Dyddiadur

Griffith Thomas, Ael y Bryn.

"1913"

Yn mis Mai 1913 mae Griffith yn dod adref ar ol gweithio ym mhyllau glo y De dros gyfnodd o rai blynyddoedd, fe ddechreuwn gofnodi’r dyddiadur o fis Mai. ac mi fydd ei gyfnod yn y De yn cael ei Groniclo mewn erthygl arall.

 

 

Mai.

Iau 1 – Diwrnod braf. Dim gwaith helynt yr union.

Gwener 2 – Mynd i Porth efo Hugh Chwilog. Hwylio am adra.

Sadwrn 3 – Dod adra efo Hugh Chwilog.

Sul 4 –

Llun 5-

Mawrth 6 – Yn nol fy nillad.

Mercher 7 – Glaw.

Iau 8 – Glaw

Gwener 9 – Hugh Chwilog yma.

Sadwrn 10 – Thomas fy mrawd yma. Gorffen cwt yr ieir Bryn Difyr.

Sul 11 – Roberts Pwllheli.

Llun 12 – Yn ffair Aberdaron.

Mawrth 13 – Isaac (mab) yn cyflogi i Neigwl Ucha £ 3 –5/-.

Mercher 14 – Henry a Catherine Ty Fry yma.

Iau 15 – Ffair Sarn, dod adra efo Pwllmelyn a gwr yr Erw.

Gwener 16 – Mynd efo Isaac i Neigwl Ucha. Cyfarfod yn yr ysgol.

Sadwrn 17 – Yn Pwllmelyn yn bora, Aberdaron yn pnawn.

Sul 18 – Dim capel sal.

Llun 19 – Cael llythyr oddiwrth Mrs Hopkins o’r South.

Mawrth 20 – Mae Bob yn Tan y ffordd yn cysgu.

Mercher 21 – Mynd i Abersoch a Sarn Bach.

Iau 22 –

Gwener 23 –

Sadwrn 24 – Cael fy arian o’r South.

Sul 25 -  Joseff Jones Neven.

Llun 26 – Dechrau yn Nantygadfan.

Mawrth 27 – Turn.

Mercher 28 – Turn.

Iau 29 – Llwytho SS Elizabeth, dechrau ar ol cinio hanner llwytho.

Gwener 30 – hanner yn tyllu.

Sadwrn 31 – Turn. Yn Ty Croes Bach yn dechrau y gegin.

 

Mehefin.

Sul 1- Williams am 2.

Llun 2 – Anfon llythyr i’r south i Thomas. Turn. Cyfarfod chwarter yn Nebo.

Mawrth 3 – Gorffan palu tatws yr Eivion House. Rhoid fframs yn yr hen gwch.

Mercher 4 – Turn. Isaac yn dod adref i fynd i’r Gymanfa i Cricieth.

Iau 5 -  Pawb wedi mynd i’r gymanfa oddyma. Stemar yn mynd yn ol. Turn yn llenwi y gwaelod.

Gwener 6 – Turn yn llenwi.

Sadwrn 7 – Turn yn llenwi. Mynd i’r dre i nol sgidia a fframs i’r gwenyn.

Sul 8 – Sul braf dim capel. Hugh Jones Cricieth.

Llun 9 – Turn.

Mawrth 10 – Turn.

Mercher 11 – Turn.

Iau 12 – Turn. Pau £ 2 –3 –8.

Gwener 13 -Turn yn llenwi.

Sadwrn 14 – Turn yn llenwi. Yn Ty Croes bach yn pnawn, cael card insurance o’r South.

Sul 15 – Thomas y Cilan yma. Sul braf. Capel am 2 a 6.

Llun 16 – Turn yn tyllu.

Mawrth 17 – Llwytho SS Maddie, anfon insurance book i Ty Fry.

Mercher 18 – Turn yn llenwi. Bag o flawd o Seaview, wedi talu 18/6.

Iau 19 – Turn yn llenwi bora, gwneud lle i’r pwmp pnawn. Buwch Pwllmelyn yn methu dod a llo.

Gwener 20 – Turn yn llenwi ar y jetty pnawn yn gosod yr ingen bach.

Sadwrn 21 – Turn yn llenwi. Mynd i Ty Croes Bach 4.

Sul 22 – Joseff Jones. Ysgol bora.

Llun 23 – Turn yn tyllu wrth y pwmp, mynd at Dafydd wedyn. Lewis wedi mynd i Charter.

Mawrth 24 – Turn tyllu bora, llanw pnawn Ty Croes efo’r ingen.

Mercher 25 – Turn dechrau llanw, mynd i dyllu a Dafydd a Lewis yn llenwi.

Iau 26 – Llwytho SS Florence 250 i fod yn 350. Pau £ 2 – 2 – 6.

Gwener 27 -  Dadlwytho y llong lo SS Lincolnshire dan ddeg yn nos.

Sadwrn 28 – Dechrau dri bora dan hanner wedi chwech y nos, diwrnod a hanner ofar time. Rowland yn gwadnu fy sgidia sul.

Sul 29 – Williams Rhiw.

Llun 30 – Llwytho SS Lincolnshire. Mynd i bysgota pnawn.

 

Gorffennaf.

Mawrth 1 – Turn yn tyllu.

Mercher 2 – Turn yn tyllu.

Iau 3 – Turn yn llenwi.

Gwener 4 – William America. Turn yn llenwi. Llosgi Capel Salem yn Pwllheli.

Sadwrn 5 – Turn yn llenwi. Cael postcard oddiwrth William yn dweud fod o yn pregethu yn Rhydbach. Yn Ty Croes Bach.

Sul 6 -  Mynd i Capel Neigwl i wrando ar William America, mynd i Rhydbengan i nol te, mynd i Rhydbach y nos.

Llun 7 – Turn yn tyllu. Lewis yn mynd i Brymbo yn hoffi yn fawr.

Mawrth 8 – Turn yn tyllu.

Mercher 9 – Turn yn tyllu. Torri gwair yn Brynfran.

Iau 10 –  Turn yn tyllu Torri gwair yn Brynfran.

Gwener 11 – Turn yn codi. Pau £ 2 –6 –2.

Sadwrn 12 – Llwytho SS Elizabetta 395, dechrau hanner wedi 5 y bora dan 5 y pnawn. Mynd i lawr 3 yn bora.

Sul 13 – Cyfarfod gweddi.

Llun 14 – Turn yn tyllu a tipin.

Mawrth 15 – Llwytho SS Maggie 280.

Mercher 16 – Turn yn windio. Marw Sion Conion Ganol. Cario gwair yn Brynfran, glaw cyn gorffen.

Iau 17 – Turn yn windio.

Gwener 18 – Turn yn windio.

Sadwrn 19 – Llwytho SS Maddie 290 o saith bora dan hanner wedi tri pnawn. Streic eisiau 4d yn lle 3d y dunnell am lwytho, cael y gardan o’r office wrth lwytho.

Sul 20 - Jones Neven.

Llun 21 – Dechrau yn Ty Canol.

Mawrth 22 – Turn yn Ty Canol.

Mercher 23 – Turn yn Ty Canol. Mynd i ladd gwair pnawn.

Iau 24 – Turn yn torri ac yn chalu.

Gwener 25 – Turn yn gorffan torri yr ysgall, cario yr allt tucha’r ffordd. Tori yn Penponcyn.

Sadwrn 26 – Turn yn chwalu a dechrau torri y cae wrth y traeth. Pysgota Parry, Lewis a Tyddyn ... ? Pau Nant £ 2 – 3 – 2.

Sul 27 – John P Jones yn Pisgah.

Llun 28 – Turn.

Mawrth 29 – Turn.

Mercher 30 – Turn.

Iau 31 – Turn.

Awst

Gwener 1 – Isaac yn brifo yn Neigwl Ucha.

Sadwrn 2 – Turn efo Tyn Gamfa. Wil a Lewis wedi mynd i Wrexam.

Sul 3 – Mynd i nunlle.

Llun 4 – Turn.

Mawrth 5 – Turn.

Mercher 6 – Turn

Iau 7 – Turn .

Gwener 8 – Turn.

Sadwrn 9 – Turn yn tyllu efo Evan yn Tyn Gamfa.

Sul 10 – Mynd i Neigwl Ucha ac Abersoch.

Llun 11 – Isaac yn dod adra o Neigwl Ucha. Pau Ty Canol £ 2 – 8 – 0.

Mawrth 12 – Yn pysgota yn Aberdaron.

Mercher 13 – Yn Ty Croes ar y gegin

Iau 14 – Yn Ty Croes ar y gegin.

Gwener 15 – Yn tynnu y popty yn Ty Groes Bach, adra Eliza wedi mynd i pysar ( bazaar) yn Aberdaron.

Sadwrn 16 – Gosod bopty eto.

Sul 17 -  Ysgol bora. Roberts Pwllheli am 6.

Llun 18 – Dechrau yn y Nant cymeryd y lefel am £ 4 y llath.

Mawrth 19 – Turn yn tyllu.

Mercher 20 – Turn eto.

Iau 21 – Turn eto. Pysgota yn Abersoch.

Gwener 22 – Turn eto. Glaw heddiw.

Sadwrn 23 – Turn. Yn Ty Croes yn gwneud corn cegin.

Sul 24 – Ysgol bora. Hogna Neigwl Ucha yma.

Llun 25 – Turn yn y lefel.

Mawrth 26 – Turn eto. Rhoid y garden i H thomas.

Mercher 27 – Nel yn mynd i Port.

Iau 28 – Ras cwn. Thomas fy mrawd yma. Toi tas wair Brynfran.

Gwener 29 – Turn yn y lefel.

Sadwrn 30 -Turn yn y lefel.

Sul 31 -  Cyfarfod gweddi am 6.

 

Medi

Llun 1 – Turn ar y lefel dechrau ar y myc.

Mawrth 2 – Turn ar y lefel. Seiat. Pau yn Penponcyn £1. Blawd o Borthgolmon.

Mercher 3 – Turn yn y lefel.

Iau 4 Turn yn lefel.

Gwener 5 – Dechrau llwytho un o’r gloch. Pau £2 –4-7.

Sadwrn 6 – Yn Ty Croes yn coedio cegin.

Sul 7 – John Williams Pisgah.

Llun 8 – Llwytho SS Elizabetta 395.

Mawrth 9 – Turn yn y lefel.. Will John a henfardd yn dechrau.

Mercher 10 – Turn yn lefel. Eliza wedi myd i Aberdaron.

Iau 11 – Y bora yn y lefel. Dechrau dadlwytho y Johann 72 o dunelli.

Gwener 12 – Gorffan dadlwytho dechrau 5 y bora dan 5 pnawn.

Sadwrn 13 – Llwytho y Johann 13 rounds. Glaw mawr. Nol y syment o Trip.

Sul 14 – Casgliad am 2. Ysgol y  bore. Sul glaw.

Llun 15 – Turn yn y lefel.

Mawrth 16 – Turn yn y lefel. Evan Williams wedi mynd i angladd Elin Tyn Mynydd.

Mercher 17 – Turn yn y lefel.

Iau 18 – Turn yn y lefel. Pau £ 3-5-0.

Gwener 19 – Turn yn y lefel.

Sadwrn 20 -  SS Jimmy Mungs yn meddwl llwytho, mynd i road. Dyrnu yn Ty Croes Bach.

Sul 21 – Cyfarfod ysgol. Tom yn dechra a fi yn holi plant.

Llun 22 – Llwytho SS Jimmy Mung. Glaw.

Mawrth 23 – Turn yn y lefel.

Mercher 24 – Turn yn lefel bora, llane myc pnawn.

Iau 25 – Chwarter bore llanw cerrig, lefel dan ginio, a lefel yn pnawn.

Gwener 26 – Yn lefel bora, codi cerrig pnawn.

Sadwrn - 27 Llenwi cerrig. Marw Evan Roberts Parc y Brenin. Yn Tyn Gamfa yn toi y das, sgrwff Evan wedi talu 1/-.

Sul 28 – Ysgol bora, cyfarfod gweddi, sul braf.

Llun 29 – Turn yn y lefel.

Mawrth 30 – Marw Mary Hughes Ty Croes Mawr. Turn chwarter yn y lefel, llenwi cerrig dan ginio, llenwi myc pnawn. William Llywenan yn nol tywod.

 

Hydref

Mercher 1 – Nol yr iar o Bwllheli. Turn bora llenwi cerrig. Evan Glanrafon yn dod at y wire pwmp.

 Iau 2- – Turn hanner y bora yn llenwi cerrig, yn lefel pnawn. Pau £2-5 –10. Angladd Evan Roberts Parc y Brenin.

Gwener 3 – Turn yn lefel bora, codi cerrig pnawn.

Sadwrn 4 – Turn yn y lefel. Symentio talcen Ael y Bryn. Angladd Mary Hughes Ty Croes Mawr.

Sul 5 – Casgliad pnawn. Sul cyntaf Mostyn Jones.

Llun 6 – Turn yn lefel chwarter cyntaf llenwi cerrig a llenwi myc dan 5.

Mawrth 7 – Turn llenwi cerrig a llenwi myc yn y bora.ar ol cinio dan dri i’r hogia dyllu y gwaelod.

Mercher 8 – Turn  llenwi cerrig yn y lefel wedyn.

Iau 9 – Llwytho SS Anne 400 ond 4 tunnell. Anfon llythyr i’r South i Thomas. Blawd.

Gwener 10 – Turn yn lefel bora, codi cerrig pnawn. Anfon llythyr i Clwt y Bont.

Sadwrn 11 – Turn yn codi cerrig. Yn Ty Croes Bach yn cau drws y gegin.

Sul 12 – Jones Neven. Cyfarfod gweddi nos.

Llun 13 – Turn yn y lefel.

Mawrth 14 – Turn yn codi cerrig bora yn y lefel pnawn. Taniad yn Senghenydd South Wales.

Mercher 15 –Turn yn codi cerrig. Dyrnu yn Ty Croes a Tyn Llidiart. Evan Williams wedi mynd i Pwllheli.

Iau 16 -  Turn yn codi cerrig bora, codi myc pnawn. Pau £2-5-0 a 3/- 0 insurance.

Gwener 17 – Turn codi cerrig chwarter cyntaf. Yn lefel wedyn. Pwlmelyn wedi mynd i ocsiwn Morfa.

Sadwrn 18 – Turn yn codi cerrig. Yn Tyn Gamfa pnawn yn symud y garreg. Pwllmelyn wedi mynd i brynu y ferlen i Lanbedrog.

Sul 19 – Cyfarfod gweddi.

Llun 20 – Diolchgarwch.

Mawrth 21 – Turn yn y lefel bore, llenwi cerrig pnawn. Llythyr o’r South gan Thomas.

Mercher 22 – Turn llenwi cerrig bora, llanw myc pnawn. Eliza wedi mynd i’r dref.

Iau 23 – Turn llenwi cerrig bora, yn y lefel pnawn, symud y pympiau.

Gwener  24 – Yn y lefel bora, llenwi cerrig am chwarter, rhaff y pwmp yn torri.

Sadwrn 25 – Turn yn codi cerrig. Yn Tyn Gamfa pnawn yn yn tipio a walio.

Sul 26 – John Ty Newydd.

Llun 27 – Turn yn y lefel.

Mawrth 28 – Turn yn y lefel.

Mercher 29 – Turn yn lefel chwarter cyntaf, llenwi cerrig dan dri, yn y lefel wedyn.

Iau  30 – Turn yn llenwi, yn y llefel wedyn. Pau £2-1-0. Chwipio Bob.

Gwener 31 – Turn yn codi runner wfo Will Jones ar y jetty, a codi cerrig dan 12, yn lefel pnawn

 

Tachwedd

Sadwrn 1 –Turn yn y lefel. Yn Tyn Gamfa pnawn.

Sul 2 – Dim capel nos, glaw a gwynt. Parch John Th Williams yn Pencaerau.

Llun 3 – Turn yn codi cerrig bora, lefel pnawn. Beni reading cyntaf.

Mawrth 4 – Turn yn gosod ffordd  dan naw, codi cerrig wedyn dan 5. Seiat 11 yn bresennol.

Mercher 5 – Turn yn lle Thomas bora, lefel yn pnawn.

Iau 6 – Turn yn dramio lle Thomas, mynd a coed o’r ffordd i ymyl yr office ar ol cinio.

Gwener 7 – Turn yn lefel chwarter cyntaf. Codi myc dan 12 codi cerrig wedyn dan 5 .

Sadwrn 8 – Turn yn llenwi cerrig. Yn Pwllmelyn pnawn yn rhoid sinc ar y gweithdy. Dyn o Llannor yn lladd y fuwch.

Sul 9 – Joseff Jones Neven. Charls mewn trwbwl efo Neli.

Llun 10 – Turn chwarter cyntaf yn y lefel, tramio myc wedyn dan bump fi Evan a William. Ffair Aberdaron fi a Eliza mynd yno.

Mawrth 11 – Turn yn y lefel llanw myc y chwarter cyntaf, codi cerrig ar ol cinio. Eliza a Isaac mynd i ffair Pwllheli.

Mercher 12 – Turn yn y lefel.

Iau 13 – Turn yn y lefel. Ffair Sarn, Pwllmelyn wedi mynd i’r Sarn. Pau £2-3-0.

Gwener 14 – Turn yn y lefel..

Sadwrn 15 – Turn yn y lefel. Isaac mynd i Shop Isa. Evan Tyn Gamfa yma yn nol mel.

Sul 16 – Mostyn Jones.

Llun 17 – Turn yn y lefel.Pwllmelyn a O Jones yn dechrau nos.

Mawrth 18 – Turn yn y lefel. Pwllmelyn yn prynu cyw ferlan Tyn Gamfa.

Mercher 19 – Turn yn y lefel.

Iau 20 -  Turn yn y lefel.

Gwener 21 – Turn yn y lefel, chwarter cyntaf, llenwi y cerrig, fi yn rhedeg trwy tiwb.

Sadwrn 22 – Turn yn tramio. Yn Tyn Gamfa yn dal y cyw.

Sul 23 – Williams rhiw.

Llun 24 – Turn yn y lefel. Evans Hebron yn Pisgah.

Mawrth 2 5 – Turn yn y lefel. John P Jones yn Pisgah.

Mercher  26 - Turn yn y lefel. JP Jones eto.

Iau 27 – Turn yn y lefel. JP Jones. Pau £2-4-0.

Gwener 28 – Lleuad newid. Turn yn y lefel.

Sadwrn 29 – Anfon llythyr i’r South i Thomas. Turn yn y lefel. Niwl adra pnawn.

Sul 30 – Jones Owen Dinas.

 

Rhagfyr.

Llum 1- Evan yn gweitiad llo bach. Turn nos efo Richard Lon Las.

Mawrth 2 – Turn efo Richard Lon Las nos.

Mercher 3 – Turn efo Williams Garth yn y lefel.

Iau 4 - Prynu clocsia Pwllmelyn. Turn yn y lefel. Evan Williams yn dechrau nos.

Gwener 5 – Joineo y cwn yn Bryngoleu. Turn yn y lefel.

Sadwrn 6 – Glaw mawr. Dal dau rabbit yn cae pant Ty Croes mawr.

Sul 7 – Ar brawf Hughes Cricieth.

Llun 8 – Turn yn y Nant.nos

Mawrth 9 – Turn yn y Nant.nos

Mercher 10 – Turn yn y Nant.nos.

Iau 11 – Turn yn Nant nos.

Gwener 12 – Turn yn y Nant. Pau £1-19-7.

Sadwrn 13 – Yn Ty Croes Bach yn trwsio stabal, wedi cael 10/- a pwys o fenyn am wneud y gegin.

Sul 14 – WG Hughes Cricieth.

Llun 15 – Turn.

Mawrth 16 – Turn.

Mercher 17 – Turn.

Iau 18 – Turn.

Gwener 19 – Turn.

Sadwrn 20 – Yn Tyn Gamfa yn teilo.

Sul 21 – Jones Neven, cyfarfod gweddi am 6.

Llun 22 -  Gwared y foelar fach yn Erw. Drill cyntaf efo y gwn, 5/- tro cyntaf. Turn yn lefel yn nos.

Mawrth 23 – Turn yn y lefel.

Mercher 24 – Turn yn y lefel.

Iau 25 – Gwneud bocs llyfra.

Gwener 26 – Turn yn y lefel.Llythyr i Nel, cael llythyr gan Nel.

Sadwrn 27 – Pau £1-18-9, Robert Pwllmelyn yn eu danfon yma.

Sul 28 – John Williams Rhiw.

Llun 29 – Turn yn y lefel.

Mawrth 30 – Turn yn y lefel.

Mercher 31 – Turn yn y lefel.

~~~~~~~~~~~~~

Diolch yn fawr i Mr E Morris.   

 

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com