 – Thomas o Liverpool. Richard Lon Las a Ben yn logio y Liverpool. ( lodgio)

Sul 27 – Casgliad yn yr ysgol. Cyfarfod gweddi am 6.

Llun 28 – Turn. Sam a Hugh yn dechrau cyfarfod gweddi nos, eira wrth ddod adra.

Mawrth 29 – Turn. Seiat. Eliza yn llosgi ei braich.

Mercher 30 – Turn. Parry wedi colli chwarter. Gwynt a glaw mawr

Iau 31 – Turn yn pigo myc o’r domen, fi EW, WE., a O Parry.

~~~~~~~~~~~~~~

Diolch yn fawr i Mr E Morris.   

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com