Dyddiadur 

 William Owen

Meillionydd 

 

Ionawr

1 Sul

2 Llun – John Jones yma

3 Mawrth – John hanner diwrnod, Talu £2.16.5 income tax

4 Mercher – Talu £3.6.7 income tax, talu £2.14.8 stamp insurance

5 Iau

6 Gwener

7 Sadwrn – Talu £2.6 William Hughes, las dywyll efo tarw

8 Sul

9 Llun

10 Mawrth

11 Mercher

12 Iau – Dyrnu am bump awr

13 Gwener

14 Sadwrn – Cyrn mawr efo tarw

15 Sul

16 Llun

17 Mawrth

18 Mercher

19 Iau

20 Gwener

21 Sadwrn – Talu £2.6 i W Hughes. Talu £1 i Nel

22 Sul

23 Llun – Wedi bod yn Caernarfon, prynu Beef £1.17

24 Mawrth

25 Mercher – Talu £5.5 i Doctor Bangor

26 Iau

27 Gwener – Cael £16 am heffar gan Osbourne, talu £1.6.8 am bork

28 Sadwrn – Talu £12 i’r nurse

29 Sul

30 Talu £29.10 yn Coperative

31 Mawrth

 

Chwefror

1 Mercher

2 Iau

3 Gwener – Buwch goch efo tarw, oen bach cyntaf

4 Sadwrn – Talu £2.6 i William Hughes

5 Sul – Nel adref

6 Llun – Cael £36.15.6 am ddwy heffar dew, Nel hanner diwrnod

7 Mawrth – Gwydd Trygarn dechrau dodwy

8 Mercher Talu £1.15.6 am stamps, 10/6 am goed yn warehouse, 9/- am lo

9 Iau – Talu 9/- am wneud basgedi

10 Gwener – Gwerthu deg bustach i Morris Hughes am £170, Nel yma

11 Sadwrn – Talu £1 i Mary

12 Sul

13 Llun – Hwch efo baedd

14 Mawrth

15 Mercher – Dyrnu am bump awr

16 Iau – Talu £13 yn Coperative, Griffith John adref yn sal

17 Gwener

18 Sadwrn – Talu £2.6 i W Hughes

19 Sul

20 Llun – Evan Pengroeslon yn dechrau gweithio

21 Mawrth

22 Mercher – Talu am beef

23 Iau

24 Gwener – Amser 3 teth

25 Sadwrn – Amser Buewch Siop

26 Sul

27 Llun

28 Mawrth – Cael 10/6 llog Ffatri Fenyn, buwch siop wedi dod a llo gwrrw, eidion mynd i ffwrdd

 

Mawrth

1 Mercher – Charles adref yn sal

2 Iau

3 Gwener – Darlith, G John yma

4 Sadwrn – Las dywyll efo tarw, Talu W Hughes £2.6

5 Sul

6 Llun – Amser pwrs mawr

7 Mawrth --  Tri teth wedi dod a llo gwrrw

8 Mercher – Cael dwy dunnell a 400 o lo o Siop Isaf

9 Iau

10 Gwener – Talu £13.4.6 yn Pencareau, talu £75 am Fotor Car i Bob John

11 Sadwrn – Talu £1 i Evan Pengroeslon, gwydd yn gori

12 Sul

13 Llun

14 Mawrth

15 Mercher – Charles wedi dod yma

16 Iau – Amser heffar fawr beudy isaf

17 Gwener

18 Sadwrn – Talu £2.6 i W Hughes, £1 i Evan Pengroeslon, a 13/6 i Nel

19 Sul

20 Llun

21 Mawrth

22 Mercher – Dwy deth wedi dod a llo fanw, Dechrau anfon llefrith i’r ffatri

23 Iau – Cyfarfod chwarter, dwy wydd yn gori, prynu pedwar dynewad yn Sarn £25.10

24 Gwener

25 Sadwrn – Talu £2.10.6 insurance i Griffith Jones Pencraig

26 Sul – Gweinidog Penlan yn Capel

27 Llun – Danfon chwech eidion am £86.15, dynewad fanw wedi marw

28 Mawrth – Talu £3.6 am chwarter beef

29 Mercher

30 Iau – Marw bustach

31 Gwener – Talu £7.9 am lwch i R Hughes Bellfield

 

Ebrill

1 Sadwrn – Heffar fawr wedi dod a llo fanw, talu £2.6 i W Hughes a £1 i Evan Pengroeslon

2 Sul

3 Llun

4 Mawrth

5 Mercher

6 Iau

7 Gwener – Heffar corn felan Bwlchclawdd efo tarw

8 Sadwrn – Talu £27 yn Sarn Fawr, talu £2.13 i Osmond , £1 i Huthorns (?) ,hel adref

9 Sul

10 Llun – 10/- i Charles, £1 i Griffith John

11 Mawrth – Talu £5 am lo i Siop Isaf

12 Mercher

13 Iau

14 Gwener --  Dwy deth efo tarw, wrth y cor efo tarw

15 Sadwrn – Talu £2.6 i W Hughes

16 Sul

17 Llun – Talu £10.10 i Rhys Bwlchffordd am swynog a £15.15 an ddynewad Tynmynydd

18 Mawrth

19 Mercher

20 Iau --  Amser y dwy wydd, Flower wedi dod a Polas fach

21 Gwener – Buwch Rhys efo tarw

22 Sadwrn – Talu £1.5 am Sgraper, talu £4.4 i Evan Pengroeslon a £1.18 i M Roberts Tir Glyn

23 Sul

24 Llun

25 Mawrth – Claddu Hannah Minffordd

26 Mercher – Talu £19.5 yn Coperative

27 Iau – Talu £8.10 i’r Faerdre a £5 yn Brynffynnon am yd, 7/6 i’r Ffariar a 12/- am lorry

28 Gwener

29 Sadwrn – Talu £2.6 i W Hughes

30 Sul

 

Mai

1 Llun

2 Mawrth – Talu £6 i Osbourne am haidd a thatws, talu 12/- am saith cyw gwydd

3 Mercher

4 Iau – Cael £2.10 am ddau fyrharen, prynu dynewad yn Sarn am £6.10

5 Gwener

6 Sadwrn – Talu £1 am ddal tyrchod

7 Sul

8 Llun

9 Mawrth

10 Mercher

11 Iau – Talu £15.10 i’;r Doctor a £6.4 i’r Ffatri fenyn

12 Gwener

13 Sadwrn

14 Sul

15 Llun

16 Mawrth

17 Mercher

18 Iau – Cymanfa

19 Gwener

20 Sadwrn – Talu 10/- i Evan Hughes

21 Sul

22 Llun

23 Mawrth – Talu £1.7.6 Undeb y Ffarmwrs, talu £1.7.6 am dorri

24 Mercher – Talu £6 i Pierce Jones a £3.2 i Siop George

25 Iau – Cael dwy dunnell a hanner o lo Siop Isaf

26 Gwener

27 Sadwrn – Talu £1 i Evan Hughes

28 Sul

29 Llun

30 Mawrth

31 Mercher – Nodi 62 o wyn beinw, torri ar 68

 

Mehefin

1 Iau

2 Gwener – Dewi bach wedi mynd i Fangor

3 Sadwrn – Talu £2.i W Hughes a £1 i Griffith Williams

4 Sul

5 Llun – Amser hwch, talu £2 am Spot

6 Mawrth

7 Mercher – Talu £2 yn Siop George

8 Iau – Angladd Mrs Thomas Nyffryn

9 Gwener – Hwch wedi dod a deg o foch bach

10 Sadwrn – Talu £1 i Evan Hughes

11 Sul

12 Llun – Gwerthu 41 o wyn am £1.2 y pen, yr arian £45

13 Mawrth – Cneifio defaid 474, amser gwydd

14 Mercher – Prynu dwy hwch am £2.10

15 Iau – Cael £15 am heffar yn Sarn, talu £35 am bump dynewad

16 Gwener – Dewi wedi bod dan operation

17 Sadwrn – Flower wedi cael ceffyl, talu £2.6 i W Hughes, £1 i Griffith Williams, 10/- i Evan Hughes

18 Sul

19 Llun

20 Mawrth

21 Mercher

22 Iau – Cyfarfod chwarter yn Pisgah, cael £5 Grand baedd, talu £7.14.0 i Williams Gof

23 Gwener – Cael £20.15 am bump mochyn a talu £21.9 yn Sarn Fawr

24 Sadwrn – Cael £56.5 am bumpdeg o wyn, talu £1 i Lewis Hughes

25 Sul

26 Llun

27 Mawrth –

28 Mercher --       Talu £9.6 i Garstons 11/- am esgidiau, £1.13 i J Williams Talafon, £2.15 am stamp insurance

29 Iau

30 Gwener –

 

Gorffennaf

1 Sadwrn – Talu £2.6 i W Hughes a 30/- i Evan Hughes

2 Sul – Heffar wedi dod a llo gwrrw

3 Sadwrn – Talu £10.15 i Hugh Jones Saer

4 Mawrth

5 Mercher

6 Iau – Talu £7.17 yn Coperative, Deimate wedi cael ceffyl

7 Gwener – Talu £5.10 am ddyrnu

8 Sadwrn – Talu £2 i Evan Hughes

9 Sul

10 Llun – Tynwyn wedi dod a llo fanw

11 – Mawrth

12 Mercher – Talu £2.5.10 o income tax

13 Iau

14 Gwener – Gwerthu 50 oen am £54.1o

15 Sadwrn – Talu £2.6 i W Hughes, £1 G Williams a £1 i Lewis Jones

16 Sul

17 Llun

18 Mawrth – John Jones yn gweithio, dechrau ar y gwair

19 Mercher

20 Iau

21 Gwener – Talu £5.14 am y glo

22 Sadwrn – Talu £1 i Evan Hughes

23 Sul

24 Llun – John Jones adref

25 Mawrth – Cael £15 am fuwch yn mart, dechrau cario gwair

26 Mercher –

27 Iau – Talu £1 Lewis Jones, Royal Welsh

28 Gwener

29 Sadwrn – Talu £2.6 i W Hughes, £1 i G Williams a £1 i Evan Hughes, Visitors dod yma gyntaf

30 Sul

31 Llun

 

Awst

1 Mawrth -- Talu £1.11 i Mary Roberts Ty Uchaf, cael bandio fy nghoes

2 Mercher

3 Iau – Talu £7 i Dentist

4 Gwener – Gwerthu 60 oen am £64

5 Sadwrn

6 Sul

7 Llun

8 Mawrth

9 Mercher – Cael £46 am 3 heffar

10 Iau

11 Gwener

12 Sadwrn – Talu £2.6 i W Hughes £1 i G Williams, £2 i Evan Hughes a 10/- i Lewis Jones

13 Sul

14 Llun

15 Mawrth – John Jones adref

16 Mercher

17 Iau

18 Gwener – Gwerthu 39 dafad am £43

19 Sadwrn

20 Sul – Terfysg

21 Llun – John Jones hanner diwrnod

22 Mawrth

23 Mercher – Talu £2.15 i Pierce Jones a £7.4 am fenyn

24 Iau – Cael £26.16 am y llefrith

25 Gwener

26 Sadwrn  -- Talu £2.6 i W Hughes, £1 i G Williams, £1.10 i Evan Hughes a 10/- i Lewis Jones

27 Sul --  Hwch efo baedd, buwch ddu beudy isaf wedi dod a llo fanw

28 Llun – John Jones adref

29 Mawrth

30 Mercher

31 Iau

 

Medi

1 Gwener – Rhyfel dechrau, cael £40.10 am 41 o wyn

2 Sadwrn – Talu £4.4 yn Coperative

3Sul

4 Llun

5 Mawrth – John Jones hanner diwrnod

6 Mercher – Talu £7.3 yn Siop George a 12/6 yn Mynytho

7 Iau – Talu £8.6 yn Pencaerau, cael £105 am saith o wartheg gan Morris Hughe

8 Gwener

9 Sadwrn – Talu £2.6 i W Hughes a £1 i G Williams

10 Sul

11 Llun – Cael £26.5.4 gan y Llywodraeth am yd

12 Mawrth

13 Mercher – Talu £3 yn y Warehouse goed

14 Iau

15 Gwener --  Heffar hyll wedi dod a llo fanw

16 Sadwrn – Auction Dyffryn, Talu 5/- i Lewis Jones, 10/6 i Evan Hughes,talu £10.7 am wyn

17 Sul – Buwch Bodferin wedi dod a llo fanw

18 Llun

19 Mawrth

20 Mercher – Talu £10.6.6 dreth Morris Roberts

21 Iau – Talu £6.10 am wyn Garreg Fawr,prynu dynewad yn Sarn am £8

22 Gwener – Claudia wedi dod i Meillionydd Bach

23 Sadwrn Talu£2 .6 i W Hughes, £1 i Griffith Williams, talu £8.18 i Jihn Jones

24 Sul

25 Llun

26 Mawrth – Talu £16 yn Sarn fawr

27 Mercher

28 Iau

29 Gwener – Talu £3.7 i G Jones Pencrqaig, cael £59 am y gwlan

30 Sadwrn – Talu 10/- i Evan Hughes

 

Hydref

1 Sul

2 Llun – Talu £2 .18 yn Coperative, talu 10/- i Evan Hughes

3 Mawrth – Prynu dau ddynewad yn Morfa am £15, dwy heffar yn Pant am £19, dynewad yn Penmaes am £8

4 Mercher – Griffith williams adref, cael pedwar tunnell o lo yn Siop Isaf

5 Iau – Talu £5.13 i Lever Brothers

6 Gwener – Talu £3.10 i Lewis jones

7 Sadwrn – Talu £2.6 i W Hughes

8 Sul – Heffar gyflo wedi marw

9 Llun

10 Mawrth

11 Mercher – Griffith wedi dod yn ol, talu £8 am fenyn

12 Iau – Talu £10 am bedwar tunnell o lo

13 Gwener

14 Sadwrn – talu £1 i Griffith Williams

15 Sul

16 Llun – Diolchgarwch casgliad £9

17 Mawrth – Dyrnu am dair awr a hanner

18 Mercher –

19 Iau – Buwch fach ddu beudy isaf wedi dod a llo gwrrw, gwerthu dwy deth am £8, goch am £17, heffar am £13 yn Sarn

20 Gwener

21 Sadwrn – Talu £2.6 i W Hughes, 10/- i Griffith williams

22 Sul

23 Llun

 

24 Mawrth – Prynu heffar yn Ty Canol am £22.10

25 Mercher

26 Iau – Heffar Ty Canol efo tarw

27 Gwener

28 Sadwrn – Amser cyrn mawr, talu £1 i Evan Hughes

29 Sul –

30 Llun – Talu £3.4 i’r Sadler

31 Mawrth

 

Tachwedd

1 Mercher – Dwy fuwch wedi dod a llo

2 Iau – Gwerthu dwy fuwch yn mart Sarn am £44

3 Gwener

4 Sadwrn -- £2.6 i W Hughes

5 Sul

6 Llun – Prynu cyw yn Penbont am £11.16, £4.16 am deiars, talu £13.17 yn Sarn Fawr

7 Mawrth –

8 Mercher – Talu 19/- i Pierce Jones, codi £60

9 Iau – Talu £1.16 yn Siop Newydd

10 Gwener

11 Sadwrn

12 Sul – Hwch efo baedd

13 Llun

14 Mawrth

15 Mercher

16 Iau – Talu £6.13 am fenyn

17 Gwener – Amser goch, Johnnie wedi dod yma

18 Sadwrn – Las Tywyll, talu £1.3 i W Hughes

19 Sul – Johnnie wedi mynd yn ol

20 Llun

21 Mawrth

22 Mercher

23 Iau – Cael £28.19 am y llaeth

24 Gwener – Cael £26 am wyn gan H Roberts Butcher, Evan wedi dod adref

25 Sadwrn Talu £1 i Evan Hughes

26 Sul

27 Llun

28 Mawrth

29 Mercher

30 Iau

 

Rhagfyr

1 Gwener – Cael £21 am wyn G Hughes

2 Sadwrn – Talu 5/- i Lewis jones

3 Sul

4 Llun

5 Mawrth

6 Mercher--  Talu £2.2 i Sam Williams , wedi bod yn Bwthyn Gwyn

7 Iau

8 Gwener – Cael £38 .10 am bump mochyn, talu £11.6 yn Sarn Fawr

9 Sadwrn – Talu £3.17 yn Coperative, talu £2.6 i W Hughes, Evan wedi mynd i ffwrdd

10 Sul

11 Llun

12 Mawrth

13 Mercher – Prynu tarw yn Garreg Fawr am £11.15

14 Iau – Gwerthu heffar am £40

15 Gwener – Talu £1 i Hugh Hughes

16 Sadwrn – Talu £1.10 i Evan Hughes a £1 i Lewis Jones

17 Sul – Amser hwch, Mary Hughes wedi marw

18 Llun – Talu £10 H Hughes, hwxh wedi dod a chwech o foch bach

19 Mawrth

20 Mercher – Talu £5 am chwarter beef, cynhebrwng Gwraig Ty Hen

21 Iau

22 Gwener

23 Sadwrn – Talu £1.16 i W Hughes

24 Sul

25 Llun – Talu £1 i Evan Hughes,

26 Mawrth – Hugh wedi dod yn ol

27 Mercher – Talu £2,16.10 insurance, 16/- i Pierce Jones, 16/- i’r crydd, talu £5 am fenyn

28 Iau

29 Gwener

30 Sadwrn – Wedi bod yn Penrhyn Canol, talu 5/- i Lewis Jones

31 Sul

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Diolch i Mrs G Thomas, am y dyddiadur yma.

Map or Safle                Website Map

Copyright © Rhiw.com